Link naar bestand

advertisement
Als de kinderen het maar naar
hun zin hebben
kinderrechten &
vrouwenrechten:
in volle harmonie?
marjolein van den brink
harmonie:
mensenrechten universeel &
ondeelbaar
goed voor kind
=
goed voor moeder?
in een gegenderde
wereld?
. recht op leven / kwaliteit van leven
. en wat als de moeder een kind is?
vrouwen & kinderen
kinderen & vrouwen
niet alle vrouwen zijn
moeders
en...
niet alle moeders zijn
vrouwen
harmonie:
mensenrechten universeel &
ondeelbaar
goed voor kind
=
goed voor moeder?
in een gegenderde
wereld?
zorg voor kinderen
????
zorg voor kinderen
art 18 IVRK
lid 1: De Staten die partij zijn, doen alles wat in hun
vermogen ligt om de erkenning te verzekeren van het
beginsel dat beide ouders de gezamenlijke (was:
equally) verantwoordelijkheid dragen voor de opvoeging
en de ontwikkeling van het kind
lid 3: De Staten die partij zijn, nemen alle passende
maatregelen om te waarborgen dat kinderen van
werkende ouders (was: moeders) recht hebben op
gebruikmaking van diensten en voorzieningen voor
kinderzorg waarvoor zij in aanmerking komen.
zorg voor kinderen
borstvoeding
borstvoeding
conclusie: als moeder maar
gelukkig is?
harmonie: graag, maar:
. selectie van rechten
. realiteit
essentieel:
. belangen
. gevolgen
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards