sheet-presentatie over Werkdruk en Werkplezier

advertisement
• Presentatie ten behoeve van uitvoering
Verbetercheck werkdruk in teams
Een snelle test om te zien welke
oplossingen voor jou van belang zijn..
Gemiddeld blijft 25% over!
Hoe ziet dat er uit voor ons team?
Workshop
Verbetercheck
werkdruk
5
Programma
•
•
•
•
•
•
•
•
Opening door Leidinggevende: doel helder.
Een beetje kennis
De Verbetercheck voor het team
Prioriteren: eerste verbeterpunten kiezen
Acties bedenken
Actieplan en afspraken (smart)
Nog tijd over: tweede prioriteit
Afsluiting
Een beetje kennis
• Mensen kijken verschillend, er vallen andere
dingen op én mensen verwerken informatie
anders.
• 3 testjes
Stoel
Taful
Bed
Kast
FINISHED FILES ARE THE RESULT OF YEARS OF SCIENTIFIC STUDY COMBINED WITH THE
EXPERIENCE OF MANY YEARS
9
9
10
Een beetje kennis
• Mensen kijken verschillend, er vallen andere
dingen op én mensen verwerken informatie
anders.
• Perceptie (waarneming) is voor de kijker
realiteit (ik heb het toch zelf gezien…)
• Overtuigingen kleuren je waarneming
• Gevoel en denken wisselen elkaar steeds af en
beïnvloeden elkaar.
Wanneer ontstaat werkdruk?
Medewerkers ervaren werkdruk
als ze niet kunnen voldoen
aan de gestelde eisen in het werk.
14
Wat is stress?
Vanuit de natuur: gespannenheid (fight, or
flight reaction): 'klaar om in actie te komen'.
In onze cultuur: Een mentaal proces. Bij de
één leidt werkdruk daarom wel tot stress en
de ander niet.
Langdurige stress leidt tot vermoeidheid en
kan tot verzuim en burn-out leiden
15
Bewezen relaties
Regelmogelijkheden
Te veel
werk
Werkdruk
Productiviteit
ziekteverzuim
en fouten
Werkstress
Gezondheid
en plezier
16
Oorzaken (on)gezonde werkdruk
Samenwerken
Leidinggeven
Hoeveelheid
werk
Verwachtingen
Piekbelasting
(Niet) weten
Werkdruk
Planning
Targets
ICT
Crisis
17
Uitzend
krachten
Ongezonde werkdruk
(definitie in de arbocatalogus)
Van ongezonde werkdruk is sprake als:
1. werknemers structureel niet kunnen
voldoen aan de gestelde eisen;
2. ze niets kunnen veranderen aan de
achterliggende problemen van de
werkdruk.
18
Beïnvloedende factoren
(de relatie)
Beleving van werklast neemt af en
geloof dat je invloed kunt uitoefenen
neemt toe.
Medewerker
(individu)
ruimte
waar
organisatie
en
mens
elkaar
inspireren
Doelen
(organisatie)
Beïnvloedende factoren
(de relatie)
Beleving van werklast neemt toe en
geloof dat je invloed kunt uitoefenen
neemt af.
Medewerker
(individu)
Doelen
(organisatie)
Beïnvloedende factoren
(de relatie)
Beleving van werklast neemt toe en
geloof dat je invloed kunt uitoefenen
neemt af.
Medewerker
(individu)
Doelen
(organisatie)
Werkdruk versus werkplezier
Energievreters en Energiegevers
Etc.
Werkhoeveelheid
Mentale
belasting
Regels
overheid
Eisen van
tussenpersonen
Agressie en
onveiligheid
Bakker (2001), Bakker, Demerouti et al. (2003- 2007)
Demerouti, Bakker, Nachreiner & Schaufeli (2000, 2001)
Etc.
Ontwikkeling
Feedback
Coaching
Steun van je
omgeving
Zelfstandigheid
Energiegevers zijn:
Loopbaan
mogelijkheden
Communicatie
Sociale Steun
Coaching
Autonomie
Regelruimte
Feedback
Afwisseling
Participatie
Taak Identiteit
Gevolgen energiegevers
1. Meer werkplezier
2. Minder vermoeidheid
3. Meer gezondheid
4. Bevlogen collega's
5. Verminderd personeelsverloop
6. Betere prestaties
25
7. Hogere omzet
8. Hogere klanttevredenheid
26
De Verbetercheck
De verbetercheck
•
•
•
28
Wat is het,
Uitvoeren voor jezelf
Uitvoeren in een team
Voorbeeld van de verbetercheck
29
7 stappen
Prioriteiten stellen
Oplossingen kiezen
Actieplan
Maak je acties Smart
Specifiek
• Meetbaar
• Acceptabel
• Realistisch
• Tijdgebonden
•
35
Bedenk voor elke actie de 5 w’s
Waarom > doel
• Wat
• Wie
• Wanneer
• Welke wijze (hoe)
•
36
Evaluatie
Download