Geënte bomen

advertisement
Geënte bomen
Sierkers: op de onderstam is een zes-tal
takken (bovenstam) geplaatst die samen
de boomkroon vormen. Er is een dikke
entknobbel ontstaan.
Sierkers: de bovenstam bloeit rose. Maar de
onderstam heeft takken gevormd die nu boven
de rose uitgroeien. De boom bloeit tweekleurig!
Eenzelfde sierkers zoals linksboven. De
grote rose naast de kleine witte bloemen.
Es: de bovenstam is veel dikker dan de
onderstam.
Rode beuk: de onderstam vormde een
dikke ‘olifantspoot’.
Ontwerp en foto’s
Over “enten” en waarom kwekers het doen.
Waarom we enten
In steden zien we vaak geënte park en straatbomen. Enten is
het bovenop elkaar zetten van twee verschillende planten om
die als één plant samen op te laten groeien. Boomkwekers en
fruittelers doen dat ondermeer om een mooie bovenste plant
(bovenstam) uit te laten groeien op een sterke, maar minder
mooie onderste plant (onderstam). Hoewel minder mooi kan
die onderste plant bijvoorbeeld minder snel omwaaien. Of
minder ziektegevoelig zijn dan de bovenste zodat ze samen
sterker en mooier uitgroeien.
Geënte sierpeer,
Wat we er van zien
Plutolaan Groningen.
Als de planten voldoende op elkaar lijken zullen ze vergroeien
en is de verdikking door het samengroeien niet erg opvallend. De onder- en bovenstam zijn
dan even dik. Maar heel vaak passen ze toch net niet helemaal. Dan is er wel een dikke
entknobbel. Soms zette de kweker de bovenste plant vlak boven de grond op de onderste stam
(laagstam), omdat hij daar makkelijk bij kon en omdat de verdikking dan onopvallend is.
Andere keren juist hoger (halfstam / hoogstam). Vaak groeit de ene stam net iets sneller (en
wordt dus dikker) dan de andere: als de onderstam veel dikker is dan de bovenstam noemen
we dat wel een “olifantspoot”. Het is dan net alsof de boom er boven op een krukje (de
onderstam) zit. Maar achterop zie je dat
ook best de bovenstam dikker kan zijn
dan de dan de stam eronder die hem
draagt. Onder- en bovenstam vertonen
vaak verschillen in schors. Ook groeien
uit de onderstam vaak takken met
bladeren en bloemen die afwijken van die
van de bovenstam. Je kunt het allemaal
zelf ontdekken.
Welke planten we kunnen enten
Enten kan met heel veel, maar alleen met
van binnen sterk op elkaar lijkende
planten omdat hun stengelvaten (waar het
water door heen gaat) precies op elkaar
moeten passen. Daarom kun je geen
naaldboom laten uitgroeien op een
loofboom. Soms zetten kwekers wel voor
de grap een appel en een peer op dezelfde
stam. Ook dat kan!
Harry Holsteijn,
NDE Groningen
Hongaarse eik
Stadspark, Groningen.
Download