Entreeformulier JJJJ-MM-DD KLAS Voorletter

advertisement
Entreeformulier aanvang onderbouw
Naam kind:
Geboortedatum kind:
Welke groep komt uw kind in te zitten?
Klik of tik om tekst in te voeren.
Klik of tik om een datum in te voeren.
☐OB1 ☐ OB2 ☐ OB3 ☐ OB4
Naam ouder/verzorger A:
E-mailadres ouder/verzorger A:
Naam ouder/verzorger B:
E-mailadres ouder/verzorger B:
Klik of tik om tekst in te voeren.
Klik of tik om tekst in te voeren.
Klik of tik om tekst in te voeren.
Klik of tik om tekst in te voeren.
Gegevens m.b.t. de voorschoolse ontwikkeling
Hoe was het kind als baby en peuter?
Klik of tik om tekst in te voeren.
Hebben zich andere bijzondere omstandigheden voorgedaan, zoals geboorte in het gezin, ziekte,
ziekenhuisopname etc.?
Klik of tik om tekst in te voeren.
Gegevens m.b.t. kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en/ of vorige school.
Zijn er bijzonderheden m.b.t. eten, drinken, snoepen, lichamelijke gesteldheid of medicijnen?
Klik of tik om tekst in te voeren.
Gegevens m.b.t. zelfstandigheid
Kan het kind zichzelf aan- en uitkleden?
Klik of tik om tekst in te voeren.
Kan het kind zelf naar het toilet gaan?
Klik of tik om tekst in te voeren.
Gegevens m.b.t. de sociaal-emotionele ontwikkeling
Hoe gaat het kind om met andere kinderen?
Klik of tik om tekst in te voeren.
Hoe gaat het kind om met andere volwassenen?
Klik of tik om tekst in te voeren.
1
Entreeformulier aanvang onderbouw Nieuw Vreugd en Rust
Zij er kenmerken van het kind waarmee men op school rekening moet houden?
Bijvoorbeeld: angst, verlegenheid, …
Klik of tik om tekst in te voeren.
Gegevens m.b.t. spelontwikkeling
Wat speelt het kind graag?
Klik of tik om tekst in te voeren.
Welke voorkeur heeft het kind t.a.v. speelkameraadjes?
Klik of tik om tekst in te voeren.
Gegevens m.b.t. de taalontwikkeling
Welke taal spreekt het kind thuis?
Klik of tik om tekst in te voeren.
Heeft het kind belangstelling voor boeken, tekenen, taal en/of schrijven?
Klik of tik om tekst in te voeren.
Komt er dyslexie in de familie voor?
Klik of tik om tekst in te voeren.
Dank u voor het invullen van het entreeformulier.
Gaarne het formulier met volgende bestandsnaam toezenden:
JJJJ-MM-DD KLAS Voorletter + Achternaam entreeformulier
Voorbeeld met naam Kim ter Horst = 2017-01-31 OB4 K. ter Horst entreeformulier
Dit formulier kunt u toezenden per mail aan:
Leerkrachten OB1 = [email protected]
Leerkrachten OB2 = [email protected]
Leerkrachten OB3 = [email protected]
Leerkrachten OB4 = [email protected]
2
Entreeformulier aanvang onderbouw Nieuw Vreugd en Rust
Download