locatie Gooise Hoek grondprijzen

advertisement
Grondprijzen en overige kosten locatie Gooise Hoek
Locatie Gooise Hoek is een mooie ruime kavel van ruim 2 hectare op een geweldige zichtlocatie.
Gelegen aan de rand van het bedrijventerrein Trekkersveld, een grootschalig bedrijventerrein net buiten
het dorp Zeewolde. De ligging aan de Gooiseweg, de verbindingsweg tussen Almere en Harderwijk,
maakt het bedrijventerrein goed bereikbaar.





bestemd voor bedrijven in logistiek, handel en productie (max. milieucategorie 4)
kaveloppervlakte: 2 hectare groot
minimaal aantal arbeidsplaatsen: 1,9 fte / 1000 m2 uit te geven grond
minimaal bebouwingspercentage 30 %
maximale bouwhoogte: 15 meter
Voor een volledig overzicht van alle voorschriften wordt u verwezen naar het bestemmingsplan en
beeldkwaliteitplan dat is opgesteld voor dit terrein.
Grondprijzen 2016
Zichtlocatie
Vrijgesteld van BTW (7,7% BTW-factor)
€ 112,-/m2
Overige kosten
Houdt u rekening met legeskosten, eventuele kosten voor een extra
en/of bredere inrit (één standaard inrit op kosten van de gemeente)
en kosten voor de rioolaansluiting.
Download