Geachte heer/mevrouw, Op woensdag 18 maart

advertisement
Aan de omwonenden, belanghebbenden
en belangstellenden sloop,
ter plaatse van noordelijke tracé Laan Hart van Zuid
Uitnodiging informatieavond
Sloop, sanering en aanheling
SE/MOA
4 maart 2015
Geachte heer/mevrouw,
Op woensdag 18 maart 2015organiseert het projectbureau Hart van Zuid een informatiebijeenkomst over de sloop- en
herstelwerkzaamheden voor de aanleg van het noordelijke deel van de Laan Hart van Zuid (gelegen tussen het
Industrieplein en het Esrein). Graag nodigen wij u uit om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn.
Waarom deze bijeenkomst?
Het projectbureau Hart van Zuid wil de Laan Hart van Zuid realiseren. Het deel tussen het Esrein en de Breemarsweg is
al klaar. De delen tussen het Industrieplein en het Esrein (noordelijk deel) en de Breemarsweg en de Boekeloseweg
(zuidelijk deel) moeten nog worden gerealiseerd. Voor de aanleg van het noordelijk deel van de Laan Hart van Zuid zal
een deel van het huidige gebouwencomplex van Stork worden gesloopt. De gebouwen behorend tot het kerngebied van
Stork, ten westen van de toekomstige noordelijk deel Laan Hart van Zuid, blijven in eigendom van Stork en zullen
worden gehandhaafd. Bij de aankoop van de gronden van Stork zijn over het herstellen cq. aanhelen van de gevels van
deze te handhaven gebouwen afspraken gemaakt. De werkzaamheden voor het slopen en het herstellen van de gevels
zullen op korte termijn gestart te worden.
Waar en wanneer?
De informatiebijeenkomst vindt plaats op woensdag 18 maart a.s. bij Metropool, Industrieplein 10 in Hengelo. De
zaal is open vanaf 19:15 uur. De presentatie start om 19:30 uur.
Wat kunt u verwachten op de informatieavond?
Wij zullen u met een presentatie informeren over:
- sloop van de gebouwen op het terrein tussen de Langelermaatweg en het Esrein (zie kaartje achterzijde van
deze brief);
- wat er gebeurt met de bebouwing dat gedeeltelijk blijft staan;
- vervolgproces, fasering en uitvoering.
Na de toelichting op de bovengenoemde punten bestaat er de mogelijkheid tot het stellen van vragen. Deze avond zijn
medewerkers van het projectbureau Hart van Zuid alsmede de uitvoerende partijen Van Wijnen en Dusseldorp
aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Tijdens deze avond is er geen informatie over de inrichting van de Laan en
de aansluiting van de Laan op de bestaande infrastructuur. Hier wordt u op een later moment over geïnformeerd.
Meer weten?
Hebt u nog vragen over deze brief dan kunt u per e-mail contact opnemen met mevrouw M. Olde Agterhuis,
[email protected]
Graag tot ziens op woensdag 18 maart!
Met vriendelijke groet,
S. Elferdink
Projectdirecteur Hart van Zuid
Industrieplein
Toekomstig
Noordelijk tracé
Laan Hart van Zuid
Langelermaatweg
Esrein
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards