Economische dimensie

advertisement
Cohort 2016-2019
Studiewijzer MZ BOL-Economische dimensie
BOL – OPLEIDINGEN MAATSCHAPPELIJKE ZORG
AVENTUS APELDOORN / DEVENTER
STUDIEWIJZER
BOL – BURGERSCHAP
ECONOMISCHE DIMENSIE
basisfase
Cohort 2016 – 2019
kwartiel 2
INSTROOMVEREISTEN:
Om aan deze leereenheid te mogen deelnemen dient de student te voldoen aan de volgende
voorwaarden:
- Geen voorwaarden
DOELSTELLINGEN:
Aan het einde van deze leereenheid kent/weet de student:
- de diverse soorten ‘ werk’;
- het verschil tussen loondienst en ondernemen;
- de redenen om te werken;
- het belang van werk in de samenleving;
- hoe je een eigen bedrijf begint;
- wat arbeidsvoorwaarden zijn;
- wat een arbeidsovereenkomst is;
- waar je op moet letten als je in loondienst gaat;
- wat het begrip arbeidsmarkt inhoudt;
- wat het begrip beroepsbevolking is;
- wat werkeloosheid is;
- de rechten van werknemers;
- diverse vormen van inspraak binnen bedrijven;
- wat vakbonden zijn;
- het begrip ‘ verzorgingsstaat’;
- waar de sociale zekerheid in Nederland uit bestaat;
- wat budgetteren is;
- wat verzekeringen zijn;
- het begrip ‘ kritisch consumeren’;
- wat duurzame productie is;
- het begrip ‘ maatschappelijk verantwoord ondernemen’
Aan het einde van deze leereenheid kan de student:
- werk vinden;
- solliciteren;
1
Cohort 2016-2019
-
Studiewijzer MZ BOL-Economische dimensie
met problemen op het werk omgaan;
de relatie beroepsbevolking – weekgelegenheid beschrijven;
de gevolgen van werkeloosheid beschrijven;
de betekenis van de Arbowetgeving beschrijven;
de ontwikkelingen in de Nederlandse verzorgingsstaat beschrijven;
aangeven waar je op moet letten als je wilt sparen;
aangeven wat de risico’s van lenen zijn;
de relatie consumeren – levensbehoeften beschrijven;
door bedrijven gebruikte reclametrucs beschrijven;
duurzame keuzes maken;
LESUREN:
- 9 weken à 1,5 uur = 13,5 uren
BENODIGDE LITERATUUR, LICENTIES EN/OF ANDERE MATERIALEN
- Schokland, Uitgeverij Deviant, Amersfoort, ISBN 978-94-91699-887
- Licentie Schokland, (48 maanden), ISBN 978-94-90998-554
AFRONDINGSVORMEN:
Deze leereenheid vormt de zelfstandige toetseenheid: Burgerschap Economische Dimensie.
De leereenheid Burgerschap Economische Dimensie kent de volgende afrondingsvorm:
- Digitale eindtoets: Economische Dimensie
Je kunt slechts deelnemen aan deze schriftelijke toets als je alle opdrachten van deze leereenheid
economische dimensie hebt ingeleverd en voldoende hebt afgerond.
AFRONDINGSCRITERIA:
- maatschappelijke zorg mbo-niveau 3
toetsvariant MZ 3 – minimaal 6
- maatschappelijke zorg mbo-niveau 4
toetsvariant MZ 4 – minimaal 6
HERKANSINGSMOGELIJKHEID:
- bufferweek kwartiel 2
PLANNING EN PROGRAMMA:
Les 1
Lesinhoud:
Introductie in de Economische dimensie
Presentatie: Werken
Opdracht: Waarom werk je eigenlijk?
Zelfstudie/zelfwerkzaamheid:
Bestuderen Boek Schokland:; Economische dimensie:
- Thema 1: Hdst. 1 Werken (pag. 155 t/m 160)
2
Cohort 2016-2019
Studiewijzer MZ BOL-Economische dimensie
Lesinhoud:
Mogelijkheid tot vragen stellen over de zelfstudie van les 1
Presentatie: Werk zoeken
Opdracht: Werk zoeken en werk vinden
Les 2
Zelfstudie/zelfwerkzaamheid:
Bestuderen Boek Schokland:, Economische dimensie:
- Thema 1: Hdst. 2 Werk vinden (pag. 161 t/m 165)
Maken: www.studiemeter.nl > Schokland 3.0 online > Niveau 4 > Economische dimensie >
- oefeningen:
- Thema 1: Werk en samenleving >
* Werk
Lesinhoud:
Mogelijkheid tot vragen stellen over de zelfstudie van les 2
Presentatie: Aan het werk
Opdracht: Aan het werk… en dan?
Les 3
Zelfstudie/zelfwerkzaamheid:
Bestuderen Boek Schokland; Economische dimensie:
- Thema 1: Hdst. 3 Aan het werk (pag. 166 t/m 171)
Maken: www.studiemeter.nl > Schokland 3.0 online > Niveau 4 > Economische dimensie >
- oefeningen:
- Thema 2: Werken >
* Aan het werk
Lesinhoud:
Mogelijkheid tot vragen stellen over de zelfstudie van les 3
Presentatie: Arbeidsmarkt
Presentatie: Recht op werk
Opdracht: Arbeidsmarkt, vraag en aanbod?
Les 4
Zelfstudie/zelfwerkzaamheid:
Bestuderen Boek Schokland; Economische dimensie:
- Thema 2: Hdst. 1 Arbeidsmarkt (pag. 173 t/m 178)
- Thema 2: Hdst. 2 Rechten van werknemers (pag. 179 t/m 185)
Maken: www.studiemeter.nl > Schokland 3.0 online > Niveau 4 > Economische dimensie >
- oefeningen:
- Thema 1: Werk en de samenleving >
* Arbeidsmarkt
- Thema 2: Werken >
* Rechten op het werk
* DEELTOETS - Werken
Lesinhoud:
Mogelijkheid tot vragen stellen over zelfstudie van les 4
Presentatie: Verzorgingsstaat
Opdracht: Wat verzorgt de staat?
Les 5
Zelfstudie/zelfwerkzaamheid:
Bestuderen Boek Schokland; Economische dimensie:
- Thema 2: Hdst. 3 Verzorgingsstaat (pag. 186 t/m 191)
Maken: www.studiemeter.nl > Schokland 3.0 online > Niveau 4 > Economische dimensie >
- oefeningen:
- Thema 1: Werk en de samenleving >
* De Nederlandse verzorgingsstaat
* DEELTOETS - Werk en de samenleving
3
Cohort 2016-2019
Les 6
Studiewijzer MZ BOL-Economische dimensie
Lesinhoud:
Mogelijkheid tot vragen stellen over zelfstudie van les 5
Presentatie: Omgaan met geld
Opdracht: Geld moet rollen, toch?
Zelfstudie/zelfwerkzaamheid:
Bestuderen Boek Schokland; Economische dimensie:
- Thema 3: Hdst. 1 Omgaan met geld (pag. 193 t/m 199)
Lesinhoud:
Mogelijkheid tot vragen stellen over zelfstudie van les 6
Presentatie: Consumeren
Opdracht: Kopen of consumeren?
Les 7
Zelfstudie/zelfwerkzaamheid:
Bestuderen Boek Schokland; Economische dimensie:
- Thema 3: Hdst. 2 Consumeren (pag. 200 t/m 204)
Maken: www.studiemeter.nl > Schokland 3.0 online > Niveau 4 > Economische dimensie >
- oefeningen:
- Thema 3: Kritisch consumeren >
* Budgetteren en reclame
Lesinhoud:
Mogelijkheid tot vragen stellen over zelfstudie van les 7
Presentatie: Duurzaamheid
Opdracht: Tot in de eeuwigheid
Les 8
Zelfstudie/zelfwerkzaamheid:
Bestuderen Boek Schokland; Economische dimensie:
- Thema 3: Hdst. 3 Duurzaamheid (pag. 205 t/m 209)
Maken: www.studiemeter.nl > Schokland 3.0 online > Niveau 4 > Economische dimensie >
- oefeningen:
- Thema 3: Kritisch consumeren >
* Duurzaam consumeren
* DEELTOETS – Kritisch consumeren
Lesinhoud:
Les 9
EINDtoets Economische dimensie - niveau 4
4
Download