Onkruid verharding tegels paden bestrijden bestrijding

advertisement
Bestrijding van hardnekkig onkruid op (half)verharding.
Mechanische bestrijding
Zoals zo vaak geldt ook bij onkruid: voorkomen is beter dan genezen.
Regelmatig wieden zorgt ervoor dat onkruid geen kans krijgt zich ook nog
door zaad of worteluitlopers te verspreiden. De meeste gewone onkruiden
kunnen slecht tegen verstoring. Als u regelmatig met een stevige bezem
en wat water het terras of pad veegt, heeft u minder last van onkruid.
Eventueel kunt u daarbij wat soda aan het water toevoegen. Regelmatig
vegen met zand helpt ook om de voegen minder aantrekkelijk te maken voor onkruid. Door
halfverhardingen, zoals grind en split, regelmatig oppervlakkig aan te harken krijgen mos, algen en
onkruid minder kans. Met een mesje of krabbertje kan onkruid uit de voegen verwijderd worden. De
hogedrukspuit is vooral effectief tegen mos en algen op de verharding, maar minder tegen onkruid.
Daarnaast zijn er stoom- en borstelapparaten in de handel die het onkruid ‘verbranden’ of
wegborstelen. Gaat het om hardnekkig onkruid op kleine plekken dan wil overgieten met kokend water
ook nog wel eens helpen. Bij elementenverharding, tegels of klinkers etc., kunnen de voegen gevuld
worden met een voegenmortel, bijvoorbeeld Topvoeg van Toppro (zie ook onze online tuinwinkel).
Veel hardnekkige onkruiden zijn echter wortelonkruiden. Wat de verwijdering lastig maakt is dat ze
zich vermeerderen via (achterblijvende) worteldeeltjes, zoals kruipende boterbloem en
hanenkam/zevenblad. Andere lastpakken maken een lange penwortel die moeilijk te verwijderen is en
een groot herstellend vermogen bezit, zoals paardenbloem, zuring en distels. Daarnaast zijn er
onkruiden die zich wel erg goed uit zaad weten te vermeerderen, zoals klaver, varkensgras etc. Een
overzicht van veelvoorkomende (on)kruiden in de tuin en de meest geschikte mechanische
bestrijdingswijze kunt u verderop in deze tekst vinden.
Chemische bestrijding
Als de eerder genoemde handmatige methodes niet helpen, kan chemische bestrijding overwogen
worden. Op verhardingen kan (net als op onbegroeide terreinen) gespoten of gestrooid worden met
een niet-selectief middel, dat zowel grassen als kruidachtige planten aanpakt. Sommige producten
bevatten ook een mosbestrijdingsmiddel. Op de verpakking staat de werkzame stof vermeld. In alle
gevallen is het verstandig voor het begin van de bestrijding de gebruiksaanwijzing op de verpakking
goed door te lezen. Veel producten kunnen de ogen of huid irriteren, en kunnen ook schadelijk zijn
voor te behouden gazon en beplanting in de buurt, of uitspoelen naar aangrenzende sloten of vijvers.
Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen middelen op basis van organische vetzuren en
chemische bestrijdingsmiddelen.
De middelen op organische vetzuren werken tegen alle kruidachtige planten. De vetzuren lossen de
celwanden van de bladcellen op, waardoor de bladeren verdorren. Een nadeel is dat alleen het blad
gedood wordt, en niet de wortels. Daarom werken ze het best bij jonge onkruiden. Organische
vetzuren zijn afbreekbaar in de bodem en in water. De middelen werken snel, vaak binnen enkele
uren, maar zijn ook vaak snel weer uitgewerkt, zodat de behandeling soms herhaald moet worden.
Daardoor kan er vaak binnen enkele dagen na de behandeling al geplant worden.
De meeste onkruidbestrijdingsmiddelen die toegestaan zijn voor gebruik rond het huis bevatten
glyfosaat, glufosinaat en soms ook dichlobenil*, 2,4-D, MCPA, MCPP of dicamba. Ze worden onder
verschillende merknamen in de handel gebracht en zijn te koop bij tuincentra en bouwmarkten. De
middelen zijn over het algemeen langzamer afbreekbaar dan de middelen op basis van organische
vetzuren. De inwerkingstijd is daardoor langer. De kans dat een enkele behandeling afdoende is, is
daardoor groter. Nadeel is dan wel dat het langer duurt voordat er weer geplant kan worden.
Glyfosaat wordt opgenomen door stengels en bladeren en werkt tegen alle kruidachtige planten. Het
doodt of beschadigt dus alle planten die ermee in aanraking komen. Glyfosaat wordt na contact met
de grond afgebroken. Het verspreidt zich langzaam in de bodem en zal daarom nauwelijks uitspoelen
naar het grondwater. Uitspoeling naar oppervlaktewater (sloten en vijvers) moet wel vermeden te
worden. Het is weinig giftig voor bijen en vogels.
© De Tuinen van Appeltern
Glufosinaat-ammonium werkt tegen veel (on)kruiden en grassen. De stof is afbreekbaar in de bodem
en is ook in water redelijk afbreekbaar. Het middel is weinig mobiel in de bodem en spoelt daardoor
weinig uit naar het oppervlakte- en grondwater. De acute giftigheid voor zoogdieren is laag. Gegevens
over de giftigheid op de langere termijn ontbreken nog. Het is daarom verboden om dit middel in
grondwaterbeschermingsgebieden te gebruiken.
MCPA, MCPP (mecoprop) zijn fenoxyzuren en werken alleen tegen bepaalde kruiden zoals
herderstasje, klaver, hoornbloem, madeliefje, muizenoor, weegbree, paardenbloem en varkensgras.
De planten nemen de middelen (ook wel herbicide groeiregulatoren genoemd) op via het blad. Ze
verstoren daar de ontwikkeling, en de plant groeit zich als het ware dood. Fenoxyzuren lossen goed
op in water en mogen niet of slechts beperkt in of rond waterwingebieden worden gebruikt. De werking
van dicamba is hetzelfde als van de fenoxyzuren, het is ook matig afbreekbaar en spoelt ook uit naar
bodem en grondwater. Deze stoffen zijn vaak als hulpstoffen aanwezig in de producten die voor
gebruik rond huis verkocht worden.
Tegen mos en algen op verhardingen zijn met name ammoniumverbindingen effectief. Deze stoffen
zijn matig afbreekbaar in de bodem. Voor vogels zijn ze weinig giftig. Wel zijn ze matig tot zeer giftig
voor waterdieren en –planten.
Productoverzicht
merknaam
werkzame stof
elementenverharding
halfverharding
ECOstyle TopGun
organische
vetzuren
ja
ja
de meeste kruiden, bij (wortelon)kruiden
zijn vaak herhalingsbehandelingen nodig
Asef Round Up
glyfosaat
ja
ja
overblijvende grassen (als kweekgras en
straatgras) en kruiden (zoals zevenblad
en paardenbloem) en de meeste 1-jarige
kruiden (maar niet of matig tegen winde,
distels, brandnetels, wikke en
(akker)heermoes/paardenstaart)
Bayer Clear Up
glyfosaat
ja
ja
overblijvende grassen (als kweekgras en
straatgras) en kruiden (zoals zevenblad
en paardenbloem) en de meeste 1-jarige
kruiden (maar niet of matig tegen winde,
distels, brandnetels, wikke en
(akker)heermoes/paardenstaart)
Luxan Greenfix
glyfosaat
ja
ja
overblijvende grassen (als kweekgras en
straatgras) en kruiden (zoals zevenblad
en paardenbloem) en de meeste 1-jarige
kruiden (maar niet of matig tegen winde,
distels, brandnetels, wikke en
(akker)heermoes/paardenstaart)
Scotts KB Weedol
(België)
glyfosaat
AA Onkruidweg
glufosinaatammonium
© De Tuinen van Appeltern
overblijvende grassen (als kweekgras en
straatgras) en kruiden (zoals zevenblad
en paardenbloem) en de meeste 1-jarige
kruiden (maar niet of matig tegen winde,
distels, brandnetels, wikke en
(akker)heermoes/paardenstaart)
ja
ja
1-jarige grassen en kruiden, ook
hardnekkige zoals kruiskruid, melkdistel,
muur, perzikkruid, witte waterkers,
melganzevoet, kleefkruid, kweekgras,
zwaluwtong, herderstasje, paardenbloem,
dovenetel, varkensgras, straatgras etc., bij
meerjarige (wortelon)kruiden als
kweekgras en zuring is vaak een
herhalingsbehandeling nodig
HG Onkruidweg
glufosinaatammonium
ja
ja
1-jarige grassen en kruiden, ook
hardnekkige zoals kruiskruid, melkdistel,
muur, perzikkruid, witte waterkers,
melganzevoet, kleefkruid, kweekgras,
zwaluwtong, herderstasje, paardenbloem,
dovenetel, varkensgras, straatgras etc., bij
meerjarige (wortelon)kruiden als
kweekgras en zuring is vaak een
herhalingsbehandeling nodig
Luxan Afina
glufosinaatammonium
ja
ja
1-jarige grassen en kruiden, ook
hardnekkige zoals kruiskruid, melkdistel,
muur, perzikkruid, witte waterkers,
melganzevoet, kleefkruid, kweekgras,
zwaluwtong, herderstasje, paardenbloem,
dovenetel, varkensgras, straatgras etc., bij
meerjarige (wortelon)kruiden als
kweekgras en zuring is vaak een
herhalingsbehandeling nodig
Pokon Onkruid Totaal
Stop
glufosinaatammonium
ja
ja
1-jarige grassen en kruiden, ook
hardnekkige zoals kruiskruid, melkdistel,
muur, perzikkruid, witte waterkers,
melganzevoet, kleefkruid, kweekgras,
zwaluwtong, herderstasje, paardenbloem,
dovenetel, varkensgras, straatgras etc., bij
meerjarige (wortelon)kruiden als
kweekgras en zuring is vaak een
herhalingsbehandeling nodig
Bayer Casoron korrels
dichlobenil*
nee
ja
grassen en de meeste kruiden, ook
hardnekkige zoals hoefblad,
paardenbloem, heermoes/paardenstaart,
distels, weegbree, zuringsoorten,
brandnetels en grassen
Luxan Onkruidkorrels
Extra
dichlobenil*
nee
ja
grassen en de meeste kruiden, ook
hardnekkige zoals hoefblad,
paardenbloem, heermoes/paardenstaart,
distels, weegbree, zuringsoorten,
brandnetels en grassen
ECOstyle Groene
aanslagreiniger
organische
vetzuren
ja
ja
groene aanslag (algen)
Bayer Groenreiniger
spray of concentraat
ammoniumzouten
en organische
vetzuren
ja (mits niet
kalkhoudend)
ja (mits niet
kalkhoudend)
groene aanslag (algen)
Bayer Dimanin blauw
of groen
ammoniumzouten
ja
ja
groene aanslag (algen)
HG Groene
aanslagreiniger
ammoniumzouten
ja
ja
groene aanslag (algen)
Luxan Algendood
ammoniumzouten
ja
ja
groene aanslag (algen)
* Gebruik van dichlobenil is per 1 oktober 2008 in Nederland verboden, per 18 maart 2009 in alle EUlidstaten.
Restanten van bestrijdingsmiddelen horen thuis bij het chemisch afval!
© De Tuinen van Appeltern
Download