Erfrecht in de EU – Erven over de grens is nu

advertisement
ERFRECHT IN DE EU
Erven over de grens
is nu gemakkelijker
Justitie
en Consumentenzaken
Elk jaar krijgen
families
een half miljoen grens
e
met erven over d
te maken.
Tot voor kort was de afwikkeling van
erfenissen waarbij meer dan één land was
betrokken door de uiteenlopende nationale
regels een ingewikkelde en kostbare
aangelegenheid. Nieuwe EU-wetgeving maakt
erven over de grens gemakkelijker, omdat nu
duidelijk wordt gemaakt in welk EU-land
de rechtbank bevoegd is om de erfenis te
behandelen en welke wetten de rechtbank
moet toepassen.
➔➔ H oe werkt het?
Volgens de nieuwe regels moet de erfenis
worden behandeld door een rechtbank in
het EU-land waar de overleden burger
normaal woonde en daarbij het recht van
dat EU-land toepassen. Maar een burger
mag ook kiezen het recht van het land
waarvan hij de nationaliteit bezit op zijn
nalatenschap toe te laten passen. Het maakt
niet uit of dit een land binnen of buiten de
EU is.
Als een rechter in een bepaald EU-land
een uitspraak doet over een erfenis, wordt
deze nu automatisch erkend in andere
EU-landen.
Bovendien kan een burger met een Europese
erfrechtverklaring in andere EU-landen
aantonen dat hij de erfgenaam, legataris,
executeur-testamentair of beheerder van de
nalatenschap is.
Nationale wetgeving over erfrecht
is nog steeds van toepassing
De volgende zaken worden nog steeds in
nationale wetgeving geregeld:
➔➔Wie kan erven en welk deel van de
nalatenschap naar de kinderen en de
echtgenoot gaat
➔➔Eigendomsrecht en familierecht
➔➔Vragen met betrekking tot de
successiebelasting
➔➔ O p wie is dit
van toepassing?
De nieuwe regels zijn in alle EU-landen van
toepassing, met uitzondering van het Verenigd
Koninkrijk, Ierland en Denemarken. Burgers die
in deze landen wonen, vallen dus niet onder de
nieuwe EU-regels. Maar Britse, Ierse en Deense
burgers die in andere EU-landen wonen, kunnen
wel van de nieuwe EU-regels gebruik maken.
valt er wel onder de nieuwe
✓ Wat
EU wetgeving?
➔➔ Aspecten van de erfenis die betrekking
hebben op het burgerlijk recht (begunstigden,
overgang en overdracht van goederen,
rechten, verplichtingen, enz.)
✘
Wat valt er niet onder de nieuwe
EU wetgeving?
➔➔Huwelijksvermogensstelsels
➔➔Trusts
➔➔Belastingen
➔➔Bedrijven
➞ Voordelen
De nieuwe EU-wetgeving heeft een
aantal voordelen:
➔➔ MEER DUIDELIJKHEID:
grensoverschrijdende erfkwesties worden
nu door maar één rechtbank afgehandeld
en er is maar één wetgeving op van
toepassing. De nieuwe regels scheppen
rechtszekerheid en grensoverschrijdende
erfkwesties kunnen er sneller en
gemakkelijker door worden opgelost.
➔➔ MEER KEUZE:
de burger kan er nu bij het opstellen van
zijn testament voor kiezen om de wet
van het land waarvan hij de nationaliteit
bezit toe te laten passen op zijn gehele
nalatenschap, zelfs als hij in een ander
EU-land woont en in meerdere landen
bezittingen heeft. Door de nieuwe regels
wordt nalatenschapsplanning makkelijker.
➔➔ EENVOUDIGER EN GOEDKOPER:
of u nu een erfgenaam, een legataris, een
executeur-testamentair of een beheerder
van een nalatenschap bent, met de
Europese erfrechtverklaring kunt u uw
rechten en bevoegdheden nu overal in de
EU aantonen.
DS-02-15-704-NL-N
Meer informatie
Bezoek voor meer informatie het Europese
e-justitieportaal:
https://e-justice.europa.eu
Op het Europese e-justitieportaal vindt u informatie over
de nieuwe EU-regels, het formulier voor de Europese
erfrechtverklaring, samenvattingen van het erfrecht in de
EU-landen en een overzicht van de instanties die zich in
de EU-landen met het erfrecht bezighouden.
Volg ons op de sociale media:
https://www.facebook.com/EUJustice
https://twitter.com/EU_Justice
Foto's op voorzijde en pagina 3:
© Jasmine Van Hevel
Foto pagina 1: © RT images
© Europese Unie, 2015
ISBN 978-92-79-50709-0
doi:10.2838/358145
Download