Brochure Kruidenrijk grasland

advertisement
In tekstbox! Soortensamenstelling van de Kamgrasweiden
Grassen
Kruiden
Vlinderbloemigen
Kamgras
Madeliefje
Witte klaver
Engels raaigras
Paardenbloem
Rode klaver
Beemdlangbloem
Scherpe boterbloem
Kleine klaver
Ruw beemdgras
Kruipende boterbloem
Timotee
Smalle weegbree
Kropaar
Veldzuring
Veldbeemdgras
Vertakte leeuwentand
Grote vossenstaart
Gewone brunel
Goudhaver
Gewone hoornbloem
Veldgerst
Gewoon duizendblad
Fioringras
Pinksterbloem
Gesteepte witbol
Grote weegbree
Gewoon struisgras
Knoopkruid
Gewoon reukgras
Hondsdraf
Bron:
Rood zwenkgras
Akkerdistel
Atlas van Plantengemeenschappen
Kweek
Zachte dravik
in Nederland. Deel 2 Graslanden
E.J. Weeda e.a., 2002
400
kruiden
Mineralen
350
vlinderbloemigen
300
250
200
150
100
grassen = 100 %
50
0
Ca
400
kruiden
Mineralen
350
vlinderbloemigen
Mg
Na
200
N
S
K
P
Cl
Spoorelementen
180
kruiden
vlinderbloemigen
160
300
140
250
120
200
100
grassen = 100 %
80
150
100
grassen = 100 %
50
60
40
20
0
Ca
Mg
Na
200
N
S
K
P
Spoorelementen
180
0
Cl
Co
kruiden
vlinderbloemigen
160
140
120
grassen = 100 %
100
80
60
40
20
0
Co
Zn
Cu
Fe
Se
Mn
Mo
Zn
Cu
Fe
Se
Mn
Mo
VLINDERBLOEMIGEN
witte klaver
rode klaver
VLINDERBLOEMIGEN
witte klaver
KRUIDEN
rode
klaver
Na
smalle weegbree
duizendblad
KRUIDEN
Mg
paardenbloem
smalle
weegbree
Na
Ca
scherpe boterbloem
duizendblad
Mg
veldzuring
paardenbloem
Ca
cichorei
scherpe boterbloem
veldzuring
GRASSEN
cichorei
Engels raaigras
ruwbeemdgras
GRASSEN
beemdlangbloem
Engels raaigras
kropaar
ruwbeemdgras
fiorin
beemdlangbloem
kamgras
kropaar
grote vossestaart
fiorin
gestreeptekamgras
witbol
roodzwenkgras
grote
vossestaart
reukgras
gestreepte
witbol
roodzwenkgras 0
2
4
6
8
10
12
14
16
Gehalte (g/kg ds)
reukgras
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Gehalte (g/kg ds)
VLINDERBLOEMIGEN
witte klaver
VLINDERBLOEMIGEN
rode klaver
witte klaver
gewone rolklaver
rode klaver
Mn
gewone rolklaver
KRUIDEN
Zn
smalle weegbree
Mn
Fe
Zn
KRUIDEN
kleine pimpernel
Fe
smalle weegbree
karwij
kleine pimpernel
cichorei
karwij
cichorei
GRASSEN
Engels raaigras
GRASSEN
timothee
Engels raaigras
beemdlangbloem
timothee
kropaar
beemdlangbloem
rietzwenkgras
kropaar
kamgras
rietzwenkgras
roodzwenkgras
kamgras
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Gehalte (mg/kg ds)
roodzwenkgras
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Gehalte (mg/kg ds)
180
Kruidenrijk grasland met Marchigiana koeien
Rijke Diversiteit
Het kruidenrijk grasland op Langoed Croy
wordt begraasd door de imposante Marchigianarunderen. Het gras met kruiden is gezond voor ze,
want het is rijk aan mineralen en spoorelementen.
Bovendien vinden de dieren het erg lekker.
Het kruidenrijk grasland draagt ook bij aan
de biodiversiteit. De bloeiende kruiden bieden
nectar en stuifmeel voor vlinders, bijen en
hommels. Daarnaast is het een leefgebied en
voedselbron voor allerlei insecten.
Kruidenrijk grasland
Tussen het gras groeien en bloeien allerlei
kruiden en bloemen. Onder meer margriet, rode
klaver, rolklaver, knoopkruid, gele morgenster,
veldlathyrus, vogelwikke, biggekruid, kleine
leeuwetand, sint-janskruid en zandspurrie. In
het voorjaar en de zomer vormen de bloeiende
planten een bont kleurenpalet.
Marchigiana
Het Marchigiana-rund is ontstaan uit het oude
Podolische steppenras wat in Italië voorkwam
in de Romeinse periode. Het ras is ontstaan
in de regio Marche in Italië. In 1989 zijn
de eerste Marchigianakoeien in Nederland
ingevoerd. De dieren zijn wit met een zwarte
neus en een zwarte staartpluim. De stieren
hebben soms grijze schaduwen op de zijkant
van de hals. De kalfjes worden bruin geboren
en worden na ongeveer 2 maanden wit. De
dieren vallen op door hun forse lichaamsbouw.
De koeien kunnen wel 900 kilo wegen, de
stieren tot 1400 kilo. Ter vergelijking: een
Hollandse melkkoe weegt ongeveer 600 kilo.
Het ras wordt gehouden voor de productie van
rundvlees. Het vlees heeft een fijne vetstructuur
en een heerlijke smaak. Het dieet van
kruidenrijk gras maakt het vlees nog lekkerder.
Het vlees wordt onder meer geserveerd in de
restaurants van ’De Smaak van Croy’.
Rijke Diversiteit
Het kruidenrijk grasland op Langoed Croy
wordt begraasd door de imposante Marchigianarunderen. Het gras met kruiden is gezond voor ze,
want het is rijk aan mineralen en spoorelementen.
Bovendien vinden de dieren het erg lekker.
Het kruidenrijk grasland draagt ook bij aan
de biodiversiteit. De bloeiende kruiden bieden
www.landgoedcroy.nl
Marchigiana
Het Marchigiana-rund is ontstaan uit het oude
Podolische steppenras wat in Italië voorkwam
in de Romeinse periode. Het ras is ontstaan
in de regio Marche in Italië. In 1989 zijn
de eerste Marchigianakoeien in Nederland
ingevoerd. De dieren zijn wit met een zwarte
neus en een zwarte staartpluim. De stieren
www.imagro.nl
Kruidenrijk grasland met Marchigiana koeien
arm
totaal
226
perceel perceelsrand 400 300 200 100 0 kruiden-­‐ en structuurrijk-­‐nat kruiden-­‐ en structuurrijk-­‐droog kruiden-­‐ en structuurarm 350 300 250 Aantal insecten (naar grootte)
in veenweidegrasland
kruidenrijk kruidenarm 200 150 100 50 0 600 500 < 3mm > 3mm rijk
arm
rijk
arm
rijk
arm
< 3mm
< 3mm
> 3mm
> 3mm
totaal
totaal
totaal 180
kruidenrijk kruidenarm
137
< 3mm
180
137
156
> 3
mm
156
90
Aantal sprinkhanen (9 srt) 90
totaal
227
in graslanden W
interswijk 336
336
226
perceel perceelsrand 400 300 200 100 0 350 
Download