19 november

advertisement
Man 62 jaar
• IgA nefropathie
• CAPD, hemodialyse, 2010 NTX
• Afstotingsreacties gehad;
gebruikt prednison en mycofenolaatmofetil
Voorjaar 2015
• Diarree, afvallen
• Pijn in scrotum; epididymitis?
• Behandeld met antibiotica, en nog een keer en nog een keer
en nog een keer.
• Geen microbiologische diagnostiek
• Echo: meerdere cysten?
• Uiteindelijk zoveel last van pijn linker testikel:
hemicastratie
OK
• Verdikking epididymis en funiculus,
pus in scrotum
• Bal, epididymis en funiculis verwijderd
• Materiaal naar PA
• Lullig wattenstokje naar MML
2 dagen later
• Onhoudbare pijn rechts; naar OK
• Verwijderen resterende testikel
• Telefoontje PA:
Wat zag de PA?
• Immuun gecompromitteerde man, mycofenolaatmofetil en
prednison
• Persisterende epididymitis niet reagerend op antibiotica
•
•
•
•
•
•
Bijwerkingen mycofenolaatmofetil:
Zeer vaak (> 10%): misselijkheid, braken, diarree, buikpijn, gastro-intestinale candidiasis, urineweginfectie. Sepsis.
Leukopenie, trombocytopenie, anemie. Moniliasis. Herpesinfecties van de huid en adnexa.
Vaak (1-10%): koorts, griepachtige verschijnselen, malaise, hoofdpijn, pijn, asthenie, gewichtsverlies.
Tensieveranderingen, vasodilatatie, tachycardie, oedeem. Metabole veranderingen (elektrolyten, lipiden,
hyperglykemie, hyperurikemie, verhoogde waarden alkalische fosfatase en lactaatdehydrogenase). Gastrointestinale ontstekingen, bloedingen, ulcus, anorexie, tandvleeshyperplasie, flatulentie, obstipatie. Ontstekingen
van de luchtwegen. Hepatitis, geelzucht. Gestoorde nierfunctie. Pancytopenie, leukocytose. Benigne neoplasie van
de huid, huidhypertrofie, huiduitslag, alopecia, acne, carcinomen van de huid. Slaapstoornissen, angst, confusie,
depressie, abnormaal denken, tremor, paresthesie, convulsies. Smaakstoornissen.
Verder zijn gemeld: pancreatitis, colitis (ook CMV-colitis), darmvlokkenatrofie; ernstige levensbedreigende
infecties zoals infectieuze endocarditis, tuberculose, atypische mycobacteriële infectie, meningitis;
agranulocytose, neutropenie, aplastische anemie en beenmergdepressie (ook met fatale afloop); mogelijk fatale
progressieve multifocale leukencefalopathie (PML) als gevolg van het JC-virus, 'Pure Red Cell Aplasia' (PRCA),
morfologisch afwijkende neutrofielen zoals Pelger-Huët-anomalie, nefropathie als gevolg van het BK-virus;
overgevoeligheidsreacties (ook angio-oedeem en anafylaxie); interstitiële longziekte en pulmonale fibrose bij
combinatie met andere immunosuppressiva.
Bij kinderen (vooral 2–6 j.) komen vaker voor: diarree, sepsis, leukopenie, anemie en infectie.
Bij ouderen (≥ 65 j.) komen vaker voor: infecties (inclusief weefselinvasieve cytomegalovirusinfectie), gastrointestinale bloedingen en longoedeem.
Urine
•
•
•
•
•
Stampvol zuurvaste staven
PCR M tuberculosis complex negatief
Kweek na paar dagen positief
Mycobacterium malmoense
Goed behandelbaar met combinatie therapie
M malmoense
Wordt meestal pas na 1 - 2 jaar gediagnosticeerd
Bloedkweken afnemen op TBC; gegeneraliseerde versus gelokaliseerde
infectie
Behandeling met standaard regime
Take home message
• Immuun compromised host
• Infectie die niet reageert op gangbare antibiotica
Download