IPL ANAMNESE (ABSOLUTE EN RELATIEVE CONTRA INDICATIES)

advertisement
IPL ANAMNESE (ABSOLUTE EN RELATIEVE CONTRA INDICATIES)
De absolute contra-indicaties (behandeling niet uitvoeren)
• Oncologische aandoening van de huid
• Hartinfarct jonger dan 6 maanden.
• Pacemaker
• Inwendige defibrillator
• Indien een cliënt een antibioticakuur volgt, dan moet deze eerst worden afgerond. Iemand kan pas 1 week na
afronding van de antibioticakuur weer met de MedCos IPL behandeld worden.
• Niet goed ingestelde Epilepsie en `aura’-migraine
• Zwangerschap
• U geeft borstvoeding. We behandelen dan niet op het bovenlichaam, zodat een eventuele teruggang in de
melkproductie niet met onze behandeling geassocieerd kan worden.
®
De relatieve contra-indicaties (dus men kan wel behandeld worden, maar alleen niet op de betreffende plekken
of men dient extra voorzorgsmaatregelen te treffen/extra voorzichtig te zijn):
• Korter dan 2 weken geleden in de zon zijn geweest met het te behandelen gebied (en naarmate u donkerder bent,
geldt deze eis langer)
• Actieve koortslipinfectie (+ 3 weken erna): als u rond de mond onthaard wilt worden. Dit geldt ook voor herpesinfecties op andere plekken op het lichaam, zoals bijvoorbeeld gordelroos (herpes zoster: blaasjes en jeuk en
zenuwpijn)
• Metalen in of net onder de huid waar we behandelen (we zullen 2 cm afstand moeten bewaren): piercings (zullen
er tijdelijk uit moeten), pinnen of schroeven in gewrichten en botten, implantaten in de onderkaak als we de kin
moeten behandelen
• Tatoeages: er kan niet over de tatoeage heen behandeld worden, want deze verdwijnt/ vervaagt hierdoor
• Gebruik van bepaalde medicijnen, zoals Roacutaan.
• Nog niet volgroeid zijn, of onder de 16 en geen toestemming van de ouders hebben
• HIV of Hepetitis
• Verse littekens van operaties (niet binnen 2 maanden)
• Overgevoeligheid van de huid na bestraling van een oncologische aandoening.
• Diabetis Mellitus: de herstelprocessen in de huid verlopen dan vaak moeizamer, dus er kan blaarvorming optreden.
• Keloide reactie van de huid wanneer u wondjes heeft (= rubberachtig jeukend donker wildvlees tijdens
littekenvorming)
• Bloeddruk. Met name wanneer men een onderdruk heeft hoger dan 100
• Huidziektes (raadpleeg altijd eerst de arts)
• Pigment afwijkingen zoals Vitiligo en Melasma
• Goed ingestelde epilepsie
Enkele exclusiecriteria t.b.v. de IPL behandeling:
• Irreële verwachtingen van de cliënt t.a.v. het resultaat van de behandeling
• Donkere huidtypes (type VI)
• Blonde, rode en grijze haren (bij ontharingsbehandelingen).
Bij twijfel is het raadzaam uw cliënt te verzoeken om voorafgaand aan zijn/haar huisarts of specialist te vragen of hij/zij de
behandelingen verantwoord vindt. Indien er sprake is van een mannelijk patroon van haargroei bij de vrouw, laat dit dan
eerst de huisarts en een endocrinoloog zien voordat u gaat behandelen. Het is nuttig dat de arts een eventueel onderliggend
gezondheidsprobleem, waar de hirsutisme misschien een uiting van is, van te voren onderzoekt en zo mogelijk behandelt.
Anders kunt u aan het behandelen blijven zonder enig resultaat.
Indien cliënt geneesmiddelen gebruikt, lees dan altijd de bijsluiter voor eventuele bijwerkingen en contra indicaties.
Raadpleeg bij twijfel altijd een apotheker of arts.
www.medcos.nl | www.medcos.be | www.medcos.info
14
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards