Oogdruppelen

advertisement
Oogheelkunde
Oogdruppelen
Bij uzelf of bij een ander druppelen
Inhoud
Paginanummer
Inleiding
Bijsluiter
Meerdere keren per dag druppelen
Oogdruppels en contactlenzen
Oogdruppelen bij uzelf
Hygiëne
Aandachtspunten
Moeite met druppelen?
Oogdruppelen bij een ander
Aantekeningen
Bronvermelding: tekeningen zijn afkomstig van www.oogziekenhuis.nl
1
Inleiding
U heeft van uw arts vernomen dat u uw ogen moet druppelen. Om een goed
resultaat te bereiken is het noodzakelijk dat de druppels op een juiste manier in uw
oog terecht komen. Uw arts heeft u al uitleg gegeven. In deze folder wordt alles nog
eens op een rijtje gezet.
Bijsluiter
Het is belangrijk dat u, voordat u uw ogen gaat druppelen, de bijsluiter bij de
oogdruppels goed leest. Ook als u de druppels al eens eerder hebt gebruikt: er kan
nieuwe informatie in opgenomen zijn wat betreft eventuele bijwerkingen, het bewaren
van de druppels of het beste tijdstip om te druppelen.
Volg altijd de instructie van uw arts, ook als deze anders is dan in de bijsluiter staat
aangegeven.
Meerdere keren per dag druppelen
Als u meerdere keren per dag moet druppelen, verspreid de tijden dan zoveel
mogelijk gelijkmatig over de dag.
Oogdruppels en contactlenzen
Als u contactlenzen draagt en u moet één- of tweemaal daags druppelen, doe dit dan
voordat u ’s morgens de lenzen indoet en ’s avonds nadat u de lenzen hebt
uitgedaan. Druppelt u vaker per dag dan moet u iedere keer de lenzen uitdoen.
Harde lenzen kunt u gelijk daarna weer indoen. Draagt u zachte lenzen dan mag u
pas 30 minuten na het druppelen de lenzen weer indoen. Stoffen in de druppels
kunnen schadelijk zijn voor uw zachte lenzen.
Oogdruppelen bij uzelf
Hygiëne
Het is belangrijk dat u, voordat u gaat druppelen, uw handen wast met water en zeep
en vervolgens goed afdroogt.
Ga rechtop zitten.
Schroef het dopje van het flesje met
oogdruppels en houd het flesje vast alsof u een
pen vasthoudt.
2
Trek met de toppen van uw vingers van de
andere hand voorzichtig het onderste ooglid
naar beneden zodat een “gootje” ontstaat.
Buig uw hoofd achterover en kijk met beide
ogen naar boven. Als u uw hoofd niet goed naar
achteren kunt bewegen dan kunt het beste
liggend druppelen.
Zet uw hand met het flesje op de hand die het
gootje maakt. Breng het flesje boven uw oog,
de oogleden en de wimpers niet met het flesje
aanraken.
Knijp in het flesje en laat één druppel in het
“gootje”vallen. U kunt uw hoofd nu weer
terugbuigen.
Sluit uw oog (niet knijpen). Druk uw traanbuis
gedurende 1 minuut dicht door zachtjes net
onder het kleine harde bobbeltje in de
binnenhoek van uw oog (aan de neuskant) te
drukken.
Tenminste
1 minuut
Sluit het flesje na gebruik goed af.
Was uw handen met water en zeep en droog ze goed af.
3
Aandachtspunten
 Het is het beste om 1 oogdruppel per oog te druppelen. Oefen de eerste keer op
een tissue om te kijken hoe hard u in het flesje moet knijpen.
 Oogdruppels zijn beperkt houdbaar. Na opening meestal 1 maand. Noteer daarom
de datum waarop u het opent op het flesje.
 Raakt u per ongeluk uw oog, oogleden of wimpers met het flesje, maak dit dan
schoon met een tissue.
 Het is normaal dat u na het druppelen even wazig ziet.
 Het advies is om na het druppelen uw traanbuis tenminste 1 minuut dicht te
drukken. Dit vermindert de kans op bijwerkingen en een vieze smaak in de mond.
 Als u meerdere soorten oogdruppels gebruikt, wacht dan bij voorkeur minimaal 5
minuten tussen de verschillende druppels. Als u zowel druppels als oogzalf
gebruikt doe dan eerst de oogdruppels in het oog en na ongeveer 5 minuten de
oogzalf. Oogzalf is makkelijker toe te dienen als u deze even opwarmt tussen uw
handen.
Moeite met druppelen?
Als het druppelen van uw oog niet goed lukt, neem dan contact op met uw apotheek
of met de thuiszorg. Zij kunnen u eventueel een goede instructie geven en handige
tips.
U kunt ook een mantelzorger, een familielid, vriend(in) of buur vragen u te helpen
met druppelen. Op de volgende bladzijden leest u een instructie voor degene die uw
ogen druppelt.
Oogdruppelen bij een ander
Hygiëne
Was uw handen met water en zeep en droog deze goed af.
Laat ook degene bij wie gedruppeld wordt zijn/haar handen wassen.
Schroef het dopje van het flesje. Neem het flesje
in uw hand alsof u een pen vasthoudt.
Laat de patiënt zitten
4
Ga achter de patiënt staan. Laat de patiënt het
hoofd naar achter buigen en laat het hoofd van
de patiënt tegen uw buik rusten.
Als de patiënt moeite heeft het hoofd achterover te buigen, dan kan de patiënt het
beste liggen.
Steun met uw hand op de slaap van de patiënt
en houd het flesje boven het oog.
Laat de patiënt een “gootje” maken door met
de wijsvinger het onderste ooglid naar
beneden te trekken.
Eventueel kunt u dit doen
met de duim van uw andere hand.
Knijp in het flesje en laat 1 druppel in het oog
vallen.
Laat de patiënt zijn/haar oog sluiten (niet
knijpen).Laat de patiënt tenminste 1 minuut de
traanbuis dichtdrukken door zachtjes net onder
het kleine harde bobbeltje in de binnenhoek
(neuskant) te drukken.
Tenminste
1 minuut
Was daarna uw handen met water en zeep en laat ook de patiënt zijn/haar handen
wassen.
5
Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u ze stellen tijdens het
eerstvolgende bezoek of contact opnemen met:
Polikliniek Oogheelkunde
Locatie Venlo
routenummer 9
(077) 320 61 31
Locatie Venray
routenummer 95
(0478) 52 23 39
VieCuri Medisch Centrum
Locatie Venlo
Locatie Venray
Tegelseweg 210
Merseloseweg 130
5912 BL Venlo
5801 CE Venray
(077) 320 55 55  (0478) 52 22 22
internet: www.viecuri.nl
© VieCuri Patiëntenservicebureau
januari 2016 bestelnummer 10095
6
Download