klik hier voor presentatie 2

advertisement
Casuïstiek kinkhoest
Gezin vader moeder met 3
kinderen.
Casus
• Jongentje van 5 jaar met bevestigde
kinkhoest
• Zuigeling van 6 weken in gezin
• Huisarts vraagt advies GGD
• Advies volgens richtlijn LCI
• Jongetje met kinkhoest antibiotica
• Overige gezinsleden antibiotica
– Vragen naar vaccinatie status andere kinderen
• Zuigeling naast antibiotica evt vaccinatie
vervroegen.
• Vaccinatie vervroegen contact opnemen
met het consultatie bureau
Wanneer profylaxe geïndiceerd?
• Indien een kinkhoest patiënt deel uitmaakt
van een gezin met een niet of onvolledig
gevaccineerde kinderen < 1 jaar
• of kinderen die op het punt staan geboren
te worden
(zwangerschap > 34 weken) is
chemoprofylaxe geïndiceerd
Wanneer profylaxe geïndiceerd?
• Kinderen die een verhoogd risico op
complicaties hebben bij kinkhoest door
ernstig onderliggend hart- of longlijden
• Voor alle gezinsleden kan profylaxe
overwogen worden
• Overleg hierover met de behandelend
specialist
Basisscholen en kinderdagverblijven
Artikel 26 WPG
• Basisschool of KDV meld één kind met
kinkhoest
• GGD adviseert
– Ruimte goed ventileren
– Goede handhoest hygiëne
– Bij één Kind geen informatie brief mee
– Geen poster ophangen ‘hier heerst kinkhoest’
Wanneer wel een informatie folder uit van de
GGD
• Bij meerdere kinderen in één groep moet
minimaal bij een kind de diagnose bevestigd zijn
door laboratorium (andere kinderen met dezelfde
klachten epidemiologisch gerelateerd)
• Wanneer er een poster hangt op school of KDV.
Dit heeft totaal geen informatieve waarde
• Individueel bij ernstige hart- of longlijden
• Medische KDV of school
Download