ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN EN

advertisement
ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN EN
GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DER WEBSITE HERMES.COM
EUROPA – JANUARI 2011
Algemene Verkoopvoorwarden van der website Hermes.com
Op de aankoop van op de Hermes.com website aangeboden producten zijn deze algemene
verkoopvoorwaarden van de website Hermes.com (« Algemene Verkoopvoorwaarden ») van toepassing.
Het doen van bestellingen op de website Hermes.com is slechts toegestaan voor particulieren, en voor
bedrijven anders dan voor doorverkoop door deze bedrijven. Doorverkoop of distributie van de producten
van Hermès die op Hermes.com zijn gekocht, is uitdrukkelijk verboden.
HERMÈS SELLIER kan deze Algemene Verkoopvoorwaarden op elk gewenst moment actualiseren. U kunt
de geldende versie van de Algemene Verkoopvoorwaarden op elk gewenst moment inzien door te klikken op
de link « Klantenservice ».
Bovendien wordt u bij elke bestelling op de website Hermes.com gevraagd te bevestigen dat u deze
Algemene Verkoopvoorwaarden aanvaardt zoals deze gelden op het moment van uw bestelling.
Bestelvoorwaarden
Op de website Hermes.com kunt u online een selectie van producten van het merk Hermès rechtstreeks bij
HERMÈS SELLIER bestellen voor leveringen in Frankrijk (vasteland), inclusief Corsica, Prinsdom
Monaco, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, België, Luxemburg, Nederland (behalve de Nederlandse Antillen
en Aruba), Spanje (behalve de Canarische eilanden) en Italië (zie "Leveringsgebied").
U kunt ook telefonisch bestellen via het nummer + 32 (0)2 402 14 74, van maandag t/m vrijdag (behalve op
feestdagen), van 10.30 tot 18.30 uur.
Voor elke buitengewone bestelling verzoeken wij u contact op te nemen met onze klantenservice door te
klikken op de knop « Klantenservice », of telefonisch (+ 32 (0)2 402 14 74).
Leverbaarheid
Onze aanbiedingen en prijzen zijn geldig zolang zij op de Hermes.com website zichtbaar zijn, en zolang de
producten voorradig zijn. In uitzonderlijke gevallen kunnen zich fouten of wijzigingen voordoen, met name
in geval van gelijktijdige bestellingen van eenzelfde product door meerdere klanten. Ingeval een product na
het doorgeven van uw bestelling niet leverbaar is, zullen wij u dat zo snel mogelijk per e-mail of telefoon
laten weten, en u voorstellen ofwel ter vervanging een ander artikel op de website Hermes.com te bestellen,
ofwel uw bestelling te annuleren. Als u ervoor kiest uw bestelling te annuleren, wordt een eventueel van uw
bankrekening afgeschreven bedrag onmiddellijk terugbetaald.
HERMÈS SELLIER aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van onvoldoende voorraad of het niet
leverbaar zijn van producten.
HERMÈS SELLIER behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment en zonder voorafgaande
kennisgeving de op de website Hermes.com aangeboden producten te wijzigen.
Om een betere servicekwaliteit en een ruimer aanbod van onze producten voor alle klanten van de site
Hermes.com te garanderen, behoudt HERMÈS SELLIER zich het recht voor om het aantal producten die
door een klant kan worden gekocht, te beperken, in overeenstemming met de bepalingen die hierop van
toepassing zijn, en in het bijzonder degene die opgenomen zijn in Artikel L122-1 van de Franse
Consumentenrichtlijn.
Hermes.com
1
Afronding van de bestelling
U kunt op elk moment:
Hermès-producten toevoegen aan uw selectie door te klikken op "ik koop",
de geselecteerde Hermès-producten bekijken door te klikken op "uw selectie"
uw selectie wijzigen door te klikken op "kies andere artikelen" en zo nodig de aantallen aan te passen.
Voor elk product dat op de website Hermes.com wordt geselecteerd, verschijnt automatisch een
samenvattende pagina met daarop de foto van het artikel, de kleuren en referenties, de gekozen hoeveelheid,
de eenheidsprijs en de totale prijs van uw bestelling. U dient uw keuze goed op juistheid te controleren
voordat u uw bestelling bevestigt. Hoewel HERMÈS SELLIER zich alle inspanningen getroost om te
garanderen dat de kleur en het motief van haar producten waarvan foto's op de website Hermes.com worden
getoond overeenstemmen met die van de originele producten, kan er sprake zijn van afwijkingen, met name
vanwege de technische beperkingen ten aanzien van de weergave van kleuren op uw computerapparatuur.
Als gevolg daarvan kan noch HERMÈS SELLIER noch HERMÈS INTERNATIONAL aansprakelijk
worden gesteld voor fouten of onnauwkeurigheden van de foto's of grafische afbeeldingen van producten
van Hermès die op de website Hermes.com worden getoond. In geval van vragen over de producten kunt u
natuurlijk contact opnemen met onze Klantenservice.
Bij iedere bestelling via het internet gaan wij ervan uit dat u op het moment van bestelling juiste en volledige
informatie verstrekt. De gevraagde informatie betreft: aanspreektitel, achternaam, voornamen, telefoon, emailadres, factuur- en bezorgadres.
Als uw bestelling een cadeau is, kunt u een begeleidende kaart bijsluiten van 100 karakters.
Aan het einde van de bestelprocedure wordt u gevraagd op de knop « Afrekenen en bestelling afronden» te
klikken. Als u op de knop "Afrekenen en bestelling afronden" klikt, wordt u gevraagd deze Algemene
verkoop- en gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid van de website Hermes.com Europa volledig te
accepteren.
Zodra uw bestelling is afgerond, wordt deze voor verwerking doorgestuurd naar HERMÈS SELLIER. U
kunt deze daarna alleen nog wijzigen of annuleren door telefonisch of per e-mail contact op te nemen met de
klantenservice.
HERMÈS SELLIER behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren van een klant waarmee zij
een geschil heeft over een eerdere bestelling of wanneer HERMÈS SELLIER redelijkerwijs meent dat deze
klant deze Algemene voorwaarden overtreden heeft of dat deze betrokken is bij een frauduleuze activiteit,
dan wel om enige andere legitieme reden.
U zult per e-mail een overzicht van uw bestelling ontvangen. In de ontvangstbevestiging zal een beschrijving
staan van de geselecteerde Hermès-producten, het aantal, de prijs en het bedrag van de verzendkosten.
U hebt de mogelijkheid om een account aan te maken om de informatie over facturering en bezorging op te
slaan voor een volgende bestelling. Er zal u gevraagd worden om uw eigen wachtwoord aan te maken voor
verder gebruik van deze account.
U verbindt zich ertoe om, op uw eigen verantwoordelijkheid, deze inloggegevens geheim te houden en deze
nooit aan derden door te geven. Als gevolg hiervan zal iedere aankoop die gedaan wordt door middel van
deze inloggegevens geacht worden door u zelf, als houder van deze gegevens, te zijn gedaan. In geval van
verlies, diefstal of ieder frauduleus gebruik van uw wachtwoord bent u verplicht Hermes.com hiervan
onmiddellijk op te hoogte te brengen.
U kunt uw account op elk moment laten inactiveren door een e-mail te sturen naar de klantenservice. Na
inactivering van uw account kunt u op elk moment weer een nieuwe account aanmaken.
De gegevens die door de website Hermes.com zijn geregistreerd, vormen het bewijs van alle tussen
Hermes.com
2
HERMÈS SELLIER en haar klanten gesloten transacties. In geval van een conflict tussen HERMÈS
SELLIER en één van haar klanten over een op de website Hermes.com verrichte transactie, worden de door
HERMÈS INTERNATIONAL geregistreerde gegevens beschouwd als onweerlegbaar bewijs van de inhoud
van de transactie.
Overeenkomstig artikel L. 134-2 van de Code de la Consommation (Franse consumentenwet) bewaart
HERMÈS INTERNATIONAL bij een bestelling voor een bedrag van 120 euro of meer de schriftelijke
stukken waaruit het contract dat op elektronische wijze werd afgesloten tussen HERMÈS SELLIER en een
klant blijkt gedurende de periode vanaf de totstandkoming van het contract tot aan de leverdatum van het
goed en gedurende een periode van tien jaar vanaf dan (overeenkomstig Besluit 2005-137 van 16 februari
2005). Op aanvraag bij de klantenservice hebt u altijd recht op toegang tot dat document, mits u uw identiteit
bewijst.
Prijzen – Betaling
De prijzen van de producten van Hermès zijn vermeld in euro's, inclusief belastingen. Behalve de hierna
voorziene gevallen voor terugbetaling (zie "Retours-Omruilingen-Terugbetalingen"), betaalt HERMÈS
SELLIER de BTW niet terug op aankopen gedaan via de website Hermes.com (zelfs wanneer de koper, na
ontvangst, de Hermès producten terugstuurt naar een derde land buiten de Europese Unie). Het bedrag van
uw bestelling is inclusief leveringskosten, al naar gelang de gekozen optie (zie « Verzending en Levering »).
HERMÈS SELLIER behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment en zonder voorafgaande
kennisgeving de op de website Hermes.com aangeboden producten te wijzigen. De producten worden
gefactureerd op basis van de tarieven die zijn vermeld op de website Hermes.com op het moment van het
plaatsen van uw bestelling, onder voorbehoud van de leverbaarheid van de bestelde producten op dat
moment.
Elke bestelling die op de website Hermes.com wordt verricht, dient onmiddellijk na het plaatsen van uw
bestelling te worden afgerekend. Wij accepteren uitsluitend betalingen met een creditcard. U kunt door de
winkels van Hermès uitgegeven tegoedbonnen of cadeaubonnen niet gebruiken om op de website
Hermes.com getoonde producten te kopen.
Alle bestellingen dienen in euro's te worden betaald. De volgende creditcards worden geaccepteerd:
MasterCard®, Visa®, American Express®. Uw bestelling wordt pas verzonden na controle van uw
betaalwijze en ontvangst van de machtiging tot inhouding van uw rekening.
Het bedrag wordt pas van uw creditcardrekening ingehouden op het moment dat uw bestelling wordt
verzonden. Indien bepaalde bestelde producten niet leverbaar zijn (zie Leverbaarheid), worden alleen de
prijzen en transportkosten voor de leverbare producten afgeschreven.
Eigendomsvoorbehoud
De bestelde producten blijven eigendom van HERMÈS SELLIER tot de volledige ontvangst van de prijs
door HERMÈS SELLIER.
Alle risico's (met name van verlies, diefstal of beschadiging) met betrekking tot de geleverde producten gaan
echter op de feitelijke leveringsdatum op u over.
Leveringsgebied
Goederen gekocht via de website Hermes.com kunnen uitsluitend bezorgd worden in Frankrijk (vasteland),
inclusief Corsica, Prinsdom Monaco, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, België, Luxemburg, Nederland (met
uitzondering van de Nederlandse Antillen en Aruba), Spanje (met uitzondering van de Canarische eilanden)
en Italië.
Hermes.com
3
Het is onmogelijk om een bestelling te plaatsen voor een afleveradres buiten dit gebied. Om redenen van met
name veiligheid zal HERMÈS SELLIER een bestelling waarvoor een poste restante-adres, een
postbusnummer of Cedex-adres is opgegeven niet in behandeling nemen.
De producten worden verzonden naar het leveringsadres of de leveringsadressen die u tijdens de
bestelprocedure hebt opgegeven.
Verzendkosten
Wij verzoeken u aan te geven welke verzendwijze uw voorkeur heeft in het kader van de bestelprocedure.
De hoogte van de verzendkosten hangt af van de bestelde producten, de door u gekozen bezorgdienst en het
land van aflevering:
Voorgestelde verzendwijze Alleen agenda's
Gemengde
Gemengde order
Alleen parfum order
met
zonder parfum
parfum
Chronopost - Express
10 EUR
15 EUR
15 EUR
15 EUR
Courier centrum Parijs
Nee
30 EUR
30 EUR
30 EUR
Fedex Express
UK
DE, BE, NL, LU,
Fedex Express
ES
10 EUR
15 EUR
15 EUR
15 EUR
10 EUR
15 EUR
15 EUR
15 EUR
Fedex Express
10 EUR
10 EUR
10 EUR
10 EUR
Land
FR, MC
IT
Met name om veiligheidsredenen neemt HERMÈS SELLIER geen bestellingen in behandeling waarvoor een
poste restante-adres, een postbusadres of een Cedex-adres wordt opgegeven.
Levertermijn
Tijdens het bestelproces geven wij u de mogelijke termijnen en bezorgformules aan voor de door u gekochte
producten in het land van bezorging. Dit bedrag dient u te betalen bovenop de prijs van de gekochte
producten.
Bezorging in Frankrijk en Prinsdom Monaco :
Courier: bezorging van de gekozen artikelen voor ieder adres in het centrum van Parijs binnen 3 uur na uw
bestelling, indien de bevestiging plaatsvindt op een werkdag voor 14 uur.
Chronopost Express: bezorging in Frankrijk van de gekozen artikelen op de werkdag volgend op de dag van
bestelling, mits de bevestiging plaatsvindt op een werkdag voor 14 uur.
Bezorging in Verenigd Koninkrijk, Duitsland, België, Luxemburg, Nederland, Spanje en Italië:
Fedex Express: Elke bestelling die op een werkdag voor 14 uur wordt geplaatst, zal een dag na uw bestelling
bezorgd worden, mits dit een werkdag is. Iedere bestelling die op een werkdag na 14 uur wordt geplaatst, zal
2 werkdagen na uw bestelling bezorgd worden. Voor pakketten die parfumerieproducten op basis van
alcohol bevatten, vindt de bezorging binnen 2 werkdagen na de datum van uw bestelling plaats.
HERMÈS SELLIER behoudt zich echter de mogelijkheid voor van bezorging in gedeelten. De belasting van
uw creditcard zal op dezelfde manier in gedeelten plaatsvinden, zodat deze overeenkomt met de prijzen van
de daadwerkelijk geleverde producten. De verzendkosten worden slechts eenmalig in rekening gebracht,
overeenkomstig de gegevens op uw bestellingoverzicht.
Hermes.com
4
Problemen met de levering
Iedere niet-levering en iedere vertraging in de levering van meer dan acht (8) werkdagen dient zo snel
mogelijk bij onze klantenservice te worden gemeld. Klachten die dertig (30) dagen of meer na de datum van
bekrachtiging van uw bestelling worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen.
U dient op het moment van levering te controleren of de zending in orde is. Indien u afwijkingen constateert
(open verpakking, beschadigd product, enz.) dient u dit, indien mogelijk op de afleveringsbon, aan te geven,
in de vorm van een handgeschreven voorbehoud met uw handtekening. Vervolgens dient u per e-mail of
telefoon contact op te nemen met onze klantenservice (+ 32 (0)2 402 14 74).
Indien de gekochte producten niet in orde zijn of niet naar tevredenheid, kunt u ze retourneren of verzoeken
om ruiling of uw geld terugvragen onder de voorwaarden voorzien in het deel « Retourneren - Ruilen - Geld
terug ».
Retourneren - Ruilen - Geld terug
Bij de website Hermes.com
U kunt elk product dat besteld is op de website Hermes.com binnen vijftien (15) dagen na de datum van
levering retourneren en om een vervangend product vragen, met inachtneming van de volgende
voorwaarden:
De producten moeten worden geretourneerd samen met de aankoopfactuur, of een kopie in geval van
retournering van een deel van de levering, in hun originele staat en verpakking, naar het volgende adres: 24
rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris (Frankrijk) (gebruik hiervoor het retouretiket dat u bij de
levering vindt).
Een product dat op de website Hermes.com besteld is en op uw verzoek voorzien is van een persoonlijke
markering kan echter niet geretourneerd worden voor ruiling of geld terug.
Cadeaus die u worden aangeboden via de website Hermes.com kunnen alleen geruild worden.
Bij ruiling:
* Indien het bedrag van het ter vervanging gekozen product of producten een hogere waarde heeft/hebben
dan de geretourneerde product(en), dient u het prijsverschil conform deze Algemene verkoopvoorwaarden te
betalen.
* Indien het bedrag van het ter vervanging gekozen product of producten een lagere waarde heeft/hebben
dan de geretourneerde product(en), zal het prijsverschil door HERMÈS SELLIER conform deze Algemene
verkoopvoorwaarden aan u worden terugbetaald, behalve in geval van cadeaus.
U dient het « retourformulier » dat u bij uw bestelling aantreft in te vullen en aan te geven of u de
geretourneerde producten wilt ruilen of uw geld terug wilt.
Bij ruilen worden de transportkosten van de eerste levering terugbetaald, maar worden de transportkosten
voor de tweede verzending wel in rekening gebracht.
Als u uw geld terug wilt, kunt u elk product dat op de website Hermes.com is besteld binnen vijftien (15)
dagen na de datum van levering retourneren met een verzoek om terugbetaling. De producten moeten
worden geretourneerd volgens de aanwijzingen in de vorige paragraaf. HERMÈS SELLIER zal doen wat
commercieel gezien redelijk is om ervoor te zorgen dat terugbetaling binnen vijftien (15) werkdagen na
ontvangst van de geretourneerde producten plaatsvindt, door bijschrijving op uw creditcardrekening.
Het is niet mogelijk u een elektronisch tegoed toe te kennen dat u op de website Hermes.com kunt
gebruiken, en de website geeft geen tegoedbon die u in een winkel van Hermès kunt besteden.
De terugbetaling zal in ieder geval uiterlijk dertig dagen na de bekendmaking van uw recht op bedenktijd
Hermes.com
5
plaatsvinden.
Wij geven geen geld terug, ook niet gedeeltelijk, als u het product waar het om gaat cadeau heeft gekregen.
Als u een verzoek om terugbetaling van een op de website Hermes.com gekocht product wilt indienen in
verband met uw recht van intrekking van de bestelling, dient u te werk te gaan zoals hiervoor beschreven in
de paragraaf « Bij de website Hermes.com ».
In beide gevallen (ruilen of geld terug) worden de transportkosten voor het retourneren van de producten u
alleen terugbetaald indien retournering gerechtvaardigd is als gevolg van het feit dat de geleverde producten
niet in orde zijn (verkeerd product, beschadigd product, enz.).
Het staat uitsluitend aan HERMÈS SELLIER ter beoordeling of de producten zich na retournering nog in de
originele staat bevinden.
HERMÈS SELLIER is niet aansprakelijk in geval van verlies, verzending naar een verkeerd adres, of te late
levering van een product dat u wilt retourneren, in die zin dat de risico's van het door u gekozen en geregelde
transport uitsluitend bij u rusten.
Wij bieden op dit moment niet de mogelijkheid om producten die in een winkel van Hermès zijn gekocht te
ruilen of uw geld ervoor terug te vragen via de website Hermes.com.
Bij de winkels van Hermès
Elk product van Hermès dat is gekocht (of cadeau gekregen) via de website Hermes.com (met uitzondering
van een product dat op uw verzoek is voorzien van een persoonlijke markering) kan binnen dertig (30) dagen
na de datum van levering in bepaalde winkels van Hermès worden geruild voor een ander product of een
tegoedbon, met inachtneming van de volgende voorwaarden:
De geretourneerde producten moeten zich in de originele staat en verpakking bevinden.
De geretourneerde producten worden vergezeld van de aankoopfactuur, of een kopie in geval van
retournering van een deel van de levering. De lijst van winkels van Hermès waar ruilen mogelijk is, is te
vinden door te klikken op « onze winkels », en staat ook op de achterkant van de facturen van Hermes.com.
De transportkosten van de eerste bestelling van een op de website Hermes.com gekocht product worden u
niet terugbetaald indien u het product terugstuurt of terugbrengt naar een winkel van Hermès (om het om te
ruilen of voor een tegoedbon).
De winkels van Hermès bieden niet de mogelijkheid uw geld terug te vragen voor de op de website
Hermes.com gekochte producten. Het is niet mogelijk om uw creditcardrekening te laten crediteren.
Als u een verzoek om terugbetaling van een op de website Hermes.com gekocht product wilt indienen in
verband met uw recht van intrekking van de bestelling, dient u te werk te gaan zoals hiervoor beschreven in
de paragraaf « Bij de website Hermes.com ».
Wettelijke garantie tegen verborgen gebreken
De op de website Hermes.com verkochte producten vallen onder de garantievoorwaarden voorzien door de
artikelen L 211-4, L 211-5 en L211-12 van de Code de la consommation en in artikel 1641 en 1648 van het
Franse burgerlijke wetboek:
Artikel 1641 Burgerlijk wetboek
De verkoper is gehouden garantie te verlenen tegen verborgen gebreken aan de verkochte zaak die deze
ongeschikt maken voor het bestemde gebruik of die dit gebruik zodanig verminderen, dat de koper het niet
zou hebben gekocht of er een lagere prijs voor zou hebben betaald als hij het zou hebben geweten.
Hermes.com
6
Artikel 1648 Burgerlijk wetboek
De vordering wegens koopvernietigende gebreken moet door de koper binnen een termijn van twee jaar na
ontdekking van het gebrek worden ingediend.
In het in artikel 1642-1 voorziene geval, moet de vordering op straffe van niet-ontvankelijkheid worden
ingediend binnen het jaar volgend op de datum waarop de verkoper kan worden vrijgesteld van zichtbare
gebreken.
Artikel L211-4 Consumentenwet (Code de la consommation)
De verkoper is gehouden een zaak te leveren overeenkomstig het contract en is aansprakelijk voor bestaande
conformiteitsgebreken bij levering.
Hij is eveneens aansprakelijk voor conformiteitsgebreken als gevolg van de verpakking, montage- of
installatie-instructies, wanneer dit voor zijn rekening gebeurt of uitgevoerd wordt op zijn verantwoording.
Artikel L211-5 Consumentenwet (Code de la consommation)
Om conform het contract te zijn, dient het goed:
1° Geschikt te zijn voor het normale verwachte gebruik van een vergelijkbaar goed en, indien van
toepassing:
- overeen te komen met de door verkoper gegeven beschrijving en alle kwaliteiten te bezitten die deze aan de
koper gepresenteerd heeft in de vorm van een monster of model;
- de kwaliteiten te bezitten die een koper legitiem mag verwachten gezien de openbare verklaringen door de
verkoper, de producent of diens vertegenwoordiger, met name in de reclame of de etikettering;
2° Of de kenmerken te bezitten die in gezamenlijk overleg door partijen zijn vastgesteld of geschikt te zijn
voor ieder speciaal door de koper gewenst gebruik dat ter kennis is gebracht van verkoper en dat door deze
laatste is aanvaard.
Artikel L211-12 Consumentenwet (Code de la Consommation)
De vordering voortvloeiend uit een conformiteitsgebrek verjaart twee jaar vanaf de levering van het goed.
Beperking van aansprakelijkheid
HERMÈS SELLIER is niet aansprakelijk voor indirecte, bijkomende of bijzondere schade of gevolgschade,
met inbegrip van maar niet beperkt tot exploitatieverlies, winstderving of andere (indirecte) schade
voortvloeiend uit de aankoop van producten van Hermès op de website Hermes.com.
Toepasselijk recht - Geschillen
Deze Algemene verkoopvoorwaarden worden geregeerd en geïnterpreteerd overeenkomstig het Franse recht,
zonder rekening te houden met verwijzingsprincipes. Deze Algemene verkoopvoorwaarden vormen geen
belemmering voor de naleving door de website Hermes.com van bestaande bepalingen van publieke aard in
de regelgeving van het land in de Europese Unie waar de klant zijn bestelling heeft gedaan, op voorwaarde
dat deze daar ook woonachtig is. Deze voorwaarden zijn geschreven in het Nederlands.
In geval van afwijkingen tussen Algemene Gebruiksvoorwaarden in de Nederlandse en de Franse Algemene
gebruiksvoorwaarden, hebben deze laatste voorrang.
In geval van geschillen zijn uitsluitend de Franse gerechten bevoegd en u erkent hun exclusieve
bevoegdheid.
HERMÈS INTERNATIONAL behoudt zich het recht voor om rechterlijke bevelen te vragen en te
Hermes.com
7
verkrijgen voor het verdedigen van haar rechten uit hoofde van deze voorwaarden.
Algemene Gebruiksvoorwaarden van der website Hermes.com
De website Hermes.com wordt beheerd door de HERMÈS-groep. HERMÈS INTERNATIONAL, de
holdingmaatschappij van de HERMÈS-groep, publiceert de website Hermes.com en verleent HERMÈS
SELLIER het recht een selectie van de producten van Hermès op internet.
HERMÈS SELLIER is de Franse dochteronderneming voor de distributie van de Hermès producten. Haar
maatschappelijke zetel is gevestigd 24, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris (Frankrijk).
Op het gebruik van de webwebsite Hermes.com en de aankoop van de op deze website aangeboden
producten zijn deze algemene gebruiksvoorwaarden van de website Hermes.com (« Algemene
Gebruiksvoorwaarden ») van toepassing. Wanneer u gebruik maakt van het voor Nederland bestemde deel
van de website Hermes.com, verbindt u zich aan deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en bent u verplicht
deze na te leven. Daarnaast stemt u door het gebruik van de website Hermes.com in met het
geheimhoudingsbeleid van de webwebsite Hermes.com (« Geheimhoudingsbeleid »); zie « Veiligheid en
geheimhouding ».
HERMÈS SELLIER en HERMÈS INTERNATIONAL kunnen deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en het
Geheimhoudingsbeleid op elk gewenst moment actualiseren. Door de website Hermes.com na eventuele
wijzigingen te blijven gebruiken, verplicht u zich tot naleving van de Algemene Gebruiksvoorwaarden en
erkenning van het Geheimhoudingsbeleid, zoals deze zijn gewijzigd. U kunt de geldende versie van de
Algemene Gebruiksvoorwaarden of het Geheimhoudingsbeleid op elk gewenst moment inzien door te
klikken op de link « Klantenservice ».
HERMÈS INTERNATIONAL behoudt zich eveneens het recht voor de inhoud van deze website te allen
tijde te veranderen, te onderbreken, stop te zetten of slechts beperkt toegankelijk te stellen.
Eiligheid en geheimhouding
Het Geheimhoudingsbeleid van de website Hermes.com (zie « Geheimhoudingsbeleid ») regelt het gebruik
van persoonlijke informatie die u via deze website doorgeeft aan HERMÈS INTERNATIONAL en/of
HERMÈSSELLIER. HERMÈS INTERNATIONAL en HERMÈS SELLIER kunnen het
Geheimhoudingsbeleid op elk gewenst moment wijzigen, zoals in dit document bepaald.
De website Hermes.com is niet bedoeld voor minderjarigen.
Het is niet toegestaan een melding van een auteursrecht, een handelsmerk of andere exclusieve rechten van
de website Hermes.com of uit de inhoud daarvan te verwijderen. Het is toegestaan één kopie van de op
internet op de website Hermes.com gepubliceerde pagina's te maken voor eigen persoonlijk en nietcommercieel gebruik, mits alle vermeldingen inzake "copyright" (auteursrecht) en exclusieve rechten die op
die pagina's voorkomen, op de kopie behouden blijven.
Links
De internetwebsite Hermes.com kan links bevatten naar websites van derden die niet door HERMÈS
INTERNATIONAL worden uitgegeven of beheerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor uw gemak
gegeven; zij mogen en moeten niet worden beschouwd als een expliciete of impliciete goedkeuring van deze
websites, hun inhoud of de erop aangeboden producten of diensten. Het is slechts met uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming van HERMÈS INTERNATIONAL toegestaan een link naar de internetwebsite
Hermes.com in te stellen.
Hermes.com
8
Intellectuele eigendom
Alle elementen (tekeningen, modellen, illustraties, afbeeldingen, soundtracks, teksten, logo's,
handelsmerken, enz.) waaruit de website Hermes.com bestaat, zijn het exclusieve eigendom van HERMÈS
INTERNATIONAL of haar dochterondernemingen. Het is niet toegestaan de inhoud van de website
Hermes.com of een deel daarvan geheel of gedeeltelijk met welke methode dan ook te reproduceren (tenzij
uitdrukkelijk in deze voorwaarden bepaald), of te distribueren, te publiceren, over te dragen, te wijzigen of te
verkopen, of daarvan afgeleide werken te creëren.
Het merk « Hermès », het logo met paard en wagen, alle andere al dan niet gedeponeerde merken en logo's
die gelieerd zijn aan Hermès en op de website Hermes.com worden getoond, evenals de domeinnaam
"Hermes.com" zijn en blijven het exclusieve eigendom van HERMÈS INTERNATIONAL. De reproductie,
distributie, overdracht, wijziging of toepassing van deze merken zonder uitdrukkelijke voorafgaande
toestemming van HERMÈS INTERNATIONAL, om welke reden dan ook, is niet toegestaan.
Beperking van aansprakelijkheid
HERMÈS INTERNATIONAL en HERMÈS SELLIER zijn in geen geval jegens u of derden aansprakelijk
voor indirecte, bijkomende of bijzondere schade en/of gevolgschade - met inbegrip van maar niet beperkt tot
exploitatieverlies, winstderving of andere (indirecte) schade - die voortvloeit uit het gebruik van de website
Hermes.com of uw onvermogen deze te gebruiken, zelfs niet als HERMÈS INTERNATIONAL en/of
HERMÈS SELLIER geïnformeerd is/zijn over de mogelijkheid van die schade.
Disclaimer
HERMÈS INTERNATIONAL is niet aansprakelijk voor schade indien:
- de website Hermes.com virussen, wormen, Trojaanse paarden of ander vernietigend materiaal
bevat;
- de informatie op de website Hermes.com niet juist, volledig of actueel is.
De website Hermes.com kan technische onnauwkeurigheden of andere gebreken bevatten; HERMÈS
INTERNATIONAL garandeert niet dat deze gebreken worden hersteld. De website Hermes.com en de
inhoud van deze website worden "as is" en "op basis van beschikbaarheid" gepresenteerd.
HERMÈS INTERNATIONAL sluit uitdrukkelijk elke expliciete of impliciete garantie van ongeacht welke
aard uit, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle impliciete garanties van conformiteit van de website
Hermes.com of de inhoud daarvan, of de geschiktheid daarvan voor een algemene of specifieke toepassing,
de kwaliteit ervan, of het niet in strijd zijn daarvan met enige bepaling.
Toepasselijk recht – Geschillen
Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden worden geregeerd en geïnterpreteerd overeenkomstig het Franse
recht, zonder rekening te houden met verwijzingsprincipes. Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn
geschreven in het Nederlands. In geval van afwijkingen tussen Algemene Gebruiksvoorwaarden in de
Nederlandse en de Franse Algemene gebruiksvoorwaarden, hebben deze laatste voorrang.
In geval van geschillen zijn uitsluitend de Franse gerechten bevoegd en u erkent hun exclusieve
bevoegdheid.
HERMÈS INTERNATIONAL behoudt zich het recht voor om rechterlijke bevelen te vragen en te
verkrijgen voor het verdedigen van haar rechten uit hoofde van deze voorwaarden.
Hermes.com
9
Download