Titel - WTC Oeselgem

advertisement
Titel gezocht
Wielerclub Verzuipt.
Wielerclub Verwatert.
Het regent ocharme één pijpesteel, één sjofel kattejong wordt uitgespuugd, en daar
kruipen ieks aantal gereputeerde wielertoeristen terug onder de lakens in plaats van
neus, kader en borst nat te maken.
Is een mix van Dappere Diesels en Slome Supers de Definitieve Destinatie van
Ontspanning Verenigt ? Het kan toch niet zíjn dat 17 (zéventien !) op 60 (ZESTIG !)
leden in lijf en... leden een representatieve vertegenwoordiging betekenen voor een
WTC in actie met de status en reputatie als deze van “Arbeid Adelt” ?
Nvdr : “Ontspanning Verenigt”. Auteur dezes miekst meerdere malen “Arbeid
Adelt met “Ontsnapping Verlenigt”. Zeker als hij in herhaling dreigt te vallen.
Naar verluiden heeft hij eergisteren euthanasie aangevraagd.
De welkomstrede van de Voorzitter, vlak vóór het vertrek, klonk gesmoord. Als de
ochtenschreew van een doorzopen kanarie in een boordevolle goudvisbokaal. Het
enthousiasme van de vermetele vielertoeristen droop van helm en gardeboe als
afgedraaide olie uit een ongekeerde grasmachien.
“Start!”
En wijle weg, zei Urbanus. Des Voorzitters Hartslag zakte prompt tot beneden de 200.
Ontspanning. Nog maar eens een zondagvoormiddag gered en gespaard van sociaal
geschimp. Het zou niet lang duren, edoch, vooraleer ieders hartje wat sneller ging
bonzen. Geen schoon vlees langs de kant, gewoon het lang vals plat naar Huise toe.
Zo’n 175+ was gemeengoed, ademen hoorde er voor de meesten al niet meer bij.
Ginds in de verte lacht de Leffe. Met de ijle onvatbaarheid van een lachende ekster.
Dergelijke ondernemingen vragen na afloop om bezinning. In De Vierschaar
(vanwaar die naam !) gaf onzen here Voorzitter het stichtend voorbeeld door Ice Tea
te bestellen. Het ganse peleton – dit product hen kollektief onbekend zijnde steunde hem amechtig in zijn ascetisme, daarbij niet nalatend elk zijn eigen ikzelf
van degelijk onderhoud te voorzien, zoals daar zijn Dertigers, Leffe Blond, Leffe
Bruin, Westmalle Donker (toch wel op het randje, als je het mij vraagt), en dies
meer geschiedkundigheden.
Onzen here Voorzitter, mentaal sterk en sociaal geëngageerd, veranderde na een
korstondige dalaïlamaanse bezinning het geweer van schouder, onderhandelde
achter de schermen, en verzonk gelukzalig in het blond schuimend bier. Klasse.
Dit vraagt naar méér.
---oooOOOooo---
Download