reaxtie mogroep eigen bijdrage gedetineerden 18-5

advertisement
Reactie LOSR/MOgroep op behandeling wetsvoorstel eigen bijdragen
strafvordering, Eerste kamer 24 mei 2016.
De LOSR / MOgroep is tegen de invoering van een eigen bijdrage strafvordering
(procedurekosten. € 375 bij de kantonrechter, € 1075,- bij politierechter en € 1975 bij
meervoudige kamer).
Redenen om tegen het voorstel te stemmen zijn:




Van een kale kip:
Veel veroordeelden hebben al schulden. Het is bekend dat bijna 70 procent
van de gedetineerden forse schulden hebben, op het moment dat de detentie
ingaat. Met dit wetsvoorstel krijgt menig gedetineerde in detentie een nieuwe
schuld erbij. De veroordeelde komt na de detentie met een nóg grotere schuld
de deur uit dan bij binnenkomst.. En hoe groter de schulden, hoe groter de
kans dat iemand opnieuw de fout ingaat. De gedachte erachter van de
minister lijkt op die van de ontnemingsmogelijkheden, (winst uit criminele
activiteiten vorderen). Daar wordt jaarlijks ook flink op veroordeeld, maar het
geld dat daadwerkelijk binnenkomt valt tegen. Niet onlogisch omdat meeste
veroordeelden al schulden hebben en slechts een kleine groep criminelen
over veel (zwart) kapitaal beschikt.
Bureaucratische rompslomp:
Het Cak moet deze vordering gaan innen. Dat is vreemd omdat alle het
justitiële vorderingen bij het CJIB zijn ondergebracht. Dat is verwarrend. Je
kunt dan voor 1 gedraging een drietal schulden krijgen, een
ontnemingsmaatregel, een strafrechtelijke boete (vergelding) en de kosten van
de procedure. Schuldenaren hebben nu al grote problemen om overzicht te
houden. Deze maatregel creëert nog een schuldeiser. Deze drie kloppen dan
afzonderlijk aan de deur bij de schuldenaar/crimineel.
Nieuwe bezwaarprocedures:
Verder staat er tegen de beslissing bijdrage strafvordering een bezwaar- en
beroepsprocedure open. Daar zullen burgers dus gebruik van gaan maken. En
dat brengt weer kosten met zich mee voor de samenleving
Overheid als veroorzaker van schulden
De inning van een eigen bijdrage legt een grote administratieve druk op de
organisaties en de gedetineerde zelf. De kosten die hiervoor worden gemaakt
kunnen beter worden ingezet op het oplossen van de schulden van de
gedetineerde zodat hij /zij na de detentie schuldenvrij een nieuwe start kan
maken. Dat levert de samenleving uiteindelijk veel meer op dan een eigen
bijdrage van een gedetineerde, waar toch al weinig van te plukken is. In de
bijlage maken de partijen uit het veld duidelijk dat vooral de overheid zelf de
veroorzaker is van schulden. Dit wetsvoorstel is hiervan een duidelijk
voorbeeld, terwijl het effect ervan sterk valt te betwijfelen.
Namens de LOSR/MOgroep
Jan Hamming
Voorzitter
Voor meer informatie: Ernst Radius, senior adviseur LOSR/MOgroep 0622073506 [email protected]
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards