Beoordelingsformulier

advertisement
Beoordelingsformulier
Groep:
Datum:
Criteria
Idee/concept
Uitwerken:
Script/
storyboard
Productie
Cameratechniek
Geluid
Licht
Montage
Creativiteit/
originaliteit
Publicatie
Inlevering van
opdracht
Onvoldoende: 1 punt
 Video sluit niet goed aan bij de
doelgroep
 Het idee is zo omvangrijk dat de
videoclip lang en daardoor saai is
 Het storyboard laat een algemeen
begrip van film en montage zien
 Het script is te weinig gedetailleerd
en komt niet overeen met de
uiteindelijke video
 Storyboard beschrijft niet de
volgorde van gebeurtenissen, de
camerashots, de set designs
 Slechte beeldkwaliteit
 Spraak is (soms) niet verstaanbaar
Voldoende: 2 punten
 Teveel informatie kwijt
 Idee is breed en daardoor lastig
uit te werken
Goed: 3 punten
 Het idee is simpel en de
boodschap is overzichtelijk
 Het script/storyboard laat een
goed begrip zien van film en
montage
 De meeste getoonde scenes uit
de video komen overeen met het
storyboard
 Storyboard laat duidelijke
planning zien en uitstekend
begrip van film en montage.
 De definitieve versie sluit goed
aan bij het storyboard.
 Geluid is geschikt
 Beeldkwaliteit is acceptabel
 Gebruikte muziek is van
toegevoegde waarde
 Beeldkwaliteit is goed
 Voice over ontbreekt
 Teveel overgangen
 Geen duidelijk begin, midden en
einde
 Niet volgens script gemonteerd
 Geluid is slecht gemonteerd
 Boodschap komt niet over
 Het verhaal heeft een begin,
midden en een climax / einde
 Geluid is voldoende gemonteerd
 Functionaliteiten voor
gevorderden zijn toegepast en
zijn van toegevoegde waarde
 Geluid is uitstekend gemonteerd,
passend op de beelden (op de
maat)
 De video verrast door de vorm
 De film is te kort of te lang
 Te laat ingeleverd en verkeerde
formaat
 De video is fijn om naar te kijken
en brengt de boodschap over

 Op tijd ingeleverd en in verkeerde
formaat of
 Te laat ingeleverd en in juiste
formaat
 De film is precies lang genoeg
 Op tijd ingeleverd, in juist formaat
Totaal
Download