Folder bij uitnodigingsbrief

advertisement
VACCINATIE
TEGEN
MEXICAANSE
GRIEP
U ontvangt deze folder omdat u bij uw huisarts een gratis vaccin kunt halen tegen Mexicaanse griep. In deze folder leest u waarom ú
deze vaccinatie kunt krijgen. U leest hier over het vaccin en wat de bijwerkingen kunnen zijn. En u krijgt antwoord op vragen over
het griepvirus.
Waarom kunt ú deze vaccinatie tegen Mexicaanse griep
krijgen?
Sommige mensen moeten worden beschermd tegen
Mexicaanse griep omdat ze extra risico lopen op problemen
met hun gezondheid als ze besmet worden. Of omdat hun
eigen ziekte door het griepvirus kan verergeren.
Sommige mensen voelen zich na de prik een aantal dagen minder
lekker. Maar van de prik kunt u géén griep krijgen. Heeft u
klachten en denkt u dat ze te maken hebben met de prik? Neem
dan contact op met uw huisarts.
Is de vaccinatie tegen Mexicaanse griep schadelijk voor de
zwangerschap?
Mensen met:
 hart- en vaatziekten,
Het vaccin is beschikbaar voor vrouwen die 13 weken of langer
zwanger zijn. Het is nog niet bekend of het nieuwe vaccin in het
begin van een zwangerschap schadelijk kan zijn voor het
ongeboren kind.

longziekten,

diabetes (suikerziekte),

ernstige nier- en leveraandoeningen,

aandoeningen van het spier- en zenuwstelsel,

verminderde weerstand, bijvoorbeeld door ziekten of
door een medische behandeling zoals chemotherapie,

vrouwen die 13 weken of langer zwanger zijn.
De volgende vrouwen mogen de vaccinatie daarom niet krijgen:
 Vrouwen die op het moment van de vaccinatie minder dan 13
weken zwanger zijn.
Kunt u Mexicaanse griep krijgen ondanks de vaccinatie?
Ook bepaalde beroepsgroepen worden uitgenodigd om zich te
laten vaccinneren, zoals leerkrachten, verplegend personeel,
crèchepersoneel.
Om de jonge zuigeling te beschermen is het aanbevolen dat
de ouders of oppassers van deze kinderen zich ook laten
vaccineren.
De minister van Volksgezondheid heeft besloten de
vaccinatie tegen Mexicaanse griep gratis aan te bieden aan
mensen uit deze risicogroepen. U bent één van deze mensen.
Is de vaccinatie verplicht?
Ja, dat kan. Maar de kans is kleiner.
De vaccinatie geeft u geen volledige zekerheid dat u de
Mexicaanse griep niet krijgt. Wordt u toch ziek na een vaccinatie?
Dan zijn de gevolgen minder ernstig. Ook het risico op
gezondheidsproblemen of verergering van uw eigen ziekte is dan
kleiner.
Waarom krijgen sommige mensen de vaccinatie eerder dan
anderen?
Het ontwikkelen van een vaccin duurt lang.
De vaccinatie tegen Mexicaanse griep is niet verplicht, maar
wordt wel sterk aanbevolen voor bovenvermelde groepen.
Hoe gaat het in zijn werk?
U krijgt de vaccinatie in de bovenarm. Probeer daar in uw
kleding rekening mee te houden.
Bent u allergisch voor kippenei-eiwit? Dan mag u misschien
de vaccinatie tegen Mexicaanse griep niet krijgen. Bespreek
dit met uw huisarts.
Uw huisarts heeft het vaccin tegen Mexicaanse griep in de
praktijk. U hoeft niet zelf naar de apotheek te gaan.
De meeste huisartsen zullen speciale vaccinatiedagen of
vaccinatiespreekuren organiseren. Informeer hiervoor bij uw
huisarts.
Het vaccin is gratis. De consultatie in het kader van deze
vaccinatie wordt volledig terugbetaald door de mutualiteit.
Wat zijn de bijwerkingen van het vaccin?
Ook het versturen van het vaccin naar alle huisartsen kost tijd.
Daarnaast moet iedere huisarts tijd vrijmaken voor het geven van
de vaccins. De ene huisarts vaccineert daarom ook sneller dan de
andere huisarts.
Waarom beschermt het jaarlijkse griepvaccin niet tegen
Mexicaanse griep?
In februari van elk jaar bepaalt de Wereldgezondheidsorganisatie
(WHO) de samenstelling van het vaccin voor de jaarlijkse
griepprik. Hierbij wordt rekening gehouden met de griepvirussen
die op dat moment het meest voorkomen. In februari 2009 was de
Mexicaanse griep nog niet bekend. Daarom beschermt het
gewone griepvaccin van 2009 niet tegen de Mexicaanse griep.
Kan het kwaad om in korte tijd twee griepvaccins te krijgen:
eerst tegen de gewone griep én daarna tegen de Mexicaanse
griep?
Nee.
De eerste dag na de prik kunt u pijn, roodheid of een kleine
zwelling hebben op de plaats van de prik. Bij deze vaccinatie
kunnen er iets meer bijwerkingen op de plaats van de prik
voorkomen dan bij het jaarlijkse griepvaccin. Dit gaat vanzelf
over.
Het is niet erg om binnen korte tijd het jaarlijkse griepvaccin te
krijgen én het vaccin tegen Mexicaanse griep. Het is juist
belangrijk om ze allebei te krijgen. Alleen dan bent u beschermd
tegen de gevolgen van de gewone griep én de Mexicaanse griep.
Wilt u nog meer informatie?
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen over de vaccinatie tegen Mexicaanse griep? Kijk dan op www.influenza.be.
Of neem contact op met uw huisarts.
Download