KLEURRIJK VASTEN woensdag 22 maart 2017 AANSTEKEN VAN

advertisement
KLEURRIJK VASTEN woensdag 22 maart 2017
AANSTEKEN VAN DE KAARS
Die voor ons het licht gemaakt hebt dat wij leven:
Spreek licht, wees hier aanwezig
in uw naam, ‘Ik zal er zijn.’.
Deze avond hebben we het over de kleur rood. Met een aantal handwerksters hebben wij dit
mooie wandkleed gemaakt. Aan twee kanten ziet u een rode baan. rechts ziet u een rood
hart, een bloedspat en een vlam. Links ziet u bloemen. in de bloemenwinkel zijn heel wat
verschillende rode bloemen te koop.
Door te kijken naar dit kleed en te luisteren naar teksten hoop ik dat u vandaag een half
uurtje stil staat bij de betekenis van kleurrijk vasten.
GEBED
Kom en vervul mijn dag.
Schenk mij uw Geest,
dat in mijn denken, spreken en
handelen iets van uw stille
aanwezigheid mag doorbreken.
Laat me niet enkel voor mezelf
leven, maar zoals Jezus
verbonden met U en
gegeven aan mensen. ( naar Ignatius van Loyola)
LEZING Korintiërs. 1 VERS 13, 1-7
De liefde
Streef naar de hoogste gaven! Maar eerst wijs ik u een buitengewoon voortreffelijke weg. Al
spreek ik de taal van mensen en engelen – als ik de liefde niet heb, ben ik een galmend
bekken of een schelle cimbaal.
Al heb ik de gave van de profetie, al ken ik alle geheimen en alle wetenschap, al heb ik het
volmaakte geloof dat bergen zou kunnen verzetten – als ik de liefde niet heb ben ik niets.
Al deel ik al mijn bezit uit, al geef ik mijzelf prijs om mij daarop te kunnen beroemen – als ik
de liefde niet heb, helpt het mij niets.
De liefde is geduldig en vriendelijk; de liefde is niet afgunstig, zij praalt niet, zij verbeeldt zich
niets. Zij gedraagt zich niet onfatsoenlijk, zij zoekt zichzelf niet, zij laat zich niet kwaad maken
en rekent het kwade niet aan.
Zij verheugt zich niet over onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt zij,
alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verduurt zij.
De liefde vergaat nooit.
UITLEG
De kleur ROOD heeft twee kanten. Het is een mooie kleur die vreugde en emotie oproept,
maar rood heeft ook een gevaarlijke kant, hitte gevaar.
Rood is de kleur van de liefde. Wie van ons verliefd is of is geweest heeft vast rode rozen
gekregen van zijn of haar geliefde. Dan kan ik mij voorstellen dat je ging blozen. Je gezicht
kleurde rood, wat blijdschap en emotie liet zien. Ook het liefdes hart is rood van kleur. Velen
van ons hebben dit vroeger getekend op papier of op het strand in het zand.
Rode kleding geeft aan dat je gezien wilt worden, het is een opvallende kleur, die niet
iedereen kan of durft te dragen.
Rood kan ook gevaar aangeven. Bijvoorbeeld brand. Rode lichten bij een spoorweg
overgang. Code rood bij slecht weer.
Wat te denken van de wallen in Amsterdam, of de rode lichten op de Achterdam. Liefde te
koop. Vrouwen die hun lichaam aanbieden, wel of niet vrijwillig, voor geld.
Ook kinderen komen in aanraking met rood op school. Hun werk wordt nagekeken met een
rode pen. Hoe meer rood in het werk hoe meer spanning dit geeft bij de kinderen.
Op het werk kunnen er situaties ontstaan die werken ‘als een rode lap op een stier’, maar je
moet wel verder, dus je moet proberen daar goed mee om te gaan.
Het hart is onze motor van ons lichaam. Hij zorgt er voor dat ons rode bloed door het lichaam
gepompt wordt. Meestal vanzelf sprekend, maar wanneer het fout gaat heeft dit grote
gevolgen. Zoals bij hartfalen of bloedverlies tijdens een ongeluk of in oorlogssituaties.
Tot slot. Rood in de natuur, zo mooi. ’s ochtends morgenrood en ’s avonds avondrood. Dat is
iedere keer weer genieten.
MUZIEK Anneke
GEDICHT
ALS IK Toon Hermans
Als ik alleen maar was
Een kop op een karkas
Had mijn bestaan geen zin
Goddank er zit iets in
Ik weet niet hoe het heet
Een ziel? een kern? een pit?
Mijn moeder zei: “’t is God
Die ergens in ons zit…..”
Maar soms voel ‘k me zo leeg
En onze lieve Heer
Van wie mij werd verteld
Vind ik dan nergens meer
Maar als ik op een dag
Wat naar de bloemen kijk
Dan denk ik telkens weer…
Mijn moeder had gelijk!
TEKST
ROOD LICHT
Stop, ook als voetganger of wielrijder voor rood licht. Kijk naar de capriolen die mensen
uithalen om tussen auto’s naar de overkant van de weg te laveren. Het is verbazingwekkend
welke halsbrekende toeren de stumpers uithalen om een paar seconden te winnen. Hun
levensgevaarlijke acties zetten geen zoden aan de dijk.
Kruimeldieven zijn het. Wie Vadertje Tijd te snel af wil zijn, moet ingrijpender maatregelen
nemen dan hem af en toe bij het stoplicht een paar seconden ontfutselen.
Wie voor rood wacht, krijgt een rijk gevoel. Hij heeft de tijd. Hij heeft zijn leven in de hand. Hij
hoeft niet te jagen om toch op tijd te komen. Hij leeft bewust. Hij onthaast.
LEZING Handelingen van de apostelen 2, 1-4
Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren zij allen op één plaats bijeen. Plotseling kwam
er uit de hemel een geraas alsof er een hevige wind opstak, en het vulde heel het huis waar
zij waren; er verschenen hun tongen als van vuur, die uiteen waaierden en zich op ieder van
hen neerzette, en zij raakten allen vol van heilige Geest en begonnen te spreken in vreemde
talen al naar gelang de geest hun ingaf.
UITLEG
Liturgisch is de kleur rood, de kleur voor Pinksteren. Het Pinkster verhaal geeft aan dat de
Apostelen een soort kik kregen, en oppepper. Ze kregen de Geest. een nieuwe inpuls om het
geloof uit te dragen. Het is een gevoel van liefde en warmte, een kracht die ons een mooi
geloofsgevoel kan geven. De kleur rood geeft dit in de liturgie aan door het dragen van een
rood kazuifel en bijvoorbeeld rode bloemen in de kerk.
LIED (NR 541) het lied van vandaag en morgen
Wat altijd is geweest,
het waaien van de geest
gebeurt aan ons vandaag.
Dat vuur van het begin
wij ademen het in,
Gods woord dat antwoord vraagt.
Die in de stilte sprak,
het noodlot onderbrak
en nieuwe wegen baande,
Hij is nog niet verstomd,
Hij zwaait ons toe en komt
en zegt Ik ben uw Vader.
Het meeste gaat voorbij
maar meer en meer wordt Hij
de toekomst die ons wacht.
Bij Hem is geen verraad,
Hij zelf heeft ons gemaakt,
zijn oog is in ons hart.
Wij leven zijn bestaan,
zijn ongekende naam
aanschouwen wij van verre.
Zijn zwijgen is van goud
zijn woord is ons behoud
in leven en in sterven.
Als alles is volbracht
zal Hij voor ons een stad
van brood en spelen zijn.
De stok die ons regeert,
de dood zal zijn gekeerd,
Wij zullen mensen zijn.
Hij geeft een nieuw gezicht
aan duisternis en licht
aan alles wat wij deden.
Hij maakt zijn woorden waar,
wij spreken met elkaar
een taal van hoop en vrede.
VOORBEDE
Keer U om naar ons toe , Keer ons toe naar elkaar.
Laten we bidden voor mensen die door de jaren heen hun relatie uit elkaar hebben zien
groeien. Dat zij op een goede manier met elkaar blijven omgaan.
Voor mensen die hun grote liefde door de dood hebben verloren, dat zij met de herinnering
kunnen verder leven.
Keer u om ….
Laten wij bidden voor mensen die moeilijk aan de verwachtingen van de maatschappij
kunnen voldoen, dat ze worden geaccepteerd zoals ze zijn.
Keer U om…
Laten wij bidden voor alle mensen die slechtziend of blind zijn. Zij weten niet wat kleur is, dat
zij mensen ontmoeten die hun laten voelen wat de kleuren voor mensen betekenen.
Keer U om…
Laten we bidden voor mensen in oorlogsgebieden, dat het eeuwige bloedvergieten stopt en
dat mensen in vrede met elkaar mogen samenleven
Laten we bidden voor mensen dat zij, wanneer het in hun leven tegenzit, zij lichtpuntjes
kunnen blijven zien.
Keer U om…..
LIED
Ubi caritas. 3x
VASTENACTIE 2017
In 2017 staat San Savador, de hoofdstad van El Salvador, centraal in de Vastenactie
campagne en dan speciaal de wijken Apopa en Mejicanos.
In Mejicanos hebben de mensen zeer te lijden onder de geweldscultuur van de bendes. Hier
werken –onder andere- de paters Passionisten.
In het centrum van de Paters Passionisten kunnen jongeren en volwassenen diverse
opleidingen en workshops volgen. Het doel is een eigen bedrijfje op te starten zodat mensen
in hun eigen onderhoud kunnen voorzien en de verleidingen van de bendes beter kunnen
weerstaan.
Met Vastenactie steunen we het sociale werk van de paters.
Met onze bijdrage aan de Vastenactie steunen we de verschillende initiatieven, alle “eilanden
van hoop’ in een gewelddadige samenleving.
Laten we bidden dat de donkere kleur van geweld verandert in de lichte kleur van vrede.
ROOD, een kleur die zit in de kleuren van de regenboog een mooi natuurverschijnsel Wat
een pracht als deze hoog aan de hemel verschijnt.
ZEGENBEDE
Wij bidden je Gods zegen toe:
Wordt gezegend, wees een zegen,
licht en vreugde op je wegen.
Ga met God, loop in zijn licht.
Wij bidden je Gods geestkracht toe:
Vuur en wind, adem,
inspiratie voor je daden.
Ga met God, werk in haar licht.
Wij bidden je Gods liefde toe
in die ene ons gegeven,
Jezus Christus, mens ten leven.
Ga met hem, leef in zijn licht.
Wij zingen je Gods zegen toe
om het leven kleur te geven
in de liefde je gegeven.
Ga met God, verspreid het licht.
In de naam van de Vader, de Zoon en Heilige Geest.
Download