Waar hebt u recht op bij een minimum inkomen?

advertisement
Presentatie
“SCHULDEN EN LOONBESLAGEN
VAN WERKNEMERS”
Wat is er aan te doen?
Aan bod komt:
Herkennen van
schulden
•
W.S.N.P.
•
De risico’s van
schulden
•
Sociaal minimum
•
Minimum inkomen
•
Hulp voor werknemers
•
Loonbeslagen
•
Preventie van
schulden
•
Tips
•
Vragen stellen
•
Reguliere schuldhulp
•
Herkennen van schulden op de werkvloer.
Sluipende problemen… en verder.
•
Vaak te laat zijn, ongeconcentreerd, stressgevoelig
•
Veel willen overwerken.
•
Privé telefoongesprekken onder het werk.
•
Vakantiedagen uit laten betalen.
•
Voorschotten of leningen vragen.
•
Loonbeslag
•
Lenen bij collega’s.
•
Diefstal, fraude.
•
Niet meer meedoen met verjaardagen op de zaak.
•
Slechte persoonlijke hygiëne.
•
Auto ziet er slecht uit, onverzekerd of is weg/kapot.
•
Verslaving
De risico’s van schulden voor het
bedrijf.
-Leningen verstrekken is niet verstandig!
-Het wordt gezien als verkapt loon, (loonbelasting en sociale
premies moeten worden afdragen) Voorwaarden maken!
-Wat bij arbeidsongeschiktheid en/of ontslag?
-Het zorgt voor een verandering in de onderlinge
verhoudingen en draagt niet bij aan een oplossing.
-Ongeconcentreerd werken, gevaarlijk in het verkeer
Bij beveiliging, politie, onderwijs of financiële markt wordt
men chantabel of gevoelig voor fraude.
-Lenen bij collega’s vertroebelt werksfeer/ruzies.
**Privé onverzekerd rijden en onbetaalde
wegenbelasting; een gevaar voor het bedrijf!
Waarom praktische hulp voor werknemers
met schulden vanuit het bedrijf?
Omdat de werknemer eerst weer inzicht moet
krijgen in de eigen financiën voor er überhaupt
wat kan gebeuren als doorverwijzen naar
gemeentelijke schuldhulp.
Maar het is toch zijn/haar eigen schuld?
Vaak wel, maar als bedrijf wil je er geen
last van hebben, noch er de kosten van krijgen.
Preventie en inkomensverruiming
Maak schulden bespreekbaar!
Preventief beleid in de organisatie, d.m.v. voorlichting.
Door gebruik te maken van een groot aantal regelingen
en voorzieningen.
-40% van de mensen in Nederland laten ongebruikt
regelingen liggen, voorbeelden:
-Heffingskortingen,
-huur- en zorgtoeslag
-kwijtscheldingen
-gesubsidieerde rechtsbijstand.
Reguliere schuldhulp van de gemeente,
hoe werkt dat?
-Telefonische intake, waarna formulier, formulier,
-Bewijzen verzamelen en wachten...
-Intake, geen fraude of niet ter goeder trouw…
-Minnelijk akkoord schuldeisers.
-Leven van heel weinig geld.
-Komt er geen akkoord, dan…
W.S.N.P.
Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
-Dwingende uitspraak van de rechter.
-Postblokkade van 13 maanden.
-Bewindvoerder
-Salaris naar de bewindvoerder/budgetbeheer.
-Strak budget voor de werknemer, leefgeld.
-Geen schulden meer mogen maken.
-Restgelden verdelen over de schuldeisers.
-Duur: Nu nog 3 jaar,
wordt 4 jaar, mogelijk 5.
Het daadwerkelijke sociaal minimum is
WWB/Bijstand
Netto per maand, exclusief 5% vak. geld
Alleenstaande 50% min.loon
€
627,93
Alleenstaande ouder 70% min.loon €
879,10
gehuwd/samenwonend 100%
€ 1.255,86
Voor alleenstaanden en alleenstaande ouders komt
hier € 264,39 woonkostentoeslag bij op, ook weer
excl. 5% vakantiegeld.
Wat is het
minimum-inkomen?
• Dat is bruto € 1.469,40 per maand voor
iemand van 23 jaar of ouder.
Netto is dit € 1.338,-- excl. vakantiegeld,
(afhankelijk van de bedrijfstak en leeftijd).
• Het is een inkomen ongeveer aan de
bijstandsnorm, het sociaal minimum, met als
verschil, het vakantiegeld.
Waar op te letten bij
een loonbeslag/exploot?
-Het sociaal minimum minus 10%. (Beslagvrije voet)
-Van belang dat men correct ingeschreven staat
bij de GBA (gemeentelijke. basis adm.).
-Bij meerdere beslagleggingen is de eerste beslaglegger de
verdeler van de gelden.
-Executoriaal: meteen uit te voeren.
-Verplicht meewerken, anders risico dagvaarding,
aansprakelijk hele vordering.
-Bij een loonbeslag zijn er altijd meer schulden!
-Werknemer wist het niet…..??!!
Tips
- Wees opmerkzaam op signalen van collega’s.
- Voer campagne binnen het bedrijf.
- Maak schulden bespreekbaar binnen het bedrijf. Het is
geen schande! Wees een luisterend oor!
- Stel een vertrouwenspersoon aan.
- Geef actief voorlichting over regelingen&voorzieningen
denk aan kantine, bedrijfsblad, website.
- Bied hulp aan met het uitzoeken van de schulden.
- Heb meerdere malen gesprekken met een werknemer
met loonbeslagen.
- Maak afspraken binnen het bedrijf over wie wat doet,
(beleid).
Vragen?
Bedankt voor uw aandacht!
Kreeft 6
8272 KK IJsselmuiden, (gem. Kampen)
T 038-3333842
F 038-3333841
Hettie Schuring
M 06-42459133
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards