Verzamelen faeces voor occult bloed

advertisement
Verzamelen faeces voor occult bloed
Regio Leiden
Algemeen
Tandenpoetsen mag alleen met een zachte borstel om bloedend tandvlees te vermijden.
In overleg met uw arts is besloten om occult (= niet zichtbaar)
bloed in uw ontlasting te laten onderzoeken. Hiervoor moet u
op drie opeenvolgende dagen een kleine hoeveelheid ontlas-
Verzamelen en bewaren van de
ontlasting
ting in potjes doen. Het is ook mogelijk dat u maar één dag
hoeft te verzamelen. De ontlasting verzamelt u in speciale
1. Op de vierde dag van het dieet begint u met het verzame-
potjes met spatel.
len van ontlasting;
LET OP:
- Als u diarree heeft, moet u het verzamelen uitstellen totdat
de ontlasting weer normaal is.
- U mag geen ontlasting sparen tijdens de menstruatieperiode
of als u last heeft van bloedende aambeien.
- Als u obstipatie heeft dit graag doorgeven aan uw arts.
Voorbereiding
2. Voor het verzamelen van de ontlasting schept u met behulp
van het spateltje vier schepjes ontlasting, dit doet in één potje.
Schep de ontlasting op verschillende plaatsen, dus niet op
één plek. Vult u het potje maximaal voor 1/3 deel;
3. Noteer op het potje de datum en als drie dagen verzameld
wordt, ‘potje 1’, naam en geboortedatum;
4. Herhaal bovenstaande handelingen als u drie dagen moet
verzamelen. Noteer dan ‘potje 2’ en ‘potje 3’ op de potjes;
Dieet en tandenpoetsen
Drie dagen voorafgaand aan het verzamelen van de ontlas-
5. Bewaar de potjes met ontlasting op een koele plaats;
ting (en tijdens het verzamelen) mag u de volgende
(voedings)middelen niet eten:
Na de laatste verzameling hoeft u het dieet niet meer te
volgen.
- Vlees, vleeswaren, vleesconserven, bloedworst;
- Meloen, radijs, koolraap, mierikswortel, bananen;
Inleveren van de ontlasting
- Vitamine C tabletten, multivitamine tabletten.
Op de dag dat u het (laatste) potje heeft gevuld. Levert u deze
De volgende voedingsmiddelen dient u juist wel te eten:
zo spoedig mogelijk in bij het poliklinisch laboratorium (route
- Rauwkost;
32). Openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van
- Gekookte vis, eieren, kaas;
08.00 - 17.00 uur (niet geopend in het weekend en op feest-
- Stevig bruin brood (volkoren);
dagen).
- Pinda’s en andere noten.
IJzertabletten (waaronder Ferrofumaraat) en pijnstillers, met
uitzondering van Finimal en Paracetamol, kunnen de test verstoren.
www.atalmedial.nl
Algemene informatie
Aanvraagformulier
Uw behandelend arts of geeft u voor het laboratorium een aanvraagformulier mee. Vergeet dit vooral niet mee te nemen,
want zonder een volledig en juist ingevuld aanvraagformulier
kunnen wij u helaas niet helpen.
De uitslag
De uitslag van het onderzoek geven wij zo snel mogelijk door
aan uw behandelend arts. Hij/zij zal u van de uitslag op de
hoogte brengen.
Verzekeringsgegevens en identificatie
Wanneer u van onze diensten gebruik maakt, bent u wettelijk
verplicht uw geldige zorgpas of verzekeringsbewijs te tonen en
u te legitimeren met een geldig paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument.
Wij verzoeken u bovendien om goed te controleren of uw verzekeringsgegevens en andere informatie correct op het aanvraagformulier zijn vermeld. Eventuele onjuistheden kunt u
doorgeven aan de balie van de polikliniek/het laboratorium.
Meer informatie
Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben,
dan kunt u contact opnemen met het poliklinisch laboratorium
op telefoonnummer 071 5178 328.
FO . INFO/505-V.01
www.atalmedial.nl
Download