0 van de 1 punten

advertisement

Vraag 1
0 van de 1 punten
Welk van de volgende mutaties zal waarschijnlijk het meeste effect hebben op het
organisme.
Antwoord
Geselecteerd
antwoord:
deletie van drie basen in het midden van een gen
Juist antwoord:
een insertie van één enkele base in het begin van de
coderende sequentie

Vraag 2
1 van de 1 punten
Een genmutatie leidt:
Antwoord
Geselecteerd antwoord:
soms tot een gewijzigd eiwit
Juist antwoord:
soms tot een gewijzigd eiwit

Vraag 3
0 van de 1 punten
Welk van onderstaande aspecten heeft niets te maken met genoommutaties
Antwoord
Geselecteerd antwoord:
trisomie
Juist antwoord:
nonsens mutaties

Vraag 4
1 van de 1 punten
Het aandeel van onze genen in ons DNA bedraagt
Antwoord
Geselecteerd antwoord:
< 10 %
Juist antwoord:
< 10 %

Vraag 5
0 van de 1 punten
Een populatie bestaat uit :
Antwoord
Geselecteerd antwoord:
alle individuen van één soort
Juist antwoord:
individuen die onderling genen kunnen uitwisselen

Vraag 6
1 van de 1 punten
Welke uitspraak is niet van toepassing op transposons
Antwoord
Geselecteerd antwoord:
bepalen een geslacht van een organisme
Juist antwoord:
bepalen een geslacht van een organisme

Vraag 7
2 van de 2 punten
Welke uitspraken zijn niet waar ivm met mutaties?
Antwoord
Geselecteerde
antwoorden:
mutaties moeten steeds geïnduceerd worden door mutagene
stoffen
mutaties in somatische cellen zijn altijd onschadelijk
Juiste antwoorden:
mutaties moeten steeds geïnduceerd worden door mutagene
stoffen
mutaties in somatische cellen zijn altijd onschadelijk

Vraag 8
1 van de 1 punten
Een organisme dat voor een bepaald gen twee verschillende allelen heeft is voor dit
kenmerk :
Antwoord
Geselecteerd antwoord:
heterozygoot
Juist antwoord:
heterozygoot

Vraag 9
1 van de 1 punten
Indien in het coderende gedeelte van het gen een mutatie optreedt en het eiwit exact
dezelfde samenstelling behoudt komt dit doordat :
Antwoord
Geselecteerd antwoord:
voor sommige aminozuren er meerdere codes zijn
Juist antwoord:
voor sommige aminozuren er meerdere codes zijn
Download