Invoerlijst

advertisement
Weekwoorden - Milieu en Kringloop 2013 - Invoerlijst - Alle Niveaus
Week 1A
vlooien
kikker
algen
nooit
reiger
muggen
moeilijk
eitjes
visresten
vliegen
rups
libel
Week 2A
sloten
grond
schat
druppel
lijst
golf
zuinig
vloed
wereld
land
vandaag
hengel
Week 3A
klachten
moeite
karton
stank
blikje
glasbak
lawaai
ovens
goud
papiertje
huisvuil
hout
Week 4A
zaad
raadsel
stamboom
veulen
peuter
grootouders
berg
Weekwoorden - Milieu en Kringloop 2013 - Invoerlijst - Alle Niveaus
kind
zeereis
geest
kleuter
botten
Week 5A
heelal
donker
vlekken
planeet
dagen
manen
oerknal
stippen
roltrap
sterren
jaren
ringen
Week 1B
watervlooien
regenworm
kringetje
koeien
vijver
vruchtbaar
nooit
sperwer
stikstof
koolmees
nijlbaars
visfabrieken
watertorretjes
allerergste
klimaat
Week 2B
dochter
drinkwater
misschien
blijdschap
rivierwater
zeeroversmes
veilig
zeestromen
regenbuien
waterdruppel
gelijk
krachtig
Weekwoorden - Milieu en Kringloop 2013 - Invoerlijst - Alle Niveaus
grondwater
opvangkamp
bewolkt
Week 3B
onderzoek
patatbakje
duurzaam
roetfilter
kringloopwinkel
verwarming
zwerfafval
posters
hitte
prullenbak
vuilniszak
modderpad
kauwgum
batterij
vuilnisbelt
Week 4B
lava
rookwolken
voorouders
handig
geboorte
achternamen
puber
begin
gereedschap
bejaarde
vulkaan
meteen
hersenen
kleinkinderen
schoonheid
Week 5B
middelpunt
dampkring
paardenkrachten
krater
Neptunus
flink
meteoriet
maanlander
maanstenen
donker
rotsblokken
Weekwoorden - Milieu en Kringloop 2013 - Invoerlijst - Alle Niveaus
sterrenhemel
Mars
sterrenstelsel
zandkorrel
Week 1C
broeikasgassen
voedselketen
afvaleters
broeikaseffect
nijlbaars
uitwerpselen
milieu
voedselkringloop
vuilnismannen
gevolgen
stikstofkringloop
leeuwerik
leefomgeving
watervlooien
onverklaarbare
libellen
vliegenmaden
explosie
Week 2C
leven
knerpen
vormen
fietsen
plonzen
verwoesten
zich verstoppen
drijven
opeten
gevolgen hebben
spugen
trillen
fluisteren
opwarmen
genieten
ronddraaien
rondkijken
droogblazen
Week 3C
hogedrukgebied
springvloed
bodemvervuiling
rivierwater
Weekwoorden - Milieu en Kringloop 2013 - Invoerlijst - Alle Niveaus
regenbuien
geluidsoverlast
waterkringloop
westelijk
portemonnee
luchtstromen
Golfstroom
uitlaatgassen
zuidwestenwind
milieudienst
oceaan
temperatuur
waterdruppeltjes
tweedehands
Week 4C
ophalen
grommen
afwas doen
exploderen
wandelen
opstijgen
spreken
scheiden
verbranden
beginnen
gloeien
drijven
weggooien
door lucht vliegen
repareren
brullen
opruimen
trillen
Week 5C
Avondster
oerknal
maanlanding
sterrenhemel
misschien
windhozen
planeten
aantrekkingskracht
Melkweg
kliederboel
paardenkrachten
Saturnus
toestemming
oneindig
Weekwoorden - Milieu en Kringloop 2013 - Invoerlijst - Alle Niveaus
meteoriet
dampkring
zonnestelsel
astronauten
Week 1D
libellen
kraaiachtigen
uitlaatgassen
broeikasgassen
producent
lachgas
klimaatverandering
kilo
leeuwerik
gedeeltelijk
Afrika
d’s en t’s
voedselketen
stikstofkringloop
gehoorzaamheid
natuurrampen
milieuproblemen
ecosysteem
voedingsstoffen
giertank
nijlbaarzen
Week 2D
mengen
opzuigen
verschillen
lusten
filteren
veranderen
verbinden
temperen
bevriezen
afbreken
spugen
ontdooien
verontreinigen
afvoeren
opwarmen
schijnen
schitteren
verplaatsen
lozen
verminderen
wervelen
Weekwoorden - Milieu en Kringloop 2013 - Invoerlijst - Alle Niveaus
Week 3D
biologisch
zuidwestenwind
chemisch
medicijnen
ziektekiemen
schimmels
waterzuivering
bacteriën
diploma
waterpeil
geroezemoes
bodemvervuiling
hogedrukgebied
aluminium
portemonnee
internetcafés
bestrijdingsmiddel
begrafenis
wegwerpmaatschappij
weeralarm
tweedehands
Week 4D
tot leven komen
opstijgen
sterven
ontkiemen
zich voortplanten
verkennen
samenwerken
opvoeden
opnemen
aanvaarden
verdwijnen
voortleven
puberen
heten
doorgeven
plegen
herkennen
besluiten
eisen
onderbreken
bederven
Week 5D
miljard
zwaartekracht
Weekwoorden - Milieu en Kringloop 2013 - Invoerlijst - Alle Niveaus
dampkring
heelal
zonnestelsel
Avondster
onderling
astronauten
hemellichamen
aantrekkingskracht
explosie
sterrenhemel
oneindig
Melkweg
ontploffing
universum
ongelooflijk/ ongelofelijk
meteorieten
spiraal
miniem
zandduinen
Week 1EF
leefomgeving
voedselkringloop
vergelijking
ecosysteem
planteneter
d’s en t’s
klimaatverandering
organisaties
standvastigheid
broeikasgassen
ongehoorzaamheid
consument
Greenpeace
waterhyacint
leeuwerik
Kyoto
zo’n
voedselpiramide
wetenschappelijk
riolering
niet-levende
zonne-energie
rijkelijk
natuur- en milieuorganisaties
Week 2EF
verbinden
schitteren
opwarmen
Weekwoorden - Milieu en Kringloop 2013 - Invoerlijst - Alle Niveaus
verzwakken
verminderen
verplaatsen
verontreinigen
verschillen
aanrichten
uitvaren
veranderen
opzuigen
lozen
stortregenen
wervelen
informeren
zich aanpassen
paaien
uitdelen
bevriezen
dobberen
temperen
ontdooien
checken
Week 3EF
ecosysteem
waterwingebieden
wegwerpmaatschappij
chemicaliën
reinigingsinstallatie
verpakkingsmaterialen
waterzuiveringsinstallatie
internetcafés
afvalverwerking
ziektekiemen
bacteriën
begrafenis
grondwaterpeil
minimumtemperatuur
gletsjerspleten
atmosfeer
economieën
Atlantische Oceaan
onweersbuien
olie-industrie
tweedehands
klimaatveranderingen
maaginhoud
bestrijdingsmiddelen
Week 4EF
tot leven komen
Weekwoorden - Milieu en Kringloop 2013 - Invoerlijst - Alle Niveaus
opstijgen
uitsterven
ontkiemen
zich voortplanten
opvoeden
opnemen
aanvaarden
voortleven
plegen
heten
puberen
doorgeven
verkennen
paren
fokken
eisen
onderbreken
verslaan
arriveren
bederven
verdienen
kweken
telen
Week 5EF
pyjama
miljard
miniem
onderling
onbewoonbaar
Mercurius
ellipsvormig
onvoorstelbaar
windhozen
explosies
oneindig
Saturnus
imploderen
universum
meteorieten
sterrenhemel
hemellichamen
zonnestelsel
stof- en ijsdeeltjes
aantrekkingskracht
zandduinen
allerlei
Melkwegstelsel
dag- en nachttemperatuur
Download