BIJLAGE 9

advertisement
BIJLAGE 17
PLAN NEDERLAND
Cvb2009/onderwijs/vmbo/burgerschap/visiedocument burgerschap en integratie vmbo Groen Den Bosch mei 2009
Aan de ouders / verzorgers van
leerlingen van Helicon VMBO Groen
’s-Hertogenbosch, 27 oktober 2008
Ons kenmerk: GS/CvM/07.166
Beste ouders / verzorgers,
Ieder jaar wordt er aan het begin van het schooljaar aandacht geschonken aan onze twee
pleegkinderen van het Plan Nederland.
Leerlingen en personeel van VMBO Groen Den Bosch zorgen ervoor dat twee kinderen, hun families
en de gemeenschap ter plaatse, een menswaardig bestaan hebben en ook verder kunnen in de
toekomst.
Al verschillende jaren hebben wij via Plan Nederland twee kinderen geadopteerd:
 Arafa Eltayeb Mohamed uit Sudan (1997)
 Laxmi Sunar uit Nepal (1992)
Meer informatie over deze 2 kinderen vindt u op de achterzijde.
Ook dit jaar willen wij weer aandelen à € 5,00 per stuk verkopen om deze twee kinderen en hun
familie in het schooljaar 2008-2009 te helpen.
Om een beetje inzicht te krijgen hoeveel aandelen wij moeten laten drukken, vragen wij de leerlingen
onderstaand strookje in te leveren bij de klassendocent.
Met vriendelijke groet,
H. Cuppen
vestigingsdirecteur
Naam: _______________________________________________
Klas ____________
wil graag pleegvader/-moeder worden van Arafa en Laxmi.
Ik bestel _______________ aandeel/aandelen (aantal invullen) om mijn pleegkinderen te helpen.
Cvb2009/onderwijs/vmbo/burgerschap/visiedocument burgerschap en integratie vmbo Groen Den Bosch mei 2009
Arafa is in 1997 geboren en woont in Rimta, in Soedan. Ze speelt graag op straat, en is een echte
kletskous. Ze helpt haar familie door kleine boodschappen te doen en op haar jongere zussen te
passen.
Arafa woont met haar familie in een klein huisje dat redelijk onderhouden is. Ze hebben echter geen
wc of stromend water. In het regenseizoen kunnen ze water halen op een afstand van 2 kilometer van
huis, in het droge seizoen moeten ze verder lopen, ongeveer 7 kilometer. De taak om water te halen
ligt vaak bij de kinderen. Het water is eigenlijk niet geschikt om te drinken, maar de familie heeft
momenteel niet beter. In het verleden heeft Arafa geleden aan ondervoeding en malaria, gelukkig is
ze daarvoor behandeld en weer beter geworden. In het oosten en noordoosten van hun dorp liggen
zandduinen. De familie verbouwt onder andere gierst en sesam, en iedereen helpt mee bij de oogst.
Plan heeft onder andere gezorgd voor gezondheidsmaatregelen, zoals inentingen, voeding, en
onderzoek vóór de geboorte, voor de bouw van een klaslokaal en benodigdheden voor school. Verder
heeft Plan voor de armere leerlingen schoolgeld betaald.
Laxmi woont in Bashudevpur in Nepal. Ze is verlegen en vindt het leuk om touwtje te springen, te
sporten, te dansen en te zingen. Laxmi heeft een leerachterstand. Helaas zijn er op het platteland van
Nepal geen scholen waar extra aandacht gegeven kan worden aan leerlingen die moeite hebben de
stof onder de knie te krijgen.
Laxmi woont met haar familie samen, dat zijn haar ouders, 7 broers en zussen, en een schoonzus.
Haar ouders zijn nooit naar school gegaan. Laxmi en haar jongere broers en zussen krijgen deze kans
nu wel. Gelukkig heeft de familie van Laxmi toegang tot goed drinkwater, al moeten ze er 2 kilometer
voor lopen. Ze hebben dus in huis geen stromend water, geen wc. Haar familie kookt op een
houtkachel. Het verzamelen van hout is een erg arbeidsintensieve taak.
Plan heeft onder andere gezorgd voor een mobiele gezondheidskliniek, schoolbenodigd-heden en
scholing tegen analfabetisme.
Contact met de kinderen verloopt via hulpverleners ter plekke, en de tekeningen die ze ons sturen.
Cvb2009/onderwijs/vmbo/burgerschap/visiedocument burgerschap en integratie vmbo Groen Den Bosch mei 2009
Beste mentor,
Hierbij een pakket brieven voor de leerlingen om hun bijdrage te vragen voor onze pleegkinderen van
Plan Nederland, met het verzoek de brief in uw klas aan te bevelen. .
Ik heb een map waar brieven van deze twee kinderen inzitten. Er is ook een cd van Plan Nederland.
Misschien hebt u zelf een video met een probleem uit een ontwikkelingsland? De link naar onze twee
pleegkinderen is altijd te leggen:
Wij zorgen ervoor dat onze kinderen te eten hebben (bij een video over ondervoeding), wij zorgen
ervoor dat onze twee kinderen naar school kunnen (bij een video over onderwijs), wij zorgen ervoor
dat onze kinderen niet in de handel moeten (bij een video over kinderarbeid of prostitutie), en zo zou
ik nog wel even door kunnen gaan.
Ook heb ik allerlei didactisch materiaal om te gebruiken met leerlingen.
Informatie over kindsoldaten.
DVD met drie raps.
Les suggesties.
De leerlingen kunnen ook brieven schrijven naar de twee pleegkinderen of tekeningen maken. Als een
leerling een tekening heeft of een brief dan kan de leerling die aan mij geven, en dan zorg ik er voor
dat deze via Plan Nederland naar de twee pleegkinderen gaan.
Het zou fantastisch zijn wanneer er veel kwamen.
Helaas hebben de twee pleegkinderen het afgelopen jaar bijna geen brieven of tekeningen van ons
ontvangen.
Graag de strookjes en het geld zo spoedig mogelijk innemen.
Als u de namen en het geld van de leerlingen aan mij geeft dan zal ik ervoor zorgen
dat de leerlingen hun aandeel krijgen.
Groetjes Cees van Meel
Cvb2009/onderwijs/vmbo/burgerschap/visiedocument burgerschap en integratie vmbo Groen Den Bosch mei 2009
Download