Een mobiele App voor studenten

advertisement
Een mobiele App voor studenten
Robbert Serné & Jonas de Graaff
CACI
Even voorstellen
•
Robbert Serné
Productmanager
•
Jonas de Graaff
Productmanager
HOOFDSTUK 1
DE HOOFDROLSPELERS
CACI
•
ISV
•
Gericht op het Hoger Onderwijs
•
Leverancier van 2 standaardpakketten:
•
OSIRIS
•
Studielink
OSIRIS
Studentinformatiesysteem voor het Hoger Onderwijs
OSIRIS
Technologie
“Oracle” tenzij policy
•
Oracle ADF 12.1.3, Oracle ADF 11.1.1.7 &
Oracle ADF 10.1.2 (uix)
•
Oracle database 12.1.0.2
•
WebLogic 12.1.3 & WebLogic 10.3.6
•
Oracle BI Publisher 11.1.1.9
HOOFDSTUK 2
DE ERASMUS UNIVERSITEIT HEEFT EEN VISIE
Erasmus Universiteit
•
Studenttevredenheid verbeteren
•
App voor studenten
•
Functionaliteit
•
Rooster
•
Resultaten
•
Inschrijven
•
…
Erasmus Universiteit
•
Informatie uit OSIRIS en SIN online
•
Telefoon integratie
•
•
Locatie
•
Push notificatie
Huisstijl Erasmus Universiteit
HOOFDSTUK 3
CACI, “MAKE IT SO”
Technologie keuze
“Oracle” tenzij policy
•
•
Oracle Mobile Application Framework (MAF) (versie
2.1)
•
Sluit aan bij ontwikkelframework van OSIRIS
•
Gebruik van bestaande kennis
•
Complete out-of-the-box oplossing
Oracle Service Bus (OSB)
Architectuur
Oracle Mobile Application Framework (MAF)
A-Team Mobile Persistence Accelerator
MAF
Application
REST/JSON
Authenticatie
Oracle Service Bus (OSB)
SOAP/XML
OSIRIS
services
SIN online
services
Backend services
…
Oracle MAF
Feiten & cijfers
Start ontwerp & realisatie
september 2014
Aantal prototypes
3
Huisstijl Erasmus
Designbureau Fabrique
Aantal schermen
± 15
Aantal SOAP/XML services
± 10
Aantal REST/JSON services
± 10
Aantal ontwerpers & programmeurs
2 + ondersteuning Steven Davelaar
Aantal testers
± 35 (16 studenten)
Beschikbaar in App Stores
februari 2015
DEMONSTRATIE
Bevindingen
App design
•
•
Andere manier van denken
•
UI
•
Techniek
Grote afhankelijkheid van Apple en Google
•
Certificaten, etc.
•
iOS en Android upgrades
•
Distributie van de App (HockeyApp)
Bevindingen
Meevallers
•
Kennis van “big” ADF is een goede basis voor MAF
•
Snel resultaat
•
Goede ondersteuning vanuit Oracle
•
App store review verliep soepel
Bevindingen
Tegenvallers
•
Optimaliseren van services
•
•
“Range refresh”
“Navigatie”
•
Springboard, features & taskflows
•
“Back-button” support Android
•
“Scroll-to-top”
Bevindingen
Tegenvallers
•
Weinig informatie te vinden op het internet
•
Deploy & test proces omslachtig
•
Security
•
Styling
HOOFDSTUK 4
“HALLELUJAH”
HOOFDSTUK 4
“HOUSTON, WE HAVE A PROBLEM”
De App in de praktijk
•
Studenten zijn blij met de functionaliteit van de App
•
Er wordt echter geklaagd over de performance
•
Met name het opstarten van de App
•
Is een reden om de App van de telefoon te verwijderen
HOOFDSTUK 5
“BACK TO THE DRAWING BOARD”
Op zoek naar een oplossing
•
Oracle support
•
Plan B - een ander framework
•
Ionic
•
Sencha Touch
Ionic
•
HTML5 mobile app development framework
•
Open source
•
Focus op hybrid apps
•
Maakt gebruik van AngularJS
•
Ionic gericht op de look-and-feel en UI interactie
http://ionicframework.com
Feiten & cijfers
App herschreven
Webservices ongewijzigd
Start realisatie
begin juli 2015
Aantal programmeurs
1,5
Beschikbaar in App Stores
medio augustus 2015
DEMONSTRATIE
Algemene bevindingen
Verschillen Oracle MAF en Ionic
Oracle MAF
Ionic
Who is it for
Java Developer
JavaScript Client Developer
Development Experience
Declarative
Code centric
Development Tools
JDeveloper
Any
Architecture
MVC
MVVM
Based on
Java EE
Open source javascript libraries
Abstraction from technology
Yes
No
Bevindingen
Meevallers
•
Performance
•
“Native” look-and-feel
•
Veel functionaliteit out-of-the-box
•
“Back-button” support Android
•
“Scroll-to-top”
•
“Pull-to-refresh”
Bevindingen
Meevallers
•
Styling
•
Grootte App
•
Ionic: 19.8 MB
•
Oracle MAF: 56,6 MB
Bevindingen
Tegenvallers
•
Geen ervaring met een Javascript framework
Echter, …
•
Goede documentatie beschikbaar
http://ionicframework.com/docs/components/
Bevindingen
Tegenvallers
•
Geen DVT’s
Echter, …
•
chartist.js
•
d3.js
Bevindingen
Tegenvallers
•
Splashscreens & icons
Bevindingen
“Onverwachte” meevallers
•
ionic serve
•
ionic emulate
•
phonegap remote build
•
Sass
Syntactically Awesome Style Sheets
Bevindingen
“Onverwachte” meevallers
•
Ionic deploy
•
Ionic creator
LAATSTE HOOFDSTUK
“1 SLIDE VERWIJDERD VAN DE BORREL”
Oracle MAF of Ionic?
•
Hangt af van je doelgroep
•
Een “business user” stelt andere eisen dan een student
•
Mobile Cloud Service (MCS)
•
Eisen die je stelt aan de continuïteit van het framework
•
Oracle JET?
Download