de gezondheidsverklaring voor IPL behandeling

advertisement
TURKUAZ IPL Hair removal
Gezondheidsverklaring
Datum:__/___/_____
Naam:________________________________
Adres:________________________________
Postcode/Plaats:_______________________
Geboortedatum:_______________________
Telefoon nummer:______________________
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Bent u lichamelijk gezond?
Ja/nee
Bent u onder doktersbehandeling?
Ja/nee
Gebruikt u medicijnen?
Ja/nee
Zo ja, welke?
______________________________________________
Bent u in verwachting?
Ja/nee
Heet u ooit last gehad van een koortslip?
Ja/nee
Fototype: als ik lange tijd niet in de zon ben geweest en er voor het eerst weer inga, dan verbrandt
mijn huid: (s.v.p. aankruisen)
(I)
altijd en blijft bleek
(II)
altijd en wordt een beetje bruin
(III)
soms en wordt makkelijk bruin
(IV)
nooit en wordt makkelijk bruin
(V)
Zuid Europees type en ziet nooit bleek
(VI)
nooit, zeer donkere huid (Negroïde)
Ik weet dat ik de te behandelen zone ..... dagen van tevoren moet scheren, omdat anders de haren te kort of te
lang zijn.
Ik ben op de hoogte van de aard, doel en de te verwachten resultaten van de voorgenomen behandeling.
Ik heb gelezen dat er voor en na de behandelingen bepaalde richtlijnen zijn om een optimaal resultaat te
bereiken.
Ik weet dat er mogelijke complicaties kunnen optreden en bij het vermoeden ervan neem ik contact op.
Ik begrijp dat er geen garanties kunnen worden gegeven over het resultaat van de behandeling.
Ik moet mijn afspraak minimaal 2 werkdagen van te voren verplaatsen/afzeggen. Bij niet tijdig afzeggen wordt
mij 50% van de behandeling in rekening gebracht.
Ik heb bovenstaande informatie plus de verklaring alsmede het klantadvies zowel mondeling als schriftelijk
ontvangen en begrepen en ik ga hiermee akkoord.
Ik wil de behandeling met het IPL ontharingsapparaat uit vrije wil ondergaan en neem hiervoor mijn eigen
verantwoordelijkheid.
Turkuaz beauty center
Handtekening voor akkoord:
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards