CKV opdrachten - Medina, Mon Amour

advertisement
CKV opdrachten
Voorstelling ‘Medina, mon amour’ van Theatergroep Eigen Grond
Toelichting:
Inhoud:
Doel:
Doelgroep:
Advies:
CKV opdracht bestaande uit twee delen;
1. actieve deelopdracht theater
2. educatieve deelopdracht gekoppeld aan de voorstelling ‘Medina, mon
amour’
De leerling leert kennis maken met de praktische kant van theater
De leerling leert zijn emoties uiten en de functie van communicatie op
juiste wijze te benutten
De leerling komt meer te weten over de Nederlandse en de
Marokkaanse cultuur en leert de verschillen positief te benaderen.
De leerling leert de achtergronden kennen van de Marokkaanse cultuur
en religie en is op deze wijze voorbereid op de theatervoorstelling
Geschikt voor onderbouw middelbaar onderwijs
Deelopdracht 1 - theater :
klassikaal uitvoeren
Deelopdracht 2 - educatief: uitvoeren in groepjes van twee leerlingen met
behulp van internet
Handleiding voor de docent
Praktische oefeningen (1) en aanvullende theorie (2)
1.
Communicatie en Theater
Toelichting
In de omgang met andere mensen is het belangrijk om goed en duidelijk te communiceren;
verbaal of non-verbaal. Zodoende weet de ander wat jij bedoelt en bereik jij je vooraf
opgestelde doel. Er kan miscommunicatie ontstaan wanneer er niet duidelijk wordt
gecommuniceerd of wanneer iemand zich niet bewust is van zijn mimiek of uitstraling op dat
moment.
Inhoud
Bij drama- en theaterspel is communicatie en expressie erg belangrijk voor de acteurs om
een personage goed te kunnen spelen of een rol geloofwaardig neer te zetten. Het is
belangrijk voor een acteur om bewust te zijn van zijn uitstraling of mimiek om op juiste wijze
over te komen op het publiek.
Ook in de maatschappij is het belangrijk voor een mens om te weten hoe men overkomt op
anderen. De leerling leert zich bewust te worden van zijn handelen en zijn uitstraling.
Doel van de les
 De leerling leert kennis maken met de praktische kant van theater
 De leerling leert zijn emoties uiten en de functie van communicatie op juiste wijze te
benutten
Activiteit 1
Inhoud:
Tijdsduur:
Activiteit 2
Inhoud:



Tijdsduur:
De leerlingen gaan het spel DRAMA-HINTS spelen. De groep wordt
opgesplitst in een aantal groepen van vijf leerlingen. De docent schrijft op een
aantal papiertjes de basisemoties: Boos, Blij, Bang, Bedroefd. ( de 4 B’s)
Per keer gaat één groepje voor de klas, met de andere leerlingen als publiek,
non-verbaal de emoties uitbeelden. Het publiek moet raden welke emotie er
wordt bedoeld.
Wedstrijdelement: zodra er een woord geraden is, één punt.
15 minuten
De leerlingen gaan het spel COPIE spelen. De meubels in het lokaal worden
aan de zijkanten gezet. De leerlingen moeten eerst allen kris kras door elkaar
heen lopen zonder elkaar aan te kijken. Daarna wordt de oefening uitgebreid:
De leerlingen lopen nog steeds door elkaar heen, maar kijken iedere
voorbijganger strak aan, zonder emotie te tonen.
De leerlingen lopen vervolgens door elkaar heen en groeten iedere
voorbijganger.
De leerlingen blijven lopen en kiezen ieder één persoon die zij gaan imiteren.
Afronding: een leerling imiteert voor de klas het loopje en de uitstraling van
een ander. Het publiek moet raden wie er wordt bedoeld.
20 minuten
Handleiding voor de docent
2.
Toelichting
In de omgang met andere mensen is het belangrijk rekening te houden met en kennis te
hebben van de normen en waarden van de ander. Zeker als de andere persoon vanuit een
andere cultuur afkomstig. Tijdens de voorstelling ‘Medina, mon amour’ van Theatergroep
Eigen Grond komen de leerlingen in aanraking met de Nederlandse maar ook de
Marokkaanse cultuur.
Hierin komen op komische wijze de verschillen en overeenkomsten tussen deze twee
culturen naar voren en worden deze positief benaderd, waardoor men in de maatschappij
meer tolerantie naar elkaar kan gaan tonen.
Inhoud
De verschillen en overeenkomsten tussen de Nederlandse en de Marokkaanse cultuur
worden aan de hand van de volgende onderwerpen verder uitgediept:
Religie en cultuur, Maatschappij, Tradities, Leefomgeving.
Doel van de les
 De leerling komt meer te weten over de Marokkaanse cultuur
 De leerling leert de achtergronden kennen van de Nederlandse en de Marokkaanse
cultuur en is op deze wijze voorbereid op de theatervoorstelling
Activiteit
Inhoud:
De leerlingen krijgen de opdracht om via internet of bruikbare boeken een
klein werkstuk te maken.
Zij doen dit aan de hand van een aantal opgestelde vragen vanuit de
onderwerpen: Religie en cultuur, Maatschappij, Tradities, Leefomgeving.
De leerlingen kunnen in groepjes van twee aan deze opdracht werken.
Tijdsduur:
30 minuten
Handleiding voor de docent
Theorie
Antwoorden op de vragen:
Vraag 1
a. 1.( bijvoorbeeld )de Bijbel schrijft voor om vóór en na de maaltijd te danken en te
bidden tot God, de Koran schrijft voor vijf maal per dag te bidden tot Allah.
b. 1. (bijvoorbeeld) Men is vredelievend en respectvol naar elkander.
c. Eigen inbreng
Zie verder de bijbel en de Koran
Koran
5 keer bidden per dag, arme mensen helpen, een bezoek aan Mekka brengen,
geloofsbelijdenis: ze zeggen dat Allah de enige god is en dat Mohammed zijn profeet is,
vasten.
Vraag 2
a.
b.
Omdat die Marokkaanse vrouwen bedekt moeten leven om zo het andere
geslacht niet te verleiden.
Omdat die Nederlandse vrouwen niet teveel bloot mogen laten zien, om zo het
andere geslacht niet te verleiden.
Vraag 3
a. Marokko is een koninkrijk. Het staatshoofd is Koning Hassan
b. Nederland is een koninkrijk. Het staatshoofd is koningin Beatrix
Vraag 4
a. Nederlanders geven elkaar ter begroeting een hand of drie zoenen op de wang
b. Marokkanen geven elkaar ter begroeting een hand en vier zoenen op de wang. Ook
mannen begroeten elkaar op deze wijze.
c. Eigen inbreng
Vraag 5
a. (bijvoorbeeld) Suikerfeest of de Ramadan
b. (bijvoorbeeld) Sinterklaas of Pasen
c. De vasten-avond vlak voor Pasen bij Nederlanders lijkt op het vasten tijdens de
Ramadan bij Marokkanen.
Vraag 6
Marokko heeft 31.6 miljoen inwoners
Vraag 7
a. het Westen van Marokko is gelegen aan de Atlantische oceaan: het klimaat is er
warm en droog. Het spel van de zee- en landwinden hebben echter hun invloed op
de 'gevoelstemperatuur', zo is de chergui een droge en hete zuidooster landwind en
de gharbi een frisse en vochtige zeewind. Het Noorden van Marokko is gelegen aan
de Middellandse zee en het Rif gebergte: het klimaat is er warm en halfvochtig.
Het Oosten van Marokko is gelegen aan de hoge bergketen van de Atlas.
Met de Toubkal als hoogste berg, de top ervan is gelegen op 4167 m.
Het klimaat is er koud en vochtig met hevige onweersbuien in de zomer en sneeuw in
de winter. Het Zuiden van Marokko is gelegen aan de Sahara: het klimaat is er zéér
warm en droog.
B De oppervlakte van Marokko is 710 kilometers.
Vraag 8
a. Nana (mintthee), Marokkaans brood, Lamsvlees, Cousous en olijven
b. Pindakaas, ketchup, Varkensvlees, Boerenkool en Sla.
Opdracht voor de leerling
Beantwoord de volgende vragen. Ga op zoek naar de antwoorden in bruikbare boeken of
maak gebruik van internetsites.
Religie en cultuur
Vraag 1
Nederlandse gelovigen hangen de Bijbel aan en Marokkaanse gelovigen de Koran.
(Gebruik de Bijbel en de Koran als lectuur)
a. Noem drie inhoudelijke verschillen tussen de Bijbel en de Koran
b. Noem drie inhoudelijke overeenkomsten tussen de Bijbel en de Koran
c. Omschrijf of teken hoe een kerk en een Moskee eruit zien.
Vraag 2
a. Waarom zijn sommige Marokkaanse vrouwen gesluierd?
b. Waarom kleden sommige Nederlandse vrouwen zich bedekt met lange jurken en
hoeden?
Maatschappij
Vraag 3
a. Is Marokko een koninkrijk of een republiek? Wie is het staatshoofd?
b. Is Nederland een koninkrijk of een republiek? Wie is het staatshoofd?
Tradities
Vraag 4
a. Hoe begroeten Nederlanders elkaar?
b. Hoe begroeten Marokkanen elkaar?
c. Hoe begroet jij een ander?
Vraag 5
a. Noem een Marokkaanse feestdag
b. Noem een Nederlandse feestdag
c. Welk Nederlands feest lijkt op de Ramadan bij Marokkanen? (vasten)
Leefomgeving
Vraag 6
Nederland telt ongeveer 16 miljoen inwoners. Hoeveel inwoners heeft Marokko?
Vraag 7
a. Welk klimaat heerst er in Marokko?
b. Wat is de oppervlakte van Marokko
Vraag 8
Het voedingspatroon van Nederlanders en Marokkanen verschilt.
a. Noem vijf typisch Marokkaanse producten
b. Noem vijf typisch Nederlandse producten
Download