Procedure voor een stage op de Nederlandse Antillen

advertisement
STAGE op ARUBA
PROCEDURES EN INFORMATIE.
Als je toestemming hebt gekregen om op Aruba stage te lopen moet je de volgende stappen
ondernemen :
1. Als je stage wilt lopen op Aruba heb je een werkvergunning nodig. De controle op de
vergunning op Aruba wordt verscherpt. Het bedrijf dient de werkvergunning aan te
vragen. Je bent dan het bedrag voor de aanvraag verschuldigd. (in overleg met het
bedrijf).
2. Voor de werkvergunning heb je de volgende documenten nodig:
Geldig paspoort
kopie paspoort (alle pagina’s, ook de lege)
4 identieke pasfoto’s
bewijs van goed gedrag (aan te vragen bij de gemeente).Dit bewijs mag niet
ouder zijn dan 3 maanden voor aanvang van de stage. Formulier op te vragen
bij de gemeente, door school in laten vullen.
originele geboorteakte (geboorteplaats)
doktersverklaring (health certificate) zie ook punt 8
bewijs van ziektekostenverzekering met werelddekking
officieel bewijs van inschrijving bij de school met verklaring m.b.t het
studieprogramma en waarin de stageperiode wordt vermeld.
stagecontract (wordt door school opgesteld aan de hand van de gegevens die jij
inlevert).
Kopie retourticket
kopie huurovereenkomst voor de duur van het verblijf
kopie van de studiefinanciering door DUO
3. Dhr Jan Schaafsma is onze contactpersoon op het eiland. Wij zullen in samenwerking
met de heer Jan Schaafsma een stageplaats voor je regelen aan de hand van jouw
wensen. Mr. C.H.L. Lijs heeft een Engelstalige CV (digitaal) nodig.
4. Huisvesting zul je zelf moeten regelen . Kijk voor nadere mogelijkheden op de Aruba
site. Ook dhr. Schaafsma kan je evt. adviseren wat geschikte huisvesting voor je is. De
beste ervaringen hebben we met Perle d’or en met Blue Village. De plaatsen zijn
echter beperkt. Boek heel snel.
5. Het boeken van een retourticket is je eigen verantwoordelijkheid.
6. De bijdrage van € 14 per week aan het stagefonds, die normaliter in Nederland door
het bedrijf aan school wordt betaald, wordt via jullie na afloop van de stage geïnd. De
verantwoording van de kosten is bijgevoegd.
7. Voor aanvang van de stage moet je ook contact opnemen met dhr. Schaafsma
([email protected]) ivm nadere afspraken bij aankomst. Hij haalt je op en
brengt je naar je huisvesting en naar het bedrijf als je moet beginnen.
D:\317571219.doc
8. Voorlopig zul je binnenkomst op Aruba op de entry card nog moeten vermelden dat je
met vakantie komt (VOOR EEN KORTE TIJD). Alle bovengenoemde documenten
moet je bij je hebben in je handbagage.
Belangrijke tip: het kan een tijd duren vooraleer je de werkvergunning krijgt. Neem op
het eiland ook altijd een kopie van je retourticket mee (evt. samen met de aanvraag
van de werkvergunning) zodat de politie/immigratiedienst ook weet dat je ook
teruggaat naar Nederland.
9. Thoraxfoto en medische verklaring
Voor het aanvragen van je werkverklaring c.q. werkvergunning heb je een medische
verklaring nodig van je huisarts. Je moet bij aankomst een thoraxfoto laten maken in
het ziekenhuis op Aruba.
Zorg dat je alles geregeld hebt voordat je aan je stage begint. De verantwoording voor
het aanvragen van je werkverklaring c.q. werkvergunning ligt bij het bedrijf en jij
levert alle documenten in.
Voor de medische test op Aruba doe je het volgende: (indien door het bedrijf als
zodanig aangegeven) Je krijgt dan ook instructies van het bedrijf.
Naar het ziekenhuis

Haal de verwijsbrief voor de thoraxfoto op bij Dokter van der Linde.
Neem dit samen met je paspoort mee naar het ziekenhuis evenals
Hospital Dr Horacio E Oduber
deze brief.
L G Smith Boulevard Z/N

Melden bij de patientenregistratie
Tel: 587 4300

Je wordt doorverwezen naar de juiste afdeling

Ponskaart laten drukken

Afspraak maken bij de balie (tussen 8.00 uur en 2.00 uur)

Betalen

Bevestiging van betaling afgeven bij de balie

Wachten totdat je aan de beurt bent

Na het maken van de thoraxfoto krijg je een grote envelop met de
Bus richting High Rise Hotels
thoraxfoto samen met het briefje van de keuring van je hart en longen.
Naar Dokter v/d Linde

(huisarts)
Met de thoraxkeuring (+ de foto) ga je naar de dokter. (tussen 8.00 uur
en 10.00 uur of tusen 14.00 uur en 17.00 uur. Woensdagmiddag
gesloten.)

De dokter voert een klein medisch onderzoek uit en je krijgt een
medische verklaring. Let op: hier zijn kosten aan verbonden ter hoogte
van Awg. 40
Route Dokter v/d Linde: Als je uit de mainstreet richting TEMPO rijdt heb je aan je
rechterhand (op de hoek) het Valero pompstation, ga hier rechts af.Ga bij de
D:\317571219.doc
stoplichten rechtdoor, je komt op de Adriaan Lacle Blvd. De praktijk van Dr. vd Linde
zit op nr.9.
10. Vervoer op Aruba
De auto is bijna levensbehoefte 1 op Aruba. Het enige vervoermiddel dat écht vrijheid
biedt. Helaas ook een bron van ergenis onder stagiaires, die vaak veroordeeld zijn tot
een goedkoop exemplaar. Auto’s die er midden op drukke kruisingen mee kappen,
torenhoge reparatiekosten, menselijke drama’s; het is hier helaas aan de orde van de
dag. Je kan kiezen om een auto te kopen, of gebruik te maken van een huurauto.
Zorg er dan ook voor als je besluit een auto te kopen, dat je de auto goed na laat kijken
door iemand die er verstand van heeft. Medestagiairs die weer naar Nederland
vertrekken verkopen hun auto vaak door, en in een wekelijkse uitgave van For Sale
(onder andere verkrijgbaar bij tankstations en supermarkten op vrijdag) worden veel
tweedehands auto’s aangeboden in alle prijsklassen.
Zorg er voor dat je je zaken goed geregeld hebt als je een auto hebt gekocht, de auto
moet een geldig keuringsbewijs hebben, je moet kentekenplaten kopen bij de
Belastingdienst en je moet een geldige verzekering hebben. Doe deze dingen allemaal
zelf en neem geen verzekering over van de vorige eigenaar, hier voorkom je veel
ellende mee.
Je kunt natuurlijk ook een auto huren. Je betaalt dan een vast bedrag per maand en
daar zit verzekering en belasting bij in. Het voordeel van een auto huren is, wanneer er
iets aan de auto mankeert, de kosten niet voor jezelf komen, maar voor de verhuurder.
Zo rijd je altijd in een goede auto. Lekke band en kleine schades door eigen toedoen
komen natuurlijk wel voor je eigen rekening.
Pas op met het huren van een auto, want er zijn een aantal louche verhuurbedrijven die
zich niet aan de afspraken houden. Ze komen bijvoorbeeld niet opdagen wanneer je
met autopech langs de kant van de weg staat, ze geven je borg niet terug terwijl je daar
wel recht op hebt of ze hebben de auto niet verzekerd. We benadrukken je om het
contract van de autoverhuur bedrijven zeer goed door te lezen. Mocht je bepaalde
bepalingen niet goed begrijpen, of heb je twijfels of het juridisch klopt, adviseren we
je om het contract eerst met ons op te nemen, voordat je het tekent.
Bij de meeste verhuurbedrijven koet je 23 zijn om een auto te huren. Vraag dat goed
na.
Enkele autoverhuur bedrijven die tegen redelijke prijzen een auto bieden zijn:
Hertz Car Rental (de goedkoopste)
Tel. 5821845, Fax 5837479
De auto’s zijn snel verhuurd waardoor de kans groot is dat wanneer je aankomt ze niet
per direct auto’s beschikbaar hebben.
Tip: vraag aan andere studenten met Hertz auto wanneer ze terug gaan naar Nederland
en als dat al snel is kan jij met ze afspreken om dan samen naar Hertz te gaan wanneer
zij de auto moeten inleveren zodat jij de auto kan huren.
D:\317571219.doc
Hot Wheels Carrental
Tel. 5922667
borgsom verplicht, cash of via credit card)
Gotcha Carrental
Tel. 5870280
borgsom verplicht, cash of via credit card
Top Drive Car Rental
Tel. 9658193
borgsom verplicht, cash of via credit card
Net als in Nederland is het hier ook niet toegestaan om met alcohol op achter het stuur
plaats te nemen. Laat de auto staan en pak een taxi, of zorg er voor dat je om de beurt
de BOB bent!!! Als je een ongeluk krijgt met alcohol op wordt dit niet vergoed door
de verzekering. Tevens kan de politie je een forse boete opleggen, en heb je kans dat je
opgepakt wordt.
11. Je kunt op Aruba overal pinnen. Het is handig indien je beschikt over een creditcard.
Het is niet noodzakelijk maar aanschaf is te overwegen. (eigen keuze)
12.
Kosten: maak vooraf een overzicht van de kosten die je kunt verwachten. Kijk op
internet. Denk hierbij ook aan de voorbereidingskosten zoals aanvraag goed gedrag,
geboortebewijs, evt. nieuw paspoort, dokterverklaring.
- reiskosten
- huisvesting (borg huisvesting : meestal een maand huur extra van te voren te betalen)
- kosten werkvergunning :
- huur auto : afhankelijk van je wensen en de mogelijkheden (denk aan leeftijd);
Het aanvragen van een internationaal rijbewijs (ANWB) is aan te raden.
- telefoonkosten. Neem een lokaal mobiel. Bellen met je NL mobiel is erg duur.
- houd rekening met leuke dingen die je wilt doen (duiken, snorkelen, surfen etc)
13. Belangrijke telefoonnummers op een rijtje.
Politie en brandweer:
Ambulance:
Noodnummer politie/brandweer/ambulance:
Vluchtinformatie:
Inlichtingen:
Taxicentrale:
Ziekenhuis:
Huisarts, dokter Van der Linde:
Tandarts, mevr. Djoehari:
5824000 of 5821108
5821108
911
5824800
118
5822116
5874300
5828337
5836074
Bij Perle d’or of Blue Village weten ze ook waar je terecht kunt mocht er iets zijn. Vraag
hen!!
D:\317571219.doc
Download