structuurwoorden

advertisement
SAMENHANG MET STRUCTUURWOORDEN
Dit document bevat:
- overzicht structuurwoorden
- voorbeeldzinnen bij een deel van deze structuurwoorden
- opdracht met deze groep structuurwoorden
- mogelijke antwoorden bij de opdracht
STRUCTUURWOORDEN
Om de structuur van een tekst aan te geven kun je gebruik maken van structuurwoorden. Deze woorden
kun je groeperen naar de betekenis die ze hebben:
Oorzaak
want
aangezien/gezien
door
daardoor
omdat
dit komt voort uit
de oorzaak hiervan is
om die reden
Gevolg
zodat
daarom
dus
hieruit blijkt dat
hieruit kan men afleiden dat
hieruit kan men concluderen dat
hieruit volgt dat
Tegenstelling
maar
wél
echter
toch
hoewel
ofschoon
ondanks (dat)
integendeel
daarentegen
desalniettemin
in tegenstelling hiermee
aan de ene kant ... aan de andere kant ...
enerzijds ... anderzijds ...
Opsomming
bovendien
verder
ook
daarnaast
D:\317569244.doc
voorts
in eerste instantie
ten eerste ... ten tweede ... ten derde ... ten slotte
in de eerste plaats ... in de tweede plaats ...
niet alleen ... maar ook
zowel ... als
eerst  daarna  ten slotte 
evenmin
eveneens
Uitleg
dat wil zeggen dat
met andere woorden
bijvoorbeeld
een voorbeeld hiervan is
namelijk
Tijd
toen
op dat moment
eerst
daarna
nadat
vervolgens
daarvoor
voordat
Voorbeeld
een voorbeeld hiervan/hierbij is
ter illustratie noemen we /geven we 
zoals
bijvoorbeeld
dat is een voorbeeld van
namelijk
Vergelijking
wanneer ik de voordelen afweeg tegen de nadelen
als we A en B met elkaar vergelijken zien we dat /blijkt dat /valt op dat 
in vergelijking met A is B
vergeleken met A is B
Herhaling
met andere woorden
zoals ik al eerder vermeldde
zoals gezegd
anders gezegd
Samenvatting/Conclusie
waar het dus om gaat is dat
samenvattend
concluderend kan dus gesteld worden dat
kortom
D:\317569244.doc
de conclusie is dat
D:\317569244.doc
VOORBEELDEN VAN STRUCTUURWOORDEN
We geven voorbeelden van de manier waarop je zulke woorden gebruikt. Let goed op de positie in de
zin en de grammaticale gevolgen.
We hebben alleen de woorden geselecteerd waarvan we weten dat die regelmatig problemen opleveren,
wat betreft betekenis en/of gebruik.
aangezien / gezien
Aangezien zijn gezondheid slecht is, kan hij niet op reis gaan.
Gezien zijn slechte gezondheid kan hij niet op reis gaan.
daardoor
In onderzoek werd vastgesteld dat dergelijke materialen plaaginsecten reduceren, omdat deze insecten
hun oriëntatie verliezen. De inzet van chemische bestrijdingsmiddelen kan daardoor worden
gereduceerd.
doordat
Is de taalwetenschap niet overbodig geworden doordat de computer de fouten uit een tekst kan halen?
zodat
De vakbonden hopen dat er een eigenaar gevonden kan worden, zodat het bedrijf open kan blijven.
daarom
Omdat u meestal geëmotioneerd bent (eindelijk is ons huis af!) en niet precies weet waar u op moet
letten, ziet u dingen over het hoofd. Laat u daarom bijstaan door een deskundige bij de oplevering van
uw huis.
echter
Bak op hoog vuur. De volle vlam mag echter niet buiten de panbodem treden; temper in dit geval met
de kraan tot de vlam net binnen de panbodem blijft.
toch
Zach Lund mag toch meedoen aan de Olympische Winterspelen in Turijn.
Ik heb begrepen dat zijn sleetje toch niet aantoonbaar sneller ging door de doping.
ondanks (dat)
De waterstand van de Rijn en de Waal is momenteel extreem laag ondanks de regen van de afgelopen
dagen.
Ondanks dat het rapport zorgvuldig is opgesteld staat op pagina zes van het rapport een fout.
integendeel
De NarcoseTandarts is géén concurrent van de gewone tandarts. Integendeel, wij helpen mensen die
doorverwezen worden door hun eigen tandarts.
daarentegen
Deze twee soorten r kunnen betekenisonderscheidend werken zoals in pero (aber) en perro (hond). Het
Japans daarentegen maakt zoals algemeen bekend geen onderscheid tussen l en r. Ze zijn binnen het
Japanse klanksysteem varianten van hetzelfde foneem
D:\317569244.doc
desalniettemin
Na afloop van het collegerooster traden er enkele communicatieproblemen op, met andere woorden:
e-mailen is niet altijd zo succesvol als men vaak zegt. Tot twee maal toe bleven files enige tijd
ongebruikt in de file exchange van blackboard staan.
Desalniettemin leverde de werkverdeling weinig problemen op, omdat we van tevoren de uitvoering
ondubbelzinnig hadden overlegd. De taakverdeling is eveneens goed verlopen, deze deden wij door de
tabellen onder ons te verdelen.
aan de ene kant ... aan de andere kant ...
Aan de ene kant zijn er cognitieve processen die betrekking hebben op het ontdekken van patronen in
waarnemingen. Het herkennen van de letters van een handgeschreven adres op een envelop is hier een
voorbeeld van. Het herkennen van het gezicht van Máxima of de vijfde symfonie van Beethoven zijn
andere voorbeelden. Aan de andere kant zijn er cognitieve processen die gebaseerd lijken te zijn op de
toepassing van symbolische regels. Redeneren wordt wel gezien als zo'n regelgestuurd proces, net zoals
taal. Op basis van deze tweedeling lijkt er dus weinig overeenkomst te zijn tussen het lezen van een
handgeschreven adres en het redeneren over stelling.
Aan de ene kant is het natuurlijk goed als je met toppers kunt trainen en spelen, maar aan de andere kant
kan het volgens mij ook verlammend werken.
evenmin
Het Netwerk Kleinschalig Wonen voor Dementerenden ijvert voor groepswonen voor deze patiënten.
Groepswonen leidt niet tot genezing, maar dat gebeurt in een verpleeghuis evenmin.
Een andere keus is bouwen in het kader van de gewone volkshuisvesting. Dat gaat vaak soepeler, maar
is evenmin ideaal, omdat er bijvoorbeeld geen financiering is voor zaken als de personeelsruimte.
eveneens
Het normale gezamelijk gebruik van lepels, vorken, bekers, drank, enz. houdt geen risico's in. Men
wordt niet besmet via gewone omgangsvormen zoals een hand geven of het aanraken van de huid of
zoenen. Niezen en hoesten houden eveneens geen gevaar in.
namelijk
De collectie is efficiënt opgeslagen in rolarchieven. Zelf tussen de boeken snuffelen mag hier niet,
boeken meenemen evenmin. Uit de hele wereld krijgt de bibliotheek namelijk aanvragen, waarvan het
direct kopieën moet kunnen leveren.
Naast boeken heb ik nog enkele andere producten te koop, zie hiervoor de categorie
- Anders, geen boeken en
- Anders, namelijk kleding.
toen
Mijn mentor adviseerde mij de havo. Dat heb ik toen maar gedaan. Na de havo ben ik naar het vwo
gegaan. Toen ik eindexamen had gedaan, ben ik eerst een jaar gaan reizen.
Toen ik een jaar of 10-12 was probeerden mijn ouders me aan het lezen te krijgen. ... In ieder geval
wilde ik toen meer Verne-boeken lezen en in de daarop ...
daarna
Na de bachelorfase kun je je verder specialiseren in een masterprogramma. Daarna kun je doorgaan in
de wetenschap of aan het werk in de praktijk
D:\317569244.doc
Ik herinner mij de stemming op 11 september en de paar dagen daarna nog goed.
nadat
De staking duurde voort nadat de onderhandelingen met de bonden afgebroken waren.
Tot twee weken nadat u uw huis aangeboden heeft bij de makelaar, kunt u uw aanbod intrekken zonder
financiële consequenties.
daarvoor
Van 1998 tot 2006 werkte de heer Kinsbergen in de financiële sector voor MeesPierson. In de periode
daarvoor werkte hij aan zijn promotie in astrofysica.
voordat
Wanneer het boek niet op voorraad is, moet het besteld worden bij de uitgever. Als het een Nederlands
boek betreft, duurt het minimaal 5 werkdagen voordat u het boek in huis heeft. Wat de exacte levertijd
is, is afhankelijk van de voorraad bij de leverancier.
in vergelijking met A is B
Ook het algemene gezondheidsbeeld komt er goed af. Nederlandse scholieren hebben in vergelijking
met scholieren in andere landen relatief weinig psychosomatische klachten
In vergelijking met vorig jaar zijn de verschillen tussen de huishoudens met een hoog en een laag
inkomen gestegen.
vergeleken met A is B
Mooie site! Een grote vooruitgang vergeleken met de oude site.
Als je onze nauwkeurigheid vergelijkt met minimal invasive surgery, waarbij een chirurg via een kleine
opening het lichaam in gaat, zijn zij slagers vergeleken met wat wij kunnen. Onze technologie is veel
verder ontwikkeld, ook al is ons imago dat niet.
kortom
Het contact center in een notendop.
Een contact center is een structuur die bestaat uit menselijke, technische en strategische middelen, met
diverse functies: verkoopcentrum, informatiedienst, technische assistentie, dienstverlening. Kortom,
een waardevol instrument voor uw klantenbinding.
CityZapper wordt dagelijks bijgewerkt en is dus altijd actueel. De redactie van CityZapper zorgt
dagelijks voor actuele nieuwsberichten. Reporters voegen dagelijks zelf veel informatie toe aan
CityZapper zodat CityZapper steeds nieuw en anders is. CityZapper is kortom elke dag een bezoekje
waard. Maak daarom een bookmark van CityZapper want wij weten zeker dat wij je hier vaak terug
zullen zien.
D:\317569244.doc
OPDRACHT MET STRUCTUURWOORDEN
Je ziet bij elk structuurwoord steeds twee groepen woorden. Combineer die tot zinnen. Geef het
verband aan met het gegeven structuurwoord. Let op de constructie en de plaats van het
structuurwoord.
aangezien
- gemotiveerd, beginnen, studie
- de stof, lijken, interessant
gezien
- lijken, reële prijs
- huidige marktsituatie
daardoor
- werknemer, een ongeval hebben
- zullen kunnen werken
doordat
- werken in verschillende bedrijven en instellingen
- deze functie, afwisselend
zodat
- brand, fabriek, verwoesten
- voorlopig, niet, kunnen werken
daarom
- realiseren, plan, afhankelijk, bedrijfsfinanciering
- verstandig, goed voorbereiden, gesprek, bank
echter
- briefgeheim, vastgelegd, Grondwet
- van toepassing, e-mail
toch
- Bob de Jong, winnen, 10 kilometer, schaatsen
- niet zo uitgelaten, zou verwachten, olympisch kampioen
ondanks
- overheid, criminaliseren, marihuanateelt
- succes gedoogbeleid
ondanks dat
- erg vermoeiend
- Rianne, blijven gaan, stageplaats
integendeel
- gevoelens niet opkroppen
- hart op de tong, alles eruit flappen
daarentegen
- studiezaal 1: individuele studie, stilte handhaven
- studiezaal 2: groepswerk, overleg
desalniettemin - onderdelen, spel, slordig uitvoeren
- leuk spel, spelen
aan de ene kant ... aan de andere kant ... - optreden, groep, overlast, veroorzaken
- voorkomen, politiestaat
evenmin
D:\317569244.doc
- problemen, niet bespreken,advocaat
- niet, voorleggen, huisarts
eveneens
- Europese top, overleg, samenkomen
- premier Balkenende uitnodigen
namelijk
- eten, zitten aan tafel, belangrijk
- zitten, voedsel verwerken
toen
- uitslag, horen
- meteen gebak halen
daarna
- zitten, middelbare school, Kenia
- verhuizen, Nederland
nadat
- computer, starten
- niet goed afsluiten
daarvoor
- gebouw, vroeger, gymnasium
- dienen, weeshuis
voordat
- buitenland, zakenreis, vakantie
- raadzaam, aantal zaken, nalopen
in vergelijking met A is B
- baby’s, borstvoeding, bestand, ziektes
- baby’s flesvoeding
vergeleken met A is B
- site, overzichtelijk, aantrekkelijk
- vroegere site, sites andere scholen
kortom
D:\317569244.doc
- niet opstaan voor ouderen, dringen trein/bus, grote mond
- hufterig volkje
MOGELIJKE ANTWOORDEN BIJ DE OPDRACHT
Je ziet hier combinaties op basis van de woordgroepen en het gegeven structuurwoord. Er zijn in
sommige gevallen ook andere zinnen mogelijk. Als je erge twijfels hebt over bepaalde mogelijkheden,
kun je je zinnen aan ons voorleggen.
aangezien
- gemotiveerd, beginnen, studie
- de stof, lijken, interessant
Ik was erg gemotiveerd om met die studie te beginnen, aangezien de stof me erg interessant leek.
Aangezien de stof me erg interessant leek, was ik erg gemotiveerd om met die studie te beginnen.
gezien - lijken, reële prijs
- huidige marktsituatie
Gezien de huidige marktsituatie, lijkt me dit een reële prijs.
Dit lijkt me een reële prijs, gezien de huidige marktsituatie.
daardoor
- werknemer, een ongeval hebben
- zullen kunnen werken
Mijn werknemer heeft een ongeval gehad. Daardoor zal hij voorlopig niet kunnen werken.
Mijn werknemer heeft een ongeval gehad. Hij zal daardoor voorlopig niet kunnen werken.
doordat
- werken in verschillende bedrijven en instellingen
- deze functie, afwisselend
Doordat u werkt in verschillende bedrijven en instellingen, is deze functie heel afwisselend.
Deze functie is heel afwisselend, doordat u werkt in verschillende bedrijven en instellingen.
Deze functie is heel afwisselend, doordat u in verschillende bedrijven en instellingen werkt.
zodat
- brand, fabriek, verwoesten
- voorlopig, niet, kunnen werken
De brand heeft de hele fabriek verwoest, zodat er voorlopig niet gewerkt kan worden.
daarom
- realiseren, plan, afhankelijk, bedrijfsfinanciering
- verstandig, goed voorbereiden, gesprek, bank
Het realiseren van uw plan is afhankelijk van de bedrijfsfinanciering. Daarom is het erg verstandig u
goed voor te bereiden op een gesprek met de bank.
Het realiseren van uw plan is afhankelijk van de bedrijfsfinanciering. Het is daarom erg verstandig u
goed voor te bereiden op een gesprek met de bank.
echter - briefgeheim, vastgelegd, Grondwet
- van toepassing, e-mail
D:\317569244.doc
Het briefgeheim is vastgelegd in de Grondwet. Dit is echter niet van toepassing op e-mail.
toch
- Bob de Jong, winnen, 10 kilometer, schaatsen
- niet zo uitgelaten, zou verwachten, olympisch kampioen
Bob de Jong won met schaatsen de 10 kilometer. Toch was hij niet zo uitgelaten als je van een
olympisch kampioen zou verwachten.
Bob de Jong won met schaatsen de 10 kilometer. Hij was toch niet zo uitgelaten als je van een
olympisch kampioen zou verwachten.
ondanks
- overheid, criminaliseren, marihuanateelt
- succes gedoogbeleid
De overheid criminaliseert de marihuanateelt ondanks het succes van het gedoogbeleid.
Ondanks het succes van het gedoogbeleid criminaliseert de overheid de marihuanateelt.
ondanks dat
- erg vermoeiend
- Rianne, blijven gaan, stageplaats
Ondanks dat dit erg vermoeiend voor haar was, bleef Rianne naar haar stageplaats gaan.
Rianne bleef naar haar stageplaats gaan, ondanks dat dit erg vermoeiend voor haar was.
integendeel
- gevoelens niet opkroppen
- hart op de tong, alles eruit flappen
Ze kropt haar gevoelens niet op. Integendeel, ze heeft het hart op de tong en flapt alles eruit.
daarentegen
- studiezaal 1: individuele studie, stilte handhaven
- studiezaal 2: groepswerk, overleg
Studiezaal 1 is bestemd voor individuele studie en hier moet de stilte gehandhaafd blijven. Studiezaal
2 daarentegen is bedoeld voor overleg en ander groepswerk.
desalniettemin
- onderdelen, spel, slordig uitvoeren
- leuk spel, spelen
Sommige onderdelen van het spel zijn slordig uitgevoerd. Desalniettemin vonden we het een leuk spel
om te spelen.
Sommige onderdelen van het spel zijn slordig uitgevoerd. We vonden het desalniettemin een leuk spel
om te spelen.
aan de ene kant ... aan de andere kant ... - optreden, groep, overlast, veroorzaken
- voorkomen, politiestaat
D:\317569244.doc
Aan de ene kant moeten we harder optreden tegen die groep die overlast veroorzaakt, aan de andere
kant willen we voorkomen dat we een politiestaat worden.
evenmin
- problemen, niet bespreken,advocaat
- niet, voorleggen, huisarts
Ze heeft de problemen niet met haar advocaat besproken. Ze heeft ze evenmin voorgelegd aan de
huisarts.
eveneens
- Europese top, overleg, samenkomen
- premier Balkenende uitnodigen
Dit weekend komt de Europese top samen voor overleg. Premier Balkende is eveneens uitgenodigd.
namelijk
- eten, zitten aan tafel, belangrijk
- zitten, voedsel verwerken
Het is belangrijk om zittend aan tafel te eten. Als u zit, wordt het voedsel namelijk beter verwerkt.
toen
- uitslag, horen
- meteen gebak halen
Toen ik de uitslag had gehoord, heb ik meteen gebak gehaald.
Ik heb meteen gebak gehaald toen ik de uitslag had gehoord.
daarna
- zitten, middelbare school, Kenia
- verhuizen, Nederland
Ze heeft op de middelbare school gezeten in Kenia. Ze is daarna naar Nederland verhuisd.
Ze heeft op de middelbare school gezeten in Kenia. Daarna is ze naar Nederland verhuisd.
nadat
- computer, starten
- niet goed afsluiten
Mijn computer start niet goed nadat ik hem niet goed heb afgesloten.
Nadat ik mijn computer niet goed heb afgesloten, start hij niet goed.
daarvoor
- gebouw, vroeger, gymnasium
- dienen, weeshuis
Dit gebouw was in de negentiende eeuw een gymnasium. Daarvoor diende het als weeshuis.
D:\317569244.doc
voordat
- buitenland, zakenreis, vakantie
- raadzaam, aantal zaken, nalopen
Voordat u naar het buitenland gaat voor een zakenreis of voor een vakantie, is het raadzaam om een
aantal zaken na te lopen.
Het is raadzaam een aantal zaken na te lopen voordat u naar het buitenland gaat voor een zakenreis of
voor een vakantie.
in vergelijking met A is B
- baby’s, borstvoeding, bestand, ziektes
- baby’s flesvoeding
Baby’s die borstvoeding krijgen zijn beter bestand tegen ziektes in vergelijking met baby’s die
flesvoeding krijgen.
In vergelijking met baby’s die flesvoeding krijgen, zijn baby’s die borstvoeding krijgen beter bestand
tegen ziektes.
vergeleken met A is B
- site, overzichtelijk, aantrekkelijk
- vroegere site, sites andere scholen
Deze nieuwe site is erg overzichtelijk en aantrekkelijk, vergeleken met de vroegere site en die van
andere scholen.
Vergeleken met de vroegere site en die van andere scholen, is deze nieuwe site erg overzichtelijk en
aantrekkelijk.
kortom
- niet opstaan voor ouderen, dringen trein/bus, grote mond
- hufterig volkje
We staan niet op voor ouderen, we dringen in de trein en in de bus, we hebben een grote mond. We zijn
kortom een hufterig volkje geworden!
We staan niet op voor ouderen, we dringen in de trein en in de bus, we hebben een grote mond. Kortom,
we zijn een hufterig volkje geworden!
D:\317569244.doc
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards