Tarieven collegegeld 2017-2018

advertisement
Tarieven collegegeld 2017-2018
Opleidingen
Instroommoment
Tarief
wettelijk
collegegeld
Voltijd/Duaal:
- alle opleidingen
(Bachelor, Ad, bekostigde Masters)
Alle:
€ 2.006
Deeltijd:
- overige opleidingen
(Bachelor, Ad, bekostigde Masters)
Alle:
€ 1.701
Tarief
instellingscollegegeld
Student die de Nederlandse, Surinaamse of Zwitserse
nationaliteit bezit of de nationaliteit van een van de EER-landen,
of
niet de Nederlandse nationaliteit bezit maar wel ingevolge een
verdrag of een besluit van een volkenrechtelijke organisatie op
het terrein van de studiefinanciering met een Nederlander wordt
gelijkgesteld (zie opmerking 1 ), of
niet de Nederlanse nationaliteit bezit maar wel in Nederland
woont en behoort tot een bij algemene Maatregel van Bestuur
aangewezen groep van personen die voor het terrein van de
studiefinanciering met Nederlanders worden gelijkgesteld (zie
opmerking 2 )
Voltijd/Duaal:
- opleiding HBO-Rechten (zie opmerking 3)
€ 6.500
Voltijd/Duaal:
- overige opleidingen
€ 7.738
Deeltijd:
- opleiding HBO-Rechten (zie opmerking 3)
€ 4.600
Deeltijd:
- overige opleidingen
€ 6.465
Voltijd/duaal:
- alle opleidingen
Deeltijd:
- alle opleidingen
Alle:
Extraneus programma
Alle:
€ 2.006
Cursusgeld minor
Alle:
€ 70 per Ects
Alle:
€ 0,- tenzij 2e
opleiding duurder is:
dan het verschil
Student criteria
(zie website Avans voor toelichting)
€ 2.006
€ 1.701
Student die niet voldoet aan de criteria volgens WHW 7.45a,
inclusief non-EER
Paralelle inschrijving voor 2e opleiding (zie opmerking 4)
Opmerkingen
1. Bedoeld worden hier studenten met een nationaliteit van één van de EU-lidstaten: België, Bulgarije, Cyprus, Duitsland, Denemarken, Estland, Finland
Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië,
Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden evenals EER-landen: Liechtenstein, Noorwegen en Ijsland of onder
voorwaarden personen met een Turkse nationaliteit op grond van het Associatiebesluit 1/80 van de Associatieraad EEG/Turkije, (kinderen van
(voormalig) werknemers die in een lidstaat wonen waar zij werken of gewerkt hebben).
2. Welke student hierbinnen valt is mede afhankelijk van het Type Verblijfsvergunning
3. De Colleges van Bestuur van Avans Hogeschool en Fontys Hogescholen hebben besloten m.i.v. het studiejaar 2017-2018 voor alle
studenten van de voltijdopleiding HBO-Rechten van de Juridische Hogeschool het instellingscollegegeld vast te stellen op € 6.500 en
voor studenten van de deeltijdopleiding op € 4.600
4. Degene die als student is ingeschreven aan een Nederlandse hogeschool of universiteit, kan in hetzelfde studiejaar tevens als student worden ingeschreven
bij een andere opleiding van dezelfde hogeschool dan wel van een andere hogeschool of universiteit. Dit wordt een tweede parallelle inschrijving genoemd.
Gedurende het volgen van beide opleidingen is alleen het hoogste collegegeld verschuldigt. Na het behalen van de eerste graad, heeft student recht
op het instellingscollegegeld ter hoogte van het wettelijk collegegeld, mits deze tweede opleiding zonder onderbreking wordt voortgezet.
Download