Gedachten vanuit de preek

advertisement
Geloven-in-relaties
Lukas 15:11-32
God leren liefhebben
Gedachten vanuit de preek
 De jongste zoon trekt ‘naar een ver land’. Daarin hoor je de
klanken van vrijheid en van avontuur. Weg in ieder geval van het
vaderhuis. In de wijde wereld is veel meer te beleven. Opvallend
hoe Jezus met een enkel woord een gevoel weet te schetsen wat
nog altijd springlevend is. Namelijk, dat je zonder God veel
gelukkiger af bent, dan met Hem.
 Hij raakt letterlijk en figuurlijk ver van huis. Voor zijn
‘overdadige’ leven wordt een woord gebruikt dat ook betekent
‘heilloos’. Er zit geen toekomst in. En dat blijkt: spoedig zit hij aan
de grond. Hij wordt varkenshoeder en dat laat zien dat hij
inderdaad ver van de dienst aan God is beland, want varkens
waren voor Joden onreine dieren.
 In de modder van het leven komt hij tot bezinning. Zo gebeurt het
vaker, nog steeds. Juist in de ellende (= ‘uit-landigheid’) komen
mensen tot inkeer. Niet toevallig waren het juist de tollenaars en
zondaars die rondom Jezus te vinden zijn. Ze zullen zich
ongetwijfeld in deze verloren zoon herkend hebben.
 Hij herinnert zich hoe het thuis is. Vooral: hoe zijn vader is. Dat is
het omslagpunt in het verhaal van de jongste zoon. Hij gaat zijn
vader zien met andere ogen. In plaats van de vader die symbool
staat voor gebrek aan vrijheid en avontuur, komt nu het beeld van
de vader bij wie je altijd terecht kunt, hoe je er ook aan toe bent.
 Het is de ontdekking die je als mens mag doen: dat God niet
degene is die je beknot en beperkt, die je ongelukkig maakt. Maar
dat Hij juist degene is die je nooit laat zitten. Je dat ten volle
realiseren, kost tijd. Dat zie je ook in deze gelijkenis. De jongste
zoon bedenkt nog wat hij allemaal zal zeggen, dat hij gezondigd
heeft en niet meer waard is kind te heten.
 Het is zo herkenbaar. Het typeert wie wij zijn, ten voeten uit. Zelfs
in onze ellende proberen we nog te ‘onderhandelen’. ‘Stel mij
gelijk met een van uw dagloners’. Dan betaal je toch nog een
beetje terug… Er is niets zo moeilijk als op de knieën gaan,
vergeving vragen aan God en die dan ook ten volle accepteren.
 De jongste zoon kent zijn vader nog niet half. Zijn vader staat al
op de uitkijk. Hij is nog genadiger, nog méér vader dan zijn zoon
ooit had durven dromen. Het is de vraag of wij onze Vader
werkelijk kennen… Geloven is steeds meer gaan zien wie God is
en hoe Hij is en dáár de consequentie uit trekken: opstaan en op
weg gaan!!
 Dat is de ontdekking die wij ook mogen doen. Misschien moeten
we het nog radicaler zeggen, zoals Paulus het in Efeziërs 2
beschrijft: mensen die ver van huis waren, zijn dichtbij gekomen
in Jezus Christus, in zijn kruis en opstanding! Dat is wat we
mogen leren. Niet (alleen) dat we een wachtende Vader hebben.
Maar ook dat we in Jezus thuisgebracht zijn!
Tim Keller
heeft de weg
van de jongste
zoon getypeerd
als de weg van
‘zelfontdekking’
‘Het gaat om
jouw leven’,
wordt er
gezegd.
‘Durf te kiezen
voor jezelf’.
Wat vindt u,
wat vind jij
van dat idee?
Herken je deze
strategie van
onderhandelen
in je eigen
geloofsleven?
Tekst om vast te houden!
“Maar thans in Christus Jezus zijt gij, die eertijds veraf waart, dichtbij gekomen door het
bloed van Christus.” (Efeziërs 2:13)
26 april 2009
Geloven-in-relaties
Lukas 15:11-32
God leren liefhebben
Vragen om in gesprek te gaan
Alternatieve vraag
1.
Sommige uitleggers
denken dat deze
gelijkenis ook gelezen kan worden als
het
verhaal
van
Jezus: ‘Hij was dood
en is weer levend’.
Ga met elkaar eens
na wat het sterke en
mooie
van
deze
uitleg is en wat er
minder overtuigend
van is.
Bekijk met elkaar deze ets
van Rembrandt. Wat roept het
op
aan
inzichten
en
gevoelens? Deel dat met
elkaar.
2. De gelijkenis suggereert de
aantrekkingskracht van het
‘verre land’. Avontuurlijk
leven zonder de Vader en zijn regels en geboden. Herken je die
aantrekkingskracht, in je eigen leven en/of van je kind(eren), je
vrienden, etcetera?
3. Het blijkt een illusie, dat avontuurlijke leven. Uiteindelijk komt
de jongste zoon tot inkeer. Kun je anderen zover brengen dat ze
dat ook gaan zien?
 Zo ja, hoe?
 Zo nee, wat kun je dan doen?
4. De liefde van de Vader ontdekken is opstaan en op weg gaan,
zegt deze gelijkenis, ook al is het soms een lange weg gaan.
Tegelijk is het ook waar wat iemand ooit zei: ‘Hoe ver je ook van
God verwijderd bent, de weg naar de Vader is slechts één stap’.
Praat daar eens over door!
N.B. Zie ook de vragen aan de voorkant…
Liedsuggesties
Psalm 103:(4) 5
Psalm 130: 1,2
Gezang 330:1,2
Gezang 430:4,5,6
ELB 302/Opw 125
ELB 304/Opw 350
ELB 355/Opw 399
‘Zoals een vader liefdevol zijn armen’
‘Uit diepten van ellende, roep ik tot U, o Heer’
‘Heb dank, o God van alle leven’
‘Ik ging verdwaald langs vele wegen’
‘Heer, ik kom tot U’
‘Vader, vol van vrees en schaamte’
‘Vader God, ik vraag me af …’
ELB = Evangelische Liedbundel
Opw = Opwekking
ds. Arjen Terlouw
26 april 2009
De volgende themadienst, staat voor
zondagmorgen 17 mei
gepland en gaat over
het thema ‘anderen
leren liefhebben’ (over
de vader uit Lukas 15)
Geloven-in-relaties
liefhebben
Lukas 15:11-32
26 april 2009
God leren
Download