Laag inkomen en bijzondere kosten? De inkomensvoorzieningen

advertisement
Laag inkomen en bijzondere kosten?
De inkomensvoorzieningen voor minima in Borger-Odoorn
ALGEMENE MINIMAVOORZIENINGEN
BIJZONDERE NOODZAKELIJKE KOSTEN? Vergoeding door bijzondere bijstand
Moet u extra kosten maken voor een dieet, bewassing, eigen bijdrage WMO of voor de verplichte
ouderbijdrage peuterspeelzaalwerk? U kunt dan vaak bijzondere bijstand ontvangen. Voor sommige zaken
hebt u een medische indicatie nodig.
DIERENTUIN OF MUSEUM? LID VERENIGING OF BIBLIOTHEEK? ID-BEWIJS OF PASPOORT? Fonds
Maatschappelijke Participatie
Een dag dierentuin of pretpark kost nogal wat. De gemeente wil niet dat u daarom niet kunt gaan. Het Fonds
Maatschappelijke Participatie (FMP) vergoedt ieder jaar een bedrag tot € 125,- per persoon/gezinslid.
Schoolreis, muziekles of verenigingscontributie horen hier ook bij, evenals bezoek aan het zwembad (ook
zwemles) en een abonnement voor de bibliotheek. Een internetabonnement wordt tot € 15,- per maand
vergoed.
Let op! Bij toekenning van de bijdrage wordt het maximum- bedrag aan u overgemaakt. U dient dit bedrag te
besteden aan de activiteiten waarvoor u de bijdrage hebt aangevraagd. Het is mogelijk dat wij u vragen een
overzicht van de gemaakte kosten in te dienen. U dient de nota’s, bonnen of bankafschriften met betrekking
tot de gemaakte kosten daarom te bewaren. Als u de toegekende bijdrage niet hebt besteed aan de kosten
waarvoor u dit hebt aangevraagd, kunnen wij het toegekende bedrag terugvorderen.
Als u een kind tussen 12 en 18 jaar verzorgt, kijk dan voor de vergoeding voor een internetabonnement elders
op deze pagina, onder het kopje ‘Kinderen’. Dit geldt ook voor de muziekles en de contributie van
sportverenigingen voor uw kinderen. U kunt de € 125,- van het FMP dan aan andere zaken besteden.
WASMACHINE, KOELKAST OF FORNUIS? Witgoedregeling: € 500,- eens per vijf jaar
Een wasmachine, een fornuis en een koelkast kosten nogal wat. Dat geldt ook voor een vriezer of een droger.
En denk eens aan een (combi)magnetron. Soms komt zo’n uitgave ook nog onverwacht. Daarom verstrekt de
gemeente een tegemoetkoming in de kosten hiervan. Eén keer in de vijf jaar een bedrag van € 500,-. Een
betaalbewijs is nodig want het bedrag is bedoeld voor deze kosten. Op verzoek kan ook rechtstreeks aan de
leverancier worden betaald op basis van een offerte.
KINDEREN
UW KIND VERLAAT DE BASISSCHOOL? Startpakket voortgezet onderwijs
De overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs geeft extra kosten. Als uw kind die overstap maakt,
kunt u een bedrag van € 500,- ontvangen. Iedereen in deze situatie heeft immers deze kosten. De
aanvraagprocedure start in juni.
Let op! Bij toekenning van de bijdrage wordt het bedrag rechtstreeks aan u overgemaakt. U dient dit bedrag te
beste- den aan producten en activiteiten die te maken hebben met de overgang van basisonderwijs naar
voortgezet onderwijs. Het is mogelijk dat wij u vragen een overzicht van de gemaakte kosten in te dienen. U
dient de nota’s, bonnen of bankafschriften met betrekking tot de gemaakte kosten daarom te bewaren.
Indien u de toegekende bijdrage niet hebt besteed aan de kosten waarvoor u dit hebt aangevraagd kunnen wij
het toegekende bedrag terugvorderen.
UW KIND TUSSEN 12 EN 18 JAAR EN EEN COMPUTER NODIG? € 500,- eens per vijf jaar
Wie kan er nog zonder een computer? Uw kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan zeker niet. Eén
keer in de vijf jaar is hiervoor een bedrag van maximaal € 500,- voor u beschikbaar. Het bedrag is bedoeld voor
de aanschaf van een computer met toebehoren. Daarom is een betaalbewijs noodzakelijk.
UW KIND TUSSEN 12 EN 18 JAAR EN INTERNET- ABONNEMENT? Vergoeding tot € 15,- per maand
Al bijna even gewoon en noodzakelijk als een computer: een internetabonnement. Met kinderen in deze
leeftijd zeker. U overlegt een betaalbewijs en krijgt tot € 15,- per maand vergoed.
UITGAVEN VOOR UW KIND DAT WIL SPORTEN? Jeugdsportfonds Drenthe
Contributie voor de sportvereniging van uw kind? Sportkleding aanschaffen en soms ook nog een noodzakelijk
sportattribuut? Voor die kosten vergoedt het Jeugdsportfonds Drenthe een bedrag tot € 225,- per jaar.
Aanvragen lopen via een intermediair als bijvoorbeeld het sociaal team in uw dorp, T 0800 2009 of E
[email protected] Zie ook www.jeugdsportfonds.nl. De bijdrage wordt overigens niet aan
ouders of verzorgers, maar rechtstreeks aan de sportvereniging overgemaakt.
UW KIND WIL PIANOLES OF DANSLES? Jeugdcultuurfonds Drenthe
Kosten voor muziekles of ballet kunnen aardig oplopen. Het Jeugdcultuurfonds geeft een tegemoetkoming tot
€ 475,- per kind per jaar. Het kan ook gaan om kosten voor balletkleding of (huur van) een instrument. Een
andere mogelijkheid is toneel les of een cursus creatieve/ kunstzinnige vorming.
Aanvragen en informatie opvragen kan via het sociaal team in uw dorp, T 0800 2009 of E
[email protected] Zie ook www.jeugdcultuurfonds.nl. De bijdrage wordt rechtstreeks
overgemaakt aan de ‘leverancier’: de muziekschool bijvoorbeeld.
BIJZONDERE VOORZIENINGEN
De onderstaande voorzieningen zijn bijzonder, omdat hiervoor speciale inkomensgrenzen bestaan. Bij elke
voorziening staan deze genoemd.
TUSSEN 23 EN 65* EN VIJF JAAR MINIMUM- I N K O M E N ? Individuele inkomenstoeslag
Als u de laatste vijf jaar een inkomen op bijstandsniveau ontving kunt u voor deze jaarlijkse toeslag in
aanmerking komen.
Let op: voor deze inkomensvoorziening gelden bijzondere inkomenseisen!
Voor deze voorziening geldt een andere inkomenseis: uw inkomen mag in de afgelopen vijf jaar maandelijks
niet hoger zijn geweest dan netto € 912,79 per maand als u alleenstaande bent. Bent u alleenstaande ouder,
dan geldt als norm € 1.173,59 per maand. Voor gehuwden/samenwonenden geldt dat u niet meer dan €
1.303,99 per maand mag hebben verdiend.
65 JAAR* OF OUDER?
Elk jaar een bedrag extra bijstand
Ouderen hebben vaak extra kosten. Extra energieverbruik bijvoorbeeld of klusjes om het huis die ze moeten
laten doen. Als u 65 jaar of ouder bent kunt u hiervoor elk jaar een vast bedrag ontvangen. Voor
alleenstaanden is het bedrag € 200,- per jaar en voor mensen die gehuwd zijn of samenwonen € 300,- per jaar.
Let op! Bij toekenning van de bijdrage wordt het voor u geldende bedrag rechtstreeks aan u overgemaakt. U
dient dit bedrag te besteden aan de activiteiten waarvoor u de bijdrage hebt aangevraagd (denk hierbij aan
extra stookkosten en dergelijke). Het is mogelijk dat wij u vragen een overzicht van de gemaakte kosten in te
dienen. U dient de nota’s, bonnen of bankafschriften met betrekking tot de gemaakte kosten daarom te
bewaren.
Indien u de toegekende bijdrage niet hebt besteed aan de kosten waarvoor u deze hebt aangevraagd kunnen
wij het toegekende bedrag terugvorderen.
Belangrijk: voor deze voorziening gelden bijzondere inkomenseisen! Bent u alleenstaande, dan mag uw
inkomen niet hoger zijn dan € 1.203,75 per maand. Woont u met iemand samen, dan mag u gezamenlijk niet
meer verdienen dan € 1.578,81 per maand.
EEN GOEDE ZIEKTEKOSTENVERZEKERING? Collectieve ziektekostenverzekering minima
Een goede verzekering tegen ziektekosten. Met een goed aanvullend pakket en niet te duur. Dat biedt de
collectieve ziektekostenverzekering voor minima. De gemeente heeft deze verzekering samen met Zilveren
Kruis Achmea voor u afgesloten. Als u bij de doelgroep hoort kunt u deelnemen.
Let op: voor deze voorziening gelden bijzondere inkomenseisen! Bent u alleenstaande, dan mag uw inkomen
niet hoger zijn dan € 1004,07 per maand. Bent u alleenstaande ouder, dan mag uw inkomen niet hoger zijn dan
€ 1.290,95. Woont u met iemand samen, dan mag u gezamenlijk niet meer verdienen dan € 1.434,39. Of u
werkt of een uitkering of pensioen ontvangt is bij deze voorziening niet van belang.
KOSTEN VASTRECHT AFVAL (LOKALE LASTEN)? Kwijtschelding misschien
Als u een aanslag ontvangt voor de lokale lasten staat er ook altijd informatie bij over kwijtschelding. Misschien
hoeft u door uw inkomen het bedrag niet te betalen of niet helemaal. De gemeente werkt hierbij samen met
Hefpunt. Voor informatie kunt u terecht bij de afdeling Financiën van de gemeente Borger-Odoorn: T 14 0591.
SCHULDDIENSTVERLENING
SCHULDEN VOORKOMEN?
Cursus ‘Zicht en grip op uw geldzaken’
Uitkomen met een laag inkomen is niet altijd gemakkelijk. Aan de andere kant: veel mensen lukt het toch. Wilt
u tips en adviezen over omgaan met geld? Bij voldoende vraag wordt de cursus ‘Zicht en Grip op uw Geldzaken’
georganiseerd. U krijgt er algemene tips over hoe u uw geldzaken gemakkelijker kunt regelen. U kunt zich
aanmelden via het sociaal team in uw dorp, T (0800) 2009 of E [email protected]
SCHULDEN AANPAKKEN? Sociale teams
Heeft u schulden of dreigt u schulden te krijgen? Vraag zo vroeg mogelijk hulp. Dat kan bij het sociaal team in
uw dorp, T (0800) 2009 of E [email protected] Een medewerker van het sociaal team kijkt
niet alleen samen met u naar uw schulden, maar ook hoe deze schulden zijn ontstaan. Samen met u wordt
besproken wat u er zelf aan kunt doen en wat er verder mogelijk is in uw situatie.
Hoofdstraat 50, Exloo T 14 0591 E [email protected] I www.borger-odoorn.nl
2VOOR WIE ZIJN DEZE VOORZIENINGEN BESTEMD?
De inkomensvoorzieningen zijn
niet alleen voor inwoners in onze gemeente die een uitkering op grond van de Participatiewet (voorheen Wet
Download