Kinkhoest - GGD Amsterdam

advertisement
Kinkhoest
Wat is kinkhoest?
Kinkhoest is een besmettelijke ziekte.
Mensen krijgen het door een bacterie.
Deze bacterie zit in de keel van iemand
die kinkhoest heeft. Door hoesten,
niezen en praten komen kleine druppeltjes met de bacterie in de lucht. Mensen
kunnen deze druppeltjes inademen en zo
besmet worden. De besmettelijkheid is
het grootst in het eerste (verkoudheids)
stadium van de ziekte wanneer vaak nog
niet duidelijk is dat de patiënt kinkhoest
heeft. De besmettelijkheid houdt ongeveer drie weken aan.
In Nederland worden kinderen ingeënt
tegen kinkhoest. Toch komt kinkhoest
in Nederland voor bij kinderen en
volwassenen.
Wat zijn de klachten bij
kinkhoest?
Kinkhoest kan beginnen met:
• koorts
• v erkoudheid
• h
oesten
Na ongeveer twee weken worden de
hoestbuien erger, vooral ’s nachts. Dat
kan een opvallend blaffende hoest zijn.
Tijdens de hoestbui kan iemand erg benauwd worden en gaan braken. Van die
hoestbuien kan iemand erg moe worden.
Na een paar weken wordt het hoesten
langzaam minder. Bij volwassenen lijkt
kinkhoest vaak op een zware verkoudheid. Bij jonge baby’s zijn de klachten
soms anders zoals:
• s lecht eten
• m
oeite met ademen
• b
lauw aanlopen
2
De tijd tussen besmet raken en ziek
worden is meestal zeven tot tien dagen.
Baby’s kunnen erg ziek worden van
kinkhoest.
Wie kan kinkhoest krijgen en wie
loopt extra risico?
Iedereen kan kinkhoest krijgen. Iemand
die ingeënt is tegen kinkhoest kan het
ook krijgen. Kinderen met ernstige
hart- en/of longafwijkingen kunnen erg
ziek worden. Kinderen en volwassenen
die niet alle inentingen tegen kinkhoest
hebben gehad, lopen meer risico om
ziek te worden. Zeker (pasgeboren) baby’s lopen risico op een ernstig verloop.
Neem contact op met de huisarts als een
baby in contact is geweest met iemand
die kinkhoest heeft. Doe dit ook als de
baby ziek wordt of gaat hoesten.
Heeft u kinkhoest? Blijf dan uit de buurt
van jonge baby`s die nog niet zijn ingeënt. Het is dan ook beter geen contact
te hebben met vrouwen die binnenkort
gaan bevallen. Zij kunnen de ziekte namelijk direct na de bevalling op de baby
overdragen.
Wat kunt u doen om kinkhoest
te voorkomen?
Bij hoesten en niezen:
• G
ebruik een papieren zakdoekje.
• H
ebt u geen papieren zakdoekje bij
de hand? Houd dan uw hand voor de
neus en mond. U kunt ook in de in
de plooi van de elleboog hoesten en
niezen.
• G
ooi het zakdoekje na gebruik weg.
Kinkhoest
• W
as regelmatig uw handen met
water en zeep, zeker na een flinke
hoest- of niesbui.
• L eer kinderen ook netjes te hoesten
en te niezen.
Kan iemand met kinkhoest naar
kindercentrum, school of werk?
Kindercentrum/school
Voelt een kind met kinkhoest zich goed?
Dan kan het gewoon naar het kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of school.
Kinkhoest is al besmettelijk voordat
iemand weet dat hij kinkhoest heeft.
Thuisblijven helpt niet te voorkomen dat
anderen kinkhoest krijgen. Heeft uw kind
kinkhoest? Vertel het dan aan de leidster
of de leerkracht. Zij kunnen in overleg
met de GGD andere ouders informeren.
Ouders kunnen dan letten op de klachten van kinkhoest bij hun kind. Zo nodig
kunnen zij dan de huisarts raadplegen.
Werk
Iemand met kinkhoest die zich goed
voelt, kan meestal gewoon gaan werken.
Werken mensen met jonge baby’s of in
de zorg? Dan moeten zij eerst overleggen met hun werkgever voor ze weer
gaan werken.
Bent u in de buurt geweest van een baby
of hoogzwangere vrouw? Vertel dan
aan de ouders van de baby of aan de
zwangere dat u kinkhoest heeft. Ouders
of de zwangere kunnen dan letten op de
klachten van kinkhoest.
GGD Amsterdam versie september 2015
Onderzoek op kinkhoest
Bij verdenking van kinkhoest kunnen
twee soorten onderzoek gedaan worden
om te bepalen of iemand daadwerkelijk
kinkhoest heeft. Afhankelijk van de duur
van de klachten wordt een uitstrijkje van
de neus-keelholte gedaan en/of bloed
afgenomen.
Is kinkhoest te behandelen?
Tijdens het eerste (verkoudheids)stadium
van de ziekte, kunnen antibiotica de besmettelijkheid en mogelijk ook de ernst
van klachten verminderen. In dit vroege
stadium wordt de ziekte echter vaak nog
niet herkend. Doordat bijna iedereen is
gevaccineerd tegen kinkhoest, verloopt
de ziekte meestal zonder complicaties en
is behandeling meestal niet nodig.
Hoe kan ik de afdeling
Infectieziekten bereiken?
De afdeling Infectieziekten van de GGD
Amsterdam bevindt zich op de
Nieuwe Achtergracht 100, 3e verdieping.
U kunt hier terecht op werkdagen van
10.00 tot 11.30 uur en van 14.00 tot
15.30 uur. Als u eerst telefonisch contact
wilt, is dat uiteraard mogelijk, via
telefoon 020 555 5337.
U kunt bellen voor de uitslag op werk­
dagen van 09.00 tot 16.30 uur.
Bellen kan vanaf: ___ / ___ / ____
Telefoonnummer: 020 555 5337
3
4
Kinkhoest
Download