Jozef - Godsdienstles

advertisement
Jozef
..........
met een jas
De lieveling van Jakob ...
De kleinzoon van Abraham, Jakob,
heeft 12 zonen.
De jonge Jozef is zijn lieveling,
daarom geeft hij hem een prachtige
jas.
Zijn oudere broers worden jaloers en
krijgen een hekel aan Jozef.
Dan droomt Jozef een droom ...
De broers zijn woedend ...
? Opdracht:
Zoek alle zonen van Jakob in dit plaatje.
Jaloers ? Voorgetrokken ?
Misschien zijn ze dan niet jaloers op jouw jas, maar ... heb jij iets waar anderen
jaloers op zijn? Of ben je zelf wel eens jaloers ? Heb je het meegemaakt dat
iemand werd voorgetrokken? Ben je zelf wel eens voorgetrokken ?
Vertel ! 
Dromen in een tent ..
Jozef
............. in de put
De broers zijn boos ...
Zodra ze de kans krijgen, gooien de broers Jozef in een put.
Jozef wordt als slaaf verkocht aan langskomende handelaars.
Deze handelaars nemen Jozef mee naar Egypte.
Jozef wordt verkocht aan Potifar.
Blijkbaar maakt Jozef er het beste van:
hij wordt opzichter.
Maar dan vertelt de vrouw van Potifar
leugens over Jozef en hij wordt in de
gevangenis gegooid.
Nog dieper in de put ...
Scène 1:
jaloers
Scène 2:
Spelers:
het plan
Scène 3:
Spelers:
het gaat mis
Scène 4:
Spelers:
het gaat nog meer mis
Spelers:
 Opdracht: Schrijf met elkaar de scènes voor dit verhaal en speel het na..
 Extra uitdaging: Schrijf de “Kevin & Kim” versie en speel het na...
Jozef ... in de gevangenis
Nog dieper in de put ...
In de put
Wanneer zit
je diep in
de put ?
Opdracht:
Plak de
woorden
die bij het
diepst in de
put horen
onderin de
put ...
God is Jozef in de gevangenis niet vergeten ...
Het gaat goed en het hoofd van de gevangenis geeft Jozef een belangrijke taak.
God helpt Jozef om dromen uit te leggen van twee gevangenen:
de schenker en de bakker van de farao.
Dromen in de
Gevangenis ...
Jozef ........ op een troon
Dan krijgt de farao een droom ...
Niemand in zijn rijk
weet wat de droom betekent.
De schenker herinnert zich Jozef
En zo laat de farao Jozef komen.
Een bliksemcarrière
Farao is onder de indruk van de uitleg en
het advies van Jozef.
Meteen geeft hij Jozef de leiding over de
uitvoering van het advies en hij maakt hem
onderkoning.
Van gevangen slaaf naar onderkoning in één
dag: dat is nog eens een bliksemcarrière !
“Hebreeuwse slaaf Onderkoning !”
Je snapt het al, dit is natuurlijk hèt nieuws van de dag !
Opdracht: Je bent journalist in Egypte voor het journaal: vertel je verhaal !
“Ik sta hier voor het paleis van de farao ......”
Dromen in het
paleis ...
Jozef ...... weer samen
Geen graan ...
Het graan is op. Jakob heeft gehoord van de nieuwe onderkoning in Egypte.
Hij heeft begrepen dat het bepaald geen man van “eigen volk eerst” is en dat deze
onderkoning ook graan verkoopt aan mensen uit andere landen.
Dus gaan de broers op pad met geschenken ...
 Ruzie ! Wat doe jij ?
Stel, je hebt ruzie met je vriend(in). Wat is je oplossing ?
1.
2.
3.
4.
Niet meer omgaan met je vriend(in)
00000
Met je vriend(in) praten over jullie gedrag
00000
Er niet meer over praten en gewoon doorgaan met jullie vriendschap 00000
Er achter proberen te komen of hij/zij spijt heeft
00000
Ruzie ! Wat doet Jozef ?
De broers hebben er geen idee van dat deze
belangrijke man, de onderkoning, Jozef is.
Als ze er achter komen, worden ze
doodsbenauwd, maar Jozef haalt hen over
om in Egypte te blijven.
Jozef had heel boos kunnen worden, maar
in plaats daarvan, kijkt hij of ze veranderd
zijn.
Jozef gelooft dat God het zo geleid heeft,
dat hij, Jozef, nu zijn familie voedsel kan
geven.
Jozef kiest voor oplossing ....
Wat kies jij ?
Maak een “vergevingsdoosje” of
de tekenfilm “het komt weer goed”.
Jozef ...... weer samen
Jozef ...... puzzels
Jozef met een jas
WOORDZOEKER
Broeders
Dotan
Droom
Gewaad
Jozef
Kudde
Put
Schapan
Jozef in de gevangenis
WOORDLEGGER
Schoven
Sterren
Tarwe
Zon
Jozef weer samen
NAMENPUZZEL
Jakob is weer samen met zijn 12 zonen. Hier zij hun namen:
Ruben,Simeon,Levi,Juda,Dan,Naftali,Gad,Aser,Zebulon,Issaschar,Jozef,Benjamin

B

R
J
N
Z
A
G
?
I
D
L
A
S
J
.........................................
Puzzel: Vul de namen in (1 naam 2 keer invullen).
Onder de pijltjes lees je de namen
van de zonen van Jozef.
....................................................
?
Jozef
* Jozef ....... met een jas
blz. 1
* Jozef ....... in de put
blz. 2
* Jozef ....... in de gevangenis
blz. 3
* Jozef ....... op een troon
blz. 4
* Jozef ....... weer samen
blz. 5
* Jozef ....... puzzels
blz. 7
Jozef had een jas
1
Jozef Jozef
Jozef had een jas
een jas? een jas!
een wonderlijke jas
een jas met honderd kleuren
wat kon er nog gebeuren
met Jozef
2
Jozef Jozef
Jozef had een droom
een droom? een droom!
een wonderlijke droom
van elf korenschoven
die allemaal voor hem bogen
een jas met honderd kleuren
wat kon er nog gebeuren
met Jozef
3
Jozef Jozef
Jozef had een droom
alweer? alweer!
hij droomde deze keer
van zon en maan en sterren
die eerden hem van verre
die elf korenschoven
die allemaal voor hem bogen
een jas met honderd kleuren
wat kon er nog gebeuren
met Jozef
4
Jozef Jozef
Jozef in de put
de put? de put!
een hele diepe put
waaruit kamelenhoeders
hem kochten van zijn broeders
en naar Egypte brachten
daar droomde hij alle nachten
van zon en maan en sterren
die eerden hem van verre
die elf korenschoven
die allemaal voor hem bogen
een jas met honderd kleuren
wat kon er nog gebeuren
met Jozef
5
Jozef Jozef
Jozef kreeg een troon
een troon? een troon!
en zelfs een gouden kroon
die kreeg hij als beloning
hij werd de onderkoning
en al zijn broeders kwamen
eerbiedig bij hem samen
de zon, de maan, de sterren
die eerden hem van verre
die elf korenschoven
die allemaal voor hem bogen
een jas met honderd kleuren
wat kon er nog gebeuren
met jozef
Tekst en muziek: Elly Zuyderveld-Nieman
Jozef jozef
Jozef had een jas
Jozef
Download