Woordenlijst Thema 5

advertisement
Woordenlijst Thema 5
Week 1
Het briesje
Een zacht, fris windje.
De windhoos
Een wind die snel ronddraait, en die heel sterk is
waardoor hij van alles meesleurt. Een windhoos waait
maar in een klein gebied.
Een heel harde storm.
De orkaan
Het staal
Het platina
Het aluminium
Het zink
Welgeteld
Vergezeld gaan van
Gebiologeerd
Bedaard
Door merg en been
gaan
Week 2
Onregelmatig
Geregeld
Continu
De aardkorst
De plaat
Het epicentrum
De toestand
Doorslaggevend
Landinwaarts
Opgewassen zijn
tegen
Een mengsel van ijzer met een beetje koolstof. Staal is
harder dan ijzer.
Een duur metaal met de kleur van zilver. Het wordt
gebruikt om sieraden van te maken.
Een licht, zilverkleurig metaal. Vliegtuigen zijn vaak
van aluminium gemaakt.
Een blauwachtig, zacht metaal. Het wordt bijvoorbeeld
gebruikt om dakgoten van te maken.
Nadat je het precies geteld hebt. Op de schaal liggen
welgeteld 7 appels.
samen met. Onweer gaat meestal vergezeld van regen.
Als je ergens zo door geboeid bent dat je nergens anders
meer op let. Zij kijkt gebiologeerd naar de voorstelling
van de acrobaat.
Rustig.
Het is hard en naar om te horen. Het gehuil van de baby
gaat door merg en been.
Af en toe, het is niet te voorspellen wanneer. Op
onregelmatige tijden zien we een hert in onze achtertuin
Regelmatig, vaak. Ik speel viool, daarom moet ik
geregeld oefenen.
De hele tijd. Leroy hoort continu een vervelende piep in
zijn oor.
De buitenste laag van onze planeet. Hierop leven wij.
Een stuk van de aardkorst wat beweegt.
Het punt waar een aardbeving begint.
De staat waarin iemand of iets zich bevindt. Volgens de
artsen in het ziekenhuis is de toestand van opa stabiel,
hij zal snel weer beter worden.
Dat wat de beslissing bepaalt. We konden niet besluiten
welke eindmusical we gingen doen. De mening van de
meester was doorslaggevend.
Vanaf de zee of het meer het land in. De storm
verplaatste zich landinwaarts.
Sterk genoeg zijn om iemand of iets aan te kunnen.
Het zekere voor het
onzekere nemen
Per slot van rekening
Week 3
Instinctief
Weloverwogen
De tsunami
De eruptie
De aardverschuiving
Omkomen
Het onraad
Het voorteken
Reiken
Evacueren
Aanwijsbaar
Het hazenpad kiezen
Extra woorden uit de
lessen
Het oog van de
orkaan
Het lagedrukgebied
Renoveren
De geoloog
Verklaren
Voorzichtig zijn, geen risico’s nemen. We gaan hier weg
voor de storm losbarst, we nemen het zekere voor het
onzekere.
Uiteindelijk, als je alles bekijkt wat er gebeurt is.
Vanuit je gevoel, zonder na te denken. Als je een slaand
gebaar maakt, bescherm je instinctief je hoofd.
Vanuit je verstand, na goed nadenken. Het kopen van
een huis vraagt om een weloverwogen besluit.
Een grote golf veroorzaakt door een beving in de zee.
De vulkaanuitbarsting.
Het plotseling naar benden glijden van een grote
hoeveelheid grond.
Sterven, doodgaan.
Het dreigend gevaar. De hond rook onraad toen er op de
deur werd geklopt, en hij begon te blaffen.
Een teken waaruit je kunt afleiden dat er iets gaat
gebeuren. Dit soort wolken is een voorteken dat het
straks gaat onweren.
Hoever het gaat. In Chili reiken de gletsjers tot aan de
zee.
Mensen van een bedreigde plaats overbrengen naar een
veilige plaats. Voordat de overstroming gaat
plaatsvinden, wil de regering de mensen uit de polder
evacueren.
Aan te tonen. Het was aanwijsbaar dat de aardbeving een
kracht had van 7,2 op de schaal van Richter
Vluchten.
Windstil gebied waar de wind omheen draait.
Een gebied met lage luchtdruk, waarin het slecht weer is.
Een gebouw grondig opknappen zodat het als nieuw is.
Een wetenschapper die onderzoekt waar de aardkorst
van gemaakt is en hoe deze beweegt.
Duidelijk maken.
Download