activPilot Comfort PADK

advertisement
activPilot Comfort PADK
Het vensterbeslag voor een gezond woonklimaat
i-Kozijn
3812PM Amersfoort
Showroom Nijverheidsweg-Noord 42
Fax : 084-2279810
Tel:033- 461 97 60
KvK: 51793717
Bank: ABN 503190764
E-mail: [email protected]
BTW: NL193399775B02
voor
vensters
02
activPilot Comfort PADK
Sublieme innovatie
activPilot Comfort PADK
Sublieme innovatie
Nieuwe openingstijden voor uw ramen:
slim ventileren, wanneer u maar wilt
Ruimten ventileren bij regen en wind? De woning verlaten terwijl het raam nog geopend
is? Behoorlijk riskant – dat wil zeggen, tot op heden. Het vernieuwde activPilot Comfort
PADK vensterbeslag zorgt per direct voor een heel ander woongevoel. Want dankzij deze
Winkhaus innovatie beschikt het raam over een derde dimensie. Het is nu niet alleen draaibaar en kantelbaar, maar tevens met een smalle, rondom lopende ventilatiespleet parallel
afstelbaar.
Verse lucht? Zo veilig als wat!
Ook inbrekers hebben geen schijn van kans.
Kantelen of wijd openzetten – dat zijn de
Want activPilot Comfort PADK biedt zelfs in
twee opties bij een raam met traditioneel
de parallelstand een verhoogde inbraak-
draai-kantel-beslag. Maar met de activPilot
beveiliging.
Comfort PADK is nu een nieuw tijdperk aangebroken: via de parallelafstelling zorgt u
Ervaar deze nieuwe comfortklasse. Tocht en
voor een comfortabele en gelijkmatige toe-
dichtslaande ramen zijn voorgoed verleden
voer van verse lucht. Tussen het kozijn en de
tijd. Bovendien dringt er veel minder lawaai
venstervleugel ontstaat een max. 6 mm smalle
binnen dan bij een gekanteld raam. Op die
rondomlopende spleet. Verse lucht kan bin-
manier zorgt het intelligente vensterbeslag
nenstromen, slagregen en barre weersom-
activPilot Comfort PADK voor optimaal woon-
standigheden blijven veilig buiten.
gemak.
Winkhaus Plus
+ Natuurlijk en behaaglijk woongevoel voor het hele gezin
+ Openen, kantelen, parallel afstellen en sluiten – alles met één greep
Hier komt iets heel bijzonders op u af!
+ Betrouwbare, eenvoudige bediening
Een beslag dat parallel afstellen van ramen mogelijk maakt.
+ Ventileren bij elk weertype
Voor een comfortabele, veilige en gezonde ventilatie.
+ Laat minder geluid naar binnen dan gekantelde ramen
Gecertificeerd
conform QM 328
Gekeurd door het
ift Rosenheim.
03
04
Een frissere woning
activPilot Comfort PADK
De nieuwe dimensie op het gebied van prettig
wonen. Ook bij u in de woning!
Gesloten
Gekanteld
Parallel afgesteld
Geopend
Meer dan alleen draaien en kantelen
Energie-efficiënt ventileren
Met een traditioneel draai-kantel-beslag kunt
In het koude jaargetijde kost de toevoer van
Raam open, verwarming aan?
u uw ramen alleen kantelen en wijd open-
verse lucht in woonruimten veel kostbare
Met activPilot contactsluitplaten
zetten. De activPilot Comfort PADK kan meer.
verwarmingsenergie. Tot nu toe – want
(toebehoren) voorkomt u onnodig
Dit unieke vensterbeslag biedt tevens de mo-
activPilot Comfort PADK scoort ook op dit
energieverlies – want bij opening
gelijkheid om het venster in de parallelstand
punt met concrete, meetbare voordelen. Bij
van het raam wordt de verwarming
te zetten – op 6 mm afstand van het kozijn.
parallel afgesteld raam stroomt de verse
automatisch omlaag geschakeld.
Zo kunt u alle ruimten van uw woning op elk
buitenlucht langzamer en gelijkmatiger naar
moment van verse lucht voorzien – veilig en
binnen. Daardoor warmt deze sneller naar
economisch. En de bediening is zoals altijd
ruimtetemperatuur op; het energieverlies is
bijzonder eenvoudig: verse lucht in één hand-
duidelijk lager (zie diagram).
omdraai!
Ruimtetemperatuur
Op die manier help activPilot
Comfort PADK energie te besparen:
20 °C
bij traditioneel ventileren met gekan-
Ventilatie via parallelafstelling van het raam
teld raam (buitentemperatuur: 0 °C)
19 °C
koelt de ruimtelucht al na 10 minuten
Ventilatie via gekanteld raam
Grotere afkoeling van de ruimte
ongeveer 2 °C af, bij parallel afgesteld raam slechts 0,5 °C!
Tijd
18 °C
2,5 min.
5 min.
7,5 min.
10 min.
activPilot Comfort PADK
Een frissere woning
05
06
Toekomstgericht wooncomfort
activPilot Comfort PADK
activPilot Comfort PADK
Geoptimaliseerd veiligheidsconcept
Zo eenvoudig zorgt activPilot Comfort PADK
voor een gezond ruimteklimaat
Verse lucht – heel natuurlijk.
Zonder risico’s en bijwerkingen
U kunt weer ademhalen
De parallelafstelling activPilot Comfort PADK
Veiligheid die behaaglijk aanvoelt
Bij regen en wind
Moderne vensters zijn toegesneden op de
is de ideale oplossing voor dit probleem.
Het nieuwe activPilot Comfort PADK biedt in
Ook bij regen blijken de voordelen van deze
strengere eisen op het gebied van warmte-
Want deze zorgt voor een permanente, effec-
de parallelstand een verhoogde inbraakbe-
nieuwe ventilatiewijze: anders dan bij een
isolatie en energiebesparing. Maar er is een
tieve basisventilatie. De verbruikte en voch-
veiliging. Daarvoor zorgt het unieke Winkhaus
raam in de normale kantelstand, waar al bij
probleem: de hoge afdichtingsgraad van ge-
tige ruimtelucht wordt gelijkmatig ververst.
voor een gezond woon-
sluitplatensysteem. De staalharde veiligheids-
een zachte regenbui water kan binnendrin-
veiligheidscomponenten
avanceerde ramen vereist voldoende lucht-
Zo ontstaat langs natuurlijke weg een gezond
klimaat
componenten op alle raamzijden bemoeilijken
gen, biedt de parallelafstelling zelfs bij slag-
+ Ook bij parallelafstelling
circulatie in huis en woning. Met name in de
woonklimaat in de gehele woning. Een fijn en
het uitlichten van de venstervleugel. En om-
regen duidelijk meer bescherming. Op die
badkamer, in de keuken en in de slaapka-
veilig gevoel.
dat de geopende stand van het raam van
manier kunt u onbezorgd ventileren – en bin-
buitenaf nauwelijks zichtbaar is, komen in-
nenshuis blijft het desondanks behaaglijk.
mers ontstaat veel luchtvochtigheid die gere-
Winkhaus Plus
+ De comfortabele oplossing
+ Geen tocht en dichtslaande
ramen
+ Effectieve luchtverversing –
07
Winkhaus Plus
+ Staalharde Winkhaus
verhoogde inbraakbeveiliging
+ Parallelopening van het
geld 'weggeventileerd' dient te worden. An-
en desondanks minder
brekers niet eens op het idee … Trouwens:
Beleef een nieuwe kwaliteit van wonen. Voor
raam van buiten nauwelijks
ders dreigt vorming van schimmels en
warmteverlies in de ruimte
activPilot Comfort PADK is geschikt voor
u en het hele gezin.
zichtbaar
ramen tot weerstandsklasse RC2.
sporen die schadelijk zijn voor uw gezondheid en voor uw woning/het gebouw.
Intelligent ventileren met de unieke activPilot Comfort PADK draagt efficiënt en effectief bij aan een gezond ruimteklimaat.
Verbruikte lucht
Verse lucht
Met de activPilot Comfort PADK kunt u in één handomdraai onbezorgd ventileren.
Download