Een programma voor iedereen die zijn digitale

advertisement
Een programma
voor iedereen die zijn
digitale vaardigheden wil verbeteren.
Iedereen kan
het internet
op met
Klik & Tik!
Klik & Tik is voor individuele
deelnemers vrij toegankelijk via
Oefenen.nl.
Klik & Tik kan individueel,
in groepsverband of onder
begeleiding gevolgd worden.
Korte filmpjes introduceren een
onderwerp waarna de deelnemer
gelijk aan de slag kan.
Met Klik & Tik kun je oefenen in
een veilige omgeving.
Er is veel aanvullend materiaal
zoals een werkboek met
extra oefeningen.
Luister en klik op het goede antwoord.
De muis
Het beeldscherm
De computer
Digitale vaardigheden worden steeds
belangrijker
Geldzaken regelen, werken met DigiD,
inschrijven voor een sociale huurwoning,
inzage krijgen in je pensioenoverzicht,
steeds meer zaken worden met de
computer en het internet geregeld.
Veel organisaties willen graag digitaal
met klanten communiceren. De digitale
alternatieven zijn vaak goedkoper en
sneller dan de traditionele kanalen. De
rijksoverheid heeft zelfs het voornemen
om in 2017 de communicatie met burgers
uitsluitend digitaal te laten verlopen.
Digitale vaardigheden worden ook
steeds belangrijker op de werkvloer.
Tegenwoordig verwacht bijna elke
werkgever dat zijn werknemers digitaal
vaardig zijn.
Voorbeeld
Bibliotheken Amsterdam
In Amsterdam organiseren
bibliotheken spreekuren
waarbij inwoners zich kunnen
inschrijven voor een computer- en
internetcursus van Eigenwijks. In
deze cursus zijn de programma’s
van Klik & Tik opgenomen.
‘Het materiaal ziet
er goed uit. Alles
wordt duidelijk
en stap voor stap
uitgelegd.’
Stichting Hoedje van
papier
Klik & Tik is gemaakt voor mensen die
geen of heel weinig kennis en ervaring
hebben met de computer en het
internet. Gebruikers leren met Klik & Tik
zelfstandig of onder begeleiding om te
gaan met de computer en het internet.
Er zijn drie programma’s: Klik & Tik.
De basis, Klik & Tik. Het internet op en
Klik & Tik. Samen op ’t web. Gebruikers
kunnen de programma’s achter elkaar of
los van elkaar doorlopen.
De programma’s staan op Oefenen.nl. De
gebruiker krijgt informatie door middel
van korte videofragmenten. Na elk
videofragment kan de gebruiker direct
aan de slag gaan met de oefeningen.
Nieuwsgierig? Bekijk de promo’s of de
demo’s op Oefenen.nl.
Klik & Tik. De basis leert de
gebruiker in 21 hoofdstukken
de basisfuncties van de
computer te gebruiken.
Klik & Tik. Het internet op leert
de gebruiker in 6 hoofdstukken
de basisfuncties van het
internet te gebruiken.
Klik & Tik. Samen op ‘t web
leert de gebruiker in
7 hoofdstukken te werken met
sociale media in een veilig
afgeschermde omgeving.
Deelnemers leren de computer
zelfstandig te gebruiken.
Deelnemers leren te navigeren,
e-mails te schrijven en te
versturen.
Deelnemers leren een
webprofiel aan te maken en
foto’s, video’s en berichten te
plaatsen.
Voor wie?
Klik & Tik. De basis is voor
mensen die nauwelijks of
nog nooit (zelfstandig) met de
computer hebben gewerkt.
Voor wie?
Klik & Tik. Het internet op is
voor mensen die een computer
kunnen bedienen, maar nog
geen of nauwelijks ervaring
hebben met het internet.
Voor wie?
Klik & Tik. Samen op ‘t web is
voor mensen die de weg weten
op het internet, maar nog geen
of nauwelijks ervaring hebben
met social media.
de onderwerpen
de onderwerpen
computer aanzetten ·
typen · tekst aanpassen ·
e-mail versturen · kopen op het
internet
het internet op ·
zoekmachines · websites
bekijken · formulieren invullen ·
e-mailen · downloaden
Een werkboek met extra
oefeningen.
Een docentenhandleiding met
instructies.
Certificaten voor alle
programma’s.
Instructiefilms Hoe werkt
internet?, Hoe werkt e-mail en
Wat leer je met Klik & Tik?
de onderwerpen
social media ·
profiel aanmaken · foto’s &
video’s · berichten & reacties ·
weblogs & links
Werkbladen Allemaal Digitale
Apparaten (ADA) om te oefenen
(licentie vereist).
De leerroute Digitale
Vaardigheden om methodisch/
cursorisch te werken met Klik &
Tik (deelnemers volgen en niveau
verhogen, Professioneel Plus
Account vereist).
De promo op www.etv.nl die ook
op andere websites geplaatst mag
worden.
Oefenen.nl is ontwikkeld voor
laagopgeleide (jong)volwassenen die hun
basisvaardigheden op het gebied van
taal, rekenen en digitale vaardigheden
willen versterken en meer willen weten
over onderwerpen zoals gezondheid,
werk, opvoeding en geld.
Individuele gebruikers kunnen gratis
gebruikmaken van de programma’s
op Oefenen.nl. Organisaties die de
programma’s willen aanbieden aan
een grote groep gebruikers, dienen een
licentie aan te schaffen. Er zijn twee
soorten licenties: Professioneel Plus
Account en Professioneel Account.
Taalprogramma’s
De taalprogramma’s op Oefenen.nl
worden gebruikt door mensen die het
Nederlands (beter) willen leren.
Taalklas.nl en Lees en Schrijf!
zijn speciaal ontwikkeld voor
Nederlandstalige of anderstalige
volwassenen. Taalklas.nl 1-12, Taalklas.
nl 13-24 en Taalklas.nl Plus zijn speciaal
ontwikkeld voor anderstaligen (NT2programma’s). Deze programma’s hebben
veel aandacht voor woordenschat,
spreken en luisteren.
Alleen met een Professioneel Plus
Account kan de leerroute Digitale
Vaardigheden gebruikt worden. In deze
leerroute (waarbij de standaarden en
eindtermen ve worden gevolgd) worden
alle drie de programma’s van Klik & Tik
aan elkaar gekoppeld. Organisaties met
een Professioneel Plus Account kunnen
ook eigen materiaal en medialinks
toevoegen.
Wilt u meer informatie over de
licenties? Stuur dan een e-mail naar
[email protected]
Ga voor meer informatie naar
www.oefenen.nl.
Voorbeeld
Bibliotheek Oss
Elke donderdagmiddag organiseert
de openbare bibliotheek in
Oss een cursusbijeenkomst
digitale vaardigheden. Tijdens de
bijeenkomst kunnen deelnemers
met Klik & Tik aan de slag.
‘We vinden
het helder,
laagdrempelig en
uitgebreid.’
Stichting Hoedje van
papier
Klik & Tik. De basis is mogelijk gemaakt door een
bijdrage via Stichting Lezen & Schrijven van het
ministerie van OCW in het kader van het Actieplan
Laaggeletterdheid 2012-2015. Klik & Tik. Het internet
op is mogelijk gemaakt door een bijdrage van het
programma ‘Digivaardig & Digibewust’. Klik & Tik. Samen
op ’t web is met ProBiblio ontwikkeld met financiering
van het ministerie van OCW.
ONT WERP ME VROUW VANMULKEN.NL
Download