masterclass narratieve gezinstherapie - Pe

advertisement
MASTERCLASS NARRATIEVE GEZINSTHERAPIE
In het najaar van 2009 wordt in Bunde nabij Maastricht door Jan Olthof en Peter Rober in
samenwerking met Tom Brinckmann en Paulien Kuipers een masterclass NARRATIEVE
GEZINSTHERAPIE georganiseerd voor ervaren gezinstherapeuten. Film zal een belangrijk
medium vormen bij deze masterclass. Met behulp van film, verhaal en casuïstiek zal de levensloop
van het gezin worden gevolgd.
Inhoud:
Dag 1: Kader van de narratieve gezinstherapie: theorie en centrale concepten: taal en taaldomeinen;
betekenis, semantiek; de rol van metafoor ;meerstemmigheid, nomadisch denken; de derde ruimte;
hoop, aarzeling en het innerlijk gesprek van de therapeut.
Docenten: Jan Olthof en Peter Rober
Dag 2 : Film als medium in narratieve therapie: Liefde en geweld in partnerrelatie en gezin
Docenten: Tom Brinckmann en Jan Olthof
Dag 3: Een baby is ook al een mens: verhalend spreken met ( zeer) jonge kinderen en hun gezin
over existentiële thema’s.
Docenten: Paulien Kuipers en Jan Olthof
Dag 4: Gezinsgeheimen: rol en betekenis van geheimen in gezinnen.
Docenten: Jan Olthof en Peter Rober
Dag 5: Gezin en verlieservaringen.
Docenten: Jan Olthof en Peter Rober
Dag 6: Deze dag wordt in overleg met de cursisten ingevuld. Te denken valt aan: ouderdom of de
taken en opgaven voor nieuw samengestelde gezinnen.
Docenten: Jan Olthof en Peter Rober
Data: de vrijdagen 14.09.09+ 26.09.09+ 16.10.09+ 30.10.09+ 20.11.09+ 18.12.09
Tijden: 10.00 uur – 17.00 uur
Inloop en koffie vanaf 9.00 uur
Locatie: Schoolpad 1 in Bunde Zuid-Limburg
Kosten: 750 euro- inclusief lunch en drankje na afloop- over te maken op rekeningnummer
117805785 van de Rabobank in Maastricht t.n.v. J.B,G.Olthof o.v.v. deelname masterclass. In
overleg met de docenten kan er ook voor 1 of meerdere dagen worden ingetekend.
Inschrijven schriftelijk dan wel per e-mail bij:
Jan Olthof
Praktijk voor Psychotherapie
Schoolpad 1
6241 CK Bunde
Tel. 043 3652520
E-mail: [email protected]
Docenten:
Jan Olthof is psychotherapeut en gezinstherapeut, supervisor en leertherapeut NVRG
Werkzaam in eigen praktijk en als behandelconsulent verbonden aan de afdeling Gezinspsychiatrie
van het RMPI in Barendrecht.
Hij is samen met Eric Vermetten auteur van het boek:”De mens als verhaal: narratieve strategieën
voor kinderen en volwassenen. Uitgeverij de Tijdstroom 1994
Peter Rober is klinisch psycholoog en gezinstherapeut, werkzaam in Context-Centrum voor Relatie,Gezins- en Sekstherapie van het UZ Leuven. Verder is hij als hoofddocent verbonden aan het
Instituut voor Familiale en Seksuologische Wetenschappen van de Faculteit Geneeskunde van de
KU Leuven. Hij is auteur van de boeken Samen in therapie ( Acco 2002) en De Naakte |Therapeut (
Acco 2003)
E-mail: [email protected]
Tom Brinckmann, klinisch psycholoog / psychotherapeut, hoofddocent systeemtherapie van de
Rino -zuid te Eindhoven, opleider en supervisor van de NVRG, werkzaam als relatie- en
gezinstherapeut bij de Riagg -Maastricht en in eigen praktijk.
E-mail: [email protected]
Paulien Kuipers is kinder-en jeugdpsycholoog en werkt in Maastricht en Bunde in haar eigen
praktijk.
Zij schreef samen met Jan Olthof het hoofdstuk: “Het landschap van de klacht”in: E.Reimers e.a.
Spelen met werkelijkheden Bohn Stafleu en van Loghum 2005
Download