Acute Zorg Afdeling (AZA)

advertisement
Acute Zorg Afdeling (AZA)
De Acute Zorg Afdeling is een afdeling voor patiënten die meer bewaking en/of zorg nodig hebben dan op een
gewone verpleegafdeling mogelijk is. Bijvoorbeeld na een (spoed)operatie of als u met spoed bent opgenomen.
De eerste opvang van een reanimatie in Refaja of Bethesda gebeurt ook op de AZA. Nieuwe richtlijnen en
kwaliteitseisen voor de inrichting van Intensive Careafdelingen (IC’s), maken dat kleinere ziekenhuizen hun
IC-zorg anders moeten organiseren.
Patiënten van verschillende specialismen kunnen op de AZA komen. Hun hoofdbehandelaren kunnen zijn:
cardioloog, longarts, chirurg, neuroloog, internist. In de meeste gevallen zorgt behandeling op de AZA voor
verbetering van de patiënt. Mocht de situatie toch verslechteren, dan kan de hulp van een anesthesioloog of een
intensivist worden ingeroepen. Een intensivist werkt op de Intensive Care en richt zich op het ondersteunen van de
vitale functies van de patiënt. Vitale functies zijn functies in het lichaam, die essentieel zijn voor behoud van het
leven, zoals longen, hart en bloedsomloop.
Soms kan het gebeuren dat een patiënt overgeplaatst moet worden naar een IC-afdeling van een ander
ziekenhuis. Dit kan Treant ziekenhuislocatie Scheper in Emmen zijn, maar ook Zwolle of Groningen. Een reden
voor overplaatsing is bijvoorbeeld wanneer een patiënt langdurig kunstmatig beademd moet worden.
Op de afdeling
Specialisten en verpleegkundigen houden u goed in de gaten met hoogwaardige medische apparatuur. De functie
van uw organen kan ook tijdelijk overgenomen worden, mocht dat nodig zijn. Zo kunnen we u bijvoorbeeld
kunstmatig beademen. Eventueel houden we andere lichaamsfuncties, zoals de bloeddruk, op peil met behulp van
medicijnen. Wij werken er voortdurend aan om de kwaliteit van de zorg en de tevredenheid van onze patiënten,
familie, naasten en bezoek te verbeteren. Hiervoor neemt de afdeling deel aan interne en externe
kwaliteitsonderzoeken, verbeterprojecten en registratiesystemen. Hierbij worden in sommige gevallen ook
patiëntengegevens uitgewisseld en opgeslagen. Dit gebeurt zorgvuldig en volgens de geldende privacyregels.
Informatie
Wij willen garanderen dat informatie over de patiënt terechtkomt bij personen die hier recht op hebben. Daarom
vragen we bij opname om één of twee contactpersonen aan te wijzen. Alleen aan deze contactpersonen geven wij
informatie over de patiënt. De contactpersonen houden op hun beurt andere familieleden en relaties op de hoogte.
De contactpersonen kunnen ons dag en nacht telefonisch bereiken voor het verkrijgen van informatie.
Over het algemeen is een half uur voor de dienstaanvang van de verpleegkundigen een geschikt tijdstip om te
bellen. De diensten zijn:

Dagdienst
7.30 – 15.30 uur

Late dienst
15.30 – 23.30 uur

Nachtdienst
23.30 – 7.30 uur
Bezoek
Bezoek is van harte welkom.

Veel en langdurig bezoek kan belastend zijn voor de patiënt en de omgeving. Daarom mogen er maximaal
twee personen gelijktijdig bij de patiënt.

Eventueel kunnen, in overleg met de verpleegkundige, meer dan twee bezoekers elkaar aflossen aan bed.

Minderjarige kinderen zijn welkom, onder begeleiding van hun ouders.

Soms moeten wij tijdens het bezoek zorg verlenen aan de patiënt of de zorg overdragen. Het kan zijn dat we u
hiervoor vragen om tijdelijk in de wachtkamer plaats te nemen. We rekenen hiervoor op uw begrip en
medewerking.

Belangrijk! Op deze afdeling mogen geen bloemen in ontvangst worden genomen.
Bezoektijden
Ziekenhuislocatie Bethesda:
11.00 – 11.45 uur
19.00 – 20.00 uur
U meldt u aan via de bel, rechts in de gang voor de klapdeuren. U wordt dan verder geholpen.
Ziekenhuislocatie Refaja:
10.00 – 12.00 uur
15.00 – 17.00 uur
19.00 – 21.00 uur
U meldt u aan via de bel, links in de gang naast de schuifdeuren. U wordt dan verder geholpen.
Familiekamer
De afdeling beschikt over een familiekamer. De verpleegkundige kan in acute situaties aanbieden gebruik te
maken van deze ruimte. In andere gevallen dient u eerst even te overleggen met de verantwoordelijk
verpleegkundige, voordat u gebruik maakt van deze kamer.
Contactgegevens
Ziekenhuislocatie Bethesda
0528 – 28 66 73
Ziekenhuislocatie Refaja
0599 – 65 46 54 (toestel 4487 of 4488)
TRIP262 20062017
Download