Het was nu of nooit, een tweede kans was er niet

advertisement
10
Jaargang 39
December 2012
Uitgave van MMV
Na haar man vindt ook Diewertje Verschoor zelf baat bij Moermantherapie • ‘Keizer’
die niet op reguliere wijze van voetstuk gestoten zal worden • Moolenburgh heeft
nieuwe leden aan zijn voeten • Jochem (11) overleefde kanker met hulp van vader
Waar het werkelijk
om “draait” in de darmen
Simplisme
om Coli + opbouw
Het duurde even, zeker een paar decennia,
maar toen de overheid eenmaal in de
gaten kreeg dat roken slecht is voor de
mens, wist ze van wanten. De anti-rook­
lobby kreeg royale subsidies, de belasting
op tabak ging drastisch omhoog (een niet
onplezierig bijverschijnsel voor de schatkist) en op zeker moment werd het verplicht om op pakjes sigaretten, shag en
andere rookartikelen de waarschuwing te
plaatsen dat roken dodelijk kan zijn. Dat
leidde ertoe dat het ‘tabak zuigen’ steeds
meer in een kwade reuk kwam te staan.
Het gebruik van probiotica voor de opbouw van de darmflora en ter
bevordering van het natuurlijke afweersysteem wint nog altijd aan
populariteit.
In onze darmen “wonen” miljarden
bacteriën (1014). De gezondheid
van de darmen en van de mens
als totaal wordt in grote mate
bepaald door deze bacteriën en
de mate waarop zij met elkaar in evenwicht verkeren. In perioden van
stress, tijdens de vakantie (o.a. zuidelijke landen) en tijdens ziekte, maar
ook door veranderingen in het voedingspatroon en/of door het gebruik
van antibiotica kan dit evenwicht verstoord raken. Dan is het gebruik van
probiotica aan te bevelen.
Deksel met spiraal
Speciaal ontworpen om beschadiging
van de capsules tijdens transport en
opslag te voorkomen.
Eenvoudig te openen
Het deksel is eenvoudig te openen en weer goed
te sluiten wat vochtvorming voorkomt.
Speciale “drooglaag”
Een speciale laag aan de
binnenzijde voorkomt het
vochtig worden van de
capsules en daarmee
kwaliteitsverlies na opening.
Vochtig bestendig plastic
Voor alle verpakkingen gebruiken we hoogwaardig plastic
vanwege superieure eigenschappen om de capsules te
beschermen tegen licht en vocht.
In de maag (normale pH 1.4) lossen
de capsules
binnen 5-15 minuten op
Zuurbestendige
bacteriën
De bacteriën in deze drie preparaten zijn gevriesdroogd opgenomen en omringt door
een zuurstabiele polysacharide-matrix. De gel die ontstaat na het oplossen van de
capsule en blootstelling aan de omgeving beschermt de bacteriën tegen de zure
condities in de maag. Deze speciale matrix verhoogt de overlevingskans van de
bacteriën in de maag met een factor 50.
Acidophilus Extra 4 en 10, die respectievelijk 4x109 en 10x109 levende bacteriën
bevatten, helpen de darmflora op te bouwen en bevorderen het natuurlijke
afweersysteem. Zij verhogen de weerstand tegen ongunstige bacteriën en schimmels
in de darm, helpen de darmflora te versterken en bevorderen de darmperistaltiek.
Probioguard bevat 4 miljard (4x109) levende bacteriën en kan dankzij de twee extra stammen
bovendien worden gebruikt tijdens het reizen en op vakantie en/of na het gebruik van antibiotica.
Minimaal
1 miljard
kiemen
Als de capsules zijn opgelost, wordt de
zuurstabiele matrix blootgesteld aan de
omgevingsvloeistof en vormt zich een
gel die de bacteriën beschermt tegen het
maagzuur
De overlevingskans van de bacteriën
tijdens de maagpassage is hierdoor 50x
hoger. In het duodenum (pH 6,5) lost
de gel op, waarna de bacteriën kunnen
vrijkomen om hun positieve taken te
kunnen volbrengen
In alle drie de preparaten zijn de Lactobacillus acidophilus La-5 en Bifidumbacterium
lactis BB-12 aanwezig. Probioguard bevat naast deze twee stammen bovendien ook
de Streptococcus thermophilus STY-31 en Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus
LBY-27. De eigenschappen van al deze bacteriestammen zijn eenvoudig na te
zoeken en uitvoerig beschreven in de literatuur. Acidophilus Extra 4 of 10 en Probioguard zijn
verder melkvrij. De verpakking van de drie preparaten is speciaal ontwikkeld om ervoor te zorgen
dat er geen vocht van buitenaf bij de capsules kan komen. Bovendien hoeven de preparaten niet
in de koelkast bewaard te worden. Daardoor wordt het veel gemakkelijker om de preparaten te
bewaren en/of mee te nemen op reis.
De
volledige
naam
Het darmslijmvlies
gezond
Ook een intact darmslijmvlies is belangrijk
voor de gezondheid van het totale lichaam.
Met een promucoticum als Colibiogen is er
maximale ondersteuning. Voor verdere informatie kunt u de gratis folder aanvragen via
onderstaand adres.
Voor informatie zie www.hb08.nl
tel 088-0075700
mail [email protected]
Nu deze strijd een heel eind gewonnen
lijkt, wordt het de hoogste tijd om ook
andere bedreigingen van de volksgezondheid met eenzelfde slagvaardigheid aan te
pakken. Neem het gigantische probleem
van overgewicht. Net als roken heeft dat
te maken met slechte gewoontes, bijvoorbeeld om fastfood te eten, veel te veel
suiker te consumeren en veel te weinig
te bewegen.
Het bestuur van MMV
en de redactie van Uitzicht
wensen u fijne feestdagen
en een mooi 2013!
Het stuitende is echter dat de overheid
juist op dit punt geen enkel gevoel van
urgentie aan de dag legt. Er lijkt slechts
één echt gevaar te zijn: roken! Er is zelfs
al gepleit om het voorbeeld van Australië
te volgen. Daar worden op pakjes sigaretten niet alleen waarschuwingen geplaatst
maar ook misselijkmakende beelden van
ontbindende lichaamsdelen, en kinderen
die ziek zijn geworden door het roken van
hun ouders. Zo, dat is pas echt duidelijke
(beeld)taal!
O ja? Het is een voorbeeld van veront­
rustend simplisme waarbij een gemeenschappelijke vijand is gevonden en we
elkaar wijsmaken dat we heel goed bezig
zijn als we dat ene probleem maar weten
te tackelen. Schemadenken, heet dat.
Het is een berucht verschijnsel, dat het
goed doet bij beleidsmakers. Neem hun
denken over geneeskunde. Regulier is wit,
complementair is zwart. De wereld wordt
er een stuk overzichtelijker door maar je
laat dan wel enorme velden braak liggen.
Dat is niet eens ‘jammer’ te noemen, het
is verwijtbaar!
Cor van Groningen
eindredacteur Uitzicht
3
Dieuwertje Verschoor:
‘Ik geloof in de opdracht
om te bidden en te werken’
Wat doe je als je hoort dat je kanker
hebt en je kent iemand die genezen is
met het Moermandieet? Dan ga je
dat zelf ook volgen. Voor Dieuwertje
Verschoor stond het als een paal
boven water dat ze met gezonde
voeding wilde werken aan haar
eigen herstel. Het bewijs dat het
werkt zit immers elke dag bij haar
op de bank: haar man Dick. Vijftien
jaar geleden opgegeven en nu
kerngezond. “We gaan ervoor!”
Tekst: Petra Pronk
Foto: Jaco Klamer
I
n het huis van de familie Verschoor
in Rijnsburg doet Dieuwertje de
deur open. Vorige keren kwam de
journalist van Uitzicht hier voor haar
man Dick, die genezen is van kanker.
Deze keer doet zij haar verhaal. Omdat
ze zelf kanker heeft en omdat haar man
als gevolg van een herseninfarct niet
meer kan praten.
In 2008 kreeg het echtpaar Verschoor
een ernstig auto-ongeluk. De auto was
total loss, Dieuwertje en Dick Verschoor
ook. In de nasleep van het ongeluk werd
duidelijk dat Dick een aneurisma had
in zijn hoofd. De arts drong aan op een
operatie en het plaatsen van een stent.
Ze hadden er geen goed gevoel over
maar lieten zich toch overhalen. De
operatie ging niet goed. Dick kwam eruit
met een zwaar herseninfarct, hij kon
niet meer praten en moest naar een
revalidatiecentrum. “Dat was een hele
zware periode”, vertelt Dieuwertje. “Ik
was druk met hem en maakte me veel
zorgen. Ik verwaarloosde mezelf, werd
mager en moe en zag er slecht uit. Ook
kreeg ik last van een dikke buik omdat
de milt ging opzetten. Ik besteedde daar
geen aandacht aan. Dacht dat het een
reactie was op het feit dat het zo slecht
ging met Dick. We zaten nu eenmaal in
een nare periode. Ik was verdrietig en
opstandig dat we toegestemd hadden
in die operatie. Achteraf denk ik dat de
ziekte in die periode heeft toegeslagen
omdat ik me zo ontzettend down voelde
en steeds maar doorging ondanks de
moeheid.”
Non-Hodgkin
Op een gegeven moment ging het niet
meer. Ze maakte een afspraak met de
dokter. Die liet bloed afnemen, waarna
onmiddellijk de alarmbel ging rinkelen.
Er werd gedacht aan leukemie, vandaar
dat ze direct werd opgenomen voor een
bloedtransfusie. Al snel bleek dat ze nonHodgkin Lymfomen had in het laatste
stadium. Dat betekende dat de kanker
ook uitgezaaid was naar het beenmerg.
“Vreemd genoeg was ik ergens ook op­
gelucht dat ik nu in het ziekenhuis lag”,
vertelt ze. “Dat betekende dat ik mocht
4
ophouden met rennen. Ik kón niet meer
van de moeheid. Ik mocht eindelijk ziek
zijn.” Hoewel ze eigenlijk opgegeven was,
was er geen haar op haar hoofd die
erover peinsde die boodschap serieus
te nemen. Ze trok zich op aan de ziekte­
geschiedenis van haar man. Die had ruim
10 jaar eerder ook kanker gekregen met
uitzaaiingen en was door de Moerman­
therapie helemaal genezen. Het was direct
duidelijk dat zij diezelfde weg zou volgen.
Bij Dick werd destijds maagkanker geconstateerd met uitzaaiingen in de milt,
de slokdarm en de 12-vingerige darm.
In het ziekenhuis zeiden ze dat hij uitbehandeld was. “We hebben gesmeekt om
chemo of bestraling maar de dokter zei:
‘Ik zou niet weten waar ik dat op moet
richten. Ik heb een halve emmer bij je
weggesneden’. Hij werd naar huis gestuurd om te sterven. Dat konden we niet
accepteren. Dick was pas 58, nog veel te
jong. Vrienden hebben ons toen op het
spoor gezet van dokter Houtsmuller.”
Daar heeft Dieuwertje nog een aardige
anekdote over. “In die eerste tijd wisten
we helemaal niet hoe het zat. We hadden
nog maar weinig informatie over het dieet, maar we hadden wel gehoord dat
taxusknoppen een kankerremmende
werking hadden. Toen we op een dag met
vrienden in het bos liepen te wandelen
braken we knopjes van taxusbomen af
en gaven die Dick te eten. Hij vertrouwde
het niet helemaal, dus de meeste heeft
hij na het kauwen uitgespuugd. Toen we
dat verhaal later aan Houtsmuller vertelden, zei hij dat we heel veel geluk hadden gehad, omdat taxus vreselijk giftig
is…! Bij de assistente van dr. Houtsmuller waren we sinds die tijd ‘die mensen
van de taxus’.”
Ze had haar man daarna op zien knappen, dus toen ze zelf kanker kreeg was
het niet meer dan logisch om naast de
reguliere behandeling ook de Moermantherapie te gaan volgen.
Niet kaal
De oncoloog zette in op acht chemokuren.
“Je ligt daar dan een hele dag in het ziekenhuis met allemaal andere mensen die
ook zoiets hebben. Natuurlijk raak je dan
aan de praat, want je ziet elkaar gedurende langere tijd regelmatig. Het viel op dat
alle patiënten kaal werden, behalve ik. In
het gesprek met de oncologisch verpleegkundige had zij mij het adres van een
pruikenwinkel gegeven en me aangeraden maar vast een pruik uit te zoeken
omdat ik door de kuren zeker kaal zou
worden. Dat is dus nooit gebeurd. Het
was wel heel zwaar, maar in vergelijking
met de andere patiënten ben ik dankzij
de Moermantherapie de kuren toch heel
goed doorgekomen.”
Ze vond het zwaar om in die moeilijke
tijd haar man niet om zich heen te
hebben. Toen die tussen haar vierde en
vijfde chemokuur naar een verpleeghuis
moest omdat de maximale termijn in
het revalidatiecentrum verstreken was,
zette ze alles op alles om hem naar huis
te laten komen. Hoewel ze fysiek niet in
staat was voor hem te zorgen omdat ze
zelf zo ziek was, fleurden ze beiden op
en met hulp van vrienden zijn ze die
zware periode doorgekomen. Intussen
sloeg de behandeling aan en tot verbazing van de oncoloog bleek bij een
bloedcontrole dat Dieuwertjes bloed zo
goed was dat de achtste chemokuur niet
meer nodig was.
Fatale griepprik
Het ging een poos heel goed, totdat
Dieuwertje zwichtte voor de druk om een
griepprik te halen tegen de Mexicaanse
griep. Toen ging het in snel tempo bergafwaarts. De milt zwol opnieuw enorm op
en ze moest aan de chemopillen. “Ik begon met vijf pillen per dag. Dat was geen
pretje want het is toch enorme rommel.
Langzamerhand werd het afgebouwd en
sinds een paar maanden zit ik nu af en
toe zelfs weer zonder. Ik moet wel elke
acht weken op controle, want de kanker
zit nog steeds in mijn beenmerg. Maar de
situatie is wel stabiel. Al met al gaat het
heel goed. Zeker als ik het afzet tegen
de patiënten met wie ik de chemokuren
heb gevolgd. Zo langzamerhand ben ik
de enige overlevende en dat heb ik echt
te danken aan het Moermandieet met de
daarbij behorende pillen.”
5
Het volgen van het dieet kost haar niet
veel moeite. Doordat ze jarenlang voor
haar man volgens de Moerman richt­
lijnen had gekookt en meeat, wist ze
precies waar ze aan toe was. “Ik vind het
niet zo moeilijk om het vol te houden.
We houden van groente en vis en daar
kun je lekker mee variëren. Het enige
wat ik lastig vind is dat ik eigenlijk geen
chocola mag, behalve die 85% puur. Ik
ben een echte zoetekauw, dus dat blijft
een beetje een strijd. Dr. Houtsmuller
heeft mijn man ooit het advies gegeven
om één ding uit te kiezen waar je dol op
bent en dat je eigenlijk niet mag – en
dat af en toe te nemen om het jezelf iets
makkelijker te maken. Voor mij zijn dat
bonbons. Maar verder houd ik me heel
trouw aan het dieet. Toen ik chemo
kreeg waren er wel patiënten die zeiden: ‘Ik ga nog liever dood dan dat ik
dat dieet moet volgen’. Nou, ik niet! Er
is niks mis met het Moermandieet. Het
gaat me heel gemakkelijk af. We volgen
het al vijftien jaar en we genieten er
elke dag van.” Het enige dat ze lastig
vond toen ze de chemokuren volgde,
was dat ze eigenlijk geen energie had om
te koken. “Dan val je terug op recepten
die je lekker vindt en die niet te ingewikkeld zijn. Zo maak ik bijvoorbeeld graag
een heerlijk linzengerecht met noten en
gedroogde abrikozen.”
Positief en dankbaar
Afgezien van het dieet leeft de familie
Verschoor ook verder heel gezond. Het
echtpaar gaat elke dag een stukje wandelen of fietsen om aan de noodzakelijke
beweging te komen. Ook positiviteit is
volgens Dieuwertje een belangrijk element voor gezond leven. “Positief blijven,
blijven lachen en vertrouwen houden,
dat houdt mij op de been. Ik heb gelukkig een fijne oncoloog in het ziekenhuis.
Die is als het ware een coach, daar heb
ik veel aan. Ik heb geleerd om me aan te
passen aan de omstandigheden. Zo ben
ik vrij snel moe. Als ik iets in de tuin doe
of met boodschappen doen iets vergeten
ben waardoor ik terugmoet naar de supermarkt, ben ik echt afgeknapt. Maar je
leert ermee leven. Ik ga gewoon ’s middags een uurtje naar bed en ’s avonds
liggen we er heel vroeg in. Als dat is wat
nodig is om het vol te houden, dan doen
we dat gewoon. We wonen op een prachtig plekje met uitzicht op de Oude Rijn.
De schepen komen op een paar meter
afstand voorbij. Dat is elke dag weer genieten. Ik probeer bewust een positieve
levenshouding te hebben en dankbaar te
zijn voor al het goede. Natuurlijk, Dick is
6
‘De wereld is veel
kleiner geworden,
maar we genieten met
volle teugen’
patiënt en kan niet meer praten. Dat is
zwaar, zeker voor hemzelf. Maar we zijn
er nog en nu vechten we samen voor
onze gezondheid. Het feit dat we allebei
zo ziek zijn geweest heeft ons leven verdiept en het een extra dimensie gegeven.
We genieten nu veel meer van de kleine
dingen. Er is veel dankbaarheid.”
Daarbij horen ook de vele lieve mensen
om hen heen die altijd klaarstaan. Engelen, noemt Dieuwertje ze. Hulptroepen
van de Heer. Dat heeft ze geleerd van
haar man toen die ziek was. “Hij heeft
nooit gezegd ‘waarom ik?’ Hij zei altijd:
‘Waarom een ander wel en ik niet?’ Hij
heeft ook nooit gezeten met de vraag
waar God was in moeilijke situaties.
Daar had hij een duidelijke mening over:
God zit in de hulpvaardige buurvrouw
die met een bloemetje op de stoep staat.
Dat zijn Gods engelen en daar hebben
we er gelukkig heel veel van. Goede
vrienden dragen je door het dal heen.”
Bidden en werken
Ze kan zich erg opwinden over mensen
die de Moermantherapie kwakzalverij
noemen. Twaalf jaar geleden zat ze samen met haar man bij Sonja, om dokter
Houtsmuller te steunen die in gesprek
ging met Cees Renckens, toen voorman
van de antikwakzalversbeweging. “Een
hele nare man”, herinnert ze zich. “Ik zat
me op te winden over wat hij zei en ging
er tegenin. Toen zei hij ijskoud tegen mij:
‘Mens maak je niet dik. Die man van jou
gaat toch dood!” Ik heb echt mijn handen
op mijn rug moeten houden om hem niet
aan te vliegen. Zo’n man weet echt niet
waar hij over praat.”
Gelukkig zijn er ook genoeg dingen
waar ze steun uit haalt. Zoals uit de verhalen in Uitzicht over patiënten. “Ik
herkende veel in het verhaal van Gerda
Van Dijk, een paar maanden geleden in
Uizicht. Net als zij heb ik ook op mijn
knieën gelegen en gebeden om vijftien
jaar extra, net als koning Hizkia in de
Bijbel. En wij hebben het ook gekregen.
Dit jaar is het vijftien jaar geleden dat
Dick kanker kreeg. ik geloof heel erg in
de opdracht om te bidden en te werken.
Vertrouwen is goed en belangrijk, maar
je moet ook zelf aan de slag. Doen wat je
kunt en verder mag je vertrouwen op de
Heer. Dat is iets anders dan lijdzaam
zijn. Ik ben wel actief met mijn gezondheid bezig en doe alles wat in mijn vermogen ligt. Ik moet altijd denken aan
het verhaal dat mijn man wel eens vertelde over de watersnood in 1953. Een
man stond op het dak van zijn huis. Het
water kwam hoger en hoger en hij
dreigde te verdrinken. Boten voeren
langs, mensen maanden hem om in te
stappen. Maar hij weigerde, want God
zou hem redden. Het water kwam hoger
en ten slotte verdronk hij. Toen hij in de
hemel kwam vroeg hij aan God: waarom
hebt u mij niet geholpen? Waarop de
Heer zei: ‘Heb je al die boten dan niet
gezien die ik gestuurd heb…?’”
‘Nu uitrusten’
In plaats van op de slechte dingen te
letten, is het volgens Dieuwertje veel
gezonder je te richten op de positieve
dingen in het leven. Natuurlijk, het
leven is dramatisch veranderd sinds ze
kanker kreeg maar het is niet alleen
maar slecht. “Ik had een heel druk
leven. Ik had van huis uit meegekregen
dat je iets voor anderen moet betekenen, altijd klaar moet staan en helpen.
Dus zat ik in allerlei clubjes en besturen,
het CDA, de Zonnebloem…Toen ik ziek
werd zei de dokter: “Dat is nu afgelopen!
Voortaan ben je er alleen nog voor je
man’.
Ergens gaf dat ook enorm veel rust. Een
nieuwe fase. Ik mag nu uitrusten. Mijn
enige opdracht is nu: goed voor mezelf
en mijn man zorgen. De wereld is veel
kleiner geworden maar we genieten met
volle teugen. We gaan naar concerten
en exposities, iets waar we nooit de tijd
voor hadden. Binnen de fysieke beperkingen doen we wat mogelijk is.
Ondanks de kanker hebben we een heel
fijn leven en we hopen dat het zo nog
een poosje mag blijven. We gaan ervoor!”
Kruiden
natuurlijke heelmeesters
Informatie: Marry Foelkel
Tekst: Petra Pronk
Amandelen: altijd feestelijk
D
e feestdagen komen weer in
zicht. Dat zijn bij uitstek dagen
om eens iets anders dan anders
op tafel te zetten. Wat dacht u van uw
eigen amandelspijs? Maar ook op ‘gewone’ dagen is de amandel een feestelijk en gezond hapje.
Daarnaast wordt er ook meel van gemaakt. Amandelmeel is heel geschikt
voor mensen die weinig zetmeel mogen,
zoals diabetici. Ook voor baby’s die geen
moedermelk verdragen is amandelmelk
een uitkomst, omdat het beter verdragen wordt dan koemelk.”
In veel talen heeft de betekenis van het
woord amandel iets te maken met ‘ontwaken’. “Dat is niet zo vreemd”, zegt
Marry, “want de amandeltakken zijn de
eerste bomen die uit hun winterslaap
ontwaken. In Israel bloeien ze al in januari. Reden waarom ze geassocieerd
worden met nieuw leven. Volgens verhalen uit de Bijbel werd het plotselinge
uitbloeien van een amandelhouten staf
gezien als een teken van God om de
nieuwe hogepriester aan te wijzen. De
amandelbloesem prijkt ook op de bekende joodse zevenarmige kandelaar.”
Zoet en bitter
De amandel is bezig aan een opmars,
aangezien de voedingsindustrie aan
steeds meer producten amandel toevoegt. “Uit gezondheidsoogpunt is dat
een goede zaak, stelt Marry, “want
amandelen bevatten alle essentiële aminozuren die het lichaam niet zelf aan
kan maken. Ze vormen ook een rijke
bron van eiwit, zink, magnesium, vitamine E en lecithine. Dat maakt dat de
amandel een positieve uitwerking heeft
op hart- en vaatziekten, diabetes, ontstekingen en op de hersenen. In tegenstelling tot andere noten werkt hij niet
verzurend in het lichaam. Heel goed gekauwd helpen ze tegen brandend maagzuur en reflux als gevolg van chemotherapie. De geperste olie wordt gebruikt
als schoonheidsproduct voor de huid.
In de schil van amandelen zit Amigdaline (vitamine B17)), een bittere stof die
kankerremmende eigenschappen heeft,
ook bekend onder de naam laetrile. Dit
zit in kleine hoeveelheden in de schil
van zoete amandelen en in veel ruimere
mate in bittere amandelen. De amandel
is een zusje van de appelpitten en de
bittere pitten van abrikozen, waar dus
ook laetrile in zit. Sommige mensen
eten bittere amandelen uit een oogpunt
van preventie. Laetrile bevat cyanide,
een stof die in grote hoeveelheden giftig
is. Vandaar dat u er nooit meer dan een
paar per dag van moet eten.
Inhoud: Marry Foelkel
Tekst: Petra Pronk
Recept amandelspijs
Amandelspijs is een belangrijk ingrediënt tijdens de kerstdagen. Een goede
patissier maakt amandelspijs met een paar bittere mandelen erin, om een
fijne smaak te krijgen. U kunt er ook zelf mee aan de slag. Het is buitengewoon eenvoudig, maar aangezien het een poosje moet ‘rijpen’ is het wel van
belang dat u er op tijd mee begint!
Ingrediënten: 100 g ontvelde amandelen • citroenrasp en sap van
1 citroen • honing, rijstsiroop of ahornsiroop naar behoefte, zodat een
smeuïge massa ontstaat • 1 ei (optioneel)
Bereiding: Maal de amandelen fijn of stamp ze fijn in een vijzel. Doe de
citroenrasp en het sap erdoor. Voeg de honing (of siroop) en het ei toe om
de massa smeuïg te maken. Waneer u van iets steviger houdt, kan het ei ook
achterwege blijven. Leg de amandelspijs afgedekt weg in de koelkast en laat
het ruim een week rijpen. Door toevoeging van stukjes gedroogde vruchten
en kruiden kunt u er een lang houdbare en vooral energierijke supersnack
van maken.
Tip: amandelen een nacht in water zetten. Daardoor krijgen ze het dubbele
volume en smaken ze als vers.
7
‘De keizer aller ziektes, een biografie van kanker’ heet het boek dat voor me ligt. Een prima
gekozen titel. Kanker is een ‘keizer’ van wie niet gewonnen kan worden. Maar ook een keizer
die niet van zijn voetstuk gestoten zal kunnen worden op de manier die de reguliere geneeskunde nastreeft. Tekst: Dr. Hans Stoop
Weinig te vinden over natuurlijke preventie in fascinerend boek
‘De keizer aller ziektes, een biografie van
kanker’, Siddhartha Mukherjee – Uitgave:
Bezige Bij – ISBN: 978 90 234 2698 1 –
591 pagina's – € 29,90.
Kanker, een ‘keizer’ van
wie niet te winnen valt
D
e auteur is Siddhartha Mukherjee, gepromoveerd aan
de universiteit van Oxford. Als oncoloog en onderzoeker is hij verbonden aan het Massachusetts General Hospital en als docent aan de universiteit van Harvard.
Hij schrijft regelmatig artikelen voor prestigieuze tijdschriften zoals The New England Journal of Medicine en onlangs
is zijn nieuwe boek uitgeroepen tot Best American Science
Writing, een onderscheiding die jaarlijks wordt uitgereikt
voor populair wetenschappelijk werk van de hoogste kwaliteit.
pioniers en behandelaars uit de natuurgeneeskunde zoals
Max Gerson, Samuel Hahnemann, Rudolf Steiner, Bircher
Benner, Otto Warburg, Cornelis Moerman, Johanna Budwig,
Richard Passwater, Franz Xavier Mayr, Stanislaw Burzynski
en Nicholas Gonzales.
Goed doorgespit
Maar nu over het boek ‘De keizer aller ziekten’. De schrijver
draagt dit boek op aan zijn eigen leukemiepatiënt Carla. Tijdens zijn opleiding tot oncoloog ontmoette hij haar en dacht
Als een roman
hij na over de eerste keer dat men met deze vorm van leukeWat doet dit boek van een reguliere oncoloog in Uitzicht? Wel,
mie te maken had en hoe de behandeling toen gebeurde. Op
het werd onder mijn aandacht gebracht door iemand die wist
deze manier brengt de schrijver de gehele geschiedenis van
van mijn interesse voor kanker in het algemeen. Daarbij doe
de kankergeneeskunde onder de aandacht. Carla kwam in
ik biologisch onderzoek naar het ontstaan van kankercellen,
een complete remissie. Ze overleeft de acute lymfatische
in het bijzonder zaadbalkanker. Ik moet zeggen dat ik direct
leukemie nu al vijf jaar.
door het boek werd geboeid. De manier waarop de auteur, met
De auteur heeft de geschiedenis van kanker goed doorgespit.
afgrijzen vaak, over de lange zoektocht naar de overwinning
Het is een verhaal over vindingrijkheid, veerkracht en doorzetvan kanker vertelt, maakt dat je het boek leest als een roman.
tingsvermogen maar ook over paternalisme, overmoed en onJammer is dat in dit boek weinig is terug te
begrip. Tijdens zijn zoektocht passeren beroemvinden over de meer natuurlijke behandede chirurgen, de ontdekking en toepassing
ling van kanker en de rol van een
van de röntgenstraling, de intrede van
natuurlijke preventie.
de cytostatica en de tumor­celbiologie
U hoeft niet geïnteresseerd te zijn in de
Op huidige wijze zal
met zijn veel minder belastende anti­
geschiedenis van de reguliere (convenhormoonbehandelingen bij borst- en
kanker niet van voetstuk prostaatkanker de revue. Maar ook
tionele) aanpak van kanker om geboeid
een kijkje te nemen in de keuken van
schroomt de schrijver niet om softenon
worden gestoten
wat geleid heeft tot de hedendaagse
en DES onder de aandacht te brengen.
kankergeneeskunde. En dit bezoek is
Alles werd ingezet om de oorlog tegen
zeker niet fraaier gemaakt dan het in
kanker te kunnen winnen.
werkelijkheid was of is. Bovendien kan de
De geschiedenis die de schrijver in kaart
informatie bijdragen aan inzicht, begrip en
brengt, staat bol van de experimenten op paonbegrip. Het is een boeiend, helder en duidelijk relaas van
tiënten (dus niet evidence based). Neem de eerste radicale
een ziekte waar de mensheid al meer dan vijfduizend jaar
borstamputaties, waarbij zoveel mogelijk werd weggesneden.
mee leeft en aan sterft.
Een volgende fase is de invoering van de chemotherapie zo
Dit boek dient zeker navolging te krijgen, maar dan uit de
rond de jaren vijftig, waarbij simpelweg allerlei combinaties
andere hoek. Een biografie waarin de geschiedenis van de
werden uitgeprobeerd en losgelaten op de patiënten, die daarnatuurgeneeskunde en vervolgens de niet-toxische tumordoor op het randje van de dood balanceerden. Het laat zien dat
therapie net zo inzichtelijk beschreven wordt. Een biografie
kankerbehandelingen, ook nu nog, onmenselijk kunnen zijn.
die ons meeneemt naar een totaal andere wereld met een
totaal andere benadering om van kanker te kunnen winnen.
Met name de kennis van de biologische processen heeft, vaak
Een biografie die de namen laat passeren van belangrijke
binnen enkele decennia, enorme sprongen vooruit en de
8
behandelingen wat meer gericht gemaakt. Te denken valt aan
de antihormoon kuren. Toch geldt nog steeds dat er weinig is
veranderd in de overleving van kanker. Sterker nog, ondanks
alle behandelingen, experimenten en miljoenen aan geld is
kanker alleen maar toegenomen. Met andere woorden: intensieve inspanningen op het gebied van het behandelen kunnen als mislukt worden beschouwd. De onderzoekers Bailer
en Smith publiceerden daarover in 1986. Dit deed de oncologische wereld op zijn grondvesten schudden.
Tabakslobby
Voor een aantal kankerspecialisten is wel duidelijk dat de
enige interventie die tot nu toe geleid heeft tot een vermindering van de totale sterfte aan een ziekte, preventie is. Er moest
dus een verschuiving komen van therapeutisch naar preventief onderzoek. Elimineer de kankerverwekkende stoffen! De
schrijver neemt het jaar 1775 als vertrekpunt van zijn verkenning naar preventie. Toen werd scrotumkanker benoemd als
een beroepsziekte bij schoorsteenvegers. Opmerkelijk is dat
ook in die tijd de gevaren van tabak(snuiven) al onder de aandacht werden gebracht. Maar ook op dit gebied blijkt hoe de
enorme politieke belangen ontkrachtend werken. Al in 1954
drong een wetenschapper aan op de stopzetting van de verspreiding van tabak. De tabakslobby ging in de tegenaanval
door een geneticus, Clarence Little, in de arm te nemen die
alle ziekten als erfelijk beschouwt.
Ook de ontwikkeling, invoering en toepassing van de meer
recente behandelingen als allogene en autologe beenmergtransplantaties worden aan de lezer voorgesteld. De auteur
tekent erbij aan dat het onderzoek miljarden dollars heeft
gekost en dat een overgroot deel van de positieve resultaten
verzonnen bleek. Kortom, een fascinerend boek, min of meer
geschreven als een thriller, met prominenten uit de medische
geschiedenis als spelers. Bekende namen uit de geneeskunde
zoals Curie en Papanicolaou, de Griek die de screening voor
baarmoederhalskanker mogelijk gemaakt heeft, krijgen in dit
boek een gezicht.
De laatste ontwikkelingen (ontdekkingen) in het kanker­
onderzoeksveld kunt u hier nalezen, alsof u er zelf bij bent.
Een ervan is de behandeling van kanker met antilichamen en
moleculen gericht tegen routes uit de signaalpaden die een
cel volgt, waardoor deze zich gedraagt als een kankercel. Nog
recenter is de ontdekking van een kankerstamcel die
verklaart waarom de kanker steeds weer terugkomt en
ongevoelig is voor behandeling.
Deze kennis en therapieën leiden niet tot genezing maar
een langere overlevingstijd bij ziekten als borst- en prostaatkanker, leukemie en lymfomen. Experimenten vinden nu
niet meer plaats óp patiënten maar mét patiënten.
Echte preventie
Op dit moment is er een verandering te zien in de wereld van
kanker. Niet wat betreft het ontstaan van kanker maar, zoals
eerder vermeld, wat de sterftekans (de mortaliteit) betreft.
Kanker is steeds meer een chronische ziekte geworden waaraan men niet hoeft te overlijden.
Helaas wordt aan preventie verder weinig aandacht geschonken. Asbest is verboden, roken wordt zoveel mogelijk ontmoedigd en bevolkingsonderzoeken moeten vroegtijdig ontstaan
van kanker opsporen maar waar blijft de promotie van de
échte preventie? Preventie die ervoor zorgt dat schadelijke
invloeden weinig tot geen kans krijgen om echte schade te
berokkenen. Virchow zei al dat de fysiologische omstandig­
heden van grote invloed zijn op het ontstaan van kanker. Hij
doelde hier op het micromilieu van de cel, maar we moeten
het ruimer, groter bekijken. De omgeving van de mens, onze
voeding, ons milieu verdient aandacht. Mogelijk ligt juist hier
de kracht van preventie!
Wat zich tussen de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen en de uitkomst (kanker) bevindt, is niet bekend. Zolang
we dat nog niet weten, is misschien het vermijden van zoveel
mogelijk carcinogene stoffen en het lichaam in een optimale
conditie houden, wel het beste wat we kunnen doen. Later
zullen we vast begrijpen waarom. Net als dat we later zullen
begrijpen dat de strijd tegen kanker op deze conventionele
manier niet zal leiden tot een overwinning. Veel wordt nu verwacht van preventie, maar niet zoals de natuurgeneeskunde
die kent. Mogelijk is dit de volgende stap, als de preventie
door middel van vroege opsporing ook nog niet het gewenste
resultaat oplevert.
Ik denk niet dat we moeten wachten op de wetenschappelijke
grondslag ervan. In de media lezen we tenslotte dat er dagelijks nog ontdekkingen worden gedaan binnen gevestigde
behandelmethoden in de reguliere geneeskunde.
9
Welkomstdag voor nieuwe leden
In de
media
Arts Moolenburgh heeft zaal
opnieuw aan zijn voeten
De donkere dagen voor kerst lenen zich bij uitstek voor fondsenwerving.
De kerstgedachte maakt vrijgevig en januari staat voor de deur. Maand
van de goede voornemens. Ter voorbereiding op de zwerm fondsenwervers die dezer dagen op uw portefeuille azen, is het wellicht dienstig de
uitzending van Argos over namaak goede doelen te beluisteren.
“Heel inspirerend”, zegt een bezoekster na afloop van de
kennismakingsdag voor nieuwe MMV-leden op zaterdag
24 november in Baarn. Ze zegt haar voedingswijze de
laatste jaren te hebben laten versloffen, maar is nu vast
van plan de draad weer op te pakken. Ook bij anderen
blijkt de vonk te zijn overgeslagen. “Goed om elkaar zo
op te scherpen.”
Foute doelen
Dat zoveel mensen willen bijdragen
aan het uit de wereld helpen van
vreselijke ziekten is een bemoedigende wetenschap. Aan de andere
kant: waar veel te halen valt daar
duiken ook de parasieten op. Hoogleraar filantropie aan de VU Kees
Schuyt, wil in de Argosuitzending
van 27 oktober niet zeggen dat het
de spuigaten uitloopt maar: “De
sector is in principe fraudegevoelig.”
Reden te meer de rotte appels zo
snel mogelijk uit de mand te gooien,
zegt Joop Daalmeijer, tot vorig jaar
voorzitter van de Vereniging van
Fondsenwervende Instellingen
(VFI). Naar aanleiding van een
eerdere uitzending over het Wereld
Kanker Onderzoeksfonds (WKOF)
in april reageerde Daalmeijer op de
Argossite: “Binnen de goede doelen­
sector is het zelfreinigend vermogen
nul.”
Daalmeijer kan het weten. Als voorzitter
van de VFI kon hij zijn leden er niet toe
bewegen meer transparantie te betrachten omtrent hun bestedingen. “Op vergaderingen kwam nauwelijks iemand
opdagen. Behalve als transparantie op
de agenda stond. Dan was iedereen aanwezig om tegen te stemmen.” Al te zeer
aandringen, dat wilde het VFI ook niet.
“Ze waren bang dat leden zouden weglopen. De directeur moet zijn salaris wel
blijven vangen.” Overigens laat de huidige voorzitter van de VFI, de voormalig
directeur van Natuurmonumenten Jan
Jaap de Graeff, weten “zich niet te herkennen in het beeld dat Daalmeijer
schetst.”
Hoe het werkt
Aan de hand van het WKOF legt Argos
uit hoe de meest rotte appels te werk
gaan. Stap één: zorg dat je een keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving krijgt. Stap twee: tuig een website op met geknipte en geplakte
informatie. Leg de hand op een adressenbestand en begin als een dolle
acceptgiro’s rond te sturen. Liefst via je
eigen direct mailbedrijf en bij voorkeur
in dezelfde week als het KWF. Des te
meer kans dat argeloze ontvangers aan
de verkeerde club doneren. Eén van de
oprichters van WKOF heeft een eigen
mailbedrijf, Euro DM. Oud-medewerkers van het WKOF verklaren: “Het
WKOF is één grote direct mailmachine.
ls voorzitter Dave Schut rond de klok van tien het
spits afbijt, kan hij zo’n tachtig nieuwe leden verwelkomen. Hun aantal zal nog groeien want vanwege
de mist zijn reizen vertraagd. Veel indruk maken de verhalen
van moeder Jeannette en dochter Denise. Bij Jeanette werd in
2005 een uitgezaaide borstkanker vastgesteld. Ze wilde een
eigen weg gaan, wat een van de behandelende artsen de
opmerking ontlokte dat ze het alleen door een wonder zou
redden. “Dan ga ik voor het wonder”, reageerde Jeannette, die
daardoor in het ziekenhuis al snel als een rebel te boek stond.
Zonder CBF keurmerk lukt het
trouwens ook. De Stichting Kankerbehandeling en -preventie heeft
alleen een anbi-status (algemeen nut
beogende instelling) en harkt tonnen
binnen. Vorig jaar berichtte Uitzicht
(nummer 10) al over deze club.
Oprichter Arnout Sietsema (25) boert
goed. Hij zit inmiddels ook in het
bestuur van het uiterst verdachte
MS Anders – omzet € 2,25 miljoen.
Argos probeert hem te pakken te
krijgen, maar komt niet verder dan
de telefoniste: “Ik moet eerlijk zeggen, ik heb ze nog nooit gezien. Ik
ken die hele mensen niet”, zegt ze
met een vet Westlands accent.
Fondsenwerven onder de dekmantel
van preventie en voorlichting.
Dit soort clubs zijn bepaald geen
reclame voor de organisaties die
deze boodschap in alle ernst uit­
dragen. “Geef kanker geen kans”,
kopt de WKOF op de homepage.
Ze hebben zelfs de slogan van de
Moermanvereniging gestolen.
Tips? [email protected]
http://weblogs.vpro.nl/argos
www.kankerbehandelingenpreventie.nl
www.wcrf.nl
10
A
Ze verdienen aan de kosten. Het is
pure zelfverrijking.”
Immuunsysteem
Met supplementen en een gezonde voedingswijze werkte ze
actief aan versterking van haar immuunsysteem. Ook haar
leefstijl paste ze drastisch aan, waardoor ze haar overgewicht
en de stress tot een aanvaardbaar niveau kon terugdringen.
Het resultaat was verbluffend. In 2009 wees een PET-scan
uit dat alle kanker uit haar lichaam was verdwenen.
Tekst: Arjan van Laar
E
en gemiddelde winkelstraat
op zaterdagmiddag vormt de
ideale fuik voor donateurs in
spe. Vroeger werd je handtekening
gevraagd tegen apartheid, dierproeven of atoomwapens. Tegenwoordig
teken je meteen voor een bedrag van
tientallen euro’s op jaarbasis. Heb je
net met goed fatsoen het donateurschap van Kika weten te ontlopen
(“Natuurlijk moet kinderkanker de
wereld uit, maar ik ben al lid van de
Moermanvereniging. Kent u de
Moermanvereniging?”), valt vrouwlief voor de Blokker ten prooi aan
een stel enthousiaste jongelui van
Fight Cancer! De jeugdbeweging van
het KWF. Verklaring: “Ik had gewoon
zin om iets goeds te doen.”
Ook voor dochter Denise had de ziekte ingrijpende gevolgen.
“Eerst sloot ik me helemaal af voor het slechte nieuws. Ik had
mijn moeder nog steeds en ik leefde alsof er niets was veranderd.” Nadat ze de waarheid had toegelaten, veranderde de
relatie met haar moeder ingrijpend.
Het contact werd veel hechter. Net als
Jeannette begon zich ze voor gezonde
voeding te interesseren, zelfs in die
mate dat het nu deel uitmaakt van
haar studie aan de universiteit van
Wageningen.
Tussendoor praat diëtist Riëtte Janssen de zaal bij over de
nieuwe inzichten op voedingsgebied. Soja kunnen we beter
vermijden
behalve als het gefermenteerd is, vlozaad zorgt voor een
soepele ontlasting, veel water drinken bij het eten is niet aan
te raden en kleine vissen zijn gezonder dan grotere omdat
ze minder zware metalen bevatten.
Onvermoeibaar
’s Middags is de vloer voor dokter Moolenburgh, ondanks zijn
87 jaar nog steeds onvermoeibaar. Net als tijdens de vorige
kennismakingsdag in maart heeft hij de zaal aan zijn voeten.
Zijn ervaringen tijdens een langdurige praktijk als Moermanarts, zijn vermogen om ontwikkelingen scherp te analyseren,
zijn brede belangstelling, zijn grote belezenheid en zijn gevoel voor fijnzinnige humor leveren een boeiende anderhalf
uur op. Het is zijn vurige wens dat er nog eens een verbinding
ontstaat tussen regulier en complementair. Hier en daar ziet
hij een eerste aanzet in die richting ontstaan. Verder heeft hij
nog een belangwekkend advies voor de verzamelde MMV’ers:
Geloof nooit iets totdat het door de autoriteiten ten stelligste
is ontkend! Tot slot bedankt hij een ieder “dat u zo lang moest
luisteren naar zo’n oude man.” De staande ovatie die volgt,
is meer dan verdiend.
Tekst en foto’s: Jan van Klinken
Voor interviews met: Jeannette Moors (Uitzicht 2011/10);
dochter Denise (Uitzicht 2012/3) en arts Hans Moolenburgh
(Uitzicht 2011/9).
Bewijs
Als beiden hun verhaal hebben verteld, worden ze meteen door bezoekers gecomplimenteerd en bevraagd.
Het verhaal van Jeannette krijgt daarna extra betekenis als de Haarlemse
arts Hans Moolenburgh tijdens het
middaggedeelte over onderzoek vertelt waaruit naar voren komt dat rebelse patiënten een grotere kans hebben om kanker te overleven. “Daar zit
het bewijs”, wijst een bezoeker naar
Jeannette. Een overtuigender voorbeeld is op dat moment nauwelijks
denkbaar.
Riette Janssen en Hans Moolenb
urgh beantwoorden vragen van
uit de zaal.
Op de voorste rij in het midden
Jeannette Moors en dochter Den
ise.
11
Acht heftige maanden uit het leven van
Marieke, Klaas en Jochem Riepma (deel 1)
Het was nu of nooit,
een tweede kans was er niet
Jochem Riepma uit Valkenburg is tien en de levenslust spat van hem af. Dat was acht jaar geleden wel anders.
Bij de peuter was neuroblastoom vastgesteld in stadium IV. De overlevingskans met deze kankersoort werd
geschat op 5 tot 10 procent. Het ene na het andere kind om hem heen stierf. Intussen deed zijn vader, een
apotheker met veel kennis van complementaire (genees-)middelen, er alles aan om de kansen van de kleine
Jochem te keren. Tekst: Jan van Klinken – Foto's: Jean-Pierre Geusens en Jan van Klinken
H
et begon met pijn in zijn beentje en andere klachten.
Alleen als de kleine Jochem pijnstillers had gekregen, kon hij slapen. Bezorgd zaten zijn ouders aan
zijn bed. Na enkele doktersconsulten volgde de diagnose in
het academisch ziekenhuis van Utrecht. Die sloeg in als een
granaat. Neuroblastoom, een van die kankersoorten waarmee
nog niet veel vooruitgang is geboekt de afgelopen jaren. De
tumor aan de bijnierschors verkeerde in een vergevorderd
stadium en was uitgezaaid naar beenmerg en andere organen.
In het jonge lijfje was bijna geen plek zonder kankercellen.
Nu of nooit
Jochem onderging bestralingen, zware chemokuren, operaties
en een beenmergtransplantatie. Het was nu of nooit. Met deze
ziekte is er geen tweede kans. Als de tumor terug zou keren,
was de kans op genezing nul. “Het was een bizarre tijd”, blikt
vader Klaas Riepma terug. “Het leek wel alsof om Jochem
heen het ene kind na het andere stierf. Maar Jochem bleef leven. De behandeling sloeg aan!” Acht maanden lang woonden
zijn ouders Marieke en Klaas in het ziekenhuis. Ze hadden
besloten er hun tijdelijke thuis van te maken. Afwisselend
sliep de een in het Ronald McDonald huis, de ander bij Jochem. Diens zusje verbleef op logeeradressen, dan weer hier
en dan weer daar.
Wat de ziektegeschiedenis van Jochem bijzonder maakt, is
dat vader Klaas zich actief met de behandeling bemoeide.
Hij is als apotheker gespecialiseerd in het zelf bereiden van
geneesmiddelen. Hij gebruikte al zijn kennis om met complementaire middelen Jochem te ondersteunen. In eerste instantie richtte hij zich op het verminderen van de bijwerkingen
van de chemokuren. Hij maakte gebruik van de bestaande
literatuur en kennis, daarnaast van zijn netwerk met collega’s
en contacten.
12
Verbazing
Tot zijn verbazing werd er wel veel aangeboden voor kankerpatiënten, maar kon het niet zijn toets der kritiek doorstaan.
Het voldeed niet aan het door hem gewenste kwaliteitsniveau.
Ook terugvallen op therapeuten en artsen op complementair
gebied leverde vaak teleurstellingen op. “Ik vond de middelen
die zij adviseerden niet altijd adequaat en kwalitatief vaak
onder de maat. Ik meende veel betere preparaten te kennen,”
zegt hij.
Ook ontbrak het veelal aan visie hoe je een patiënt als Jochem
moet begeleiden. “Er wordt veel aan symptoombehandeling
gedaan, maar hoe je een patiënt moet ondersteunen in de
verschillende stadia van de ziekte is een ander verhaal.”
Het probleem is volgens hem dat de vakkennis op het gebied
van preparaten van veel therapeuten en artsen doorgaans
niet veel verder reikt dan de bestaande merken en producten.
“Die middelen kennen hun beperkingen. Ze worden in grote
partijen in fabrieken geproduceerd.”
Hem moet daarbij van het hart dat de meeste commerciële
producten “zwaar onder gedoseerd en onbeschoft duur” zijn.
Prijzen gaan soms twintig keer over de kop. Om de prijs dan
maar te drukken, wordt er ter compensatie minder werkzame
stof ingestopt. “Alsof 5 mg paracetamol in plaats van 500 je
ook van je hoofdpijn afhelpt.”
Wat ook ontbreekt, is een mogelijkheid om middelen op individuele leest te schoeien. “Een kankerpatiënt moet soms veel
gebruiken om zijn conditie op peil te houden, maar slikt geen
tien verschillende tabletten als hij erg ziek is, zeker niet als
hij sondevoeding krijgt. Hoe krijg je ze dan door een sonde
heen zonder dat deze verstopt raakt?”
Magere oogst
Vandaar dat Klaas voor Jochem veel zelf maakt. Hij keert
zijn hele farmaceutische boekenkast om en speurt langdurig
13
Recepten voor Kerst en Nieuwjaar
laten een spectaculair herstel zien. Na acht maanden is hij
kankervrij. Maar nog niet beter. Jochem is vaak doodmoe, snel
ziek en zijn afweer is te zwak. Klaas verdiept zich in de wereld
van vitaminen en mineralen, met name in en een goede en
hoge dosering hiervan. Ook dat vergt veel meer studie dan hij
heeft gedacht.Aansterken staat niet in het woordenboek van de
artsen. “De kanker was onder controle en daar ging het om.”
De volgende uitdaging is te voorkomen dat de kanker terugkeert. Een van de lastigste trajecten, noemt Klaas dat. Elke
tumor is anders en kan in agressiviteit verschillen. Hij past
diverse kruidenpreparaten toe om de vage klachten weg te
nemen. Het lichaam moet snel aansterken en de kans op recidive verkleind worden. Naast silymarin voor leverbescherming
bij alle kuren, kiest hij hier weer voor paddenstoelenextracten
en een Indiaas middel: Chyavanprash, een kruidenpreparaat
voor aansterken van het lichaam. “Dit soort preparaten wordt
al duizenden jaren gebruikt voor lichaamsopbouw en ondersteuning. Ik vind het wondermiddelen die ten onrechte helaas
nog steeds geen plek hebben in het therapeutisch arsenaal.
Ze zijn eerder aangewezen dan vitaminetabletten. Ze laten
het lichaam zelf beter functioneren en maken het niet ‘lui’
door allerlei vitamines aan te voeren.”
Bij het voorkomen van recidive gaat het Klaas er vooral om
dat de resten van de cytostatica en andere geneesmiddelen
uit het lichaam worden verwijderd. Ontgiften beschouwt hij
als een essentiële bijdrage aan het herstel van Jochems body.
Stukje bij beetje verdwijnt
de kanker uit zijn lichaam
internet af om een succesvol alternatief te vinden voor de bestrijding van de neuroblastoom mocht de reguliere therapie
falen. Daarbij is hij vooral gespitst op succesverhalen. Ook
wil hij graag in contact komen met kinderen die genezen zijn
zonder de klassieke behandelingen te hebben gevolgd. Maar
hoe hij ook zoekt, de oogst is erg mager. Er blijkt geen goed
gedocumenteerd succesverhaal van een complementair
middel buiten de reguliere behandeling. Zodoende is deze
in zijn ogen de enige mogelijkheid.
Wel komt Klaas voldoende middelen op het spoor om de
verwoestende werking van de chemokuren te dempen. Hij
gebruikt paddenstoelenextracten zoals Reishi, Coriolus versicolor en in het bijzonder Chaga. “In Zuid Oost Azië is het heel
normaal om deze middelen in te zetten. Zij bevatten veel
werkzame stoffen die de patiënt kunnen ondersteunen bij het
vechten tegen de kanker. Je moet ze alleen wel op het juiste
moment gebruiken. Op internet is verbazingwekkend veel te
vinden aan onderzoeksresultaten.”
In Duitsland stuit Klaas op een therapeut die is gespecialiseerd in biologische sondevoeding. Het lijkt alsof Jochem daar
minder op spuugt. Hij krijgt nu eindelijk iets natuurlijks binnen. De oncoloog vindt het maar niks, die alternatieve potten
en pilletjes maar Klaas weet hem te overtuigen van zijn vakkennis. Geduldig legt hij uit dat ook een groot deel van diens
cytostatica afkomstig is uit planten.“Hoezo alternatief en
regulier?”, houdt hij hem voor. De man zwicht en staat de
complementaire inbreng toe, maar van harte gaat het niet.
Spectaculair
Langzaam maar zeker krabbelt Jochem op. Stukje bij beetje
verdwijnt de kanker uit zijn lichaam. De opeenvolgende foto's
14
Nachtmerries
Als het meeste stof is neergedwarreld, besluit Klaas om de
ervaringen van hem en zijn vrouw om te zetten in nuttige
adviezen voor anderen. Hij ontwikkelt een 5-stappenplan om
anderen te helpen. Behalve het verminderen van de bijwerkingen, het versterken van de constitutie, het voorkomen van
recidive en het herstel van het lichaam onderscheidt hij als
vijfde belangrijke stap de psychologische ondersteuning. Bij
Jochem gaat het herstel gepaard met nachtmerries en woedeaanvallen. Van anderen hoorde hij soortgelijke verhalen.
Marieke: “Wij hadden onze handen vol om de heftige acht
maanden die we achter de rug hadden, te verwerken. We
zochten hulp maar vonden die in eerste instantie nergens.
Verschillende diagnoses kwamen langs maar we konden er
niks mee. Pas toen we met het Helen Dowling Instituut in
Utrecht in contact kwamen, viel het kwartje. Een psycholoog
legde ons precies uit wat we hadden doorgemaakt, waar we
ons bevonden en welke weg we nog hadden te gaan. Plotseling voelden we ons helemaal begrepen. Er viel een last van
onze schouders. Het lag dus niet aan ons. We konden ineens
heel veel plaatsen. Dat had al wel een lange weg langs allerlei
gezinstherapeuten en psychologen gekost, die zagen dat hun
standaardoplossingen bij een kind als Jochem met zulke
ingrijpende ervaringen niet werkten.”
Nog steeds wordt Jochem jaarlijks gecontroleerd op mogelijke
recidives. Tot nu zijn de artsen erg tevreden. Het leven lijkt
Jochem toe te lachen. Maar er is meer dan het oog kan waarnemen. Hij is veranderd, vinden zijn ouders. Ze vergelijken
hem met mensen die een bijna-doodervaring hebben gehad,
het fenomeen waarover de arts Paul van Lommel schrijft.
“Jochem ervaart dingen waarvan wij geen weet hebben en
spreekt daar soms over. Het liefst trekt hij op met oudere
jongens. De levenservaring die hij heeft, vindt hij niet terug
bij leeftijdgenootjes.”
In het volgende nummer van Uitzicht deel 2.
Kerstbrood met amandelspijs
Amandelspijs
Ingrediënten: 200 g amandelen
(4 uur
geweekt) ✴ 1 ei ✴ rasp van
een biologische
citroenschil
Bereiding: Breng de amandelen
met 2 dl water
aan de kook, giet ze af en pel ze.
Was het ei met
warm water af en droog het af.
Maal de amandelen en kneed deze grondig met
de honing, het
ei en de citroenrasp. Doe de spij
s in een goed
afsluitbaar bakje en laat dit enig
e dagen in de
koelkast op smaak komen.
Kerstbrood
Ingrediënten: 300 g volkoren
of spelt meel
✴ 250 g havervlokken de avond tevoren
weken in 1½ dl water
✴ 1 tl zout ✴ 35 g gist
✴ 150 g gewassen rozijnen ✴ rasp van een
biologische sinaasappel
✴ 2 el honing ✴ 50
g zonnebloempitten ✴ 75 g roo
mboter ✴ 1 tl
vitamine C poeder ✴ 2 dl mel
k ✴ 50 g
sesamzaad
Bereidingswijze: Vermeng het
zout met het
volkoren (of spelt) meel en de
geweekte havervlokken. Maak een kuiltje in het
midden. Verwarm de melk lauwwarm. Los
de gist op in de
helft van de melk en voeg de hon
ing toe. Giet
dit in het kuiltje. Smelt ondertu
ssen in de rest
van de melk de boter, mag niet
te warm worden.
Giet dit erbij en kneed het dee
g 10 minuten
goed door. Zorg dat het deeg stev
ig is omdat het
op de bakplaat gebakken wordt.
Voeg de sinaasappelrasp, zonnebloempitten,
vitamine C en rozijnen toe en kneed nog eens doo
r. Laat het
deeg in de kom 1½ uur op een
warme plaats rijzen met een schone vochtige doe
k erover.
Kneed het deeg daarna nogmaa
ls door. Vet een
bakplaat in en rol het deeg uit
tot een platte
ronde koek.
Rol van de amandelspijs een roll
etje dat bijna
net zo lang is als de doorsnede
van de ronde
koek. Leg het rolletje iets over
de helft neer en
klap het deeg dubbel, zodat het
onderste gedeelte iets groter is. Druk de rozi
jnen die uitsteken voorzichtig in het deeg om
verbranden te
voorkomen. Zet de bakplaat op
een warme
plaats met een vochtige doek erov
er en laat nog
1 uur narijzen.
Bestrijk de bovenkant met wat
er en strooi het
sesamzaad er over. Schuif de bak
plaat in het
midden van de oven en zet dez
e op 200° hete
lucht. De baktijd van 35-40 min
uten gaat in als
de oven op temperatuur is. Zet
een kommetje
water in de oven. Bestrijk het
brood met water
als het klaar is. Zet de oven uit
en laat het er
nog even instaan. Bind om het
brood als het afgekoeld is een rood Kerstlint en
steek er een
hulsttakje onder.
15
Recepten voor Kerst en Nieuwjaar
Zuurkoolschotel met paddenstoelen
Maïs-pompoensoep
Ingrediënten: 500 g zuurkool ✴ 750 g zoete aardappel
of bataten ✴ 250 g kastanjechampignons, in plakjes
gesneden ✴ 50 g gemengde gedroogde paddenstoelen
✴ 1 ui, fijngesnipperd ✴ 4 el milde olijfolie ✴ 3 teentjes knoflook, fijngesneden ✴ 1 tl kurkuma ✴ zwarte
peper ✴ 1/2 tl karwijzaad ✴ 1 dl volle biogarde of
yoghurt ✴ 1 el bio-shoyu
Ingrediënten: 1½ ui, grof gesneden ✴ 600 g
oranje pompoen zonder zaad ✴ 3 el milde
olijfolie ✴ 3 tl versgemalen korianderzaad
✴ 1 tl kurkuma ✴ ½ tl zwarte peper ✴ 5 dl
kokend water ✴ 1 el bio-shoyu ✴ 2 blaadjes lava ✴ 2 tenen knoflook, geplet en fijngehakt ✴ 2 el bouillonpoeder ✴ 2 maïskolven of 300 gram diepvriesmaïs* ✴
mespuntje cayennepeper ✴ 5 dl sojamelk
of volle melk ✴ 4 el fijngeknipt selderijblad, bieslook of peterselie
Bereidingswijze: De pompoen wassen,
kurkachtige stukjes en steel eraf snijden.
Snijd de pompoen in blokken, haal het zaad eruit. Maïskolven van de bladen en baard ontdoen.
Verwarm de olie in een soeppan en smoor de ui,
knoflook, kurkuma, zwarte peper, cayennepeper
met de koriander. Voeg kokend water, bouillonpoeder, lava, pompoen en maïskolven toe en
kook dit ± 10 minuten zachtjes gaar. Schep de
maïskolven eruit en mix de soep fijn. Snijd de
maïskorrels van de kolven.
Tip: Rooster in de koekenpan de pompoenzaden
met schil met een beetje Keltisch zout en geef dat
erbij.
*Voeg de maïs en de (soja)melk toe, warm alles door
maar laat het niet meer koken. Proef en maak op
smaak met bio-shoyu. Voeg de groene kruiden toe.
Gevulde nori zakjes met rijst en avocado
(± 12 stuks)
Ingrediënten: 200 g zilvervliesrijst ✴ 3,6 dl water
✴ 2 el appelazijn ✴ 1 el honing, oerzoet of 4 druppels stevia ✴ mespunt Keltisch zout ✴ 6 doorgeknipte noribladen ✴ 2 rijpe avocado’s, geschild, in
plakjes gesneden ✴ 100 g alfalfa kiemen ✴ 1 geweekt stuk wakamé in dunne reepjes gesneden ✴
sap van 1 limoen of citroen ✴ bio-shoyu
Bereidingswijze: Was de rijst en stoom deze gaar. Of:
breng de rijst met water aan de kook, laat tien minuten koken en wikkel de pan in een warme doek zodat
deze vanzelf gaar wordt (hooikist). Proef na 50 minuten of hij gaar is. De rijst mag niet klef worden. Meng
de appelazijn met het zoet en zout en schep dit voorzichtig door de rijst. Wapper intussen met een waaier
de warmte weg. Spreid de rijst uit en laat deze afkoelen. Maak van ½ noriblad een puntzakje en vul dit ¾
met rijst. Leg daarop reepjes wakamé, plakjes avocado
met een paar druppels limoen en garneer met kiemen.
Zet er een bakje bio-shoyu bij voor de liefhebber.
Dit gerecht is geschikt als voor- of lunchgerecht maar
ook als snack.
16
Bereidingswijze: Week eerst de gedroogde paddenstoelen in wat water; zorg dat ze net onder staan. Schil de
zoete aardappelen, snijd ze in gelijke stukken en zet op
met weinig kokend water. Kook ze gaar in ± 15 min. Fruit
intussen in een pan ¾ deel van de ui en 1 teen knoflook
in olijfolie, roer daar de kurkuma, peper en het karwijzaad door. Voeg daarbij de zuurkool, roer goed door en
laat even zacht stoven. Als de zoete aardappelen gaar
zijn, giet dan wat water af maar bewaar dit. Stamp ze
fijn met een pureestamper en roer er 1 dl biogarde of
yoghurt door. Voeg zonodig wat kookwater toe. Laat de
rest van de ui en knoflook zachtjes glazig worden in een
pan met de gesneden champignons en bio-shoyu. Voeg
de geweekte paddenstoelen toe en smoor deze al roerend.
Doe in een vuurvaste schaal: zuurkool, paddenstoelen
mengsel er bovenop, dek af met de zoete aardappelpuree.
Zet het geheel nog 20-30 min in een matig hete oven
± 150° C.
Ontdek de verrassing van kruidige zuurkool, aardse
paddenstoelen en het contrast met de puree van zoete
aardappel.
Verwarmende compôte
Ingrediënten: 250 g cranberries
✴ 150 g gedroogde zwarte pruimen (geweekt) ✴ 100 g fijngesneden abrikozen (geweekt)
✴
250 g grof gesneden appel
✴
mespunt vanillepoeder (1 cm
binnenste vanillestokje)
✴ 2 kardemon zaden
(in de vijzel fijngemaakt, sch
illetjes ver­
wijderd) ✴ 1 tl kaneel
✴ rasp en sap van
1 bio­logische sinaasappel
✴ 1 dl water ✴
100 g lichtgeroosterde pompoe
npitten
Bereidingswijze: Rasp met een
dunschiller de
schil van de sinaasappel. Pers
de sinaasappel
uit. Zet de cranberries, zwarte
pruimen, abrikozen, appel, vanillepoeder, gem
alen kardemon en kaneel op met water, rasp
en het sinaasappelsap. Laat dit zachtjes
½ uurtje
gaarkoken en indikken. Roer zo
nu en dan met
een houten lepel. Geef de gero
osterde pompoenpitten erbij in een bakje.
Dit gerecht is zowel als toetje
of als bijgerecht
geschikt. Ook heerlijk in de hav
ermoutpap of
het Budwigpapje.
toomde
Salade met witlof, ananas en ges
makreel
Salade
¼ verse ananas in
Ingrediënten: 400 g witlof ✴
blokjes ✴ 200 g
in
il,
sch
blokjes ✴ 1 appel met
reel ✴ kiemen
mak
de
toom
ges
schoongemaakte
Dressing
el biogarde ✴
Ingrediënten: 1 tl kerrie ✴ 4
l ✴ zwarte peper
ppe
asa
sina
1
sap en rasp van
t bieslook ✴
✴ bio-shoyu ✴ 2 el fijngeknip
2 druppels stevia
. Maak de makreel heel
door alle ingrediënten te mengen
sing
dres
de
t
eers
k
Maa
e:
Bereidingswijz
d de witlof zeer fijn en meng
eens na op kleine graatjes. Snij
nog
dan
e
dez
kijk
en
oon
sch
zorgvuldig
salade in een bolle vorm en kiep
blokjes appel en ananas. Doe de
de
met
sing
dres
de
r
doo
een
met
kiemen.
dom de makreel en garneer met
die om op een schaal. Leg ron
17
Recepten voor Kerst en Nieuwjaar
Bananen/chocolade ijs
Ingrediënten: 3 in schijfjes (bevroren) rijpe
bananen ✴ 40 g cacaopoeder ✴ mespunt kaneel
✴ 4 druppels stevia ✴ 4 muntblaadjes
Eerste bereidingswijze: Voor deze bereidingswijze
is een hele goede blender met stamper nodig. Maak
dit gerecht als je het serveert. Zet vier coupes klaar.
Doe de bananenschijfjes, cacao, kaneel en stevia in
een blender. Blend dit kort, zodat het smeuïg is maar
wel nog bevroren. Verdeel over vier coupes en garneer met een muntblaadje.
nkaas
Gestoomde broccoli met kruide
li, niet te groot ✴
Ingrediënten: 4 stuks brocco
s
kaa
✴ nootmuskaat
iden
kru
8 plakjes jonge
aan de kook in de
Bereidingswijze: Breng water
van te mabroccoli en bewaar die om soep
de
van
en
stoompan. Snijd de stel
nootmuskaat
alen
gem
vers
wat
oi
Stro
r.
uten gaa
ken. Stoom de broccoli in ± 8 min
er 2 plakjes
leg
i,
d in het midden een stuk broccol
over de broccoli. Leg op elk bor
dom de
ron
sjes
jroo
hoefijzervorm knolselderi
kruidenkaas overheen. Spuit in
en in
amm
erzw
oest
de
Leg
.
gril
. onder de hete
broccoli. Schuif de borden 3 min
eer met kiemen.
het gat van het hoefijzer en garn
Tweede bereidingswijze: Mix met de staafmixer de
banaan, cacao, kaneel en stevia romig. Doe dit
mengsel in een ijsbakje en zet het in de diepvries,
roer het na iedere 20 minuten door met een vork. Na
1-1½ uur is het hard genoeg, neem het uit de diepvries, roer smeuïg en serveer meteen in vier coupes.
Garneer met een muntblaadje.
Knolselderijpuree
g) ✴ ¾ liter
derij ca. 1kg (geschild ± 750
Ingrediënten: 1 grote knolsel
dl volle melk
er
oter ✴ ½ tl zwarte pep ✴ 1
kruiden­bouillon ✴ 30 g roomb
oier
eido
1
1 tl tamari ✴
at
½ tl versgemalen nootmuska ✴
Bereidingswijze:
Week de amandelen vier uur en
gooi het
weekwater weg. De schil kan blijv
en zitten. Doe de amandelen, een liter
gefilterd water en een snufje Keltisch
zout in
de blender en zet deze op de hoo
gste
stand. Zo ontstaat een soort mel
k. Hang
een stukje kaasdoek in een zeef
en giet
de amandelmelk erdoor. Knijp
het doekje goed uit. De pulp kan gebruik
t worden in broodsmeersels of pap.
Deze
amandelmelk kan als basis van
pap,
milkshakes of chocolademelk
dienen.
Een fijne vervanging voor men
sen die
geen melk verdragen en voor
diabetes
patiënten.
Warme chocoladedrank
aan de kook. Snijd
kruidenbouillon en breng deze
Bereidingswijze: Maak ¾ liter
plakken knolselde
Doe
.
schil deze zo dun mogelijk
de knolselderij in plakken en
ep ze uit de
Sch
r.
gaa
uten
min
kook ze in ± 10
derij in de kokende bouillon en
boter, tamari, eidooiin de keukenmachine de room
bouillon en drink deze op. Doe
knolselderij toe en
deze even draaien. Voeg de gare
er, peper, nootmuskaat en laat
even draaien. Proef
nog
t
Laa
melk en voeg die toe.
maak er puree van. Verwarm de
de puree nog even
nootmuskaat en tamari. Warm
en maak op smaak met peper,
spuit er roosjes
spuitzak met brede spuitstuk en
goed door. Doe de puree in een
mde borden.
war
er de grill en serveer op voorver
van. Schuif deze 3 minuten ond
✴
Bereidingswijze: Klop de ingr
ediënten
met de staafmixer schuimig. Maa
k het
warm genoeg om te drinken en
smullen
maar.
Warme pittige chocoladedrank
Ingrediënten: ½ l water
✴ 1 mespunt
vanillepoeder ✴ 1 tl kaneel
✴ 1 tl
gemberpoeder ✴ 3 kruidnage
ls ✴
4 kardemon zaden ✴ 1 l ama
ndelmelk ✴ 6 afgestreken el rau
we cacao
✴ (stevia)
Gebakken oesterzwammen
18
Amandelmelk
Ingrediënten: 100 g rauwe ong
epelde
amandelen (4 uur geweekt)
✴ 1 liter
gefilterd water ✴ snufje Kel
tisch zout
Ingrediënten: 1 l amandelme
lk
✴ 4 afgestreken el rauwe cacao
10 druppels stevia
✴
2 tenen
men ✴ 4 sjalotjes, fijngehakt ✴
Ingrediënten: 250 g oesterzwam
oter
✴ 100
mb
roo
g
25
er
zwarte pep ✴
knoflook, geplet en fijngehakt ✴
)
of andere
g kiemen (fenegriek, alfalfa
dbruin. Borstel
otjes en knoflook zachtjes gou
Bereidingswijze: Smoor de sjal
n. Voeg ze bij
dde
rmi
doo
e
snijd alleen de grot
de oesterzwammen schoon en
beide zijden.
aan
tjes
zach
ze
bak
en
peper toe
de sjalotjes en knoflook, voeg
en.
kiem
ee en broccoli en garneer met
Serveer bij de knolselderijpur
Chocoladedranken op basis van
amandelmelk
Maatjessnack
haringmaatjes ✴
Ingrediënten: 4 verse
1 fijngesnipperde
t
1 gekookte rode bie ✴
8 prikkers
n
ui ✴ handvol kieme ✴
lveer de maatjes in de
Bereidingswijze: Ha
of
met een dunschiller
lengte. Schil de biet
de
ijd
Sn
af.
en
nd
ha
je
wrijf de schil er met
1 cm.
staafjes van 1 cm bij
biet in langwerpige
atje
ma
lve
ha
t
. Leg op he
Maak de ui heel fijn
rol
en
n
me
kie
en
t uitjes
het bietenstaafje, wa
zet
en
n
ee
orh
do
er
kk
dit op. Steek er een pri
aal.
het rechtop op een sch
Bereidingswijze: Verpulver in
de vijzel
de kardemon zaden met de kru
idnagels.
Neem 1 cm vanillestokje, snijd
dat open
en krap de vanillepoeder eruit.
Breng
het water aan de kook met de
vanillepoeder, kardemon, kaneel en gem
berpoeder en laat dit zachtjes trek
ken en
even doorkoken. Verwarm de ama
ndelmelk zachtjes, giet de kruiden
drank
door een zeef en klop er de caca
o door.
Voeg naar smaak stevia toe.
19
In deze rubriek gaat arts drs. Bob Hornstra in op de meest uiteenlopende
medische vragen. Schriftelijk gestelde vragen worden uitsluitend in deze rubriek
beantwoord en niet in een persoonlijk schrijven. Vragen met een algemene strekking
zijn altijd welkom. Voor dringende persoonlijke vragen: bel met Patiëntenvoor­
lichting 088-2424240.
Vraag
Opvliegers
Migraine en B15
Bronchitis
‘Kunt u mij advies geven over hoe ik niet meer zo’n
last heb van opvliegers? Ik ben een vrouw van 58 jaar.
Als er weer zo’n hitte van binnenuit komt dan neemt
mijn energie helemaal af. Daar word ik op dat moment
zo moe van…’.
‘In de Uitzichtnummers 2 en 8 van 2012 kwamen wij
artikelen over migraine tegen. Ik heb van jongs af aan
ook behoorlijk last gehad van migraine. U kent het wel,
bijna ieder weekend en ook wel door de week een aanval met braken etcetera. Ik heb zetpillen gekregen van
de huisarts en later ook migrilpillen waar ik helemaal
dizzy van werd’, schrijft een lezer van Uitzicht mij.
‘Ik ben een man van 72 jaar, heb altijd veel gerookt
maar dat doe ik de laatste 10 jaar niet meer. Ik heb
nogal snel last van bronchitis. Misschien heeft dat wat
met mijn roken van vroeger te maken, dat weet ik niet.
Ik voel er niet veel voor om steeds antibiotica te slikken en vraag me af of er een homeopathische aanpak
mogelijk is. Daar heb ik in ieder geval een voorkeur
voor. Ik stel het op prijs als u deze vraag kunt beantwoorden.’
Deze mevrouw schrijft verder: ‘Als ik buiten ben en
ik er toevallig een heb en er komt een vlaagje wind,
dan is dat lekker verkoelend. Maar dan ben ik gelijk
daarna ook verkouden, vooral in het najaar. Ik ben
altijd veel buiten: tuinwerk en wandelen. Ik heb nu
al twee jaar last van die opvliegers. Ik kan zomaar
wel een supplement gaan slikken, maar de vraag is
of het helpt. Ik heb al verschillende dingen geprobeerd, bijvoorbeeld Famosan van Vogel, de oude formule. Ik ben al heel lang lid van uw vereniging, preventief lid, probeer zo gezond mogelijk te leven en
slik geen enkel medicijn. Misschien moet ik vaker
preventief iets eten of drinken of toch een ander
preparaat nemen? Zo ja, welk? Ik bestel wel eens
multivitaminen en mineralen, dat is het enige wat ik
meestal inneem.’
Het verstandigst is een bij u passende homeopathische remedie. Maar daarvoor heb ik meer informatie
van u nodig; homeopathie stoelt immers op individuele symptomen. In het algemeen zie ik goede resultaten van Punica granatum C30 (van VSM), één
tot driemaal in de week 2 korrels onder de tong. Dit
vrij nieuwe middel is via de reformwinkel, drogist of
apotheek te bestellen.
Preparaten met rode klaver of cimicifuga kunnen
vaak verlichting geven; cimicifuga (zilverkaars) extract van Bonusan of Orthica kan via de Roode Roos
besteld worden. Een andere combinatie van zilverkaars en rode klaver is Menopauze Protect van
Orthica, tweemaal daags één capsule. Het best echter kunt u eerst een afspraak maken met een homeopathisch werkend arts.
20
Antwoord
Hij vervolgt: ‘Via via kwam ik bij een drogist die mij
B15 aanraadde om te slikken. Ik ben er in de loop
der jaren van opgeknapt en heb zelden nog last van
migraine. Helaas is B15 niet meer verkrijgbaar.
Mijn eigen analyse is dat door stress, in combinatie
met stoffen in het hedendaagse (gemanipuleerde)
voedsel, de spijsvertering niet naar behoren verloopt
en dat heeft dan zijn weerslag op braken. Als dat
braken voorbij is treedt herstel in. B15 neutraliseert
de stoffen in de maag en zorgt voor een betere spijsvertering en stoelgang. B15 is gebaseerd op onder
andere zilvervliesrijst.’
B15 (eigenlijk noemde men dat vroeger vitamine
B15 of pangamic acid of pangaamzuur) werd ingezet
omdat men de indruk had dat het de bloedcirculatie
kon verbeteren. Vandaar dat het middel werd gebruikt bij angina pectoris, arteriosclerose en verstopping in de bloedvaten van het been. Sommigen
gaven het ook bij longaandoeningen als emfyseem.
Mogelijk dat uw migraine is verminderd door de
gunstige werking van B15 op bloedvaten met name
de circulatie naar het hoofd.
Het gebruik van antibiotica kan leiden tot vermin­
dering van de werking van je immuunsysteem. De
weerstand neemt af en dat merk je omdat je steeds
vaker gebruik moet maken van antibiotica om over
infecties heen te komen. Vooral bij ouderen kan dat
leiden tot een volledige collaps van het immuun­
systeem. Ik adviseer, om te beginnen, tijdens anti­
bioticagebruik tegenwoordig Colibiogen-oral ieder
ochtend (en eventueel ook ’s avonds) een dessert­
lepel. Dit preparaat bevat stofwisselingsproducten
van gezonde darmbacteriën die het darmslijmvlies
beschermen en het immuunsysteem aldaar op peil
houden. zo’n 70 tot 80% van onze weerstand ligt opgeslagen in ons darmgebied! Trouwens, niet alleen
dat is belangrijk, wetenschappers hebben ontdekt
dat onze darmen ook ‘meedenken’ en een soort
tweede hersengebied vormen. De meeste serotonine
(een belangrijke neurotransmitter) bevindt zich in
ons darmgebied. Verschuivingen in de balans van
de darmflora door het veelvuldig gebruik van anti­
biotica kunnen ook daar ongunstig werken.
Pro, Probiotica-weerstand en nog vele andere varianten van gezonde darmbacteriën als supplement.
Ook met preparaten als Bronchi-norm (AOV) kan
preventief gewerkt worden, het bevat onder andere
n-acetylcysteïne dat het sputum dun maakt.
Astragalus stimuleert het immuunsyteem evenals
Mycelent (Springfield), een flacon met een extract
van het mycelium (ondergronds netwerk) van de
Shi-itake paddestoel.
Homeopathische remedies dienen op de persoon
te worden voorgeschreven willen ze maximaal
effect hebben. Enkele veel voorgeschreven homeopathische middelen zijn bijvoorbeeld: Antimonium
tartaricum (D6) bij slijm rochelen, waarbij de indruk
bestaat dat er geen kracht is om het slijm uit de
longen op te hoesten zoals bij kleine kinderen maar
ook bij ouderen nogal eens voorkomt. Een ander
middel is Senega (D6). Deze remedie is werkzaam
indien er taai tot zeer kleverig sputum moeilijk
opgehoest kan worden. Het is vooral werkzaam bij
‘old, fat en flabby people’, zeggen de Engelsen; dus
bij gezette, adipeuze oudere mensen.
Ten slotte, als ik moet kiezen uit de lange rij homeopathische remedies die zeer goed kunnen helpen bij
bronchitis, nog één plantje, de myosotis (D6) ofwel
het vergeet-me-nietje. Toepasselijke naam omdat
het middel goed kan werken bij chronische COPDers die, min of meer vergeten, met zuurstof achter
het raam moeten zitten. Kokhalzen en braakneiging
bij het hoesten met gekleurd sputum, opgezette buik
met veel gasvorming, zweten ’s nachts en toegenomen vermoeidheid zijn symptomen die bij dit beeld
horen.
Om op uw vraag terug te komen. Orthomoleculair
zou ik wat extra vitamine D3 nemen, bijvoorbeeld
in de vorm van levertraan of vitamine D3 capsules.
Ook visolie en GLA (gammalinoleenzuur) is aan te
bevelen om te voorkomen dat de bronchitis weer
toeslaat. Pro- en prebiotica zijn sterk aan te bevelen;
denk aan bijvoorbeeld Orthiflor plus, Darmocare
21
Lijf & Leden
Advertenties
Gezond leven
Gezond blijven
10%
kort
i
Rood ng bij de
e Ro
os
Een leven lang vitaal!
Squalene is een bijzondere stof die
zowel in het menselijk lichaam als in de
natuur wordt aangemaakt. Het behoort
tot een speciale groep antioxidanten,
de zogenaamde isoprenoïden en
wordt uit de levertraan van de diepzee
dogfish verkregen. Squalene heeft het
vermogen om zuurstof toe te voegen aan
de menselijke cel. Hierdoor beschermt
het de cellen waardoor het lichaam
wordt behoed voor de ziekmakende
moleculen. Issho Genki® Squalene iP6
is een veelzijdig, natuurlijk en zuiver
voedingssupplement dat uw lichaam
weer in balans brengt.
Versnelt herstel
Toename
energie, vitaliteit
en uithoudingsvermogen
Leden van de Moermanvereniging vertellen hoe ze persoonlijk invulling geven aan het thema ‘gezond eten – gezond leven’.
Beschermt tegen
vroegtijdige
veroudering van
de huid
Beschermt tijdens
chemotherapie en
bestraling
Beschermt cellen
en weefsels
Fyto-Life
van Hogendorpplein 28
5051 SR Goirle
T: +31 (0) 13 534 6437
F: +31 (0) 13 530 2247
E: [email protected]
W: www.fyto-life.nl
www.isshogenki.com
‘In al die jaren slechts
3,5 dag ziekteverzuim’
Z
odra Dicky Laman de naam van
dokter Cornelis Moerman hoort,
moet ze denken aan de tv-programma's die ze in haar jonge jaren zag.
Ze herinnert zich een moedige eenling
die behartenswaardige ideeën uitdroeg.
"Wat me er na al die jaren vooral van bij
is gebleven, is dat het een bijzondere
man was."
Uit welk jaar die tv-uitzendingen dateren, weet ze niet meer maar het moet uit
de begintijd van de televisie zijn geweest.
Haar ouders waren er namelijk vroeg bij.
Vooral haar vader was gecharmeerd van
de buis. "Mijn vader was tuinder maar
zijn belangstelling was veel en veel
breder. Politiek, geschiedenis maar ook
gezondheid waren interessegebieden
waar hij graag mee bezig was."
Door kennis te nemen van velerlei inzichten, was Dicky’s vader zijn tijd ver
vooruit. Zo was hij al vrij vroeg huiverig
voor het gebruik van pesticiden. "Hij
begreep dat het nooit goed voor je kon
zijn," licht ze toe.
Moderne mensen
Ook haar moeder leefde heel bewust.
Je eigen gezondheid bewaken vond ze
vanzelfsprekend. “Eet maar want dat is
goed voor je”, is een advies dat Dicky
vaak hoorde. Haar moeder voegde er dan
aan toe: "Nu vind je het misschien niet
nodig maar later zul je er spijt van krijgen dat je het niet hebt gedaan." Nog zo’n
advies was om veel aan beweging te
doen. Veel mensen zagen er in die tijd het
belang niet zo van in maar haar ouders
wel. Dicky: “Vaak liepen mensen krom
van het harde werken. Bovendien was ik
ook toen al vrij lang en mijn vader had
gelezen dat je daardoor rugproblemen
kon verwachten. Daarom werd ik naar
22
bewegingsleer gestuurd. In die zin waren
mijn ouders hele moderne mensen."
Zodoende hoefde Dicky later nooit
overtuigd te worden van het belang van
gezonde voeding en van een gezonde
leefstijl. Wel ontstond bij haar op zeker
moment de behoefte om zich verder op
dit terrein te verdiepen. Zo volgde ze
een aantal cursussen natuurgenees­
kunde. Ook besloot ze lid te worden van
de Moermanvereniging. Bij de voorbereiding van het gesprek heeft ze nog
eens diep nagedacht welke directe aanleiding er was om tot de vereniging toe
te treden maar ze zou het werkelijk niet
meer weten. Spijt ervan heeft ze nooit
gekregen. Behalve dat ze een trouwe
lezer van Uitzicht werd, nam ze ook deel
aan allerlei activiteiten. In de tijd dat ze
nog in Leiden woonde, bezocht ze de
regioavonden in Den Haag en werd ze
lid van het bestuur aldaar. Lezingen
sloeg ze zelden over.
Indrukwekkend
Een avond die ze met name wil noemen,
is die met de eindredacteur van dit blad,
Cor van Groningen, die in haar regio
een lezing hield over Moerman. “Vooral
wat hij vertelde over zijn ontmoetingen
met Moerman, vond ik indrukwekkend.
Van zulke avonden kon ik echt genieten.
Jammer dat het regiowerk hier in Zeeland een beetje stil ligt."
Hoewel ze dankzij de cursussen het
nodige van natuurgeneeskunde afweet,
heeft ze de opgedane kennis voor zichzelf zelden nodig gehad. Ze werkte
tientallen jaren aan de universiteit van
Leiden en hoefde vrijwel nooit te verzuimen. "Bij mijn afscheid werd gememoreerd dat ik in al die tijd slechts drie en
Naam:
Dicky Laman
Woonplaats: ’s Heer Arendskerke
Leeftijd:
71 jaar
een halve dag vanwege ziekte thuis had
moeten blijven. Dat ligt natuurlijk niet
alleen aan gezonde voeding en mijn gezonde manier van leven maar het droeg
er wel toe bij. Dat staat voor mij vast."
Mensen die er voor openstaan, wijst ze
dan ook graag op het belang van gezonde voeding en natuurlijke ziektebestrijding. “Het is alleen zo jammer dat velen
de adviezen pas serieus nemen als ze
zijn uitgedokterd.”
Rauwkost
Aan het eind van het gesprek toont ze
met gepaste trots de moestuin achter de
woning. Haar vriend Ko, met wie ze samenwoont, is een fervent tuinier en dat is
te zien. Het is eind september maar er
groeien nog volop gewassen en ze staan
er picobello bij. En alles is uiteraard onbespoten. Dicky zegt te begrijpen dat het
met het oog op de portemonnee voor veel
mensen niet haalbaar is, dagelijks biologische groenten eten. "Wel zou ik iedereen op het hart willen binden om toch
vooral de groenten die je voor rauwkost
gebruikt, onbespoten te kopen. Bij het
koken verdwijnen er de nodige restanten
van bestrijdingsmiddelen maar bij de bereiding van rauwkost veel minder. Daarom lijkt me dat een erg nuttig advies.”
23
‘Voedingsvoorlichting’ Voedingscentrum versluiert
Van tijd tot tijd ontvang ik post van Nederlanders die zich kwaad maken over de voedingsvoorlichting in ons land. Een mevrouw schrijft dat ze in een consultatiebureau de folder
‘Smeer je groot’ aantrof, die ze als ‘margarinepropaganda’ kwalificeert. In de folder werden
vijf redenen opgesomd om je kind vooral margarine te geven. Briefschrijfster klaagt dat hier
wel erg vroeg aan klantenbinding wordt gedaan. Reden om eens op internet te kijken.
Ik begin bij het Voorlichtingsbureau Margarine, Vetten en Oliën (MVO), de afzender van de
folder. Het blijkt dat de folder al een paar jaartjes oud is. Maar het zet me wel op het spoor
van het succesvolle ‘smeerdiploma’, met dezelfde MVO-doelstelling: peuters, ouders en leidsters ervan bewust maken dat het gezond is om boterhammen te besmeren met margarine.
Erg succesvol! Zo reikte toenmalig minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedsel­
kwaliteit in 2009 het 400.000-ste 'smeerdiploma' uit aan een van de peuters van kinderdagverblijf Petje Pitamientje...
Breng kleur in
gezondheid met
bioactieve curcumine
en ar-turmeron
Bij MVO lezen we: ‘Het MVO is een gezamenlijk initiatief van het Productschap Margarine,
Vetten en Oliën en de Bond van Nederlandse Margarinefabrikanten. De voorlichting is op
wetenschappelijke inzichten en richtlijnen gebaseerd, en volgt de Richtlijnen Goede Voeding
van de Gezondheidsraad en de aanbevelingen van het Voedingscentrum.’
Dat konden we ook al lezen in de folder: ‘Deze folder is tot stand gekomen met advies van
het Voedingscentrum. Het Voedingscentrum is een onafhankelijke organisatie….’ etc.
Hiermee staat het Voedingscentrum toe dat goede sier wordt gemaakt met haar naam en
gebruikgemaakt van haar schijn van onafhankelijkheid. Scholen en consultatiebureaus
blijken meer op hun hoede te zijn, maar commerciële kinderdagverblijven zeker niet zodat
de smeercampagne hier gewoon doorgaat. Inmiddels blijkt het ‘smeerdiploma’ te zijn over­
genomen door Blue Band (Unilever).
Wat opvalt zijn de spelers in deze propaganda, gericht op kinderen met argeloze ouders:
MVO, Voedingscentrum, Unilever en nog wel een minister. Vooral de rol van het Voedings­
centrum – dat zich in het verleden ook al op vergelijkbare manier manifesteerde met
McDonald’s – valt op.
Curmaxell - curcuminoïden & ar-turmeron, vluchtige olie uit kurkuma
Krachtig antioxidant en fysiologisch werkzaam
6x beter o p n e e m ba a
BETER OPNEEMBAAR
Een stap vooruit waarbij de traditionele
kennis van toen wordt gekoppeld aan
de innovatieve ontwikkelingen van nu.
Door toevoeging van de vluchtige olie
uit curcuma – Ar-turmeron – wordt de
opneembaarheid sterk verbeterd.
Uit onderzoek is gebleken dat bioactieve
curcumine met Ar-turmeron tot
6 x beter opgenomen wordt en langer
actief blijft dan gangbare curcumine.
Ook is aangetoond dat met minder capsules Curmaxell uiteindelijk meer
curcumine in het lichaam wordt opgenomen.
Het Voedingscentrum laat ook nu weer van zich spreken met de ‘vertaling’ van het recente
Gezondheidsraadadvies betreffende vitamine D. In haar voorlichtingsfolder stelt ze: “Mensen
die extra vitamine D moeten gebruiken zijn: kinderen, ouderen, zwangere vrouwen en mensen met een getinte huid. Maar ook mensen die onvoldoende zonlicht op hun huid krijgen,
omdat ze bijvoorbeeld ploegendiensten draaien of een hoofddoek of sluier dragen.” Zo geformuleerd versluiert het Voedingscentrum het advies van de Gezondheidsraad door groepen te
noemen die niet bepaald het overgrote deel van de Nederlandse bevolking vertegenwoordigen.
Helderder, zonder de kern van de boodschap geweld aan te doen en meer conform de realiteit
zou een formulering als volgt geweest zijn: “Alle Nederlanders wordt geadviseerd dagelijks
een voedingssupplement te nemen met 10 mcg vitamine D en vanaf een leeftijd van 70 jaar
een supplement met 20 mcg.” Want dat komt beter overeen met wat staat in het rapport van
de Gezondheidsraad.
Overigens vinden internationale vitamine D experts deze aanbeveling nog veel te laag. Zij
adviseren dagelijks 2000 IE (50 mcg), zeker in de winter.
r
CURMAXELL MET AR-TURMERON
250 mg bioactieve curcumine geeft een
betere opname dan twee capsules met
elk 600 mg curcumine 95% in poedervorm.
CURMAXELL
• Ondersteunt de reinigende werking
van de lever en is goed voor de
galfunctie
• Beschermt als krachtig antioxidant
tegen vrije radicalen
• Helpt bij de verlaging van het
cholesterolgehalte
• Beschermt de maag- en darmwand
Curmaxell met (per softgel):
- 250 mg bioactieve curcumine en
- 250 mg lijnzaadolie
60 softgels € 29,95 / 180 softgels € 84,95
Springfield Nutraceuticals, T 0186 626173 E [email protected]
www.ortho.nl
Health through nature, science and innovation
Dr. Gert Schuitemaker
25
Oplossing
De prijzen gaan naar de volgende winnaars:
1e prijs: dhr. de Haan, St.Pancras
2e prijs: mevr. Ogier, Den Haag
3e prijs: dhr. Kolkman, Purmerend.
De inzenddatum voor de puzzel in
Uitzicht 2012/10 sluit 15 februari 2013.
LET OP! Het inzenden van de oplossing
is alleen mogelijk door: overschrijving
van tenminste € 1,- op ING rekening
6189, t.n.v. Moermanvereniging te
Alphen aan den Rijn. Vermeld uw
oplossing onder mededelingen.
Gert Tretmans
Tuinvaas 16
7609 ZT Almelo
tel. (0546) 56 94 11.
E-mail: [email protected]
26
1
2
13
1
3
4
14
1
15
19
1
31
32
38
1
39
45
1
1
1
1
16
1
1
1
17
21
1
22
26
27
1
46
47
1
63
70
76
71
1
83
77
1
89
1
94
53
57
1
65
1
72
78
1
84
1
9
29
1
35
41
1
48
64
8
28
40
52
1
7
10
1
1
18
1
42
49
1
1
1
43
50
54
58
66
1
59
1
60
67
68
1
69
74
1
79
81
82
80
1
86
87
1
88
1
1
1
91
92
1
1
1
1
1
1
96
90
12
30
36
73
85
11
23
34
56
62
63
1
33
51
55
75
1
25
44
1
6
20
24
37
5
1
95
34
16
87
10
29
47
82
68
65
57
80
66
48
89
27
42
76
73
63
7
3
59
72
85
88
54
58
84
61
97
81
79
29
28
65
10
Verantwoording
De redactie van Uitzicht en het bestuur
van MMV brengen de inhoud ter kennis en
beoordeling; zij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de toepassing ervan.
Overname van artikelen door derden is
uitsluitend toegestaan met schriftelijke
toestemming vooraf. Redactie en bestuur
behouden zich het recht voor zonder opgave
van redenen teksten, advertenties en te
beantwoorden vragen te weigeren.
Eindredactie
Cor van Groningen
93
1
Uitzicht is het tijdschrift van MMV Natuurlijke kankerpreventie en Ondersteunende
therapieën. Het verschijnt tien keer per
jaar en wordt gratis aan de leden van de
vereniging beschikbaar gesteld.
–
Wanneer u zich wilt inzetten voor de belangen van de MMV en daarmee
voor u en uw medeleden, dan kunt u zich aanmelden voor de leden­
adviesraad (LAR). U wordt dan uitgenodigd voor een kennismakings­
gesprek met de selectiecommissie.
Het werk van de LAR kost ongeveer 2 uur per week. Deze tijd besteed u
aan het onderhouden van contact met leden, het inlezen van bestuursdocumentatie en het adviseren van het Bestuur. De LAR komt frequent bij elkaar
volgens een te voren vastgesteld vergaderschema. Dit is tenminste 1 maal
per 2 maanden.
Fotografie
Stef Breukel e.a.
Horizontaal:
1. stannum 3. grote bijl 7. Londense mist 11. soort onderwijs 13. vrouwelijk schaap
15. veelkleurig 17. niet hoog 18. ondergang 19. halfaap 20. langzaam 22. uitgespreide vloeistof 23. Indonesisch eiland 24. spoedig 25. droog 26. grondsoort 28. Israëliet
30. Advertures in Education 31. maatstaf 33. schaden 35. mestvocht 37. meisjesnaam 39. ferrum 40. deel van een auto 42. in memoriam 43. sine anno 44. deel van
een boom 46. uitgebakken stukje vet 48. doelpunt 50. autokeuring 51. titel 52. dikwijls 53. kledingstuk 54. lof 55. jongensnaam 56. jongensnaam 58. venster 60. snijwerktuig 62. bijwoord 63. geluid van een ezel 64. de maaltijd gebruiken 67. errore
excepto 69. bijbeldeel 70. lariks 72. vertrouwd 73. drietal 75. Verenigde Staten
77. mak 79. gelofte 80. eveneens 81. springerig insect 83. koraaleiland 84. oever
86. droogoven 88. marihuana 89. plaats in Frankrijk 90. vreemde munt 91. uurwerk
93. Nederlandse Onderneming voor Afbouwbedrijven 94. Engelse ontkenning
95. smal band 96. berggeel 97. not known.
Verticaal:
1. militair 2. Europeaan 4. als boven 5. zuil 6. knevel 7. vervelend 8. grote hoeveelheid
9. opgenomen geld 11. land in Afrika 14. land in Azië 16. tegenover 17. laatstleden
18. vaat 21. op bout passende ring 22. groente 25. modder 27. delfstof 29. spoorstaaf
32. voegwoord 33. gift 34. met de nek aankijken 36. lumen 38. dichterbij 40. rijdier
41. lang verdicht prozaverhaal 43. dop op zuigfles 45. omroepvereniging 47. groet
(Latijn) 49. gravin van Holland 50. behoertig 55. kamhagedis 56. jongensnaam
57. overwinning 59. kenteken 61. rieten dak 63. geliefde van Zeus 65. ontkenning
66. toespraak 68. kiem 70. land in Azië 71. kokhalzen 73. volbloed Hollander 74. bakplaats 76. gedorste halmen 78. deel van een schip 80. stad in Noorwegen 82. Spaanse
provincie 85. Engelse ontkenning 87. maanstand 90. onmeetbaar getal 92. kosteneenheid.
Als u de hele puzzel hebt ingevuld, kunt u ook de rest van de puzzel oplossen.
U leest dan tevens de uiteindelijke oplossing.
1.Wat bieden wij u:
• De mogelijkheid om ontwikkelingen in de organisatie van nabij te volgen.
• De mogelijkheid om invloed uit te oefenen op deze ontwikkelingen en de
stem van de leden te laten horen.
• Een betrokken en positieve houding van het Bestuur t.o.v. de LAR.
• Onkostenvergoeding.
Redactiecommissie
Truus Hartsink
Dr. Hans Stoop
Cor van Groningen
Redactieadres
Redactie Uitzicht
Hof van Azuur 30
2614 TB Delft
Advertenties
Advertentiemogelijkheden
en tarieven kunnen worden
aangevraagd bij:
J.P.H. Geraats
Louis Regoutstraat 36
6006 LL Weert
Telefoon (0495) 53 22 20
Inschrijving
Uitzicht ISSN 0169-9938
Uitzicht op internet
www.moermanvereniging.nl
E-mail: [email protected]
Kopij volgend nummer:
Magazine 1/2013
vóór xx januari 2013
Natuu rrijk leven, Moerman.
Profiel leden Ledenadviesraad (LAR)
Medewerkers aan dit nummer:
Drs. Bob Hornstra, arts
Riëtte Janssen
Jan van Klinken
Arjan van Laar
Hans Nieuwstad
Petra Pronk
Dr. Gert Schuitemaker
Dr. Hans Stoop
c o l o f o n
‘Interesse voor relatie voeding en
kanker groeit.’ Dat is de oplossing van de
puzzel in Uitzicht 2012/08. Natuurlijk gaat
het in de eerste plaats om goede voeding,
de Moerman voedingswijze. Maar daarnaast zijn er al meerdere geneesmiddelen
tegen kanker die niet of nauwelijks in het
nieuws komen. Op internet wordt al geruime tijd gesproken over een miraculeus
geneesmiddel tegen kanker. Men weet al
enkele jaren dat het middel bestaat.
Waarom wordt het niet op grote schaal
toegepast? DCA (dichloorazijnzuur) is
een veelbelovend anti-kankergeneesmiddel dat aangrijpt op een belangrijk en
algemeen kankercelmechanisme. Het
eenvoudige molecuul DCA activeert de
energiecentrales in de kankercel zodat
de cel weer op een effectieve energievoorziening kan overschakelen en de cel
daardoor gevoeliger maakt voor signalen
uit de omgevingdie die voor de vernietiging van de kankercel zorgen. Maar er
zijn ook negatieve geluiden wat de bijwerkingen betreft van het gebruik van
DCA. Er is uitgebreid klinisch onderzoek
nodig voordat definitief duidelijk is of en
welke plaats DCA kan innemen bij de
kankertherapie. DCA is een goedkoop,
simpel molecuul is dat niet mogelijk is om
te patenteren. Daarom is het voor de farmaceutische industrie niet zo interessant
om er onderzoek naar te doen. Een ander
middel is 3-broompyruvaat. Op mensen
experimenteel getest, en met succes, door
een plantencelbioloog. Echter ook hier
zijn de bijwerkingen niet gering en dient
verder uitgebreid onderzoek plaats te
vinden voordat het ingezet wordt voor
behandeling. In de wetenschappelijke
literatuur kunnen we, wanneer we goed
zoeken, lezen dat er studies gaande zijn
naar deze anti-kankermiddelen.
Kruiswoordraadsel
2.Van de leden van de LAR wordt verwacht:
• Gemotiveerd en in staat zijn om gemeenschappelijke belangen van de
leden van de MMV te behartigen.
• Langer dan een jaar lid zijn van MMV.
• Bekend zijn met niet-toxische tumortherapie en met de Moermantherapie.
• Bereid zijn om gemiddeld 10 tot 20 uur maand te besteden aan activiteiten van de LAR, het onderhouden van contacten, het voorbereiden van
adviezen en het uitvoeren van de voorkomende taken van de LAR.
•G
eïnteresseerd zijn in de ontwikkelingen in- en verhouding tussen
voeding en kanker.
• Het kunnen vertalen van wensen en ontwikkelingen in beleid.
• Regelmatig met de andere leden van de LAR te overleggen.
3.Vaardigheden
• Zich kunnen inleven in de belangen van de leden, maar ook voldoende
afstand kunnen nemen van persoonlijke belangen.
• In staat zijn beleidsstukken te lezen, zich hierover een visie te vormen,
met name uit het perspectief van de leden.
• Kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie.
• Een kritische en positieve houding hebben.
• In teamverband kunnen functioneren.
4.Lid worden
• Meldt u aan bij het Centraal Bureau.
27
Advertentie
Deze keer een andere selectie van
producten, welke door “De Roode Roos
B.V.” geleverd kunnen worden.
Hierdoor krijgt u een inzicht van ons ruime
assortiment, van meer dan 3500 producten
en 80 leveranciers.
Bestellen bij De Roode Roos B.V.
Alle producten worden in principe geleverd
met een korting van max. 25% ten opzichte
van de adviesprijs. Om te bestellen kunt u
gebruik maken van de lijst die hiernaast is
afgedrukt. Eventueel kunt u eerst een
fotokopie maken. Onze volledige catalogus
is op aanvraag verkrijgbaar.
Uw schriftelijke bestelling kunt u naar onze
postbus sturen. Vervolgens laten wij de
bestelling door TNT-Post bij u thuis
bezorgen.
Ook kunt u ons gratis naamnummer
0800-ROODEROOS (0800-7663376)
gebruiken.
Internetgebruikers kunnen een e-mail
versturen naar [email protected] of
direct bestellen via onze webwinkel op
www.derooderoos.com
Vanaf nu biedt De Roode Roos u de
mogelijkheid uw bestellingen te betalen via
doorlopende machtiging voor automatische
incasso.
Fabrikant
Leden
205 Multi vit.& mineralen (240 tab)
Plantina
€ 98,75
€ 74,06
268 Bio-Quinon Q10 Super 30 mg (150 caps)
Pharma Nord
€ 46,50
€ 34,87
547 BioSil (30 ml)
Bio Minerals
€ 30,50
€ 22,88
586 MaxEPA (100 softgels)
Cardio Vasc. Res.
€ 37,00
€ 27,75
1388 MultiVit Basic (module 1) (90 vcaps)
Alfytal
€ 20,75
€ 18,68
2308 DHA 250 (120 caps)
Now Foods
€ 38,25
€ 28,69
2836 MetaRelax (90 tab)
Metagenics
€ 23,99
€ 17,99
2999 Eye Q 500 mg (210 caps)
Springfield
€ 36,95
€ 27,71
3273 Lignan Flax Oil Complex (473 ml)
Barlean's
€ 19,95
€ 14,96
3402 Optimal Prenatal DHA Formula (60 softgel Minami Nutrition
€ 28,50
€ 21,38
3492 Bio Bran MGN3 250 mg (50 tab)
Medpro
€ 65,00
€ 58,50
3588 Symbioflor 1 (50 ml)
Energetica Nat.
€ 13,60
€ 10,88
3654 Prostaatformule (60 tab)
Best Choice
€ 11,50
€ 8,63
Het gironummer waarop u
kunt bestellen is: 355.999 t.n.v.
De Moermanvereniging
Postbus 508
2400 AM Alphen aan den Rijn.
De prijzen zijn inclusief verzendkosten binnen Nederland.
Daarbuiten wordt € 3,50 extra
berekend.
3924 MagAsorb 150 mg (Magnesium als Citraat Lamberts
€ 12,20
€ 9,15
4084 Women's Mood (30 caps)
Care For Women
€ 19,95
€ 14,96
4105 Levertraan Forte (60 softgels)
Bonusan
€ 9,00
€ 6,75
4126 Coriolus Versicolor-extract 750 mg (90 cap AOV
€ 31,70
€ 23,78
4398 Active Biodream (800 gram)
Biodream
€ 45,00
€ 36,00
4456 Spirulina (180 tab)
Marcus Rohrer
€ 13,32
€ 11,32
4617 Solidago Complex Tinctuur (50 ml)
Zonnegoud
€ 11,59
€ 8,69
4630 Co Enzyme Q10 with MCT (60 vcaps)
Viridian
€ 37,25
€ 29,80
4646 Super Greens (220 gram)
VitaKruid
€ 46,70
€ 39,70
4754 Bio Nutriënt l-Tryptofaan (60 vcaps)
CellCare
€ 21,90
€ 17,52
5400 Vitamine D3 15 mcg (90 softgel)
Bonusan
€ 11,00
€ 8,25
5696 Luchtweg Formule (60 vcaps)
VitOrtho
€ 19,95
€ 14,96
5861 Delima Feminin (10 ovula)
Pekana
€ 14,90
€ 11,18
5878 Glucosamine Summum (120 tab)
Supplemed
€ 35,90
€ 26,92
6096 CalAsorb (180 tab)
Lamberts
€ 27,50
€ 20,62
6097 Salvestrol Prostaat (60 caps)
Vitals
€ 39,95
€ 29,96
Green Magma:
6213 Elke Dag (90 tab)
Vitals
€ 49,95
€ 37,46
6599 True Superfood (400 gram)
Vitals
€ 65,00
€ 48,75



Uw naam: (Dhr/Mevr):
Lidmaatschap nr.:
Adres:
Geboortedatum:
Postcode & Woonpl.:
E-Mailadres:
Telefoonnummer:
(evt.) voorschrift van:
€ 12,75
€ 16,50
€ 4,95
€ 6,95
Koopt u onze verrassingstas! Met in ieder geval de complete jaaruitgave
van Uitzicht 2011. Leuke hebbedingetjes en heel veel informatie!
Een gezond en prachtig cadeau om weg te geven.
€ 15,00
€ 11,30
€ 25,00
€ 6,80
€ 6,80
€ 7,95
€ 7,95
€ 9,50
€ 20,40
€ 12,50
Advertenties
Bi
ol
Green Magma
og
isc
h
uw dagelijkse portie (extra) groenten
Door onze drukke levensstijl
komen we niet altijd toe aan onze
dagelijkse portie groenten. Green
Magma kan u helpen. Het bevat het
extract van biologisch geteelde
jonge, groene gerstebladeren.
Dit groene gerstextract bevat alle
belangrijke vitaminen, mineralen,
enzymen en spoorelementen
zoals die ook voorkomen in verse
bladgroente. Bovendien is Green
Magma rijk aan chlorofyl. Chlorofyl
helpt ons lichaam op een milde
wijze te reinigen, het stimuleert de
spijsvertering en beschermt ons
tegen vrije radicalen.
Dankzij de natuurlijke uitgebalanceerde samenstelling heeft Green
Magma een gunstige invloed op de gezondheid. U voelt zich fit en
energiek.

Prijswijzigingen voorbehouden
Vermeld hier uw
adresgegevens:
28
Normaal
ras
ng
r sap
aa
www.vitortho.nl
NIEUW!
np
oe d e


Reinigende eigenschappen
Krachtige antioxidant
Bevat meer dan 70 voedingsstoffen
Het gepatenteerde productieproces
waaronder vitaminen en mineralen
garandeert kwaliteit en de aanwezigheid
Uw dagelijkse (extra) portie groenten en activiteit van de enzymen
orm
rv
Een machtigingskaart hiervoor kunt u
opvragen via onze website:
www.derooderoos.com/machtigen
Nr
01. Dr. Moerman, een weg tot genezing,
C. van Groningen en A. Ronhaar
02.U kunt meer dan u denkt, aanvullende maatregelen om
kanker te helpen voorkomen en genezen, Hans Moolenburgh sr. 09. Verhütung und Heilung von Krebs, Jac. Landman
10. Die Moerman-Krebs-Diät, E. Wannee-Immerzeel
17. A solution to the Cancer Problem
24. Kookboek, Lia v.d. Geest en Lydia Sleutel
28. De actuele voedingstabel, wat zit waar in?
29. Retrospectief onderzoek naar de effectiviteit van
de Moermantherapie
37. Het Gouden boekje voor de Gezondheid, G.E. Schuitemaker
Voor meer boeken van de heer Schuitemaker zie:
www.gezondeboeken.nl
41. Bondgenoot, autobiografie van een immuuncel, Henk Fransen
42. De helende factor, Bob Th. Hornstra
44. Voed je goed, voel je goed, Monique van den Assum
45. Dvd ‘Geef ziekte geen kans, eet en leef gezond’, Kees Braam
i
Magazijn voor orthomoleculaire voeding
Deze boeken kunt u bestellen
bij de Moermanvereniging.
Wilt u één of meerdere boeken
toegestuurd krijgen, geef dan op
uw bankoverschrijving het juiste
bedrag en de titels van de
gewenste boeken. Geen geld
opsturen!
n
De Roode Roos B.V.
Boekenlijst
va
Postbus 16035
2500 BA Den Haag
Telefoon 070-3010701
Fax 070-3010707
BIOLOGISCH ACTIEF
De nieuwe producten van VitOrtho zijn met de grootste zorg
vervaardigd. Hierbij wordt rekening gehouden met mens en
natuur. Alle producten zijn zeer goed opneembaar door het
lichaam.
TS Products, Harderwijk
Infolijn: 0341 - 46 21 46
[email protected]
www.tsproducts.nl
Verkrijgbaar in poeder en tabletten, bij uw natuurwinkel en gezondheidswinkel, o.a. De Tuinen.
Vraag nu een gratis proefzakje aan
via [email protected]
o.v.v. de code GMU12.
TS Products, Harderwijk
Infolijn: 0341 - 46 21 46
[email protected]
www.greenmagma.nl
Topkwaliteit voedingssupplementen met een gezonde prijs
29
Activiteitenkalender
algemene informatie
De Moermanvereniging voor natuurlijke kankerbestrijding stelt zich ten doel welzijn en belangen te
behartigen van patiënten die met de Moermantherapie worden behandeld, en zoveel mogelijk bekendheid
te geven aan deze therapie ter bestrijding van kanker.
Bestuur
Vriendelijk verzoek alle post bestemd
Administratie/
algemene informatie
Informatie lezingen
en kooklessen
voor het bestuur te zenden aan:
De administratie van de vereniging
Schriftelijke vragen naar:
Postbus 508
wordt gevoerd door de heer
Postbus 508
2400 AM Alphen aan den Rijn
Wim Kuling.
2400 AM Alphen aan den Rijn
Voorzitter:
Centraal Bureau:
Dave Schut
Postbus 508
Eefde
2400 AM Alphen aan den Rijn
Postzegel insluiten.
Klachten van patiënten
Telefoon: (0172) 49 79 44 (werkdagen
Secretaris:
tussen 09.00 uur en 13.00 uur)
Johan Klumpenaar
Fax: (0172) 47 06 44
President Wilsonlaan 33
E-mail: [email protected]
4334 GB Middelburg
Telefoon: (0118) 63 59 89
E-mail: [email protected]
Penningmeester:
Nico Sleeuwenhoek
De Eendracht 20
2614 LX Delft
Telefoon (015) 2562921
E-mail:
[email protected]
Marketing:
Sietze Blom
Buitenom 1
8314 AM Bant
Telefoon: (0527) 26 18 25
E-mail: [email protected]
Interne contacten:
Jan Bor
Schoolstraat 1
4221 LR Hoogblokland
Telefoon: (0183) 56 36 28
E-mail: [email protected]
Jan Meijerink
De Bese 2
7722 PD Dalfsen
Aanmelding nieuwe leden
Schriftelijk bij het Centraal Bureau
of via de website.
Lidmaatschap
(automatische incasso), € 29,- per
kalender­jaar (acceptkaart).
Voor Belgische leden minimaal
€ 37,- (accept € 42,-) op rekening
ING bank 335-0078672-51 t.n.v.
Moerman­vereniging.
Voor de overige leden in Europa
€ 37,- (accept € 42,-), buiten Europa
€ 42,- (accept € 47,-). Een kleine
‘overbetaling’ op de minimumcontributie wordt zeer op prijs gesteld.
Contributie giro 42.39.229 t.n.v.
Moermanvereniging te Alphen aan
den Rijn. Opzegging lidmaatschap:
vóór 1 december van het lopende
jaar. Administratiekosten: € 3,50
wanneer een herinnering gestuurd
moet worden.
Vaartstraat 247, 1075 RM Amsterdam
Advertenties Uitzicht
E-mail: [email protected]
worden à € 5,25 per exemplaar.
Dit kan schriftelijk of telefonisch bij
het Centraal Bureau.
Hans Stoop
Internet
Zeeland/West-Brabant
Dhr. H. Stoop
Coehoornstraat 40
4611 KS Bergen op Zoom
Telefoon: (0164) 25 04 61
Den Haag
Mevr. R. Rosier
Gerrit van de Veenlaan 216
Louis Regoutstraat 36, 6006 LL Weert
Friesland
Telefoon: (0495) 53 22 20
Mevr. T. Meesters
E-mail: [email protected]
Singel 7
Lachen is gezond omdat je minder lichamelijke
stress ervaart. Zelfs als je niét blij bent en toch
lacht, treedt dat effect op, blijkt uit onderzoek
van de University of Kansas. In de studie moesten
de deelnemers allerlei stressvolle opdrachten
uitvoeren. Een deel van hen deed dit met een
oprechte lach, een deel van de mensen keek
neutraal en een deel van hen had een neplach
(bij hen werd de lach geforceerd via een stokje
in de mond).
Vervolgens keken de onderzoekers of het
bewustzijn beïnvloed wordt als mensen lachen
tijdens een opdracht vol stress. Zo werd onder
andere hun hartslag gemeten. Het bleek dat
de lachende deelnemers, vooral degenen die
oprecht lachten, een lagere hartslag hadden na
een stressvolle situatie.
Beekbergen – 16 januari
Lezing en demonstratie
Lezing ‘Maak je eigen probiotica’ met demonstratie en
proeverij in Marrys Bloemen- en Kruidenhuis in Beek­
bergen. Je eigen probiotica maken door het fermenteren
van granen en winterse kruiden voor broodsmeersel en
bouillonpasta.
Data:
Kosten:
Opgave:
Woensdagavond 16 januari 2013
Zaterdagochtend 19 januari 2013
Vrijdagochtend 1 februari 2013
€ 25,-.
Bij Marry’s Kruidentuin, telefoon (055) 506 13 91.
8771 SV Nijland
Stichting Steunfonds
Amnestie
Telefoon: (0515) 56 98 13
Groningen/Drenthe
Giro 3290997 t.n.v. de Stichting
Mevr. H. Prins
Steunfonds Amnestie, Reijerskoop
Schout Poelmanweg 32
291, 2771 BL Boskoop of via ING
9617 BX Harkstede
bank, rekeningnummer 67.20.27.240
Telefoon: (050) 404 22 46
In het volgende nummer van Uitzicht
in Boskoop.
Limburg
• Dr. Hans Stoop over de enzymtherapie
Bovenstaande rekeningnummers van
De heer J.H.P. Peters
Stichting Steunfonds uitsluitend te
Oude Heerweg 145
gebruiken voor giften.
5941 EK Velden
De stichting Steunfonds Amnestie is
Telefoon: (077) 472 14 53
door de Belastingdienst erkend als
E-mail: [email protected]
t.n.v. Stichting Steunfonds Amnestie
algemeen nut beogende instelling
(ANBI), sinds 01-01-2008. Een schen-
Noord-Holland Noord
king aan deze stichting is aftrekbaar
Vacature
van de inkomstenbelasting (binnen
de daarvoor geldende regels).
• Klaas Riepma: Aan de slag met ervaringen tijdens
ziekbed van Jochem
• Heino Nieland succesvol met migrainetherapie
• Dini Klaassen: ‘Gezond eten maakt echt verschil’
Overijssel
Dhr. G.J.W. Tretmans
Legaten
Wie het Steunfonds testamentair wil
gedenken, wordt aanbevolen gebruik
te maken van de volgende formulering:
‘Ik legateer aan de Stichting Steunfonds Amnestie, gevestigd te Elst (Gld)
www.moermanvereniging.nl
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
Piet Sijpersma
Telefoon: 06 44386268
Telefoon: (070) 391 02 79
Telefoon: (0164) 25 04 61
Bob Hornstra
6822 MB Arnhem
J.P.H. Geraats
kosten’.
Regio-secretariaten
Patiëntenvoorlichting
Groot Vijverdal 21
2552 WN Den Haag
de som van €……… vrij van rechten en
Cor van Groningen
Mevrouw R. van Elk
aangevraagd bij:
4611 KS Bergen op Zoom
Adviseurs:
Gelderland
Advertentietarieven kunnen worden
Losse nummers Uitzicht
Losse nummers kunnen (na)besteld
Coehoornstraat 40
federatie Additieve Geneeskunde)
Nieuwe leden: € 25,- per kalender­jaar
Telefoon (0529) 42 71 45
Wetenschap en artsencontact:
Stichting Klachtrecht AAG (Artsen-
Minder stress door lachen
Amsterdam en Wijde Omgeving
Telefoon: 088-2424240 (Infolijn)
Mevr. T. Visser
Of voor algemene informatie over de
Quellijnstraat 128
vereniging: (0172) 49 79 44
1073 XL Amsterdam
Tuinvaas 16
7609 ZT Almelo
Telefoon: (0546) 56 94 11
Rotterdam
Dhr. M. Ouwehand
Statenweg 405
3039 HP Rotterdam
VASCULAIRE NUTRIËNTEN
Telefoon: (010) 467 78 64
Mobiel: 06 23234874
Rijnmond/Westland
Vacature
Telefoon: (020) 675 41 50
(Zie ook colofon pagina 27)
30
31
Download