Cranio-Sacraal Therapie Veel mensen hebben te maken met

advertisement
Cranio-Sacraal Therapie
Veel mensen hebben te maken met rugklachten, hoofdpijn of migraine, R.S.I.,
duizeligheid, oorsuizingen, chronische pijn, klachten na een bevalling, burn-out,
klachten na een whiplash, leer-, gedrag- of concentratieproblemen. Een groot aantal
van dit soort klachten zijn niet gemakkelijk te behandelen. Sommige therapieën en/of
middelen bestrijden weliswaar de klachten, maar nemen niet de oorzaak weg,
waardoor de klachten terugkomen. De Cranio-Sacraal Therapie biedt hier uitkomst.
DE CRANIO-SACRAAL THERAPIE
De Cranio-Sacraal therapie is ontstaan uit de osteopathie en gaat er van uit dat het
lichaam een eenheid is. Alle structuren in het lichaam zijn direct of indirect met elkaar
verbonden door het bindweefsel. Dit bindweefsel (fascie) kunt u zien als een soort
laken waar de schedel, het ruggenmerg, alle organen, de botten, de spieren, de
gewrichten, de bloedvaten en de zenuwen in gevouwen zitten. Beperkingen in het
bindweefsel kunnen hierdoor klachten veroorzaken op vele plaatsen in het lichaam.
Dit betekent dat bijvoorbeeld nekklachten de oorzaak van het probleem in de nek kan
zitten, maar ook net zo goed ergens anders in het lichaam. Het bindweefsel geeft
stevigheid en bescherming, maar zorgt ook voor beweeglijkheid. Om te kunnen leven
moeten we vrij kunnen bewegen. Bewegen is leven.
DE SCHEDEL BEWEEGT
Al sinds mensenheugenis wordt aangenomen dat de schede een hard bot is, waarin
geen beweging mogelijk is. Begin jaren zeventig ontdekte de Amerikaanse
osteopatisch arts John E. Upledger tijdens een operatie een ritmische beweging van
een toen nog onbekend lichaamssysteem: het Cranio-Sacraal systeem. Sinds die tijd
gebruikt John Upledger het ritme van dit systeem ter verbetering van
lichaamsfuncties, vermindering van pijn en andere klachten.
HET CRANIO-SACRAAL SYSTEEM
Het Cranio-Sacraal systeem bestaat uit vliezen (membranen) en
hersenruggenmergvloeistof (cerebrospinale vloeistof), die de hersenen en het
ruggenmerg omgeven en beschermen. Het strekt zich uit van de botten van de
schedel, het gezicht en de mond- het craniale deel – tot aan de botten van het
bekken – het sacrale deel.
HET CRANIO-SACRAAL RITME
Binnen het Cranio-Sacraal systeem neemt de hoeveelheid
hersenruggenmergvloeistof via een ritmische productie regelmatig toe en af,
waardoor drukverschillen ontstaan. Deze drukverschillen veroorzaken de ritmische
bewegingen van de schedelbeenderen. We noemen dit het Cranio-Sacraal ritme,
welke een ervaren therapeut overal op het lichaam kan voelen. Het ritme geeft de
therapeut informatie over het functioneren van het Cranio-Sacraal systeem. Als dit
systeem goed functioneert, heeft het een positieve invloed op de ontwikkeling en de
werking van de hersenen en zenuwen. Een storing binnen dit systeem kan tot een
breed spectrum van symptomen leiden.
Trauma Als iemand in een auto van achter aangereden wordt, ontstaan als
gevolg van de klap storingen in het lichaam die vaak nekklachten als gevolg
hebben. In veel van deze gevallen zorgt het zelfherstellend vermogen van het
lichaam ervoor dat de storingen verholpen worden, waardoor de klachten zullen
verdwijnen. Maar soms is het lichaam daar niet toe in staat. De pijn,
evenwichtstoornissen en concentratieproblemen blijven. De oorzaak hiervan kan
een oud trauma, angst of bindweefselverklevingen zijn. De Cranio-Sacraal
therapeut gaat samen met de patiënt op zoek naar de mogelijke oorzaak.
ZELFGENEZEND VERMOGEN
Elk lichaam heeft een zelfgenezend vermogen, wat heel goed zichtbaar is bij
bijvoorbeeld een wondje. Normaal gesproken zorgt het lichaam er zelf voor dat dit
wondje weer heelt. Maar door bijvoorbeeld een ongeluk, ziekte, een operatie, stress
of verkeerde voeding kan het zelfgenezend vermogen van het lichaam verzwakt zijn,
waardoor het hulp nodig heeft om van de klachten af te komen. Een Cranio-Sacraal
therapeut biedt deze extra hulp, waardoor het zelfgenezend proces in het lichaam
weer in gang wordt gezet en beperkingen in de weefsels zich kunnen herstellen.
DE BEHANDELING
Er zijn in principe twee behandelingsmogelijkheden.
1. John Upledger ontwikkelde een tien stappen protocol, waarin hij een
systematische, structurele beoordeling en behandeling van het hele lichaam
beschrijft. Bij ieder behandelingsstap neemt de therapeut ter plaatse
spanningen in het bindweefsel waar en probeert die te ontspannen.
2. Door zachte aanraking onderzoekt uw therapeut spanningen in uw
bindweefsel. Belangrijk hierbij is dat u een voor uzelf zo ontspannen mogelijke
lichaamshouding aanneemt. Dit bevordert een goede waarneming van uw
lichaam.
Door de zachte behandeling van de gespannen gebieden en door uw eigen
invoelend vermogen kunnen in de loop van de tijd snelle of geleidelijke
veranderingen plaatsvinden. Misschien voelt u in bepaalde gebieden warmte of
kou, spanning of ontspanning of komen er herinneringen boven, die gepaard
kunnen gaan met het loskomen van emotionele gevoelens. Ook kan het zijn dat
uw lichaam tijdens de behandeling spontaan bepaalde houdingen inneemt of
bepaalde bewegingen uitvoert. Sleutelwoorden hierbij zijn begrip, respect en
aandacht van uw therapeut. Hij of zij zal u aanbieden om te praten over datgene
wat u waarneemt en voelt. U bepaalt altijd zelf of u daarover wilt praten of niet.
Uw therapeut heeft de rol van begeleider. Hij of zij begeleidt u bij het
onderzoeken naar de betekenis van de spanningen in uw lichaam en helpt u een
andere kijk op uzelf en uw klachten te krijgen.
De tijdsduur van een behandeling kan variëren van drie kwartier tot anderhalf uur.
Om uw lichaam de tijd te geven om te reageren op de behandeling, zal de
behandelfrequentie niet heel hoog zijn. Deze wordt in overleg met uw therapeut
bepaald.
Huilbaby’s Een bevalling kan bij moeder en baby een traumatisch letsel
veroorzaken. Vooral als er sprake is van een keizersnede, een
vacuümverlossing, een tangverlossing of een aangezichtsbevalling. Tijdens de
geboorte kan bij de baby een zenuw die van schedel naar de inwendige
organen loopt, bekneld raken. Dit kan zowel in de schedel als in de buik
klachten veroorzaken. Omdat het kind zich niet lekker voelt, wordt het
bijvoorbeeld onrustig of gaat het vaker huilen, overstrekt, wil niet slapen of niet
knuffelen. Zo’n baby wordt wel een huil- of onrustbaby genoemd. Doot gerichte
zachte behandeling van o.a. de schedelbasis en buik kunnen de klachten
helemaal verdwijnen.
VERWIJZING EN VERGOEDING
Afhankelijk van de achtergrond van de therapeut kunt u met of zonder verwijzing
van een huisarts of specialist door een Cranio-Sacraal therapeut onderzocht en
behandeld worden.
Gecertificeerde Cranio-Sacraal therapeuten hebben een basisopleiding op
minimaal Hbo-niveau in de gezondheidszorg. De opleiding tot gecertificeerd
Cranio-Sacraal therapeut duurt in Nederland ongeveer drie jaar. De totale
opleidingsduur van de therapeut komt daarmee gemiddeld op zeven jaar.
De Vereniging van Upledger Cranio-Sacraal Therapeuten Nederland houdt zich
op dit moment bezig met de vergoeding van behandelingen Cranio-Sacraal
therapie door verzekeraars en ziekenfondsen, waarbij verwijzing door een
huisarts of specialist niet nodig is. Tot op heden zijn de hoogte en wijze van
vergoeding zeer verschillend en bovendien vaak afhankelijk van de
verzekeringsvorm en de verzekeraar.
Het is aan te bevelen om voorafgaand aan de behandeling een en ander met uw
therapeut te bespreken.
OORSPRONG
De Cranio-Sacraal therapie is ontwikkeld door John Upledger. Gedurende zijn
carrière is John Upledger erkend als vernieuwer en als toonaangevend
voorstander van nieuwe therapieën. Inmiddels is het belang van het CranioSacraal systeem en Cranio-Sacraal therapie langzaam maar zeker ook
doorgedrongen tot de gezondheidszorg in Nederland en Europa.
John Upledger is auteur van talrijke boeken over Cranio-Sacraal therapie en
Somato Emotional Release. Het boek ‘Your Inner Physician and you’, waarin de
Cranio-Sacraal therapie wordt uitgelegd, schreef hij special voor mensen zonder
medische achtergrond. De Nederlandse vertaling heet ‘Het Ritme van de
Schedel’.
Tekst: Upledger Instituut Nederland
Download