Beste ouders, verzorgers, In de groep van uw kind zijn er een aantal

advertisement
Beste ouders, verzorgers,
In de groep van uw kind zijn er een aantal kinderen die kinkhoest hebben. Dit is een infectieziekte.
Als GGD geven wij u daarom informatie over deze ziekte.
Wat is kinkhoest?
Kinkhoest is een besmettelijke ziekte. Mensen krijgen het door een bacterie. In Nederland worden
kinderen ingeënt tegen kinkhoest. Toch komt kinkhoest regelmatig voor bij kinderen en
volwassenen.
Wat zijn de klachten bij kinkhoest?
Kinkhoest kan beginnen met koorts, verkoudheid en hoesten. Na ongeveer 2 weken worden de
hoestbuien erger. De patiënt heeft het benauwd, kan slijm ophoesten en daarbij blauw aanlopen of
overgeven. De hoestaanvallen komen vooral ‘s nachts voor.
Het hoesten kan wel 6 tot 12 weken duren, maar wordt in de loop van de weken minder heftig. Bij
jonge zuigelingen kunnen in plaats van hoestbuien ademhalingsproblemen optreden.
De tijd tussen besmet raken en ziek worden is meestal 7 tot 10 dagen.
Hoe kunt u kinkhoest krijgen?
De bacterie zit in de keel van iemand die besmet is. Door hoesten, praten en niezen komt de
Centraal postadres
Postbus 1120
6501 BC Nijmegen
www.ggdgelderlandzuid.nl
[email protected]
Hoofdvestigingen
GGD Gelderland-Zuid
Regio Nijmegen (Nijmegen)
Rivierenland (Tiel)
Bezoekadres
Regio Nijmegen
Groenewoudseweg 275
6524 TV Nijmegen
T: (088) 144 7 144
F: (024) 322 69 80
IBAN: NL84.BNGH.028.51.01.242
BTW: NL8003.34.930.B01
KvK: 09212724
bacterie in de lucht en kan door een ander ingeademd worden. Zo kan besmetting optreden.
Die kans is het grootste in het begin van de ziekte. Mensen blijven besmettelijk tot vier
weken na het begin van de typische kinkhoestaanvallen. Als antibiotica gegeven worden is
men na een week niet besmettelijk meer.
Wie kan kinkhoest krijgen?
Iedereen kan kinkhoest krijgen. Iemand die ingeënt is kan kinkhoest krijgen. Maar ook iemand die
eerder kinkhoest heeft gehad kan opnieuw kinkhoest krijgen. Door de inentingen wordt u vaak
minder ziek.
Voor wie is kinkhoest gevaarlijk?

Niet of onvolledig gevaccineerde zuigelingen (kinderen onder 1 jaar)

Kinderen met ernstige hart- en longafwijkingen

Hoogzwangere vrouwen kunnen –als zij in de laatste zes weken van de zwangerschap
kinkhoest oplopen– direct na de geboorte hun kind besmetten.
Baby’s kunnen hersenbeschadiging krijgen door zuurstofgebrek tijdens de hoestbuien. Baby’s
kunnen ook voedingsproblemen en longontsteking krijgen door kinkhoest.
Heeft u kinkhoest? Blijf dan uit de buurt van jonge baby`s en hoogzwangere vrouwen.
Ga altijd naar uw huisarts wanneer er
a) hardnekkige hoestbuien optreden, én
b) iemand in het gezin extra risico loopt: een zuigeling of hoogzwangere (>34 weken).
Alle gezinsleden kunnen dan antibiotica krijgen om besmetting van de baby te voorkomen.
Soms krijgt een baby eerder de vaccinatie tegen kinkhoest.
Wat kunt u doen om kinkhoest te voorkomen?

Gebruik een papieren zakdoek.

Gooi het zakdoekje na gebruik weg.

Was regelmatig uw handen met water en zeep, zeker na een flinke hoest- en niesbui.
Is kinkhoest te behandelen?
Alleen in het begin van de ziekte kan behandeling met medicijnen helpen. Als iemand al langer
hoest, werken deze medicijnen niet meer. De huisarts kan zeggen of u behandeling nodig hebt.
Kan iemand met kinkhoest naar een kindercentrum, school of werk?
Voelt iemand zich goed? Dan kan hij gewoon naar het kindercentrum, school of werk. Kinkhoest is
al besmettelijk voordat iemand weet dat hij kinkhoest heeft. Thuisblijven helpt niet om te
voorkomen dat anderen kinkhoest krijgen.
Heeft u kinkhoest en werkt u met zwangere vrouwen en/of jonge baby’s? Overleg dan hierover met
uw werkgever.
Heeft uw kind kinkhoest? Vertel het dan aan de leidster of de leerkracht. Zij kunnen in overleg met
de GGD andere ouders informeren. Ouders kunnen dan letten op hoestklachten bij hun kind.
Heeft u nog vragen?
Bel dan met de verpleegkundige van team Infectieziekten GGD Gelderland-Zuid. U kunt het team
Infectieziekten bereiken: van maandag tot en met vrijdag van 8.30-12.30 en 13.00-17.00uur op
het telefoonnummer 088-144 7126.
Met vriendelijke groet,
Team infectieziekten
GGD Gelderland-Zuid
Download