Bestand

advertisement
Project: stadscamping Breda
Projectnr.:
Indiener: Ben Brouwers
Route: DroomBreda!
(concept) Verslag gesprek dd. 13-12-2016.
Vraag aan Stadslab: help met in elkaar zetten zodanig goed onderbouwd plan dat Brouwers
daarmee overleg kan opstarten met directe De Rooi Pannen en met de gemeente Breda.
Casus:
Ben Brouwers, vrijwilliger bij stichting BRAAK, sjort al enkele jaren aan het idee voor een
stadscamping in Breda als ‘low budget’ overnachtingsmogelijkheid, in het bijzonder tijdens
het ‘evenementenseizoen’.
Aanvankelijk ging het om een gebiedje bij de Zoete Inval (tegenover STEK). Daar heeft de
NHTV nog een of enkele studenten op laten kauwen. Het terreinbleek vervuild (ook na
sanering). Daarna is het oog gevallen op de Seelig Kazerne. “De meest ideale plek, zo is uit
onderzoek gebleken”, zegt Ben. Defensie wilde daaraan niet meewerken. Een nieuw
perspectief is nu ontstaan bij de verkoop van de kazerne aan De Rooi Pannen.
Ben heeft met RP-bestuurder Van Strien gesproken. De Rooi Pannen heeft een idee om een
camping te openen gedurende enkele weken per jaar. Van Strien verlangt (en waarom niet)
een doortimmerd plan om de opleiding op andere gedachten te brengen. De gemeente is in
beginsel wel enthousiast voor het idee, maar biedt weinig hulp, vindt Ben. Steeds is het
antwoord: de gemeente exploiteert geen campings (het is hier geen Frankrijk). Dat was de
vraag ook niet. Die ging over medewerking aan de vervaardiging van een haalbaar plan.
Niettemin, met de naar het zich laat aanzien open houding van De Rooi Pannen – de haar
leerlingen stageplekken zou kunnen bieden op een camping – en idem bij de gemeente, is
het nu zaak een business case in elkaar te zetten. Daarvoor zoekt Ben hulp bij Stadslab
Breda.
Het ligt voor de hand naar de NHTV te kijken voor deze hulp. Dat is al even bij Marc
gesondeerd. Daar zit heel wat expertise en wellicht ook studentencapaciteit om hier nu een
degelijk plan voor te maken.
Aspecten zijn in elk geval: (ruimtelijke, verkeers-) regelgeving, exploitatie en financiën,
locatie, bouwkunde en techniek, beheer.
Wellicht is de camping te combineren met (tijdelijke) huisvesting kermisvolk of met de nu
onderkomen camperplekken.
Als alternatieve locaties zijn in beeld terreintjes aan de Frankenthalerstraat, achter
uitspanning De Toerist aan de Teteringsedijk en nog een enkele plek.
Download