Opzet film project-4V - SG Zuid

advertisement
Stappenplan film project-4H/V
Brainstormen
werk van onder naar boven
3. Bovenliggende/centraal
thema kiezen
2. Ideeën koppelen aan
verschillende thema’s
1. Alle ideeën verzamelen
Mindmap: welke woorden staan in relatie
tot het centrale thema?
Relatie
in
woord
Relatie
in
woord
Centraal
thema
film
Relatie
in
woord
Relatie
in
woord
Relaties m.b.t. het centrale thema van de film
omzetten in beelden
afbeeldingen
afbeeldingen
afdingen
Relatie
met het
thema
afbeeldingen
afbeeldingen
Eindoverzicht mindmap film
Centraal thema van
de film
relaties (woorden)
die betrekking
hebben op het thema
Beelden die
betrekking hebben
op de relaties (welke
props heb je nodig?)
Alternatief: maak een “moodboard”
Een moodboard is een collage van verschillende inspiratiebronnen van waaruit wordt
geput om een impressie te geven van een basis-idee. Een moodboard wordt gebruikt
door ontwerpers en vormgevers om concept-ideeën te visualiseren.
A4-Concept omschrijving van de film
Werktitel van de film
Korte beschrijving van de inhoud
Rolverdeling
Benodigdheden/locaties
Uitvoering script, storyboard en cameratechniek
Storyboard:
camerastandpunten
A4 - concept
Script: verhaallijn(en)
Planning
Oefeningen
cameratechniek
Standpunten,
geluid en belichting
storyboard
Script
techniek
Het maken van de
filmopnames
Eindresultaat
film
editing
Trailer van
de film
Film
onbewerkt
marketing
filmposter
Beoordeling criteria
•
•
•
•
•
•
De film wordt beoordeeld volgens de onderstaande criteria:
Script (orginaliteit)
Techniek (visuele aspecten)
Storyboard en moodboard (voorbereidingen)
Spel (acteerspel)
Trailer en filmposter (PR activiteit)
•
Beoordeling van deze criteria (de cijfers) ligt bij de docent
•
•
•
•
•
“De Oscars” worden op de filmavond uitgereikt voor:
De beste film
Beste acteur m/v
Beste techniek
Beste script
•
Beoordeling van de “Oscars” ligt bij een jury die zal bestaan uit de mentoren van 4V
(eventueel aangevuld met leerlingen van de leerlingenraad uit 5V-onder voorbehoud)
Download