Droge blusleidingen

advertisement
Droge blusleidingen
vaste stoffen
vloeistoffen
gassen
Droge blusleidingen
Voordelen:
In hogere gebouwen kan een droge blusleiding
• Onderhoud wordt uitgevoerd
worden voorgeschreven. De blusleiding verzorgt het
conform de norm NEN 1594
transport van water, zodat de brandweer beschikt over
• Mogelijkheid tot afpersen met
voldoende bluswatercapaciteit op hogere bouwlagen.
lucht, waardoor eventuele
De armaturen voor droge blusleidingen moeten
nevenschade wordt
jaarlijks onderhouden worden volgens de NEN 1594.
voorkomen
• Onderhoud van al uw
Het controleren van de leidingen op lekkage vindt
veiligheidsmiddelen in één
plaats door het 5-jaarlijks laten afpersen van de leiding
hand
met water en/of met lucht.
Bij onduidelijkheid over de staat van onderhoud van
de leiding is het advies deze vooraf met lucht af te
persen.
Droge blusleidingen
Download