topmusici op bijzondere podia - Grachtenfestival aan de Maas

advertisement
Financiële verantwoording Stichting Grachtenfestival aan de Maas 2015 Balans Balans 2015
Activa
Liquide middelen
Passiva
8,283
Eigen vermogen eind 2014
Overige mutaties EV
Exploitatie resultaat 2015
Eigen vermogen eind 2015
Crediteuren
Totaal
8,283
40,874
30,000-­‐
7,615-­‐
3,259
5,024
8,283 Exploitatie Entrée
Work shops
Subsidies
Giften
Totale omzet
2015
8,428
315
-­‐
-­‐
8,743
Artietsen
Masterclass
Huur materiaal
Marketing
Overige
Totale kosten
(10,104)
(1,000)
Opbrengst
(7,615) (612)
(4,643)
(16,358)
Toelichting De stichting heeft naast liquide middelen geen andere bezittingen. De gelden worden gehouden op een spaarrekening. Er vinden geen andere vormen van beleggingen of vermogensbeheer plaats . De crediteuren betreft een schuld aan Harmonie St Michael. De overige mutaties eigen vermogen bestaat uit als nog in rekening gebrachte kosten door Harmonie St Michael voor haar optredens op het festival voor de jaren 2009 t/m 2014. 2015 is een overgangsjaar waarin we hebben moeten stoppen met de beproefde formule van arrangementen bij de familie Halkes. Dit heeft tot een aanzienlijk lagere omzet geleid, met als gevolg een negatief resultaat. topmusici op bijzondere podia
Stichting Grachtenfestival aan de Maas
Hoogstraat 33 | 6017 AP Thorn
KvK 12051483 | BTW NL814075423B01
Rabobank NL21 RABO 0123 9666 47
[email protected]
www.grachtenfestivalaandemaas.nl
Download