Niveau D - Alles-in

advertisement
Weekwoorden - Prehistorie Grieken Romeinen - Niveau D
Week 1D
de steentijd
het handvat
de slagtand
de geschiedenis
het ijzererts
de wezens
de scheiding
november
onzichtbare
eigenlijk
de bronstijd
de kleinigheid
de grottekeningen
de ijzertijd
talrijk
de zwerfkeien
de goudsmid
krioelende
de tijdperken
gemiddeld
dichterbij
Week 2D
stelen
zetten
naaien
onderzoeken
verplaatsen
rillen
weigeren
spartelen
bestaan
heten
verven
rondtrekken
plunderen
lijken
verwijzen
suizen
plukken
eren
gieten
wisselen
onderscheiden
Week 3D
de schrapers
de historie
de ruilhandel
de verandering
de vraatzucht
redelijk
de ronselaar
de gulzigheid
de misoogst
het jagerskind
de uitputting
het risico
uniek
de besmettingen
afhankelijk
het materiaal
de opening
de verzamelaars
de kunstuitingen
de rijkdom
het klimaat
Week 4D
verbouwen
wegspoelen
stoppen
verwarmen
vergelijken
wurgen
uitputten
spartelen
stichten
mislukken
voorkomen
meetellen
geven
toestaan
stemmen
uitleggen
invullen
specialiseren
verplaatsen
organiseren
kiezen
Week 5D
Griekenland
de mythen
de cijfertekens
glorieuze
zorgeloos
circa
mannelijke
Romeinse
het aquarium
de beschaving
de toga
de middenklasse
de verleidingen
de senaat
de activiteiten
de kolonisatie
de vijanden
trapvormige
de aanhangers
de thermen
de aquaducten
Download