De familiekamer

advertisement
De familiekamer
Informatie voor familieleden van patiënten in de Rembrandthof
Naastbetrokkenen en familie kunnen veel
betekenen in de zorg voor patiënten. Zij kennen
de patiënt goed waardoor zij een belangrijke
bron van informatie zijn voor professionals.
Bovendien kan de aanwezigheid van een
naastbetrokkene ook rustgevend werken voor
de patiënt.
Naastbetrokkenen zijn dan ook zeer welkom in
de Rembrandthof.
Wat is de familiekamer?
GGz Centraal heeft gastvrijheid hoog in het
vaandel staan. Een goede samenwerking met
familie en patiënt betekent voor ons gastvrij zijn.
Een goede afstemming tussen professionals, de
patiënt en de naastbetrokkene is dan ook van groot belang.
De familiekamer is een sfeervolle, huiselijk ingerichte kamer die zich bevindt op kliniek E van
de Rembrandthof, gelegen op de eerste verdieping. U kunt het zien als een kamer waar
familie/naasten zich rustig kunnen terugtrekken. Er staat een bank, TV en er is gelegenheid
om koffie en thee te zetten. Ook is er is een tweede kamer beschikbaar om mogelijk te
blijven overnachten (voor maximaal twee personen).
De familie kan gebruik maken van de sanitaire voorzieningen op de kamer, douche, toilet, en
handdoeken.
Voor wie en waarom is de familiekamer bedoeld?
Opname in een psychiatrisch ziekenhuis is een ingrijpende gebeurtenis. Patiënten krijgen
opeens te maken met verschillende hulpverleners, een onbekende omgeving en samenleven
met andere patiënten. Dit kan ervoor zorgen dat patiënten het moeilijk vinden om zich op hun
gemak te voelen binnen de kliniek.
Soms kan iemand uit de naaste
omgeving de patiënt hierbij
ondersteunen. Door langere tijd (bv. een
aantal dagdelen, hele dagen of zelfs
dag en nacht) bij de patiënt binnen de
kliniek aanwezig te zijn, kan dit ertoe
bijdragen dat er voor de patiënt een
vertrouwde sfeer ontstaat.
Wanneer het in verband met de ernst
van de ziekte van de patiënt nodig is dat
familie in de kliniek blijft, kan de familie
gebruik maken van de familiekamer.
De familiekamer kan echter ook voor
meer doeleinden worden gebruikt.
Bijvoorbeeld als gespreksruimte voor de patiënt en de naastbetrokkene; ook kunnen
patiënten met kleine kinderen hier bijvoorbeeld gaan zitten omdat de afdeling niet echt
geschikt is voor kinderen.
Hoe lang duurt het verblijf in de familiekamer?
De duur van het verblijf in de familiekamer gaat altijd in overleg met verpleegkundigen en de
afdelingsarts.
Kosten
Het gebruik van de familiekamer kost niets. Wel verwachten wij van u dat u zich kunt
legitimeren bij een overnachting en dat u een ‘Rooming in’-contract tekent, waarin u aangeeft
op de hoogte te zijn gebracht van de algemene huisregels van de Rembrandthof.
Als u andere vragen hebt over de kosten van behandeling bij GGz Centraal, verwijzen wij u
graag naar de algemene patiëntenfolder of naar onze website www.ggzcentraal.nl/kosten
Informatie
Wilt u meer weten over de familiekamer? Bespreek dit dan met de verpleegkundigen of de
arts van de afdeling waar uw naaste verblijft. Zij zullen u graag antwoord geven op eventuele
vragen.
© GGz Centraal Rembrandthof, juli 2016, auteur: Willemiek Buitink
Download