themalijst WO I - Bibliotheek Huizen Laren Blaricum

advertisement
themalijst WO I
Themalijst WO I
De in deze themalijst opgenomen titels zijn deels opgenomen in de collecties van onze
vestigingen Huizen en/of Brinkhuis Laren.
Deze zijn op te zoeken en gratis te reserveren voor leden van de Bibliotheek Huizen-LarenBlaricum in de online catalogus op onze website: www.bibliotheekhlb.nl.
De overige titels zijn deels opgenomen in de collecties van onze collega Wise-bibliotheken in
Noord- en Zuid-Holland.
Deze zijn op te zoeken en voor € 0,75 te reserveren in de online catalogus op onze webiste:
www.bibliotheekhlb.nl.
Deels zijn deze titels opgenomen in de collecties van overige bibliotheken in Noord- en ZuidHolland en de rest van Nederland.
Deze zijn op te zoeken en in de meeste gevallen voor € 0,75 te reserveren via www.hollandnet.nl
Huizen, april 2014
Vragen of opmerkingen? Mail ze naar: [email protected]
Thema Eerste Wereldoorlog: 100 jaar – Titellijst volwassenen
Onderverdeeld in: Fictie – Persoonlijke ervaringen (fictie en non-fictie) – Poëzie - Gidsen
langs slagvelden e.d. – Overige non-fictie.
Fictie
Adriaenssens, Ivan Petrus [scenario, tek. en kleur] - Elsie & Mairi : engelen van Flanders Fields
Graphic novel gebaseerd op de ware belevenissen van twee vrouwen (verpleegster en
chauffeur) die op eigen initiatief hulp bieden aan soldaten in de frontlinie in de Eerste
Wereldoorlog.
Alverdes, Paul - Het fluitersvertrek
(Bibliotheek van de Eerste Wereldoorlog ; 3)
Enkele soldaten vinden saamhorigheid bij elkaar na de Eerste Wereldoorlog door hun
gelijksoortige verwondingen.
Barker, Pat - Weg der geesten-trilogie
(De Geus Klassiek)
Trilogie over het leven van Britse soldaten tijdens en na de Eerste Wereldoorlog. Bevat:
Niemandsland ; Het oog in de deur. ; Weg der geesten.
Bauer, Guus - Het geheim van Treurwegen
In de Eerste Wereldoorlog probeert een Vlaamse tiener naar het neutrale Nederland te vluchten,
waarbij hij in een reeks van wonderlijke avonturen belandt.
Bergeys, Roland - Aanvallen! : het verhaal van Ward van het 13e
Een Vlaamse oorlogsveteraan uit de Eerste Wereldoorlog wordt geobserveerd door zijn kleinzoon
in de jaren zestig van de 20e eeuw.
Borden, Mary - Verboden gebied
Verhalen over de gevolgen van de loopgravenoorlog in de Eerste Wereldoorlog.
Boyd, Thomas - Door het koren
(Bibliotheek van de Eerste Wereldoorlog ; 4)
De belevenissen van een Britse soldaat in de aanloop van en in de Eerste Wereldoorlog.
Boyd, William - Wachten op de dageraad
In het Wenen van kort voor de Eerste Wereldoorlog werkt een Britse acteur zichzelf in de nesten
op amoureus gebied en raakt daardoor tegen wil en dank na het uitbreken van de Eerste
Wereldoorlog betrokken bij spionageactiviteiten voor de Britse geheime dienst.
Boyne, John - De witte veer
Een jonge Engelse soldaat bezoekt in 1919 de familie van zijn vriend die als verrader is
gefusilleerd. Hij draagt een groot geheim met zich mee.
Brijs, Stefan - Post voor mevrouw Bromley : roman
Twee Engelse jongens staan in 1914 heel verschillend tegenover actieve deelname aan de
oorlog.
Céline, Louis-Ferdinand - Reis naar het einde van de nacht
Autobiografisch getint relaas van de desillusionerende ervaringen van een soldaat in de Eerste
Wereldoorlog en van zijn omzwervingen door de wereld daarna.
Dehouck, Bram - De minzame moordenaar
Verhaal met als achtergrond de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog waarin het stadje Ieper
wordt opgeschrikt door drie gelijksoortige moorden.
Driessen, Martin Michael - Een ware held
Twee Italiaanse broers proberen als soldaat de Eerste Wereldoorlog te overleven.
Faulks, Sebastian - Het lied van de loopgraven
Na een verboden liefdesverhouding blijft een jonge Brit in Frankrijk, waar hij tijdens de Eerste
Wereldoorlog in de hel van de loopgraven terechtkomt.
Feryn, Lize - Dagboek van Marie
Dagboek van een Vlaams meisje dat 15 is als de Eerste Wereldoorlog uitbreekt en een rol
wil spelen in het verzet. Gebaseerd op de tv-serie 'In Vlaamse velden'.
Follett, Ken - Val der titanen
(Century-trilogie ; 1)
De lotgevallen van vijf families in Wales, Engeland, Rusland, Verenigde Staten en Duitsland voor,
tijdens en na de Eerste Wereldoorlog, de Russische Revolutie en de strijd om rechtsgelijkheid
van vrouwen en arbeiders.
Ford, Ford Madox - Parade's end
Een driehoeksverhouding in het Engeland van voor, tijdens en na de Eerste Wereldoorlog zorgt
voor liefde, verraad en desillusie.
Hanley, James - De Duitse gevangene & Passie in het aangezicht van de dood
(Bibliotheek van de Eerste Wereldoorlog ; 10)
Twee novellen over de ontmenselijking door de Eerste Wereldoorlog.
Hemingway, Ernest - A farewell to arms
Te midden van het oorlogsgebeuren aan het Italiaans-Oostenrijkse front in 19171918 bloeit
een grote liefde op, waarvan het tragische einde de echo is van het 'vaarwel', de oorlog
toegeroepen.
Hertmans, Stefan - Oorlog en terpentijn : roman
Portret van de grootvader van de Vlaamse schrijver als soldaat in de Eerste Wereldoorlog en als
kunstenaar.
Hilsenrath, Edgar - Het sprookje van de laatste gedachte
Een sprookjesverteller vertelt aan de laatste telg uit een oud Armeens geslacht de
geschiedenis van zijn volk en diens uitroeiing door de Turken tijdens de Eerste
Wereldoorlog.
Johnston, Jennifer - Witte zwanen, zwarte zwanen
(Bibliotheek van de Eerste Wereldoorlog ; 6)
Tussen twee heel verschillende Ierse jongens die in Europa meevechten in de Eerste
Wereldoorlog ontstaat een hechte vriendschap.
Jünger, Ernst - Luitenant Sturm
(Oorlogsdomein ; 21)
Een jonge schrijver tracht de verschrikkingen in de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog
te verwerken.
Koning, Hans - Het fatale schot, of hoe Gavrilo Princip de Eerste Wereldoorlog ontketende
Als een Bosnische gymnasiast in 1914 de Oostenrijkse troonopvolger vermoordt, heeft dit grote
gevolgen voor de wereld en voor hem persoonlijk.
Manning, Frederic - Geslacht
(Oorlogsdomein ; 1)
Tijdens de Eerste Wereldoorlog voert een Britse frontsoldaat een uitzichtloze strijd tegen
zowel de vijand als de primitieve omstandigheden en ontberingen.
Márai, Sándor - De opstandigen
Een groepje vrienden in de hoogste klas van een Hongaars gymnasium vormt in de Eerste
Wereldoorlog een geheime club.
March, William - Compagnie K
(Bibliotheek van de Eerste Wereldoorlog ; 1)
De ervaringen van een compagnie Amerikaanse soldaten die tijdens de Eerste Wereldoorlog
in Europa aan allerlei gevechtsacties deelnemen.
Molesini, Andrea - Niet alle smeerlappen komen uit Wenen
Een Italiaanse tiener krijgt in de Eerste Wereldoorlog te maken met geweld, verraad en
dood.
Mortier, Erwin - Godenslaap : roman
Een bijna 100-jarige Vlaamse vrouw beschrijft haar ervaringen rond de Eerste Wereldoorlog in
Vlaanderen en Noord-Frankrijk om en aan het front.
Mottram, R.H. - De Spaanse Hoeve
(Bibliotheek van de Eerste Wereldoorlog ; 14)
Een boerderij vlak achter de frontlinie in Noord-Frankrijk in de Eerste Wereldoorlog wordt in 1916
met vaste hand geleid door de dochter van de eigenaar.
Noorman, Randy - Dagboek van augustus
De eerste maand van de Eerste Wereldoorlog gezien vanuit het perspectief van een jonge
soldaat van de Franse reserve die naar het front in de Elzas gaat, vanuit het oogpunt van een
Duise beroepsonderofficier en van dat van een Russische stafofficier.
Pura, Murray - De vleugels van de dageraad
In 1917 wordt een jonge Amish, een uiterst bekwame vliegenier, opgeroepen om Europa te
helpen bevrijden.
Rash, Ron - De fluitspeler
In een sombere omgeving in de Amerikaanse Appalachen wordt tijdens de Eerste Wereldoorlog
een Duitse vluchteling opgevangen.
Remarque, Erich Maria - Van het westelijk front geen nieuws
De ervaringen van een groep jonge Duitse soldaten in de Eerste Wereldoorlog.
Remarque, Erich Maria - De weg terug
Na de hel van de Eerste Wereldoorlog moeten de teruggekeerde soldaten trachten zich weer aan
te passen aan het dagelijks leven. Niets is meer zoals het was. Vervolg op: Van het westelijk front
geen nieuws.
Ritter, Josh - De wonderjaren van Henry Bright
Aan het eind van de Eerste Wereldoorlog wordt een Amerikaanse soldaat uit de Franse
loopgraven gered door een engel. Ook thuis in de Appalachen terwijl hij nog gekweld wordt door
de vreselijke oorlogsherinneringen, blijft de engel hem beschermen.
Roth, Joseph - Hotel Savoy
Als een soldaat na twee jaar dienst als militair in de Eerste Wereldoorlog terugkeert, voelt hij
zich ontheemd.
Strachan, Mari - De laatste vonken
Kort na de Eerste Wereldoorlog heeft een echtpaar uit Wales (van wie de man een
oorlogstrauma heeft opgelopen) moeite de draad van het leven weer op te pakken.
Tardi, Jacques - De grote slachting : 1914-1919
Striproman over de belevenissen van een Franse soldaat in de Eerste Wereldoorlog.
Trumbo, Dalton - Stiltewoorden (Johnny got his gun)
(Bibliotheek van de Eerste Wereldoorlog ; 2)
Een totaal verminkt uit de Eerste Wereldoorlog teruggekeerde Amerikaanse soldaat
overdenkt zijn leven en klaagt via morseseinen de waanzin van de oorlog aan.
Unruh, Fritz von - Offergang
(Bibliotheek van de Eerste Wereldoorlog ; 13)
De belevenissen van enkele Duitse mannen in de aanloop naar de slag om Verdun in de
Eerste Wereldoorlog.
Van Ranst, Do - Iedereen bleef brood eten
Een jonge verpleegster en haar vriend raken tijdens de Eerste Wereldoorlog ernstig gewond,
waardoor hun levens blijvend veranderen.
Weiss, Ernst - De arme verkwister
De liefde die een Oostenrijkse gymnasiast vlak voor de Eerste Wereldoorlog koestert voor
zijn strenge vader is zo groot, dat hij hiervan niet loskomt.
Young, Francis Brett - Mars op Tanga : (met generaal Smuts in Oost-Afrika)
(Bibliotheek van de Eerste Wereldoorlog ; 5)
De strijd van de Britten tijdens de Eerste Wereldoorlog tegen het Duitse koloniale leger in
Oost-Afrika.
Zweig, Arnold - De strijd om sergeant Grisja : roman
(Cossee century)
De lotgevallen van een arme Russische sergeant in de Eerste Wereldoorlog als soldaat en als
krijgsgevangene in een Duits kamp.
Persoonlijke ervaringen (fictie en non-fictie)
Fictie
Bagnold, Enid - Dagboek zonder data
Dagboek van de Engelse schrijfster (1889-1981) over haar ervaringen in de Eerste Wereldoorlog
als vrijwillig Rode Kruis ziekenhelpster.
Barbusse, Henri - Het vuur : dagboek van een escouade
(Oorlogsdomein ; 4)
Autobiografisch relaas van de verschrikkingen in de Franse loopgraven in de Eerste
Wereldoorlog.
Borden, Mary - Verboden gebied
In zeventien verhalen en vijf prozagedichten kijkt een verpleegster impressiegewijs terug op haar
ervaringen in de Eerste Wereldoorlog in België en Frankrijk.
Céline, Louis-Ferdinand - Reis naar het einde van de nacht
Autobiografisch getint relaas van de desillusionerende ervaringen van een soldaat in de Eerste
Wereldoorlog en van zijn omzwervingen door de wereld daarna.
Cummings, E.E. - De enorme zaal
(Bibliotheek van de Eerste Wereldoorlog ; 7)
Autobiografisch relaas van de tijdelijke gevangenschap in de Eerste Wereldoorlog van een
jonge Amerikaan in een Franse gevangenis.
Duhamel, Georges - Civilisatie 1914-1917
(Oorlogsdomein ; 18)
Autobiografisch getint relaas van de ervaringen van een militaire arts in de Eerste
Wereldoorlog.
Flex, Walter - Vriend aan het front : bericht uit de loopgraven
Autobiografische novelle van de Duitse oorlogsvrijwilliger en dichter waarin hij een beeld geeft
van de idealistisch-nationalistische tijdsgeest rond de Eerste Wereldoorlog. Tekst in het Duits en
Nederlands.
La Motte, Ellen N. - Het kielzog van de oorlog : het menselijke wrakhout van het slagveld, gezien
door een Amerikaanse hospitaalverpleegster
De ervaringen van een Amerikaanse verpleegkundige in een veldhospitaal bij Ieper tijdens de
Eerste Wereldoorlog.
Latten, Bob - Poststempel Verdun : het verhaal van twee frontsoldaten
(Bibliotheek van de Eerste Wereldoorlog ; 12)
Dagboek- en brieffragmenten van een Duitse en Franse soldaat in de Eerste Wereldoorlog.
Sassoon, Siegfried - Memoires van een man die op vossen jaagde
Eerste deel van een autobiografische trilogie, waarin een zorgeloze Britse jongeman snel
volwassen wordt als hij in de Eerste Wereldoorlog dienst doet aan het front.
Sassoon, Siegfried - Memoires van een infanterieofficier
Deel twee en drie van een autobiografische trilogie, waarin een Britse jongeman verhaalt over
zijn ervaringen aan het front in de Eerste Wereldoorlog. Vervolg op: Memoires van een man die
op vossen jaagde.
Weeren, Jan van - Richthofen : heldenmoed en herenliefde
Het levensverhaal van Manfred von Richthofen (1892-1918), de succesvolste Duitse
gevechtspiloot in de Eerste Wereldoorlog, bekend als de Rode Baron.
Non-fictie
SISO Nederlands 853.6 / PIM 22 Schrijvers en Boeken
Loveling, Virginie - Oorlogsdagboeken 1914 1918
Dagboekaantekeningen van de Vlaamse schrijfster (1836-1923) over het leven in Gent en
omgeving tijdens de Eerste Wereldoorlog.
SISO Engels 855.6
Graves, Robert - Dat hebben we gehad
Autobiografisch relaas van de romanschrijver en dichter met de nadruk op de strijd in de
loopgraven tijdens de Eerste Wereldoorlog.
SISO 927.5 PIM 20 / Geschiedenis
Englund, Peter - De schoonheid en het verdriet van de oorlog : ooggetuigen van de Eerste
Wereldoorlog
Dagboeken en brieven van een Duits schoolmeisje, een infanterist in het Britse leger en nog
zeventien andere (meest) jongeren uit diverse landen tijdens de Eerste Wereldoorlog.
SISO 927.5 / PIM 20 Geschiedenis
Lynch, E.P.F. - Modder van de Somme : de oorlogservaringen van een infanterist in
Frankrijk en Belgie͏̈, 1916-1919
(Bibliotheek van de Eerste Wereldoorlog ; 11)
Ooggetuigenverslag van een Australische soldaat aan het Westfront in de Eerste
Wereldoorlog.
SISO 927.5 / PIM 20 Geschiedenis
Macdonald, Lyn - Rozen van het niemandsland
Persoonlijke getuigenissen van en over de verpleegsters die tijdens de Eerste Wereldoorlog de
gewonden verzorgden.
SISO 927.5 / PIM 20 Geschiedenis
Richards, Frank - De oorlogsherinneringen van Frank Richards, 1914-1918 : old soldiers
never die
(Bibliotheek van de Eerste Wereldoorlog ; 9)
Herinneringen van een soldaat uit de Eerste Wereldoorlog.
SISO 927.5 ; Duitsland 399.39 / PIM 20 Geschiedenis
Duitse frontsoldaten 1914-1918
Brieven en dagboekfragmenten van Duitse frontsoldaten aan de Somme in de Eerste
Wereldoorlog.
SISO 935.1 / PIM 19 Nederland
Eerste Wereldoorlog door Nederlandse ogen : getuigenissen, verhalen, betogen
Getuigenisverklaringen, dagboeknotities en diverse teksten over Nederland tijdens de Eerste
Wereldoorlog.
SISO België 945.1 / PIM 20 Geschiedenis
Powell, Edward Alexander - Een Amerikaanse reporter beleeft en beschrijft de strijd in
Vlaanderen in 1914
(Ooggetuigen uit de Grote Oorlog ; 1)
Journalistiek verslag van de verovering van het noorden van Belgiëdoor de Duitsers in augustusoktober 1914 en de val van Antwerpen.
SISO Frankrijk 945.1 / PIM 20 Geschiedenis
Barthas, Louis - De oorlogsdagboeken van Louis Barthas 1914-1918
Ervaringen tijdens de strijd in de loopgraven aan het Westelijk front.
SISO Frankrijk 945.1 / PIM 20 Geschiedenis
Chanson, Auguste - Mijn gezondheid is nog steeds goed : oorlogsbrieven van Auguste Chanson
tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918)
SISO België 947.6
Uit 't slijk : het levensverhaal van Arthur Jansen (1896-1978) : van frontsoldaat tot mutualistisch
voorman
Memoires van een Vlaming die als vrijwilliger diende aan het front tijdens de Eerste
Wereldoorlog.
SISO Duitsland 947.6 / PIM 20 Geschiedenis
Haffner, Sebastian - Het verhaal van een Duitser, 1914-1933
Memoires van de Duitse journalist/commentator (1907-1999) vanaf de Eerste Wereldoorlog tot de
opkomst van de nazi's.
SISO Duitsland 947.6 ; 927.5 PIM 20 Geschiedenis
Weber, Thomas - Adolf Hitler en de Eerste Wereldoorlog : het ware verhaal
Historisch onderzoek naar de werkelijke belevenissen van Adolf Hitler en zijn regiment aan het
front tijdens de Eerste Wereldoorlog.
SISO Groot-Brittannië 947.6 / PIM 20 Geschiedenis
Lawrence, T.E. - Zeven zuilen van wijsheid : een triomf
Autobiografisch relaas van de ervaringen van een Britse officier (Lawrence of Arabia) tijdens de
Arabische opstand tegen de Turken in de jaren 1916-1918.
SISO Europa 992 / PIM 18 Landen en Volken
Hauben, Arnout en Johanna Spaey - Ten oorlog : een reis langs het front van WO 1
Verslag (naar een 9-delige televisieserie, uitgezonden op België I) van een jonge Vlaamse
cineast/schrijver van zijn voettocht langs het Europese front in de Eerste Wereldoorlog.
SISO België 992.1 / PIM 18 Landen en Volken
Jacobs, Peter - Een tijdreis door België : schrijvers op bezoek 1814-1915
Bloemlezing van reisverslagen van 21 buitenlandse schrijvers die in de periode 1914-1915 België
bezochten.
Poëzie
SISO België 783.6
Janssens, Guy - De Grooten Oorlog in Brusselse straatliedjes uit 1914-1918
Bloemlezing van liedteksten uit het door de Duitsers bezette Brussel, 1914-1918, voorzien van
historisch en taalkundig commentaar.
SISO 855.7
Buelens, Geert - Europa Europa! : over de dichters van de Grote Oorlog
Studie over de rol van dichters en gedichten in de Eerste Wereldoorlog.
SISO 875 / PIM 26 Gedichten en Versjes
Buelens, Geert - De 100 beste gedichten van de Eerste Wereldoorlog
SISO 875 / PIM 26 Gedichten en Versjes
Overkant : moderne verzen uit de Groote Oorlog
Bloemlezing uit het werk van Europese 'War Poets' over de Eerste Wereldoorlog, met vertaling
en illustraties. Bevat de oorspr. tekst en de Nederlandse vertaling
SISO 875 / PIM 26 Gedichten en Versjes
We werden honderd jaar ouder : dichters over de Eerste Wereldoorlog
Teksten in het Nederlands, Engels, Duits of Frans
SISO 875 ; 788.3 / PIM 26 Gedichten en Versjes
Het monster van de oorlog : Nederlandse liedjes en gedichten over de Eerste Wereldoorlog
SISO Engels 875 / PIM 26 Gedichten en Versjes
Niemands land : gedichten uit de Groote Oorlog
Bloemlezing uit het werk van de Britse 'War Poets' over de Eerste Wereldoorlog, met vertaling en
illustraties.
SISO Engels 875 / PIM 26 Gedichten en Versjes
Eijkelboom, J. - De war poets : Engelstalige gedichten over de Eerste en Tweede
Wereldoorlog
Teksten in het Engels en Nederlands
Gidsen langs slagvelden, gedenktekens en oorlogsgraven
SISO 399.63 / PIM 13 Wetenschap en Techniek
Sakkers, Hans, Johan den Hollander en Ruud Murk - De Hollandstellung : van Knokke tot
Antwerpen : stille getuige van de Eerste Wereldoorlog
Overzicht, beschrijving en reisgids van de in 1916 en 1917 door de Duitsers gebouwde bunkers
langs de Belgisch-Nederlandse grens (de Hollandlinie).
SISO 927.5 / PIM 20 Geschiedenis
Brants, Chrisje en Kees - Velden van weleer : reisgids naar de Eerste Wereldoorlog
Reisgids naar het front van de Eerste Wereldoorlog van de Noordzee tot aan de Zwitserse grens.
Tevens een introductie op de Eerste Wereldoorlog (1914-1918).
SISO 927.5 / PIM 20 Geschiedenis
Debeer, Bart en Steven Slos - Onder ogen zien : gids naar de slagvelden van Wereldoorlog I
Auto- en wandelroutes langs slagvelden, kerkhoven, loopgraven en monumenten van de Eerste
Wereldoorlog.
SISO 927.5 / PIM 20 Geschiedenis
Evans, Wayne e.a. - Stille steden van Flanders Fields : gids voor de WO I-begraafplaatsen
SISO 927.5 / PIM 20 Geschiedenis
Sporen van de grote oorlog : 33 WO I hotspots in West-Vlaanderen
SISO 927.5 / PIM 20 Geschiedenis
Strachan, Hew - De Eerste Wereldoorlog : een geïllustreerde geschiedenis
Rijk geïllustreerde, gedetailleerde beschrijving van de Eerste Wereldoorlog.
SISO 927.5 ; België 993 / PIM 20 Geschiedenis
Van Clemen, Sam - Reisgids naar de Eerste Wereldoorlog : musea, forten, kaarten, historie,
slagvelden, wandelroutes, oorlogskerkhoven
SISO België 948.1 ; België 996.3 / PIM 20 Geschiedenis
Jacobs, Peter & Erwin De Decker - Wandelen door Gent 1913-1918 : van
wereldtentoonstelling tot Wereldoorlog
Aan de hand van drie stadswandelingen wordt een beeld geschetst van de Vlaamse stad
Gent ten tijde van de Wereldtentoonstelling (1913) en de Eerste Wereldoorlog.
SISO Europa 993 / PIM 18 Landen en Volken
Swart, Kees - Fietsen langs de frontlijn van de Eerste Wereldoorlog : van Nieuwpoort in
België naar Bazel in Zwitserland : een cultuurhistorische fietsroute langs het westelijk front
van 1914-1918
Beschrijving van een fietstocht van 1050 km langs het westelijk front van de Eerste
Wereldoorlog, met korte beschrijvingen van de historische achtergrond.
SISO België 995.3 ; Frankrijk 995.3 ; 927.5 / PIM 18 Landen en Volken
Gids voor de slagvelden 1914-1918: west-Vlaanderen, Henegouwen, Nord - Pas-de-Calais
Vernieuwde uitgave van de al in 1917 door bandenfabriek Michelin uitgebrachte gidsen met
beknopte informatie over (de achtergronden van) oorlogskerkhoven, loopgraven, bunkers,
gangensystemen, bomkraters, weggevaagde dorpen en monumenten.
SISO België 995.3 ; Frankrijk 995.3 ; 927.5 / PIM 18 Landen en Volken
Ooghe, Carl F.J. Ooghe - Fietsen in de frontstreek : de mooiste routes tussen Nieuwpoort
en Amiens
Overige non-fictie
SISO 399.61 / PIM 17 Dieren
Dumon Tak, Bibi - Oorlogsdieren : over boodschappers, bommendragers en troosthonden
Verhalen over de rol van dieren in oorlogstijd.
SISO 399.62 / PIM 10 Mens en Maatschappij
Ruis, Edwin - Spionnennest 1914-1918 : spionage vanuit Nederland in België, Duitsland en
Engeland
SISO 614.89
Lith, Hans van - Twee miljoen pakketten... : het 'Internationaal Liefdewerk voor Gewonden en
Krijgsgevangenen' te Maastricht 1915-1919 : een indrukwekkend initiatief
Geschiedenis van de humanitaire, particuliere hulpverlening vanuit Nederland aan
krijgsgevangen militairen van allerlei nationaliteiten tijdens de Eerste Wereldoorlog.
SISO 618.54 / PIM 09 Sport en Spel
Becuwe, Frank - Omloop van de Slagvelden : 1919: de meest heroïsche wielerwedstrijd ooit
Verslag van de eerste wielerwedstrijd na de Eerste Wereldoorlog, die in april-mei 1919 in zeven
etappes, bijna tweeduizend kilometer lang, werd verreden door Luxemburg, België en Frankrijk
langs de slagvelden van het Westelijk front, als eerbetoon aan de vele gesneuvelde soldaten.
SISO 754.1 PIM 21 Beeldende kunst
Langley, Anthony en Bert Govaerts - Kassa! kassa! : reclame in de Eerste Wereldoorlog
SISO 927.1 / PIM 20 Geschiedenis
Carter, Miranda - De ondergang van het oude Europa : drie dynastieën, één familie en de weg
naar de Eerste Wereldoorlog
Geschiedenis van de familiebanden tussen koning George V van Groot-Brittannië, keizer Wilhelm
II van Duitsland en tsaar Nicolaas II van Rusland, en de betekenis van die banden bij het
uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914.
SISO 927.1 / PIM 20 Geschiedenis
Van de barricaden naar de loopgraven : oorlog en samenleving in Europa, 1789-4030
Artikelen over de invloed van sociale, wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen op de
oorlogvoering in Europa tussen de Franse Revolutie en het eind van de Eerste Wereldoorlog.
SISO 927.4 PIM 20 Geschiedenis
Galen Last, Dick van - De zwarte schande : Afrikaanse soldaten in Europa, 1914-1922
Overzicht van de inzet en het lot van zwarte soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog en de
Rijnlandbezetting, en de negatieve beeldvorming in met name de Duitse propaganda. Bew. van
proefschrift Universiteit van Amsterdam, 2010.
SISO 927.5 / PIM 20 Geschiedenis
Andriesen, J.H.J - De Eerste Wereldoorlog in foto's
Fotoboek.
SISO 927.5 / PIM 20 Geschiedenis
Andriessen, J.H.J. - Historici en hun hardnekkige mythes over de Eerste Wereldoorlog
Kritische besprekingen van een aantal (populair)wetenschappelijke historische studies over de
Eerste Wereldoorlog.
SISO 927.5 / PIM 20 Geschiedenis
Andriessen, J.H.J. & Perry Pierik - Tussen Maas en Moezel, 1914-1915
Fotomech. herdr. van de Duitse fotoreportage over oorlogsschade in en rond ElzasLotharingen tijdens het begin van de Eerste Wereldoorlog ‘Zwischen Maas und Mosel :
Armee-Abteilung von Strantz’.
SISO 927.5 / PIM 20 Geschiedenis
Bergen, Leo van - Zacht en eervol : lijden en sterven in een Grote Oorlog
Studie over het lot van de militairen in de Eerste Wereldoorlog.
SISO 927.5 / PIM 20 Geschiedenis
Clark, Christopher - Slaapwandelaars : hoe Europa in 1914 ten oorlog trok
Geschiedenis en achtergronden van het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918).
SISO 927.5 / PIM 20 Geschiedenis
De Schaepdrijver, Sophie - Erfzonde van de twintigste eeuw : notities bij '14-'18
Historische essays over België in de Eerste Wereldoorlog en de weerslag daarvan in de
literatuur.
SISO 927.5 / PIM 20 Geschiedenis
Ferguson, Niall - De erbarmelijke oorlog : de geschiedenis van 1914-1918
Historische analyse van de oorzaken, het verloop en de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog.
SISO 927.5 / PIM 20 Geschiedenis
Groot, Bas de - Van Duitse Bocht tot Scapa Flow : de oorlog ter zee 1914-1918
Studie naar de strijd op zee tijdens de Eerste Wereldoorlog.
SISO 927.5 / PIM 20 Geschiedenis
Hastings, Max - 1914 : het trauma van Europa
Reconstructie van de eerste maanden van de Eerste Wereldoorlog in 1914.
SISO 927.5 / PIM 20 Geschiedenis
Hayward, James - Mythen en legenden van de Eerste Wereldoorlog
SISO 927.5 / PIM 20 Geschiedenis
Hochschild, Adam - Verzet en eendracht : de grote oorlog, 1914-1918
Relaas over de Eerste Wereldoorlog vanuit de optiek van enkele tijdgenoten in GrootBrittannië.
SISO 927.5 / PIM 20 Geschiedenis
In Flanders Fields : beelden
Fotoboek van de plekken in West-Vlaanderen waar tijdens de Eerste Wereldoorlog strijd werd
geleverd. Teksten in het Nederlands, Frans en Engels.
SISO 927.5 / PIM 20 Geschiedenis
Keegan, John - De Eerste Wereldoorlog : 1914-1918
Militair-historisch standaardwerk over de periode 1914-1918.
SISO 927.5 / PIM 20 Geschiedenis
Koch. Koen - Een kleine geschiedenis van de Grote Oorlog, 1914-1918
Geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog, met nadruk op militaire verhoudingen, innovaties en
blunders.
SISO 927.5 / PIM 20 Geschiedenis
Koch, Koen - De slag van de Somme 1916
Beschrijving van het strijdverloop aangevuld met ooggetuigenverklaringen.
SISO 927.5 / PIM 20 Geschiedenis
Langley, Nicky & Anthony - De Grote Oorlog voor kleine kinderen : heldenmoed in beeld
Het beeld dat kinderen werd gegeven over de Eerste Wereldoorlog op basis van
jeugdtijdschriften en -boeken uit België, Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië uit die tijd.
SISO 927.5 / PIM 20 Geschiedenis
Linden, Henk H.M. van der - Drie massagraven voor de Nederlandse kust : 22 september 1914
De geschiedenis van drie Britse oorlogsschepen, die aan het begin van de Eerste Wereldoorlog
door een Duitse onderzeeboot voor de kust van Scheveningen tot zinken werden gebracht.
SISO 927.5 / PIM 20 Geschiedenis
Macdonald, Lyn - Somme 1916
Beschrijving van de veldslag aan de Somme, die tijdens de Eerste Wereldoorlog in 1916 aan
tienduizenden Britten het leven kostte.
SISO 927.5 / PIM 20 Geschiedenis
MacMillan, Margaret - 1914 : hoe Europa de vrede liet varen voor de Eerste Wereldoorlog
Historisch overzicht van de factoren die samen de Eerste Wereldoorlog veroorzaakten, met veel
aandacht voor de eigenaardigheden van personen en denkwijzen waardoor een fatale botsing
niet kon uitblijven.
SISO 927.5 / PIM 20 Geschiedenis
Middlebrook, Martin - De Keizerslag : de Duitse offensieven van 1918
Op 21 maart 1918 openden de Duitsers een grootscheepse strategische aanval op de Britse
stellingen aan de rivier de Somme in Noord-Frankrijk, een keerpunt in de Eerste Wereldoorlog en
de grootste slag.
SISO 927.5 / PIM 20 Geschiedenis
Oudheusden, Jan van - Een kleine geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog
Inleidend overzicht van oorzaken, verloop en gevolgen van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918).
Bewerking van: De Eerste Wereldoorlog in een notendop.
SISO 927.5 / PIM 20 Geschiedenis
Sacco, Joe - The Great War
Panoramatekening waarop in chronologische volgorde de eerste dag van de Slag bij de Somme
(1 juli 1916) vanuit Brits perspectief is weergegeven; met Engelstalige toelichting en een essay
van Adam Hochschild.
SISO 927.5 / PIM 20 Geschiedenis
Silent fields : gedenkplaatsen van de Grote Oorlog = memorial sites of the Great War
Fotoboek.
SISO 927.5 / PIM 20 Geschiedenis
Steeman, Peter - Luchthelden van de Eerste Wereldoorlog : het gebaar van Guynemer
Levensbeschrijvingen van veertien jonge jachtvliegers ten tijde van de Eerste Wereldoorlog,
geplaatst in de context van het mondiale conflict.
SISO 927.5 / PIM 20 Geschiedenis
Stone, Norman - De Eerste Wereldoorlog : een beknopte geschiedenis
SISO 927.5 / PIM 20 Geschiedenis
Storey, William Kelleher - WOI : een geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog
Geschiedschrijving van de Eerste Wereldoorlog waarin twee aspecten centraal staan: de
technologische innovaties en de invloed van de oorlogvoering op de leefomgeving van de mens.
Verder ook aandacht voor de oorlogvoering buiten Europa.
SISO 927.5 / PIM 20 Geschiedenis
Thompson, Julian - Verdun en de Somme : de grootste veldslagen ooit
Zeer uitgebreide beschrijving van de veldslagen bij Verdun en de Somme tijdens de Eerste
Wereldoorlog.
SISO 927.5 / PIM 20 Geschiedenis
Tuchman, Barbara - De kanonnen van augustus : de eerste oorlogsmaand van 1914
Verslag van de gebeurtenissen in de eerste maand van de Eerste Wereldoorlog waarin de
enorme Duitse aanval door België op Parijs tot staan gebracht werd aan de Marne, welke periode
beslissend was voor het verloop van de oorlog.
SISO 927.5 / PIM 20 Geschiedenis
Van Damme, Paul - Vriend over vijand : de Grote Oorlog in spotprenten
Thematisch overzicht van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) aan de hand van spotprenten en
cartoons.
SISO 927.5 / PIM 20 Geschiedenis
Van de Vijver, Herman - 1914-1918 : oorlog zonder einde
Overzicht van de oorzaken van en gebeurtenissen in de Eerste Wereldoorlog. Data, namen
en feiten zijn aangevuld met (kleuren)foto's en kaarten. Het betreft politieke en militaire
gebeurtenissen, maar ook informatie over de levensomstandigheden van de bevolking.
SISO 927.5 / PIM 20 Geschiedenis
Westwell, Ian - 1914-1918 : de Eerste Wereldoorlog : dag na dag
Rijk geïllustreerd chronologisch overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in kroniekvorm.
SISO 935.1 PIM 19 Nederland
Moeyes, Paul - Buiten schot : Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog : 1914-1918
SISO 937.6 / PIM 19 Nederland
Hertog, Johan den - Cort van der Linden (1846-1935) : minister-president in oorlogstijd : een
politieke biografie
Biografie van de Nederlandse politicus, die als minister-president (1913-1918) Nederland buiten
de Eerste Wereldoorlog wist te houden en een aantal belangrijke politieke hervormingen
doorvoerde.
SISO België 941.9
Desreumaux, John - Land van schroot en knoken : slachtoffers van ontploffingen in de
frontstreek 1918-heden
Chronologisch overzicht tot en met 2008 van vaak dodelijke ongelukken met onontploft
wapentuig uit de Eerste Wereldoorlog in de Vlaamse Westhoek.
SISO Duitsland 944.9 / PIM 20 Geschiedenis
Haffner, Sebastian - Van Bismarck tot Hitler : Duitsland 1871-1945
Analyse van de Duitse geschiedenis vanaf de stichting van het Tweede Keizerrijk (1871) tot en
met de Tweede Wereldoorlog.
SISO België 945
Niesten, Eddie - Tweemaal oorlog, driemaal honger (1914-1944)
(Keuken en tafel ; 2)
Geschiedenis van de voeding ten tijde van de beide Wereldoorlogen en de periode daartussen.
SISO België 945.1 / PIM 20 Geschiedenis
De Geest, Mark - Brave little Belgium : 13 verhalen over België in de Eerste Wereldoorlog
Boek behorende bij de Belgische VTR documentaire-reeks '2014-2018 De Grote Oorlog 100 jaar
later'.
SISO België 945.1 / PIM 20 Geschiedenis
De Schaepdrijver, Sophie - De Groote Oorlog : het koninkrijk België tijdens de Eerste
Wereldoorlog
De geschiedenis van België tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918), met speciale aandacht
voor het dagelijks leven in België onder de Duitse bezetting.
SISO België 945.1
Donvil, Ruben - De grote oorlog op kleine schaal : de gevechten aan de Getelinie in OostBrabant
SISO België 945.1 / PIM 20 Geschiedenis
Linden, Henk van der, en Perry Pierik - België in de slagschaduw van de Eerste Wereldoorlog
Historische artikelen over de Eerste Wereldoorlog.
SISO België 945.1 / PIM 20 Geschiedenis
Peeters, Joop - De Duitse inval in België 1914
Overzicht van de bedoelingen en het krijgsverloop van de Duitse inval in België in augustus 1914.
SISO België 945.1 ; België 399.39 / PIM 20 Geschiedenis
Philips, Freddy - 14/18 op zee : Belgische schepen en zeelui tijdens de Grote Oorlog
SISO België 945.1 / PIM 20 Geschiedenis
Vanacker, Daniël - Het 14-18 boek : de kleine Belgen in de Grote Oorlog.
Fotoboek met ruim 400 foto's van de strijd in België in de Eerste Wereldoorlog.
SISO België 945.1 / PIM 20 Geschiedenis
Verleyen, Misjoe & Marc De Meyer - Augustus 1914 : België op de vlucht
Geschiedenis van de eerste maand van de Eerste Wereldoorlog in België met speciale aandacht
voor de verschrikkingen van de oorlog en de grote vluchtelingenstromen naar het omringende
buitenland.
SISO Duitsland 947.6 ; 927.5 / PIM 20 Geschiedenis
Weber, Thomas - Adolf Hitler en de Eerste Wereldoorlog : het ware verhaal
Historisch onderzoek naar de werkelijke belevenissen van Adolf Hitler en zijn regiment aan het
front tijdens de Eerste Wereldoorlog.
SISO België 948.1 / PIM 20 Geschiedenis
Maes, Thomas G. - Antwerpen 1914 : bolwerk van België tijdens de Eerste Wereldoorlog, met:
‘De val van Antwerpen’ door Jozef Muls
Geschiedenis van het beleg en de verovering van Antwerpen door het Duitse leger in de
aanvangsfase van de Eerste Wereldoorlog.
Thema De Eerste Wereldoorlog: 100 jaar - Titellijst AVM
Luisterboeken fictie
Mortier, Erwin - Godenslaap : audiofilm, naar de roman van Erwin Mortier
Een bijna 100-jarige Vlaamse vrouw beschrijft haar ervaringen rond de Eerste Wereldoorlog
in Vlaanderen en Noord-Frankrijk om en aan het front. Hoorspel.
Luisterboeken non-fictie
SISO 927.5 / PIM 20 Geschiedenis
Melching, Willem ... et al. - De Eerste Wereldoorlog
Vier hoorcolleges, verzorgd door vooraanstaande Nederlandse historici, over
achtereenvolgens de oorzaken van de Eerste Wereldoorlog, militair-historische aspecten, de
betrokkenheid van Nederland en de gevolgen , vooral voor Duitsland.
SISO 927.5 / PIM 20 Geschiedenis
Rossem, Maarten van – De Eerste Wereldoorlog
Over het ontstaan, het verloop en de gevolgen en over wapentuig, tanks, infanterie en het
ontstaan van militaire concepten die pas in de Tweede Wereldoorlog zouden worden
toegepast.
Documentaires
SISO 927.5 / PIM 20 Geschiedenis
De Eerste wereldoorlog : de loopgravenoorlog
Twee documentaires over de achtergronden, het verloop en de gevolgen van de Eerste
Wereldoorlog, en de slag om de Somme in de zomer van 1916.
SISO 927.5 / PIM 20 Geschiedenis
De Eerste Wereldoorlog 1914-1918 : journaals en propagandafilms
Compilatie van bioscoopjournaals en korte documentaires, afkomstig uit verschillende
landen, over de Eerste Wereldoorlog.
SISO 927.5 / PIM 20 Geschiedenis
De Eerste Wereldoorlog in kleur
Documentaires over de Eerste Wereldoorlog aan de hand van voornamelijk filmbeelden uit
archieven.
SISO 927.5 / PIM 20 Geschiedenis
WO1 van boven
Beeld van de Eerste Wereldoorlog aan de hand van een film gemaakt in 1919 vanuit een
luchtschip en luchtfoto's.
SISO 927.5 / PIM 20 Geschiedenis
World War I : the great war
Vijftien films waarin verschillende aspecten van de Eerste Wereldoorlog aan bod komen.
Speelfilms, tv-series
All Quiet on the Western Front
Een groep 19-jarige scholieren wordt in 1916 door hun klassenleraar overgehaald dienst te
nemen in het leger. Na drie jaar in een loopgravenoorlog is hun idealisme veranderd in
ontgoocheling. Gebaseerd op de roman ‘Im Westen nichts Neues’ van Erich Maria
Remarque.
Lawrence of Arabia
Epos over de Britse officier T.E. Lawrence die in de Eerste Wereldoorlog de Arabieren moet
steunen in hun strijd tegen de Duitsgezinde Turken.
Merry Christmas (Joyeux Noël)
Tijdens Kerstmis 1914 in de Eerste Wereldoorlog ontstaat een spontane verbroedering
tussen de soldaten van beide partijen in de loopgraven aan het Westelijk Front.
My boy Jack
De zoon van de schrijver Rudyard Kipling, Jack, wordt in 1914 ondanks zijn slechte ogen
met de Irish Guards naar de loopgraven in Frankrijk gestuurd. Na enige tijd wordt hij als
vermist opgegeven. Zijn ouders starten vervolgens een grootschalige zoektocht.
Parade's end
Christopher Tietjens wordt verliefd op een jonge suffragette, maar als de Eerste
Wereldoorlog uitbreekt, wordt hij naar de slagvelden van Vlaanderen gestuurd. BBC tv-serie
gebaseerd op de gelijknamige roman van Ford Madox Ford.
Paths of glory
Tijdens de Eerste Wereldoorlog worden drie Franse soldaten ten onrechte beschuldigd van
laf gedrag en muiterij. Hun kolonel, in het gewone leven een advocaat, neemt de bijna
onmogelijke taak op zich hen te verdedigen
Regeneration
De Britse oorlogsdichter Siegfried Sassoon (1886-1967) ondergaat een behandeling in een
inrichting voor militairen die door de Eerste Wereldoorlog geestelijk ontwricht zijn. Gebaseerd
op de gelijknamige roman van Pat Barker.
War Horse
In 1914 wordt Joey, het paard van Albert, aan het Engelse leger verkocht om op de
slagvelden te werken. Film van Steven Spielberg gebaseerd op het gelijknamige boek van
Michael Morpurgo.
Thema De Eerste Wereldoorlog: 100 jaar – Titellijst jeugd
Fictie
B
Lagrou, Patrick - Milans Groote Oorlog
De grootouders van Milan (10) nemen hem mee langs belangrijke plekken uit de Eerste
Wereldoorlog, waarin zijn betovergrootvader als soldaat is gesneuveld. In zijn droom belandt
Milan ineens midden in de oorlog.
Verreydt, Detty - Niet welkom
De Eerste Wereldoorlog is uitgebroken. Als Riks vader naar het front moet, vlucht Rik met
zijn zusje en moeder naar Nederland.
Sonnemans, Gerard - Vluchtelingen op de vuist : de tijd van wereldoorlogen 1900-1950 : de
Eerste Wereldoorlog
(Terugblikken - Leesboeken ; 35)
In 1918 verblijven de Belgische Gert en zijn vrienden in een vluchtelingenoord in Nederland.
Een voetbalwedstrijd tegen de 'Hollanders' dreigt uit de hand te lopen. Leesboek met
informatie over de Eerste Wereldoorlog. Vanaf ca. 8 jaar.
C
Kanis, M. - Water en vuur
(Avonturen tijdens de Eerste Wereldoorlog ; 1)
Drie jongens maken tijdens de jaren 1914-1918 twee rampen mee in Nederland: de
watersnoodramp aan de voormalige Zuiderzee en de grote veenbrand in Drenthe. Vanaf ca.
12 jaar.
Morpurgo, Michael - Private Peaceful
Als Charlie gedwongen wordt tijdens de Eerste Wereldoorlog dienst te nemen in het Britse
leger, besluit zijn 15-jarige broer Thomas met hem mee te gaan zonder de gevolgen te
kunnen overzien. Vanaf ca. 12 jaar. Engelstalig.
Morpurgo, Michael - Warhorse
Joey (ik-figuur) is het paard van Albert. Hij wordt verkocht en raakt als soldatenpaard verzeild
in de Eerste Wereldoorlog. Vanaf ca. 12 jaar.
Sax, Aline - Het meisje en de soldaat
Tijdens de Eerste Wereldoorlog ontmoeten een blind meisje en een Afrikaanse soldaat
elkaar. Hij vertelt haar verhalen over zijn land en zijn gezin. Als hij op een dag niet komt,
besluit het meisje hem te gaan zoeken.
Van de Velde, Hedwig – Een lied voor Lore
De liefde van Lore en Bert wordt op de proef gesteld wanneer hun dorp in Vlaanderen tijdens
de Eerste Wereldoorlog door prikkeldraad op stroom gescheiden wordt.
D
Boyne, John - De witte veer
De jonge Engelse soldaat Tristan (ik-figuur) bezoekt in 1919 de familie van zijn vriend Will,
die als verrader is gefusilleerd. Tristan draagt een groot geheim met zich mee.
De Sterck, Marita - De hondeneters
De beschermd opgegroeide Victor (17) loopt weg, op zoek naar zijn verdwenen hond. Hij
maakt een tocht vol ontberingen door Vlaams oorlogsgebied (Wereldoorlog I, december
1917), geplaagd door epilepsie. Vanaf ca. 15 jaar.
De Sterck, Marita - Met huid en haar
Joppes overgrootvader Tist wordt bijna honderd jaar, maar zijn gezondheidstoestand gaat
snel achteruit. Joppe (18, ik-figuur) besluit om zoveel mogelijk voor hem te zorgen. Vanaf ca.
15 jaar. Winnaar van de Zilveren Zoen.
Dierickx, Karen - Wat niemand weet
Rosalie (16, ik-figuur) belandt in een gevaarlijke situatie als ze in de Eerste Wereldoorlog voor het
verzet gaat werken en verliefd wordt op een Duitse soldaat die ze nog kent van haar
zomervakantie. Vervolg op: De mooiste zomer van mijn leven. Vanaf ca. 15 jaar.
Dowswell, Paul - 11 november
Nadat op 11 november 1918 de wapenstilstand is getekend, volgt nog een korte heftige
strijd. Het noodlot brengt drie jongens bij elkaar, waardoor hun levens een bijzondere
wending nemen. Vanaf ca. 15 jaar.
Van Ranst, Do - Iedereen bleef brood eten
Tijdens de Eerste Wereldoorlog werkt Nelle als verpleegster in een veldhospitaal. Haar
vriend Simon is frontsoldaat. Beiden raken ernstig gewond, waardoor hun levens blijvend
veranderen.
Spillebeen, Geert – Abdous oorlog
Een groepje vrienden protesteert tegen de afwezigheid van een monument voor
gesneuvelde Afrikaanse soldaten uit de Eerste Wereldoorlog. Dan loopt alles uit de hand.
Vanaf ca. 15 jaar.
Non-fictie
SISO 927.5 / PIM 20 Geschiedenis
14-18, de Eerste Wereldoorlog
(Stroomversnellingen in de wereldgeschiedenis)
Met hulp van zwart-witte en kleurenafbeeldingen wordt een beeld geschetst van
gebeurtenissen in de Eerste Wereldoorlog.
SISO 927.5 SISO 927.5 / PIM 20 Geschiedenis
Adams, Simon - De Eerste Wereldoorlog
(Ooggetuigen)
Allerlei aspecten van de Eerste Wereldoorlog komen aan bod, zoals de loopgravenoorlog, de
oorlog op zee, de (wapen)uitrusting, gasaanvallen en de nasleep. Vanaf ca. 13 jaar.
SISO 927.5 / PIM 20 Geschiedenis
Langley, Anthony & Nicky - De Grote Oorlog voor kleine kinderen : heldenmoed in beeld Het
beeld dat kinderen werd gegeven over de Eerste Wereldoorlog op basis van jeugdtijdschriften en
-boeken uit België, Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië uit die tijd.
SISO 927.5 / PIM 20 Geschiedenis
Ruijter, Lynette de - De Eerste Wereldoorlog
(Informatie ; reeks 11, nr. 261)
Beknopte informatie over de Eerste Wereldoorlog.
SISO 927.5 / PIM 20 Geschiedenis
Sinaeve, Wouter - Kind van de Westhoek
Wouter vindt het leuk om soldaatje te spelen. De kogels en stukjes granaat uit de Eerste
Wereldoorlog die hij vindt, komen daarbij goed van pas. Verhaal via paginagrote
kleurenfoto's waarin de ernst van oorlog zichtbaar wordt.
Download